תחבולות בזמן הלימוד לקנין התורה | נתיב התורה [18] פרק ה'

הרב אליעזר קשתיאל

ה באדר א תשע"ד

תחבולות בזמן הלימוד לקנין התורה | נתיב התורה [18] פרק ה'

הרב אליעזר קשתיאל

ה באדר א תשע"ד
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9173 נקודת המוצא לקיום המצוות | נתיב התורה [56] פרק יח' נתיב התורה תשע"ה - הרב קשתיאל כ"ה באייר תשע"ה 48:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9127 שמחת המצווה היא שלמות האדם | נתיב התורה [55] פרק יח' נתיב התורה תשע"ה - הרב קשתיאל י"ז באייר תשע"ה 41:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9103 האם אתה מוכן להתבזות בשביל התורה ? | נתיב התורה [54] פרק יח' נתיב התורה תשע"ה - הרב קשתיאל י באייר תשע"ה 45:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9004 מצוה הבאה לידך אל תחמיצנה | נתיב התורה [53] פרק יז' נתיב התורה תשע"ה - הרב קשתיאל כ"ז באדר תשע"ה 45:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 8994 שליחי מצוה גדולים מעושי מצוה | נתיב התורה [52] פרק יז' נתיב התורה תשע"ה - הרב קשתיאל כ באדר תשע"ה 40:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 8916 אם אדם שומר על מצוותיו של הקב''ה, הקב''ה שומר עליו | נתיב התורה [51] פרק טו' נתיב התורה תשע"ה - הרב קשתיאל ה באדר תשע"ה 41:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 8886 שמירת המצוות - פלא! | נתיב התורה [50] פרק טז' נתיב התורה תשע"ה - הרב קשתיאל כ"ט בשבט תשע"ה 17:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 8885 מי שלא שימש תלמיד חכם כאילו לא למד | נתיב התורה [49] פרק טז' נתיב התורה תשע"ה - הרב קשתיאל כ"ג בשבט תשע"ה 49:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 8822 מי מנהל אותך ? | נתיב התורה [48] פרק טו' נתיב התורה תשע"ה - הרב קשתיאל ח בשבט תשע"ה 25:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 8821 איסור לימוד תורה בפני עם הארץ | נתיב התורה [47] פרק טו' נתיב התורה תשע"ה - הרב קשתיאל א בשבט תשע"ה 44:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 8749 מי שאינו תלמיד חכם ראוי לשחיטה | נתיב התורה [46] פרק טו' נתיב התורה תשע"ה - הרב קשתיאל כ"ג בטבת תשע"ה 40:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 8708 שיחה בטלה - הוצאת הטעם מהחיים | נתיב התורה [45] המשך פרק טו' נתיב התורה תשע"ה - הרב קשתיאל ט בטבת תשע"ה 42:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 8665 עזיבת התורה היא עזיבת החיים | נתיב התורה [44] המשך פרק יד' נתיב התורה תשע"ה - הרב קשתיאל ב בטבת תשע"ה 43:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 8620 לימוד מדע וחוכמות | נתיב התורה [43] המשך פרק יד' נתיב התורה תשע"ה - הרב קשתיאל י"ח בכסלו תשע"ה 44:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 8595 הדעת - מתנה מהקב''ה | נתיב התורה [42] פרק יד' נתיב התורה תשע"ה - הרב קשתיאל י"א בכסלו תשע"ה 44:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 8549 מעלתה של החכמה האלוקית | נתיב התורה [41] פרק יד' נתיב התורה תשע"ה - הרב קשתיאל ד בכסלו תשע"ה 47:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 8523 על ת''ח להיות חלק במציאות ולא חריג | נתיב התורה [40] פרק יג' נתיב התורה תשע"ה - הרב קשתיאל כ"ז בחשוון תשע"ה 42:54
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 8535 תכונת ארץ ישראל יכולת ההכלה והגדלות | נתיב התורה [39] פרק יג' נתיב התורה תשע"ה - הרב קשתיאל י"ט בחשוון תשע"ה 46:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 8468 כיבוד תלמידי חכמים זה את זה | נתיב התורה [38] המשך פרק יב' נתיב התורה תשע"ה - הרב קשתיאל י"ג בחשוון תשע"ה 50:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 8431 אפיקורס מי שאינו מכבד תלמיד חכם | נתיב התורה [37] המשך פרק יב' נתיב התורה תשע"ה - הרב קשתיאל ה בחשוון תשע"ה 44:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 8413 כבוד תורה גם בלא גוף | נתיב התורה [36] המשך פרקים יא' - יב' נתיב התורה תשע"ה - הרב קשתיאל ו בתשרי תשע"ה 50:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 8334 גודל הצימאון לתורה והחייאתה ע''י תלמידי החכמים | נתיב התורה [35] המשך פרק יא' נתיב התורה תשע"ה - הרב קשתיאל כ"ב באלול תשע"ד 45:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 8306 היחס אל תלמידי חכמים - הקרבה אליהם והמרחק מהם | נתיב התורה [34] פרק יא' נתיב התורה תשע"ה - הרב קשתיאל ט"ו באלול תשע"ד 40:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 8248 נתינת כבוד היכולת של התורה והתלמיד חכם להשפיע על האדם | נתיב התורה [33] המשך פרק יא' נתיב התורה תשע"ה - הרב קשתיאל ח באלול תשע"ד 36:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 8176 מה עלינו לעשות בכדי לכבד תלמידי חכמים | נתיב התורה [32] פרק יא' נתיב התורה תשע"ה - הרב קשתיאל כ"ה בתמוז תשע"ד 50:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 8133 יחסינו לעושר ומעמד אל מול התורה והקודש | נתיב התורה [31] פרק י' נתיב התורה תשע"ה - הרב קשתיאל י"ח בתמוז תשע"ד 56:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 8064 ערכם של מלמדי תינוקות | נתיב התורה [30] פרק י' נתיב התורה תשע"ה - הרב קשתיאל ד בתמוז תשע"ד 22:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11164 נתיב התורה [29] - שיעור חסר נתיב התורה תשע"ה - הרב קשתיאל כ"ט בסיוון תשע"ד 00:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 7979 התורה ולימודה - ההבנה שהמציאות הפיזית חלשה מהמציאות השכלית | נתיב התורה [28] פרק ט' נתיב התורה תשע"ה - הרב קשתיאל כ"ב בסיוון תשע"ד 50:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 7937 יראת ואהבת ה' | נתיב התורה [27] פרק ט' נתיב התורה תשע"ה - הרב קשתיאל י"ג בסיוון תשע"ד 36:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 7883 לימוד תורה לאנשים לא הגונים | נתיב התורה [26] פרק ח' נתיב התורה תשע"ה - הרב קשתיאל כ"א באייר תשע"ד 41:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 7808 התורה כברכה מתפשטת | נתיב התורה [25] פרק ח' נתיב התורה תשע"ה - הרב קשתיאל י"ד באייר תשע"ד 47:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 7610 חשיבות לימוד התורה והעברת התורה לזולת | נתיב התורה [24] פרק ח' נתיב התורה תשע"ה - הרב קשתיאל י"ז באדר ב תשע"ד 44:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 7589 ברכת התורה | נתיב התורה [23] פרקים ז' - ח' נתיב התורה תשע"ה - הרב קשתיאל י באדר ב תשע"ד 48:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 7578 אי הגדרת והגבלת השכל | נתיב התורה [22] פרק ז' נתיב התורה תשע"ה - הרב קשתיאל ג באדר ב תשע"ד 56:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 7522 התורה- סם חיים או מות | 'נתיב התורה [21] פרק ז' נתיב התורה תשע"ה - הרב קשתיאל כ"ו באדר א תשע"ד 49:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 7489 השיתופיות בלימוד בתורה | נתיב התורה [20] פרק ו' נתיב התורה תשע"ה - הרב קשתיאל י"ט באדר א תשע"ד 54:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 7458 הלימוד בחבורה ולא בלימוד עצמי | 'נתיב התורה [19] פרק ו' נתיב התורה תשע"ה - הרב קשתיאל י"ב באדר א תשע"ד 45:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 7426 תחבולות בזמן הלימוד לקנין התורה | נתיב התורה [18] פרק ה' נתיב התורה תשע"ה - הרב קשתיאל ה באדר א תשע"ד 51:11
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 7355 דיבור היוצר חיבורים | נתיב התורה [17] פרק ד' נתיב התורה תשע"ה - הרב קשתיאל כ"א בשבט תשע"ד 55:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 7326 החוק המופשט המשפיע על החומר המושפע | נתיב התורה [16] פרק ד' נתיב התורה תשע"ה - הרב קשתיאל י"ד בשבט תשע"ד 43:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 7292 קביעות התורה והיחס שלה לחיים | נתיב התורה [15] פרק ד' נתיב התורה תשע"ה - הרב קשתיאל ז בשבט תשע"ד 50:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 7247 עיקר תפקיד הורה הוא לאזן את העולם החיצוני | נתיב התורה [14] פרק ד' נתיב התורה תשע"ה - הרב קשתיאל כ"ט בטבת תשע"ד 57:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 7211 מיקום האדם במציאות הנפשית | נתיב התורה [13] פרק ג' נתיב התורה תשע"ה - הרב קשתיאל כ"ב בטבת תשע"ד 48:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 7182 שלוש דרגות בשקידת התורה | נתיב התורה [12] פרק ג' נתיב התורה תשע"ה - הרב קשתיאל ט"ו בטבת תשע"ד 55:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 7248 נתיב התורה [11] נתיב התורה תשע"ה - הרב קשתיאל ח בטבת תשע"ד 38:55
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 7093 דרכי קניית הענווה | נתיב התורה [10] סוף פרק ב' נתיב התורה תשע"ה - הרב קשתיאל י"ז בכסלו תשע"ד 40:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 7052 הענווה- הכנה לקניית התורה | נתיב התורה [9] סוף פרק א' - תחילת פרק ב' נתיב התורה תשע"ה - הרב קשתיאל י בכסלו תשע"ד 53:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 6975 הדרכות מוסריות ללימוד תורה | נתיב התורה [8] פרק א' נתיב התורה תשע"ה - הרב קשתיאל כ"ו בחשוון תשע"ד 51:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 6952 לימוד תורה אל מול קיום מצוות | נתיב התורה [7] פרק א' עמ' ז' נתיב התורה תשע"ה - הרב קשתיאל י"ט בחשוון תשע"ד 52:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 6913 המצוה כנקודה ותורה כאסטרטגיה | נתיב התורה [6] פרק א' נתיב התורה תשע"ה - הרב קשתיאל י"ב בחשוון תשע"ד 47:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 6893 התמודדות עם שלוש מדרגי בעיות בעולם | נתיב התורה [5] פרק א', עמ' ה' נתיב התורה תשע"ה - הרב קשתיאל ה בחשוון תשע"ד 26:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 6855 תורה היא סדר שמירת העולם | נתיב התורה [4] פרק א' נתיב התורה תשע"ה - הרב קשתיאל ז בתשרי תשע"ד 52:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 6797 הייחודיות של התורה על פני החכמה והתבונה | נתיב התורה [3] פרק א' נתיב התורה תשע"ה - הרב קשתיאל כ"ב באלול תשע"ג 57:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 6775 התורה היא סדר העולם | נתיב התורה [2] פרק א' נתיב התורה תשע"ה - הרב קשתיאל ט"ו באלול תשע"ג 59:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11163 נתיב התורה [1] - שיעור חסר נתיב התורה תשע"ה - הרב קשתיאל ח באלול תשע"ג 00:00
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים
צום גדליה