דיבור בענייני שידוכים | חפץ חיים [48] ציור שני סע' ב'

הרב אליעזר קשתיאל

כ"ג באדר א תשע"ד

דיבור בענייני שידוכים | חפץ חיים [48] ציור שני סע' ב'

הרב אליעזר קשתיאל

כ"ג באדר א תשע"ד
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: חפץ חיים - הרב קשתיאל
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 10389 דיבור בענייני שידוכים | חפץ חיים [48] ציור שני סע' ב' חפץ חיים - הרב קשתיאל כ"ג באדר א תשע"ד 12:40
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 10388 חפץ חיים [47] הלכות רכילות כלל ט' סע' יג' - ציור שני סע' א' חפץ חיים - הרב קשתיאל י"ט באדר א תשע"ד 28:40
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 10387 חפץ חיים [46] הלכות רכילות כלל ט' סע' ו' - יג' חפץ חיים - הרב קשתיאל י"ח באדר א תשע"ד 23:30
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 10386 חפץ חיים [45] הלכות רכילות כלל ט' סע' ג' - ה' חפץ חיים - הרב קשתיאל י"ז באדר א תשע"ד 22:20
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 10385 הלכות אבק רכילות | חפץ חיים [44] הלכות רכילות כלל ח' סע' א'- כלל ט' סע' ב' חפץ חיים - הרב קשתיאל ט"ז באדר א תשע"ד 20:40
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 10384 חפץ חיים [43] הלכות רכילות כלל ו' סע' ח' - כלל ז' סע' ה' חפץ חיים - הרב קשתיאל י"ב באדר א תשע"ד 21:05
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 10383 איסור קבלת רכילות גם מאדם מהימן | חפץ חיים [42] הלכות רכילות כלל ה' סע' ד' - כלל ו' סע' ז' חפץ חיים - הרב קשתיאל י"א באדר א תשע"ד 21:40
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 10382 חפץ חיים [41] הלכות רכילות כלל ד' סע' ב'- ג' חפץ חיים - הרב קשתיאל י באדר א תשע"ד 15:50
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 10381 חפץ חיים [40] הלכות רכילות כלל ב'- כלל ד' סע' א' חפץ חיים - הרב קשתיאל ט באדר א תשע"ד 23:25
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 10380 חפץ חיים [39] הלכות רכילות כלל א' סע' א'- ד' חפץ חיים - הרב קשתיאל ז באדר א תשע"ד 26:30
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 10369 תנאי לדיבור לשון הרע לתועלת | חפץ חיים [38] כלל י' סע' יב' - יז' חפץ חיים - הרב קשתיאל כ"ה בשבט תשע"ד 23:04
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 10368 דיבור לשון הרע על הגוזל והעושק את חברו | חפץ חיים [37] כלל י' סע' יא' חפץ חיים - הרב קשתיאל כ"ג בשבט תשע"ד 21:30
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 10367 חפץ חיים [36] כלל י' סע' ז' - י' חפץ חיים - הרב קשתיאל כ"א בשבט תשע"ד 24:15
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 10366 סיפור לשון הרע ברבים לתועלת | חפץ חיים [35] כלל י' סע' ג' - ו' חפץ חיים - הרב קשתיאל כ בשבט תשע"ד 22:05
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 10297 חפץ חיים [34] כלל י' סע' ב' חפץ חיים - הרב קשתיאל י"ט בשבט תשע"ד 26:50
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 10296 כללים המתרים דיבור לשון הרע | חפץ חיים [33] כלל ט' פס' ג' - כלל י' סע' ב' חפץ חיים - הרב קשתיאל י"ח בשבט תשע"ד 25:00
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 10294 אבק לשון הרע | חפץ חיים [32] כלל ט' סע' א' -ב' חפץ חיים - הרב קשתיאל ט"ו בשבט תשע"ד 12:10
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 10293 דיבור לשון הרע עם גוי על ישראל | חפץ חיים [31] הלכות לשון הרע כלל ח' סע' י' - יד' חפץ חיים - הרב קשתיאל ה בשבט תשע"ד 25:45
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 10292 סיפור לשון הרע | חפץ חיים [30] הלכות לשון הרע כלל ח' סע' א' - ט' חפץ חיים - הרב קשתיאל כ"ב בטבת תשע"ד 21:25
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 10291 חפץ חיים [29] הלכות לשון הרע כלל ז' סע' י' - יד' חפץ חיים - הרב קשתיאל כ"א בטבת תשע"ד 20:05
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 10239 נאמן כבי תרי ומסיח לפי תומו | חפץ חיים [28] הלכות לשון הרע כלל ז' סע' ה'- ט' חפץ חיים - הרב קשתיאל כ בטבת תשע"ד 29:10
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 10237 קבלת לשון הרע | חפץ חיים [27] הלכות לשון הרע כלל ז' סע' א' - ד' חפץ חיים - הרב קשתיאל י"ט בטבת תשע"ד 24:00
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 10236 האיסור להאמין ללשון הרע | חפץ חיים [26] הלכות לשון הרע כלל ו' סע' י' - יב' חפץ חיים - הרב קשתיאל י"ז בטבת תשע"ד 30:40
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 10207 חפץ חיים [25] הלכות לשון הרע כלל ו' סע' ז' - י' חפץ חיים - הרב קשתיאל ח בטבת תשע"ד 25:50
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 9830 חפץ חיים [24] הלכות לשון הרע כלל ו' סע' ג' - ו' חפץ חיים - הרב קשתיאל ז בטבת תשע"ד 28:40
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 9829 האיסור להאמין ללשון הרע | חפץ חיים [23] כלל ו' סע' א' - ב' חפץ חיים - הרב קשתיאל ו בטבת תשע"ד 28:55
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 9828 חפץ חיים [22] כלל ה' סע' א' - ח' חפץ חיים - הרב קשתיאל ה בטבת תשע"ד 24:30
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 9827 חפץ חיים [21] כלל ד' סעיף יב' חפץ חיים - הרב קשתיאל ב בטבת תשע"ד 4:10
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 9826 חפץ חיים [20] כלל ד' סעיף ט'- יא' חפץ חיים - הרב קשתיאל כ"ו בכסלו תשע"ד חסר
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 9825 חפץ חיים [19] כלל ד' סעיף ו'- ח' חפץ חיים - הרב קשתיאל כ"ד בכסלו תשע"ד 31:30
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 9824 פרסום דברים, זהירות בתוכחה | חפץ חיים [18] כלל ד' סעיף ד'- ה' חפץ חיים - הרב קשתיאל כ"ג בכסלו תשע"ד 24:40
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 9823 איסור פרסום דברים שאין בהם תועלת ותיקון [עיתונות] | חפץ חיים [17] כלל ד' סע' ב'- ד' חפץ חיים - הרב קשתיאל כ"ב בכסלו תשע"ד 27:30
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 9822 איסור הזכרת חטאיו של אדם | חפץ חיים [16] כלל ג' סע' ח' - כלל ד' סע' א' חפץ חיים - הרב קשתיאל כ"א בכסלו תשע"ד 24:05
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 9821 חפץ חיים [15] הלכות לשון הרע כלל ב' סע' יב' - כלל ג' סע' א' חפץ חיים - הרב קשתיאל י"ט בכסלו תשע"ד 28:10
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 9324 דיבור בפני שלשה אנשים | חפץ חיים [14] כלל ב' סע' ג' - ט' חפץ חיים - הרב קשתיאל י"ז בכסלו תשע"ד 29:05
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 9323 חפץ חיים [13] כלל ב' סע' ג' חפץ חיים - הרב קשתיאל ט"ז בכסלו תשע"ד 27:10
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 9322 דיבור בפני שלשה | חפץ חיים [12] כלל ב' חפץ חיים - הרב קשתיאל ט"ו בכסלו תשע"ד 20:55
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 9321 דיבור על דבר שכבר מפורסם | חפץ חיים [11] כלל ב' סע' ד' חפץ חיים - הרב קשתיאל י"ג בכסלו תשע"ד 34:30
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 9820 דיבור על דבר שכבר מפורסם | חפץ חיים [10] כלל ב' סע' ב', יב' כסלו חפץ חיים - הרב קשתיאל י"ב בכסלו תשע"ד 34:30
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 9819 דיבור בפני שלשה אנשים | חפץ חיים [9] כלל ב' סע' א' י' כסלו חפץ חיים - הרב קשתיאל י בכסלו תשע"ד 31:35
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 9733 חפץ חיים [8] הלכות לשון הרע כלל א' חפץ חיים - הרב קשתיאל ט בכסלו תשע"ד 28:55
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 9732 חפץ חיים [7] עשה סע' יג' - ארורין סע' ג' חפץ חיים - הרב קשתיאל ז בכסלו תשע"ד 26:10
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 9731 חפץ חיים [6] עשה סע' ז' - יג' חפץ חיים - הרב קשתיאל ה בכסלו תשע"ד 36:30
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 6999 עשה סע' ב' - ז' | חפץ חיים [5] חפץ חיים - הרב קשתיאל ג בכסלו תשע"ד 26:20
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 6989 לאוין סע' יד' - עשה סע' ב' | חפץ חיים [4] חפץ חיים - הרב קשתיאל ב בכסלו תשע"ד 32:10
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 6984 לאוין סע' ט'- יג' | חפץ חיים [3] חפץ חיים - הרב קשתיאל א בכסלו תשע"ד 30:50
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 6981 לאוין סע' ד'- י' | חפץ חיים [2] חפץ חיים - הרב קשתיאל ל בחשוון תשע"ד 30:00
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 6980 פתיחה- לאוין סע' ג' | חפץ חיים [1] חפץ חיים - הרב קשתיאל כ"ח בחשוון תשע"ד 48:45
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים
שבועות