קריאת עלוני שבת בשבת | הלכות שבת [131] סימן שד' וכן סימן שו'

הרב אופיר וולס

ב בחשוון תש"פ

קריאת עלוני שבת בשבת | הלכות שבת [131] סימן שד' וכן סימן שו'

הרב אופיר וולס

ב בחשוון תש"פ
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
הלכה הרב אופיר וולס 53 16009 צידה והריגת נחשים בשבת | הלכות שבת [166] סימן שטז' סע' ט' - י' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ד בתמוז תש"פ 29:35
הלכה הרב אופיר וולס 53 16008 צד בשבת | הלכות שבת [165] סימן שטז' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"א בתמוז תש"פ 28:35
הלכה הרב אופיר וולס 53 15993 הלכות שבת [164] סימן שטז' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"ד בתמוז תש"פ 32:40
הלכה הרב אופיר וולס 53 15971 הלכות בניין בכלים והקדמה לדיני אוהל ארעי | הלכות שבת [163] סימן שיד' סע' יא' - סימן שטו' הקדמה משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ט"ז בסיוון תש"פ 29:40
הלכה הרב אופיר וולס 53 15970 דיני ממרח (משחות בשבת) | הלכות שבת [162] סימן שיד' סע' יא' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"ב בסיוון תש"פ 43:30
הלכה הרב אופיר וולס 53 15969 פתיחת אריזות חטיפים בשבת | הלכות שבת [161] סימן שיד' סע' ז' - ט' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ט בסיוון תש"פ 46:00
הלכה הרב אופיר וולס 53 15893 בניין בכלים- הברגת בקבוקים וצנצנות בשבת ומשחק בלגו | הלכות שבת [160] סימן שיג' סע' ה' - ו' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י באייר תש"פ 33:30
הלכה הרב אופיר וולס 53 15892 בניין בכלים- הברגת בקבוקים וצנצנות בשבת ומשחק באבני לגו | הלכות שבת [159] סימן שיג' סע' ה' - ו' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ו באייר תש"פ 24:32
הלכה הרב אופיר וולס 53 15874 חיבור מנעול וידית של דלת שהתפרקו במהלך השבת | הלכות שבת [158] סימן שיג' סע' א' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ג באייר תש"פ 26:15
הלכה הרב אופיר וולס 53 15720 טלטול פח זבל ביתי בשבת | הלכות שבת [157] סימן שח' סע' לג' - לז' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ב באדר תש"פ 24:25
הלכה הרב אופיר וולס 53 15719 טלטול מזון לבעל חיים בשבת | הלכות שבת [156] סימן שח' סע' כח' - לב' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ט בשבט תש"פ 27:15
הלכה הרב אופיר וולס 53 15683 טלטול שאריות מזון לאחר הסעודה | הלכות שבת [155] סימן שח' סע' כג' - כז' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ב בשבט תש"פ 28:55
הלכה הרב אופיר וולס 53 15677 טלטול אבנים בשבת | הלכות שבת [154] סימן שח' סע' יז' - כב' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"ח בשבט תש"פ 30:55
הלכה הרב אופיר וולס 53 15658 הלכות שבת [153] סימן שח' סע' טז' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"א בשבט תש"פ 22:55
הלכה הרב אופיר וולס 53 15657 טלטול בגדים בלויים בשבת | הלכות שבת [152] סימן שח' סע' יב' - טו' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ח בשבט תש"פ 22:55
הלכה הרב אופיר וולס 53 15617 פתיחת פתחי ביוב וסגירתם בשבת | הלכות שבת [151] סימן שח' סע' י' - יא' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר א בשבט תש"פ 24:40
הלכה הרב אופיר וולס 53 15616 הלכות שבת [150] סימן שח' סע' ח' - ט' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ו בטבת תש"פ 23:45
הלכה הרב אופיר וולס 53 15584 טלטול חפצים שנזרקו לאשפה בשבת | הלכות שבת [149] סימן שח' סע' ז' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ג בטבת תש"פ 37:20
הלכה הרב אופיר וולס 53 15595 טלטול שברי זכוכית בשבת | הלכות שבת [148] סימן שח' סע' ה' - ו' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"ט בטבת תש"פ 25:45
הלכה הרב אופיר וולס 53 15583 טלטול ספרי קודש ומאכלים בשבת | הלכות שבת [147] סימן שח' סע' ד' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ט"ז בטבת תש"פ 30:20
הלכה הרב אופיר וולס 53 15549 טלטול מוקצה בשינוי | הלכות שבת [146] סימן שח' סע' ג' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ט בטבת תש"פ 27:40
הלכה הרב אופיר וולס 53 15529 מתי מותר לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור? | הלכות שבת [145] סימן שח' סע' ג' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ה בטבת תש"פ 31:55
הלכה הרב אופיר וולס 53 15510 הגדרת כלי שמלאכתו לאיסור | הלכות שבת [144] סימן שח' סע' ב' - ג' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ב בטבת תש"פ 28:50
הלכה הרב אופיר וולס 53 15509 הלכות שבת [143] משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"א בכסלו תש"פ 29:20
הלכה הרב אופיר וולס 53 15508 רמיזה לגוי בשבת | הלכות שבת [142] סימן שז' יח' - כב' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"ח בכסלו תש"פ 27:40
הלכה הרב אופיר וולס 53 15466 קריאת עיתונים בשבת | הלכות שבת [141] סימן שז' סע' טו' - יז' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"ב בכסלו תש"פ 31:00
הלכה הרב אופיר וולס 53 15451 הלכות שבת [140] משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"א בכסלו תש"פ 20:45
הלכה הרב אופיר וולס 53 15446 הלכות שבת [139] משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ז בכסלו תש"פ 19:20
הלכה הרב אופיר וולס 53 15422 הכנות בשבת לנסיעה במוצאי שבת | הלכות שבת [138] סימן שז' סע' ו' - ח' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ד בכסלו תש"פ 32:25
הלכה הרב אופיר וולס 53 15410 אמירה לגוי | הלכות שבת [137] סימן שז' סע' ב' - ג' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ז בחשוון תש"פ 27:05
הלכה הרב אופיר וולס 53 15388 הלכות שבת [136] משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ בחשוון תש"פ 29:55
הלכה הרב אופיר וולס 53 15382 מדידות ושקילות בשבת | הלכות שבת [135] סימן שו' סע' ז' - ט' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ט"ז בחשוון תש"פ 27:45
הלכה הרב אופיר וולס 53 15381 הלכות שבת [134] משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"ג בחשוון תש"פ 29:40
הלכה הרב אופיר וולס 53 15357 שכר שבת | הלכות שבת [133] סימן שו' סע' ד' - ה' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ח בחשוון תש"פ 31:30
הלכה הרב אופיר וולס 53 15353 הכנה בשבת למחסה ביום חול | הלכות שבת [132] סימן שו' סע' א' - ג' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ו בחשוון תש"פ 27:20
הלכה הרב אופיר וולס 53 15330 קריאת עלוני שבת בשבת | הלכות שבת [131] סימן שד' וכן סימן שו' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ב בחשוון תש"פ 33:10
הלכה הרב אופיר וולס 53 15329 שימוש במוצרי קוסמטיקה בשבת | הלכות שבת [130] סימן שב' סע' יג' וכן סע' כה' - כז' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ח בתשרי תש"פ 33:50
הלכה הרב אופיר וולס 53 15323 שימוש במגבת בשבת | הלכות שבת [129] סימן שב' סע' ט' - י' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ו באלול תשע"ט 28:30
הלכה הרב אופיר וולס 53 15292 הלכות שבת [128] סימן שג' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"ט באלול תשע"ט 21:55
הלכה הרב אופיר וולס 53 15274 הסרת בוץ מהנעלים בשבת | הלכות שבת [127] סימן שב' סע' ב' - ח' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ט"ז באלול תשע"ט 31:40
הלכה הרב אופיר וולס 53 15262 הורדת טיקט בשבת מבגד וקיפול בגד בשבת| הלכות שבת [126] סימן שב' סע' ב' - ג' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ט באלול תשע"ט 31:25
הלכה הרב אופיר וולס 53 15254 דיני כיבוס | הלכות שבת [125] סימן שב' סע' א' - ב' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ה באלול תשע"ט 22:25
הלכה הרב אופיר וולס 53 15224 הלכות שבת [124] משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ד באב תשע"ט 32:20
הלכה הרב אופיר וולס 53 15196 צער בעלי חיים בשבת | הלכות שבת [123] סימן שה' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ט בתמוז תשע"ט 38:05
הלכה הרב אופיר וולס 53 15209 הלכות שבת [122] סימן שג' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ו בתמוז תשע"ט 28:10
הלכה הרב אופיר וולס 53 15214 מד"סים בשבת | הלכות שבת [121] סימן שא' סע' א' - ו' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ד בתמוז תשע"ט 33:05
הלכה הרב אופיר וולס 53 15178 יציאה עם כיסוי ראש מחוץ לעירוב | הלכות שבת [120] סימן שג' סע' א' - יג' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ב בתמוז תשע"ט 25:40
הלכה הרב אופיר וולס 53 15159 הלכות שבת [119] סימן שא' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"ט בתמוז תשע"ט 27:10
הלכה הרב אופיר וולס 53 15158 טלטול כסף במקום בלי עירוב | הלכות שבת [118] סימן שא' סע' לא' - לג' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ט"ו בתמוז תשע"ט 25:40
הלכה הרב אופיר וולס 53 15157 הלכות שבת [117] סימן שא' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"ב בתמוז תשע"ט 27:40
הלכה הרב אופיר וולס 53 15139 יציאה מחוץ לערוב עם כסא גלגלים ומקלות הליכה | הלכות שבת [116] סימן שא' סע' טו' - כב' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ח בתמוז תשע"ט 33:40
הלכה הרב אופיר וולס 53 15125 יציאה עם משקפי שמש מחוץ לעירוב | הלכות שבת [115] סימן שא' סע' ח' - יד' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ד בתמוז תשע"ט 29:30
הלכה הרב אופיר וולס 53 15121 טלטול נשק במקום בלי עירוב | הלכות שבת [114] סימן שא' סע' ז' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר א בתמוז תשע"ט 25:50
הלכה הרב אופיר וולס 53 15108 הקדמה לדיני הוצאה לרשות הרבים | הלכות שבת [113] משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ח בסיוון תשע"ט 29:25
הלכה הרב אופיר וולס 53 15062 סעודת מלווה מלכה | הלכות שבת [112] סימן רצט' סע' י' - סימן ש' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"א בסיוון תשע"ט 32:30
הלכה הרב אופיר וולס 53 15041 הלכות שבת [111] סימן רצט' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"ד בסיוון תשע"ט 26:25
הלכה הרב אופיר וולס 53 15040 שתיית יין של ברכת המזון בסעודה שלישית | הלכות שבת [110] סימן רצט' ב' - ה' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י בסיוון תשע"ט 22:45
הלכה הרב אופיר וולס 53 15039 שלא לאכול לפני הבדלה | הלכות שבת [109] סימן רצט' א' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ח בסיוון תשע"ט 22:10
הלכה הרב אופיר וולס 53 15038 הבדלה על להבת גז ונרות נשמה | הלכות שבת [108] סימן רצח' ה' - הסוף משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ג בסיוון תשע"ט 32:40
הלכה הרב אופיר וולס 53 15017 הבדלה על אבוקה | הלכות שבת [107] סימן רצח' א' - ד' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ט באייר תשע"ט 26:20
הלכה הרב אופיר וולס 53 15016 דיני בשמים בהבדלה | הלכות שבת [106] סימן רצז' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ה באייר תשע"ט 27:50
הלכה הרב אופיר וולס 53 15018 הבדלה לנשים | הלכות שבת [105] סימן רצו' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ב באייר תשע"ט 28:00
הרב אופיר וולס 53 14979 הבדלה בלא יין | הלכות שבת [104] סימן רצו' סע' ב' - ג' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ט"ו באייר תשע"ט 29:20
הלכה הרב אופיר וולס 53 14981 הבדלה בלא יין | הלכות שבת [104] סימן רצו' סע' ב' - ג' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ט"ו באייר תשע"ט 29:20
הלכה הרב אופיר וולס 53 14978 דין כוס היין של ההבדלה | הלכות שבת [103] סימן רצה' - סימן רצו' סע' א' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"א באייר תשע"ט 27:40
הלכה הרב אופיר וולס 53 14967 דיני הבדלה בתפילה | הלכות שבת [102] סימן רצד' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ח באייר תשע"ט 28:30
הלכה הרב אופיר וולס 53 14909 סעודה שלישית ללא לחם | הלכות שבת [100] סימן רצא' סע' ה' - סימן רצב' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ה באדר ב תשע"ט 23:30
הלכה הרב אופיר וולס 53 14908 זמן סעודה שלישית | הלכות שבת [99] סימן רצא' סע' ב' - ד' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"א באדר ב תשע"ט 27:50
הלכה הרב אופיר וולס 53 14891 מצוות לימוד התורה בשבת | הלכות שבת [98] סימן רצ' סע' ב' - סימן רצא' סע' א' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"ח באדר ב תשע"ט 27:45
הלכה הרב אופיר וולס 53 14850 חשיבות הסעודה ביום השבת | הלכות שבת [97] סימן רפט' סע' ב' - סימן רצ' סע' א' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ז באדר ב תשע"ט 26:40
הלכה הרב אופיר וולס 53 14851 אמירת תהילים על חולים בשבת | הלכות שבת [96] סימן רפח' סע' ח' - סימן רפט' סע' א' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ד באדר ב תשע"ט 30:40
הלכה הרב אופיר וולס 53 14824 החיוב לאכול סעודת שבת לפני חצות היום | הלכות שבת [95] סימן רפז' - סימן רפח' סע' ב' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ז באדר א תשע"ט 24:25
הלכה הרב אופיר וולס 53 14823 תפילת מוסף כשהגיע זמן מנחה בשבת, מה קודם? | הלכות שבת [94] סימן רפו' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ג באדר א תשע"ט 27:10
הלכה הרב אופיר וולס 53 14803 שניים מקרא ואחד תרגום | הלכות שבת [93] סימן רפה' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ט"ז באדר א תשע"ט 27:05
הלכה הרב אופיר וולס 53 14802 הלכות שבת [92] סימן רפד' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"ב באדר א תשע"ט 25:50
הלכה הרב אופיר וולס 53 14801 דיני הפטרה | הלכות שבת [91] סימן רפד' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ט באדר א תשע"ט 25:20
הלכה הרב אופיר וולס 53 14757 סיבת קריאת מפטיר בשבת | הלכות שבת [90] סימן רפב' סע' ה' - סימן רפד' סע' א' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ו באדר א תשע"ט 29:10
הלכה הרב אופיר וולס 53 14756 עליית מפטיר בשבת | הלכות שבת [89] סימן רפב' סע' ג' - ה' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ב באדר א תשע"ט 30:30
הלכה הרב אופיר וולס 53 14734 העולה לתורה בקריאת התורה בשבת | הלכות שבת [88] סימן רפב' סע' א' - ג' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ל בשבט תשע"ט 28:40
הלכה הרב אופיר וולס 53 14713 זמן תפילת שחרית בשבת | הלכות שבת [87] סימן רפא' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ה בשבט תשע"ט 24:45
12345
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך