קביעת מקום התפילה, מעל שרשור היום יום | נתיב העבודה [8] פרק ד'

הרב אליעזר קשתיאל

ו באב תשע"ה

קביעת מקום התפילה, מעל שרשור היום יום | נתיב העבודה [8] פרק ד'

הרב אליעזר קשתיאל

ו באב תשע"ה
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: נתיב העבודה [תשע"ה] - הרב קשתיאל
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15566 נתיב העבודה [64] נתיב העבודה [תשע"ה] - הרב קשתיאל כ"ו באייר תשע"ז 1:00:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15565 נתיב העבודה [63] עמ' קמג' נתיב העבודה [תשע"ה] - הרב קשתיאל כ באייר תשע"ז 50:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12656 השובע השלם הוא גם שובע רוחני | נתיב העבודה [62] פרק יח' נתיב העבודה [תשע"ה] - הרב קשתיאל י"ג באייר תשע"ז 56:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15564 נתיב העבודה [61] פרק יח' עמ' קלט' נתיב העבודה [תשע"ה] - הרב קשתיאל י"א בשבט תשע"ז 18:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15563 נתיב העבודה [60] נתיב העבודה [תשע"ה] - הרב קשתיאל כ"ז בטבת תשע"ז 52:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15562 נתיב העבודה [59] נתיב העבודה [תשע"ה] - הרב קשתיאל י"ט בטבת תשע"ז 41:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15561 ברכת הזימון | נתיב העבודה [58] נתיב העבודה [תשע"ה] - הרב קשתיאל ה בטבת תשע"ז 31:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11989 ארבע רבדים של חסד הנלמדים מברכת המזון | נתיב העבודה [57] פרק יח' נתיב העבודה [תשע"ה] - הרב קשתיאל י"ג בכסלו תשע"ז 25:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11946 עין הרע - מחשבה מוטעית שצפוף כאן | נתיב העבודה [56] פרק יח' נתיב העבודה [תשע"ה] - הרב קשתיאל ו בכסלו תשע"ז 8:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11868 הסכנה שבחוסר העמקות | נתיב העבודה [55] פרק יח נתיב העבודה [תשע"ה] - הרב קשתיאל כ"ח בחשוון תשע"ז 1:07:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11780 האמונה בברכה ובשפע | נתיב העבודה [54] פרק יח' נתיב העבודה [תשע"ה] - הרב קשתיאל י"ד בחשוון תשע"ז 49:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11729 חשיבותו של היין בהבנת הצרכים שלנו | נתיב העבודה [53] פרק יח' נתיב העבודה [תשע"ה] - הרב קשתיאל ז בחשוון תשע"ז 1:03:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11694 מה מבקשים מהמלאכים? | נתיב העבודה [52] פרק יח' נתיב העבודה [תשע"ה] - הרב קשתיאל ל בתשרי תשע"ז 50:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11601 בעלותו של האדם על האוכל ורוממות הסעודה | נתיב העבודה [51] פרק יז' נתיב העבודה [תשע"ה] - הרב קשתיאל כ"ד באלול תשע"ו 51:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11563 האוכל (החומר) הוא לא התוכן - אלא האמצעי לתוכן | נתיב העבודה [50] פרק יז' נתיב העבודה [תשע"ה] - הרב קשתיאל י"ז באלול תשע"ו 38:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11508 העמל - עיקר ביטויו של האדם | נתיב העבודה [49] פרק יז' נתיב העבודה [תשע"ה] - הרב קשתיאל י באלול תשע"ו 49:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11462 הלחם - בסיס חיי האדם ושורש בירור מיהו אדם | נתיב העבודה [48] פרק טז' נתיב העבודה [תשע"ה] - הרב קשתיאל ג באלול תשע"ו 53:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11404 יש משמעות לנטילת ידיים, לאכילה ולרעב | נתיב העבודה [47] פרק טז' נתיב העבודה [תשע"ה] - הרב קשתיאל כ"ח בתמוז תשע"ו 1:07:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11321 בידול האדם מהטבע הטבעי, החייתי | נתיב העבודה [46] פרק טז' נתיב העבודה [תשע"ה] - הרב קשתיאל י"ד בתמוז תשע"ו 32:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11299 שמירת הבית מפני המזיקים - המזוזה | נתיב העבודה [45] פרק טז' נתיב העבודה [תשע"ה] - הרב קשתיאל ז בתמוז תשע"ו 1:08:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11275 החסד והגבורה בצבעי הציצית | נתיב העבודה [44] פרק טז' נתיב העבודה [תשע"ה] - הרב קשתיאל ל בסיוון תשע"ו 57:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11205 שמחת הציצית - ביטוי הנשמה בגוף | נתיב העבודה [43] פרק טו' נתיב העבודה [תשע"ה] - הרב קשתיאל כ"ג בסיוון תשע"ו 58:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11173 עולם הברכות - יצת הרגשת הבית | נתיב העבודה [42] פרק יד' נתיב העבודה [תשע"ה] - הרב קשתיאל ט"ז בסיוון תשע"ו 55:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11071 התרוממות הרצון | נתיב העבודה [40] פרק יג' נתיב העבודה [תשע"ה] - הרב קשתיאל ב בסיוון תשע"ו 47:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11037 נפש האדם המשתקפת במהלכם של הירח ושמש | נתיב העבודה [39] פרק יג' נתיב העבודה [תשע"ה] - הרב קשתיאל כ"ד באייר תשע"ו 23:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11005 ההתלהבות - המקור להתפתחות | נתיב העבודה [38] פרק יג' נתיב העבודה [תשע"ה] - הרב קשתיאל י"ז באייר תשע"ו 39:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 10973 תפילת הדרך | נתיב העבודה [37] פרק יג' נתיב העבודה [תשע"ה] - הרב קשתיאל י באייר תשע"ו 45:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 10806 מטרת התפילה - קשר עם הקב''ה | נתיב העבודה [36] פרק יב' נתיב העבודה [תשע"ה] - הרב קשתיאל כ באדר ב תשע"ו 48:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 10744 קרבת אלוקים שבתוכנו | נתיב העבודה [35] פרק יב' נתיב העבודה [תשע"ה] - הרב קשתיאל ו באדר ב תשע"ו 46:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 10709 חיזוק הודאות - ''אמן יהא שמיה רבא'' | נתיב העבודה [34] פרק יא' נתיב העבודה [תשע"ה] - הרב קשתיאל כ"ט באדר א תשע"ו 14:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 10668 ''אמן יהא שמה רבא'' - השייכות אל הנצח | נתיב העבודה [33] פרק יא' נתיב העבודה [תשע"ה] - הרב קשתיאל כ"ב באדר א תשע"ו 19:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 10558 אמן בונה אמון | נתיב העבודה [32] פרק יא' נתיב העבודה [תשע"ה] - הרב קשתיאל ט"ו באדר א תשע"ו 52:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 10505 עניית ''אמן'' - נתינת אמון בקב''ה ובבני האדם | נתיב העבודה [31] פרק יא' נתיב העבודה [תשע"ה] - הרב קשתיאל ח באדר א תשע"ו 54:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 10375 הנצח שולט בעולם | נתיב העבודה [30] פרקים י' - יא' נתיב העבודה [תשע"ה] - הרב קשתיאל כ"ד בשבט תשע"ו 32:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 10229 מידת הרחמים המתגלה בתפילה | נתיב העבודה [27] פרק ט' נתיב העבודה [תשע"ה] - הרב קשתיאל י"ז בשבט תשע"ו 50:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 10355 יחסינו לקב''ה כבנים וכעבדים | נתיב העבודה [29] פרק י' נתיב העבודה [תשע"ה] - הרב קשתיאל י"ד בשבט תשע"ו 26:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 10284 השתחוויה בתפילה | נתיב העבודה [28] פרק י' נתיב העבודה [תשע"ה] - הרב קשתיאל י בשבט תשע"ו 33:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 10172 התפילין כביטוי האישי לקבלת עול מלכות שמיים | נתיב העבודה [26] פרק ט' נתיב העבודה [תשע"ה] - הרב קשתיאל כ"ה בטבת תשע"ו 37:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 10129 המצוות הן החיבור שלנו אל המלכות | נתיב העבודה [25] פרק ח' נתיב העבודה [תשע"ה] - הרב קשתיאל י"ח בטבת תשע"ו 36:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 10088 קבלת עול מלכות שמיים על ידי המצוות והציצית | נתיב העבודה [24] פרק ח' נתיב העבודה [תשע"ה] - הרב קשתיאל י"א בטבת תשע"ו 42:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 10027 מהי אריכות ימים? | נתיב העבודה [23] פרק ח' נתיב העבודה [תשע"ה] - הרב קשתיאל ד בטבת תשע"ו 39:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 10008 קבלת עול מלכות שמיים ומלכות שמיים עצמה ביעקב ובניו | נתיב העבודה [22] סוף פרק ז' נתיב העבודה [תשע"ה] - הרב קשתיאל כ"ז בכסלו תשע"ו 31:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9975 היסודות האמוניים הנמצאים בקריאת שמע | נתיב העבודה [21] פרק ז' נתיב העבודה [תשע"ה] - הרב קשתיאל כ בכסלו תשע"ו 32:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9956 שלושת הנהגות העולם ושמירת עמ''י מקרבתם לקב''ה | נתיב העבודה [20] פרק ז' נתיב העבודה [תשע"ה] - הרב קשתיאל י"ג בכסלו תשע"ו 43:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9908 משילת הרוח על החומר ועוצמתה | נתיב העבודה [19] פרק ז' נתיב העבודה [תשע"ה] - הרב קשתיאל ו בכסלו תשע"ו 51:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9880 יחוד ביום ובלילה ואחדות ה' - ברכות ק''ש וקריאת שמע | נתיב העבודה [18] פרק ו' - ז' נתיב העבודה [תשע"ה] - הרב קשתיאל ל בחשוון תשע"ו 28:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9793 הפתח לעולם הבא - ''אשרי יושבי ביתך'' | נתיב העבודה [17] פרק ו' נתיב העבודה [תשע"ה] - הרב קשתיאל כ"ב בחשוון תשע"ו 45:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9757 ''הללויה'' - הבנת הסדר העולמי | נתיב העבודה [16] פרק ו' נתיב העבודה [תשע"ה] - הרב קשתיאל ט"ו בחשוון תשע"ו 38:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9716 חשיבות ההתרגשות בתפילה | נתיב העבודה [15] פרק ו' נתיב העבודה [תשע"ה] - הרב קשתיאל ט בחשוון תשע"ו 32:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9666 עמדה נפשית של ענוה המפתח להשפעה של התפילה | נתיב העבודה [14] פרק ו' נתיב העבודה [תשע"ה] - הרב קשתיאל א בחשוון תשע"ו 29:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9656 התרגשות בתפילה | נתיב העבודה [13] פרק ו' נתיב העבודה [תשע"ה] - הרב קשתיאל ג בתשרי תשע"ו 25:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9636 נתיב העבודה [12] פרק ו' נתיב העבודה [תשע"ה] - הרב קשתיאל כ"ה באלול תשע"ה 35:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9596 פעולת הבקשה באדם וצורת העמידה בתפילה | נתיב העבודה [11] פרק ו' נתיב העבודה [תשע"ה] - הרב קשתיאל י"ח באלול תשע"ה 34:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9554 שכר פסיעות | נתיב העבודה [10] פרק ה' נתיב העבודה [תשע"ה] - הרב קשתיאל י"א באלול תשע"ה 34:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9513 בית הכנסת צריך להיות בית שני | נתיב העבודה [9] פרק ה' נתיב העבודה [תשע"ה] - הרב קשתיאל ד באלול תשע"ה 33:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9482 קביעת מקום התפילה, מעל שרשור היום יום | נתיב העבודה [8] פרק ד' נתיב העבודה [תשע"ה] - הרב קשתיאל ו באב תשע"ה 36:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9417 הנסתר שמחייה ונותן משמעות לכל דבר | נתיב העבודה [7] סוף פרק ג' נתיב העבודה [תשע"ה] - הרב קשתיאל כ"א בתמוז תשע"ה 44:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9371 משמעות התפילה - תשובה | נתיב העבודה [6] פרק ג' נתיב העבודה [תשע"ה] - הרב קשתיאל י"ד בתמוז תשע"ה 51:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9362 מהותן של התפילות ופריצת הדרך של האבות | נתיב העבודה [5] פרק ג' נתיב העבודה [תשע"ה] - הרב קשתיאל ז בתמוז תשע"ה 44:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9318 מטרת התפילה - השלמת האדם | נתיב העבודה [4] פרק ב' נתיב העבודה [תשע"ה] - הרב קשתיאל א בתמוז תשע"ה 43:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9367 הכל הכל הכל בשביל עבודת ה' | נתיב העבודה [3] נתיב העבודה [תשע"ה] - הרב קשתיאל ט"ז בסיוון תשע"ה 39:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9222 הרצון לקשר עם הקב''ה | נתיב העבודה [2] פרק א' נתיב העבודה [תשע"ה] - הרב קשתיאל ט בסיוון תשע"ה 1:01:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9193 תפילה - עמידה בענווה מול ה' | נתיב העבודה [1] פרק א' נתיב העבודה [תשע"ה] - הרב קשתיאל ב בסיוון תשע"ה 50:50
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים