מתי צריך לחזור על תפילת שמונה עשרה כאשר הפסיק באמצע | הלכות תפילה [91] סימן קד' סע' ה' - סוף הסימן

הרב אופיר וולס

ג בשבט תשע"ז

מתי צריך לחזור על תפילת שמונה עשרה כאשר הפסיק באמצע | הלכות תפילה [91] סימן קד' סע' ה' - סוף הסימן

הרב אופיר וולס

ג בשבט תשע"ז
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
הלכה הרב אופיר וולס 53 13138 דיני הגבהת ספר תורה | הלכות תפילה [131] סימן קלד' סע' ב' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"א באלול תשע"ז 11:00
הלכה הרב אופיר וולס 53 13140 מקומם של דקדוקי הלכות בתפילה | הלכות תפילה [132] - סוף הלכות תפילה משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"א באלול תשע"ז 33:40
הלכה הרב אופיר וולס 53 13124 סיום התפילה | הלכות תפילה [130] סימנים קלב' - קלד' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ט"ז באלול תשע"ז 29:50
הלכה הרב אופיר וולס 53 13108 דיני ''ובא לציון'' וקדיש יתום | הלכות תפילה [129] סימן קלב' סע' א' - ב' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"ג באלול תשע"ז 29:55
הלכה הרב אופיר וולס 53 13105 ימים שלא אומרים בהם תחנון | הלכות תפילה [128] סימן קלא' סע' ו' - ח' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ט באלול תשע"ז 30:45
הלכה הרב אופיר וולס 53 13075 אירועים שלא אומרים בגינם תחנון | הלכות תפילה [127] סימן קלא' סע' ד' - ה' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ו באלול תשע"ז 28:35
הלכה הרב אופיר וולס 53 13074 סליחות ונפילת אפיים בלילה | הלכות תפילה [126] סימן קלא' סע' ב' - ג' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ג באלול תשע"ז 25:00
הלכה הרב אופיר וולס 53 13073 מדיני ברכת כהנים הנוגעות לציבור | הלכות תפילה [125] ליקוט מתוך סימן קכח' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ה בתמוז תשע"ז 33:50
הלכה הרב אופיר וולס 53 12971 כיצד ינהג הקהל בעת ברכת כוהנים? | הלכות תפילה [124] סימן קכח' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ג בתמוז תשע"ז 30:10
הלכה הרב אופיר וולס 53 12969 טעויות של השליח ציבור | הלכות תפילה [123] סימן קכו' סעיף ד' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ט"ז בתמוז תשע"ז 31:20
הלכה הרב אופיר וולס 53 12970 הלכות תפילה [122] סימן קכה' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"ב בתמוז תשע"ז 31:05
הלכה הרב אופיר וולס 53 12931 הלכות קדושה | הלכות תפילה [121] סימן קכה' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ו בתמוז תשע"ז 31:35
הלכה הרב אופיר וולס 53 12923 אמן קצרה | הלכות תפילה [120] סימן קכד' סע' ח' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ה בתמוז תשע"ז 34:30
הלכה הרב אופיר וולס 53 12889 אמן יתומה | הלכות תפילה [119] סימן קכד' סע' ז' - ח' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ב בתמוז תשע"ז 24:55
הלכה הרב אופיר וולס 53 12876 עניית 'ברוך הוא וברוך שמו' באמצע הברכות | הלכות תפילה [118] סימן קכד' סע' ד' - ו' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ח בסיוון תשע"ז 30:10
הלכה הרב אופיר וולס 53 12854 האם ישנה חובה שתשעה יענו 'אמן' בחזרת הש''ץ? | הלכות תפילה [117] סימן קכד' סע' ג' - ד' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ה בסיוון תשע"ז 30:20
הלכה הרב אופיר וולס 53 12841 דין תפילת שמונה עשרה קצרה בשחרית | הלכות תפילה [116] סימן קכד' סע' ב' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ בסיוון תשע"ז 25:30
הלכה הרב אופיר וולס 53 12809 שלושת הפסיעות בסוף תפילת העמידה של חזרת הש''ץ | הלכות תפילה [115] סימן קכג' סע' ד' - סימן קכד' סע' א' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"ח בסיוון תשע"ז 31:55
הלכה הרב אופיר וולס 53 12796 דיני סוף תפילת שמונה עשרה | הלכות תפילה [114] סימן קכג' סע' ב' - ג' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"ד בסיוון תשע"ז 26:30
הלכה הרב אופיר וולס 53 12773 אמירת ''עושה שלום במרומיו'' בסוף תפילת שמונה עשרה | הלכות תפילה [113] סימן קכב' סע' א' - סימן קכג' סע' א' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"א בסיוון תשע"ז 24:05
הלכה הרב אופיר וולס 53 12753 הפסקה לדברים שבקדושה במהלך אלוקי נצור | הלכות תפילה [112] סימן קיט' סע' ד' - סימן קכב' סע' א' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ז בסיוון תשע"ז 30:35
הלכה הרב אופיר וולס 53 12756 דין המדלג על ברכה מברכות תפילת העמידה | הלכות תפילה [111] סימן קיט' סע' א' - ג' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ד בסיוון תשע"ז 32:50
הלכה הרב אופיר וולס 53 12708 בקשות אישיות במהלך תפילת העמידה | הלכות תפילה [110] סימן קיח' - סימן קיט' סע' א' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ו באייר תשע"ז 30:35
הלכה הרב אופיר וולס 53 12707 זמן אמירת ''ותן טל ומטר לברכה'' בחו''ל | הלכות תפילה [109] סימן קטז' - סימן קיז' סע' א' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"ט באייר תשע"ז 26:30
הלכה הרב אופיר וולס 53 12665 ספק בהזכרת מוריד הגשם | הלכות תפילה [108] סימן קיד' ח' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ט"ו באייר תשע"ז 29:45
הלכה הרב אופיר וולס 53 12644 הזכרת יעלה ויבוא בין ברכת רצה לברכת מודים | הלכות תפילה [107] סימן קיד' ו' - ז' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"ב באייר תשע"ז 27:55
הלכה הרב אופיר וולס 53 12632 דין אמירת מוריד הגשם ומוריד הטל | הלכות תפילה [106] סימן קיד' ג' - ד' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ח באייר תשע"ז 26:55
הלכה הרב אופיר וולס 53 12601 הלכות תפילה [105] סימן קיד' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר א באייר תשע"ז 28:00
הלכה הרב אופיר וולס 53 12570 דיני הכריעות בתפילת שמונה עשרה | הלכות תפילה [104] סימן קיב' סע' ג' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ט באדר תשע"ז 29:45
הלכה הרב אופיר וולס 53 12529 סמיכות גאולה לתפילה | הלכות תפילה [103] סימן קי' סע' ח' - סימן קיא' סע' ג' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ב באדר תשע"ז 29:00
הלכה הרב אופיר וולס 53 12511 המשך דיני תפילת הדרך | הלכות תפילה [102] סימן קי' סע' ז' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"ח באדר תשע"ז 34:50
הלכה הרב אופיר וולס 53 12461 דיני תפילת הדרך | הלכות תפילה [101] סימן קי' סע' ד' - ז' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ח באדר תשע"ז 31:40
הלכה הרב אופיר וולס 53 12460 תפילת הביננו ותפילת שמונה עשרה קצרה | הלכות תפילה [100] סימן קי' סע' א' - ג' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ד באדר תשע"ז 25:25
הלכה הרב אופיר וולס 53 12459 תפילת עמידה ביחד עם חזרת הש''ץ | הלכות תפילה [99] סימן קט' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר א באדר תשע"ז 33:50
הלכה הרב אופיר וולס 53 12386 תפילת שמונה עשרה לנכנס באיחור | הלכות תפילה [98] סימן קט' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ז בשבט תשע"ז 29:20
הלכה הרב אופיר וולס 53 12385 תפילת תשלומין בשבת וראש חודש | הלכות תפילה [97] סימן קח' סע' י' - יב' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ד בשבט תשע"ז 23:35
הלכה הרב אופיר וולס 53 12345 תפילת תשלומין בראש חודש, שבתות וחגים | הלכות תפילה [96] סימן קח' סע' ד' - ט' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ בשבט תשע"ז 30:50
הלכה הרב אופיר וולס 53 12292 זמן תפילת תשלומין | הלכות תפילה [95] סימן קח' סע' א' - ג' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"ז בשבט תשע"ז 28:35
הלכה הרב אופיר וולס 53 12297 חיוב תפילת תשלומין באדם שבכוונה לא התפלל | הלכות תפילה [94] סימן קז' סע' ב' - סימן קח' סע' א' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"ד בשבט תשע"ז 29:45
הלכה הרב אופיר וולס 53 12255 האיסור להתפלל תפילת נדבה בימינו | הלכות תפילה [93] סימן קו' סע' ב' - סימן קז' סע' א' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י בשבט תשע"ז 30:30
הלכה הרב אופיר וולס 53 12256 חיוב נשים בתפילה | הלכות תפילה [92] סימן קה' - סימן קו' סע' א' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ו בשבט תשע"ז 31:00
הלכה הרב אופיר וולס 53 12225 מתי צריך לחזור על תפילת שמונה עשרה כאשר הפסיק באמצע | הלכות תפילה [91] סימן קד' סע' ה' - סוף הסימן משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ג בשבט תשע"ז 32:05
הלכה הרב אופיר וולס 53 12206 הלכות תפילה [90] סימן קד' סע' ב' - ה' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ח בטבת תשע"ז 26:40
הלכה הרב אופיר וולס 53 12200 איסור לרמוז ולהפסיק באמצע תפילת שמונ''ע | הלכות תפילה [89] סימן קב' סע' ה' - סימן קד' סע' א' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ה בטבת תשע"ז 28:50
הלכה הרב אופיר וולס 53 12199 איסור ישיבה ליד המתפלל שמונה עשרה | הלכות תפילה [88] סימן קב' סע' א' - ב' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"ט בטבת תשע"ז 22:25
הלכה הרב אופיר וולס 53 12115 הלכות תפילה [87] משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"ד בטבת תשע"ז 39:00
הלכה הרב אופיר וולס 53 12114 חובת הכוונה בברכה ראשונה של תפילת שמונה עשרה | הלכות תפילה [86] סימן ק' - סימן קא' סע' א' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"א בטבת תשע"ז 29:35
הלכה הרב אופיר וולס 53 12084 תפילה בשכרות | הלכות תפילה [85]סימן צט' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ו בטבת תשע"ז 24:20
הלכה הרב אופיר וולס 53 12040 נישוק ילדים בבית הכנסת | הלכות תפילה [84] סימן צח' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ד בטבת תשע"ז 28:20
הלכה הרב אופיר וולס 53 12039 איסור לירוק באמצע תפילת שמונה עשרה | הלכות תפילה [83] סימן צז' סע' ב' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ו בכסלו תשע"ז 35:20
הלכה הרב אופיר וולס 53 12030 הלכות תפילה [82] משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ב בכסלו תשע"ז 24:50
הלכה הרב אופיר וולס 53 12005 אופן העמידה בתפילת שמונה עשרה | הלכות תפילה [81] סימן צד' סע' ט' - סימן צה' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"ט בכסלו תשע"ז 23:30
הלכה הרב אופיר וולס 53 11994 איסור הישענות על שולחן וכסא בזמן התפילה | הלכות תפילה [80] סימן צד' סע' ה' - ח' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ט"ו בכסלו תשע"ז 31:05
הלכה הרב אופיר וולס 53 11962 תפילת שמונה עשרה תוך כדי נסיעה ברכב | הלכות תפילה [79] סימן צד' סע' ב' - ד' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"ב בכסלו תשע"ז 29:40
הלכה הרב אופיר וולס 53 11914 פטור מתפילה לקציני צבא בכירים | הלכות תפילה [78] סימן צג' סע' ב' - צד' סע' א' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ה בכסלו תשע"ז 31:50
הלכה הרב אופיר וולס 53 11895 מקומות המכוסים, הנזקק לצרכיו באמצע התפילה ושהייה לפני התפילה | הלכות תפילה [77] סימן צב' סע' ז' - צג' סע' א' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר א בכסלו תשע"ז 30:00
הלכה הרב אופיר וולס 53 11858 חיוב נטילת ידיים לפני כל תפילה | הלכות תפילה [76] סימן צב' סע' ג' - ו' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ז בחשוון תשע"ז 33:05
הלכה הרב אופיר וולס 53 11857 חובת התעטפות בתפילה | הלכות תפילה [75] סימן צא' סע' ו' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ג בחשוון תשע"ז 27:10
הלכה הרב אופיר וולס 53 11800 חובת תפילה עם כיפה | הלכות תפילה [74] סימן צא' סע' ג' - ה' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ בחשוון תשע"ז 35:50
הלכה הרב אופיר וולס 53 11794 חובת התפילה עם גרטל | הלכות תפילה [73] סימן צ' סע' כו' - סימן צא' סע' ב' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ט"ז בחשוון תשע"ז 29:30
הלכה הרב אופיר וולס 53 11779 תפילה כנגד חלצות עם ציור | הלכות תפילה [72] סימן צ' סע' כא' - כה' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"ג בחשוון תשע"ז 33:05
הלכה הרב אופיר וולס 53 11762 קביעת מקום לתפילה | הלכות תפילה [71] סימן צ' סע' יז' - כא' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ט בחשוון תשע"ז 32:15
הלכה הרב אופיר וולס 53 11722 חיוב תפילה במניין בטיול | הלכות תפילה [70] סימן צ' סע' יג' - יז' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ו בחשוון תשע"ז 31:00
הלכה הרב אופיר וולס 53 11710 תפילה ביחיד בזמן שהציבור מתפלל | הלכות תפילה [69] סימן צ' סע' ט' - יב' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ב בחשוון תשע"ז 20:45
הלכה הרב אופיר וולס 53 11669 יסודות התפילה במניין | הלכות תפילה [68] סימן צ' סע' ט' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ח בתשרי תשע"ז 25:20
הלכה הרב אופיר וולס 53 11648 תפילה בשטח פתוח ומחוץ לבית כנסת | הלכות תפילה [67] סימן צ' סע' ה' - ח' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ה בתשרי תשע"ז 29:50
הלכה הרב אופיר וולס 53 11623 עמידה בתפילת שמונה עשרה על כסא | הלכות תפילה [66] סימן פט' סע' ז' - סימן צ' סע' ד' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ו באלול תשע"ו 27:40
הלכה הרב אופיר וולס 53 11598 אכילה ושתיה לפני תפילת שחרית | הלכות תפילה [65] סימן פט' סע' ג' - ו' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ג באלול תשע"ו 31:00
הלכה הרב אופיר וולס 53 11597 אמירת שלום לפני תפילת שחרית | הלכות תפילה [64] סימן פט' סע' ב' - ג' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"ט באלול תשע"ו 25:45
הלכה הרב אופיר וולס 53 11499 המשך הלכות תפילת ערבית | הלכות תפילה [63] סימן רלה' סע' ד' וסימן רלו' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ט באלול תשע"ו 31:40
הלכה הרב אופיר וולס 53 11498 הלכות תפילת ערבית | הלכות תפילה [62] סימן רלה' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ה באלול תשע"ו 29:50
הלכה הרב אופיר וולס 53 11402 תפילת מנחה וערבית מחוברות | הלכות תפילה [61] סימן רלג' סע' א' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ט בתמוז תשע"ו 30:25
הלכה הרב אופיר וולס 53 11439 דברים האסורים לעשות בשעת תפילת מנחה | הלכות תפילה [60] סימן רלב' סע' ב' - ג' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ב בתמוז תשע"ו 29:05
הלכה הרב אופיר וולס 53 11354 מנחה מקוצרת | הלכות תפילה [59] סימן רלב' סע' א' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"ט בתמוז תשע"ו 17:25
הלכה הרב אופיר וולס 53 11332 טבילה לבעלי קרי | הלכות תפילה [58] סימנים פז' - פח' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ט"ו בתמוז תשע"ו 30:25
הלכה הרב אופיר וולס 53 11408 הלכות תפילה [56] סימן פג' סעיף ה' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ח בתמוז תשע"ו 25:55
הלכה הרב אופיר וולס 53 11272 קריאת שמע לאדם שאינו שולט בצרכיו | הלכות תפילה [54] סימנים פ' - פא' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר א בתמוז תשע"ו 29:00
הלכה הרב אופיר וולס 53 11230 אמירת דברים שבקדושה מול פחי זבל | הלכות תפילה [53] סימן עט' סע' ו' - ט' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ח בסיוון תשע"ו 26:30
הלכה הרב אופיר וולס 53 11187 אמירת דברים שבקדושה בפני צואה הנמצאת בבית אחר | הלכות תפילה [51] סימן עט' סע' א' - ב' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"א בסיוון תשע"ו 24:35
הלכה הרב אופיר וולס 53 11168 ילד קטן שעשה צרכים באמצע התפילה | הלכות תפילה [50] סימן עח' - סימן עט' סע' א' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"ז בסיוון תשע"ו 29:35
12
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים