בניית האישיות - בסיגוף או בנהנתנות | איגרות [14] איגרות ראי''ה א' - איגרת עג' עמ' עט' - סוף האיגרת

הרב אליעזר קשתיאל

י"ח בכסלו תשע"ו

בניית האישיות - בסיגוף או בנהנתנות | איגרות [14] איגרות ראי''ה א' - איגרת עג' עמ' עט' - סוף האיגרת

הרב אליעזר קשתיאל

י"ח בכסלו תשע"ו
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 11919 איך לנצח את השקר דרך האמת? | איגרות [45] איגרת תקמא' אגרות הראי"ה - הרב קשתיאל ו בכסלו תשע"ז 29:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 11734 גדולת השבת בתורת הנסתר, גדולה מן הנראה | איגרות [44] איגרת תקמ' אגרות הראי"ה - הרב קשתיאל ז בחשוון תשע"ז 33:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 11531 המציאות אינה מפחדת מהמדע, היא גדולה ממנו | איגרות [43] איגרת תעט' אגרות הראי"ה - הרב קשתיאל י"ב באלול תשע"ו 40:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 11484 סיפורי התנ''ך - ארכיולוגיה של עם או מסר רוחני? | איגרות הראי''ה [42] איגרת תעח' אגרות הראי"ה - הרב קשתיאל ה באלול תשע"ו 59:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 11413 שלושת זרמי הרוח בתקומת ישראל והדאגה לכולם | איגרות [41] איגרת תכז עמ' עז' אגרות הראי"ה - הרב קשתיאל ד באב תשע"ו 32:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 11384 לימוד קבלה להמון | איגרות [40] איגרת תיד' אגרות הראי"ה - הרב קשתיאל כ"ו בתמוז תשע"ו 17:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 11383 מה בין נסיון העקדה לעבודה זרה [המולך]? | איגרות [39] איגרת שעט' אגרות הראי"ה - הרב קשתיאל כ"ו בתמוז תשע"ו 15:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 11358 החופש האלוקי והאנושי - שיחרור או צמצום? | איגרות [38] איגרת שעט' אגרות הראי"ה - הרב קשתיאל י"ט בתמוז תשע"ו 24:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 11232 בירור הפרמטר לצדק ואמת, טוב ורע במציאות | איגרות [37] איגרת שעט' אגרות הראי"ה - הרב קשתיאל כ"ח בסיוון תשע"ו 22:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 11262 הכנה הרוחנית למצבי חושך נפשיים | איגרות [36] איגרת שעח' אגרות הראי"ה - הרב קשתיאל כ"ח בסיוון תשע"ו 30:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 11178 שמחה, תענוג ועין טובה [עיון בנסתרות עם הרב חרל''פ] | איגרות [35] איגרת שעח' אגרות הראי"ה - הרב קשתיאל כ"א בסיוון תשע"ו 45:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 11144 תפיסת העולם של התשובה וגדולת החסד האלוקי | איגרות [34] איגרת שעח' אגרות הראי"ה - הרב קשתיאל י"ד בסיוון תשע"ו 46:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 11044 כשהפנים מחיה את החוץ - קודש, וכשהחוץ מחיה את הפנים - שורש הטומאה | אגרות [32] איגרות ב' איגרת שעה' אגרות הראי"ה - הרב קשתיאל כ"ט באייר תשע"ו 33:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 11045 לא להפוך את הנסתר לפופוליסטי | אגרות [33] איגרות ב' איגרץ שמז' אגרות הראי"ה - הרב קשתיאל כ"ט באייר תשע"ו 9:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 11017 המבט על הדור - אופטימיות בדור הגאולה | איגרות [31] איגרת שלב' עמ' שסח' אגרות הראי"ה - הרב קשתיאל כ"ב באייר תשע"ו 42:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10972 זכות אבות - סימן לבנים? | איגרות [30] סוף איגרת רפג' אגרות הראי"ה - הרב קשתיאל ט"ו באייר תשע"ו 36:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10933 אין בעולם בחירה חופשית | איגרות [29] איגרת רפג' אגרות הראי"ה - הרב קשתיאל ח באייר תשע"ו 41:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10882 החופש הוא כלי לברר את עצמנו | איגרות [28] איגרת רפז' אגרות הראי"ה - הרב קשתיאל א באייר תשע"ו 46:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10693 תפקידה של מערכת החינוך בישראל | איגרות [26] איגרות ראי''ה א' ''איגרת החינוך'' איגרת קע' אגרות הראי"ה - הרב קשתיאל ד באדר ב תשע"ו 45:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10622 תקומת ישראל - משל האדם הישן | איגרות [25] איגרות ראי''ה א' איגרת קמ' עמ' קעה' - קעח' אגרות הראי"ה - הרב קשתיאל כ"ז באדר א תשע"ו 39:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10568 מצוות בטלות לעתיד לבוא והיחס לפלורליזם | איגרות [24] איגרות ראי''ה א' איגרת קמ' אגרות הראי"ה - הרב קשתיאל כ באדר א תשע"ו 31:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10538 יחסינו לסתירות בין המדע והתורה | איגרות [23] איגרות ראי''ה א' קלד' אגרות הראי"ה - הרב קשתיאל י"ג באדר א תשע"ו 44:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10495 בודהיזם כלליות ופרטיות | איגרות [22] איגרות ראי''ה א' קי' אגרות הראי"ה - הרב קשתיאל ו באדר א תשע"ו 48:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10436 סגולת ארץ ישראל - חיבור הלכה ואגדה כדרכו של התלמוד הירושלמי | איגרות [21] איגרות ראי''ה א' קג' אגרות הראי"ה - הרב קשתיאל כ"ט בשבט תשע"ו 42:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10362 התנ''ך - כמחנך ולא כהיסטוריון | איגרות [20] איגרות ראי''ה א' - איגרת החינוך צא' אגרות הראי"ה - הרב קשתיאל כ"ב בשבט תשע"ו 46:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10330 איך גורמים למערכת להיות לא רלונטית? | איגרות [19] איגרות ראי''ה א' איגרת צ' - צא' אגרות הראי"ה - הרב קשתיאל ט"ו בשבט תשע"ו 44:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10277 היחס לגויים וחילונים | אגרות [18] אגרות ראי"ה א' פט' - צ' אגרות הראי"ה - הרב קשתיאל ח בשבט תשע"ו 51:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10153 חשוב להשאיר מקום ליוזמה האישית! | איגרות [17] איגרות ראי''ה א' - איגרת פט' אגרות הראי"ה - הרב קשתיאל כ"ג בטבת תשע"ו 43:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10116 העבדות ומעמד העובדים על פי היהדות | איגרות [16] איגרות ראי''ה א' - איגרת פט' אגרות הראי"ה - הרב קשתיאל ט"ז בטבת תשע"ו 47:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 10055 הדרך לבירורים בעולם האמונה | איגרות [15] איגרות ראי''ה א' - איגרת פט' אגרות הראי"ה - הרב קשתיאל ט בטבת תשע"ו 37:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9969 בניית האישיות - בסיגוף או בנהנתנות | איגרות [14] איגרות ראי''ה א' - איגרת עג' עמ' עט' - סוף האיגרת אגרות הראי"ה - הרב קשתיאל י"ח בכסלו תשע"ו 49:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9952 חסידי אומות העולם - האם זה מאיים על ייחודייותו של עם ישראל? | איגרות [13] איגרות ראי''ה א' - איגרת מד' עמ' נא' -סוף האיגרת אגרות הראי"ה - הרב קשתיאל י"א בכסלו תשע"ו 38:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9885 השמחה וההתמודדות עם עולם הכפירה | איגרות [12] איגרות ראי''ה א' - איגרת מד' עמ' נ' אגרות הראי"ה - הרב קשתיאל ד בכסלו תשע"ו 50:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9850 תרבות הוויכוח כעניין מהותי בעם ישראל | איגרות [11] איגרות ראי''ה א' - איגרת מד' עמ' מט' אגרות הראי"ה - הרב קשתיאל כ"ז בחשוון תשע"ו 50:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9768 אמונה באל אחד בישראל ובאומות העולם | אגרות [10] אגרות ראי''ה א' - אגרת מד' עמ' מח' אגרות הראי"ה - הרב קשתיאל כ בחשוון תשע"ו 38:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9734 מהו מקור האהבה? והאם יש חידוש בתפיסתו של קנט? | אגרות [9] אגרות ראי''ה א' - אגרת מד' עמ' מז' אגרות הראי"ה - הרב קשתיאל י"ג בחשוון תשע"ו 41:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9682 גאולת האהבה - מאלילות להתרוממות | אגרות [8] אגרות ראי''ה א' - אגרת מד' עמ' מו' אגרות הראי"ה - הרב קשתיאל ו בחשוון תשע"ו 36:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9658 הכרת התכונה שמביאה לשלווה גם בזמן הכפירה | אגרות [7] אגרות ראי''ה א' - אגרת מד' עמ' מה' אגרות הראי"ה - הרב קשתיאל ח בתשרי תשע"ו 37:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9612 תכונתיו ואופיו הייחודי של בתי המדרש ללימוד אמונה | אגרות [6] אגרות ראי''ה א' - אגרת מד' עמ' מד' אגרות הראי"ה - הרב קשתיאל כ"ג באלול תשע"ה 43:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9606 יחודיות תכונת עם ישראל בקשר לאלוקים | אגרות [5] אגרות ראי''ה א' - אגרת מד' עמ' מג' אגרות הראי"ה - הרב קשתיאל ט"ז באלול תשע"ה 32:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9585 טבע האדם ופעולת המצוות | אגרות [4] אגרות ראי''ה א' - אגרת מד' עמ' מד' אגרות הראי"ה - הרב קשתיאל ט באלול תשע"ה 37:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9538 ירושלים כעיר הבכורה בארץ ישראל | אגרות [3] אגרות ראי''ה א' - אגרת לט' עמ' לד' אגרות הראי"ה - הרב קשתיאל ט באלול תשע"ה 15:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9497 חופש הביטוי - יהודי או גוי ?? | אגרות [2] אגרות ראי''ה א' - אגרת כ', עמ' יט' אגרות הראי"ה - הרב קשתיאל ב באלול תשע"ה 19:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9496 כיצד מתווכחים עם אידאולוגיות | אגרות [1] אגרות ראי''ה א' - אגרת יח' עמ' טז' אגרות הראי"ה - הרב קשתיאל ב באלול תשע"ה 28:40
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים