לחשוב טוב! דרכו של בבא בן בוטא | אגדות בבא בתרא [8]

הרב דוד בן מאיר

ט בשבט תשע"ו

לחשוב טוב! דרכו של בבא בן בוטא | אגדות בבא בתרא [8]

הרב דוד בן מאיר

ט בשבט תשע"ו
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב דוד בן מאיר 48 11405 הדרך לחיבור כאב החורבן - פנימי או חיצוני? | ביאורי אגדות החורבן ע''פ ספר נצח ישראל פרק ט' ביאורי אגדות בש"ס - הרב בן מאיר ד באב תשע"ו 57:40
אמונה הרב דוד בן מאיר 48 11355 הברכה בחומריות בקישורה לרוחניות | ביאורי אגדות ע''פ הסיפור ''יוסף מוקיר שבת'' חלק ב' ביאורי אגדות בש"ס - הרב בן מאיר י"ט בתמוז תשע"ו 58:45
אמונה הרב דוד בן מאיר 48 11306 ערכה של השבת - יום מנוחה ויום קדושה | ביאורי אגדות ע''פ הסיפור ''יוסף מוקיר שבת'' מסכת שבת קיט' ביאורי אגדות בש"ס - הרב בן מאיר י"ב בתמוז תשע"ו 1:03:05
אמונה הרב דוד בן מאיר 48 11161 הכרת ערך עצמך והענווה שבדבר, והכרת ערך ההווה מצד העתיד לצמוח ממנו | אגדות אליעזר זעירא [4] ע''פ דמותו של אליעזר זעירא בבא קמא נט' ביאורי אגדות בש"ס - הרב בן מאיר כ"ט באייר תשע"ו 1:07:15
אמונה הרב דוד בן מאיר 48 11036 למה אנחנו מתאבלים על ירושלים? | ביאורי אגדות בש"ס [3] ע''פ דמותו של אליעזר זעירא, בבא קמא נט' ביאורי אגדות בש"ס - הרב בן מאיר כ"ג באייר תשע"ו 1:12:40
אמונה הרב דוד בן מאיר 48 10982 מציאת האיזון בין הטוב בהווה לחיסרון מהעבר | ביאורי אגדות בש"ס [2] ע''פ דמותו של אליעזר זעירא, בבא קמא נט' ביאורי אגדות בש"ס - הרב בן מאיר ט"ו באייר תשע"ו 1:04:45
אמונה הרב דוד בן מאיר 48 10944 שמחה על מה שיש ורצון ליותר | ביאורי אגדות בש"ס [1] ע''פ דמותו של אליעזר זעירא, בבא קמא נט: ביאורי אגדות בש"ס - הרב בן מאיר ח באייר תשע"ו 1:03:30
אמונה הרב דוד בן מאיר 48 10757 במלחמת הדעות צריכים: שכל, רצון והערכת האויב | אגדות בבא בתרא [14] ביאורי אגדות בש"ס - הרב בן מאיר י באדר ב תשע"ו 1:02:10
אמונה הרב דוד בן מאיר 48 10719 רבה שחטיה לר' זירא | פורים ביאורי אגדות בש"ס - הרב בן מאיר ה באדר ב תשע"ו 1:07:45
אמונה הרב דוד בן מאיר 48 10627 פדיון שבויים בכוחות הנפש | אגדות בבא בתרא [13] ביאורי אגדות בש"ס - הרב בן מאיר כ"ז באדר א תשע"ו 51:30
אמונה הרב דוד בן מאיר 48 10584 פדיון שבויים מרעיונות שגויים - מצוה רבה | אגדות בבא בתרא [12] ביאורי אגדות בש"ס - הרב בן מאיר כ באדר א תשע"ו 1:13:10
אמונה הרב דוד בן מאיר 48 10470 המקדש וחכמי ישראל - אורו של עולם קבוע וזורם | אגדות בבא בתרא [11] ביאורי אגדות בש"ס - הרב בן מאיר כ"ח בשבט תשע"ו 1:11:40
אמונה הרב דוד בן מאיר 48 10276 לחשוב טוב! דרכו של בבא בן בוטא | אגדות בבא בתרא [8] ביאורי אגדות בש"ס - הרב בן מאיר ט בשבט תשע"ו 1:00:25
אמונה הרב דוד בן מאיר 48 10210 יחסי שלטון והנהגה רוחנית | אגדות בבא בתרא [7] ביאורי אגדות בש"ס - הרב בן מאיר א בשבט תשע"ו 1:03:50
כתבי הראי"ה הרב דוד בן מאיר 48 10138 ערכם של חכמות החול | אגדות רבה בר בר חנה [9] פס' י' ביאורי אגדות בש"ס - הרב בן מאיר י"ט בטבת תשע"ו 51:15
אמונה הרב דוד בן מאיר 48 10009 הפרעת הכותים למפגש שבין ישראל ליוון | כללי חנוכה, ע''פ הגמרא ביומא סט. ביאורי אגדות לחנוכה ביאורי אגדות בש"ס - הרב בן מאיר כ"א בכסלו תשע"ו 1:03:05
כתבי הראי"ה הרב דוד בן מאיר 48 9962 הקשר בין לימוד נגלה בעיון ופלפול לבין לימוד אמונה | אגדות רבה בר בר חנה [8] פס' ט' ביאורי אגדות בש"ס - הרב בן מאיר י"ד בכסלו תשע"ו 1:06:20
אמונה הרב דוד בן מאיר 48 9951 תרבות ישראל מלמדת יצירתיות והתעלות העולם בניגוד לקיפאון בתרבות יון | ביאורי אגדות לחנוכה ביאורי אגדות בש"ס - הרב בן מאיר י"א בכסלו תשע"ו 1:06:35
אמונה הרב דוד בן מאיר 48 9913 למה ראוי לכסוף בהר הבית? | אגדות בבא בתרא [8] ביאורי אגדות בש"ס - הרב בן מאיר י בכסלו תשע"ו 55:05
אמונה הרב דוד בן מאיר 48 9883 קפיצות רוחניות כבסיס להתעלות הדרגתית | אגדות בבא בתרא [7] ביאורי אגדות לחנוכה ביאורי אגדות בש"ס - הרב בן מאיר ד בכסלו תשע"ו 1:13:20
כתבי הראי"ה הרב דוד בן מאיר 48 9846 הדרך להתקרב לת''ח גדול היא בהכרת המרחק ממנו | אגדות רבה בר בר חנה [7] אגדתא ז ביאורי אגדות בש"ס - הרב בן מאיר ל בחשוון תשע"ו 1:08:30
אמונה הרב דוד בן מאיר 48 9836 המניעים למעשים יוצאי דופן | אגדות בבא בתרא [6] ביאורי אגדות בש"ס - הרב בן מאיר כ"ז בחשוון תשע"ו 1:00:25
כתבי הראי"ה הרב דוד בן מאיר 48 9806 תלמיד חכם שסרח לא בהכרח שתורתו נאבדת | אגדות רבה בר בר חנה [6] אגדתא ו' ביאורי אגדות בש"ס - הרב בן מאיר כ"ג בחשוון תשע"ו 1:06:45
אמונה הרב דוד בן מאיר 48 9773 השבתת מלכות בית חשמונאי על ידי הורדוס - המניע האישי לעומת המגמה האלוקית של ההיסטוריה | אגדות בבא בתרא [5] ביאורי אגדות בש"ס - הרב בן מאיר כ בחשוון תשע"ו 1:08:25
כתבי הראי"ה הרב דוד בן מאיר 48 9775 הרחבת הנפש מתוך תורה והפיכת הכוחות השלילים לחיובים | אגדות רבה בר בר חנה [5] אגדתא ה' -''אקרקותא'' ביאורי אגדות בש"ס - הרב בן מאיר ט"ו בחשוון תשע"ו 51:50
כתבי הראי"ה הרב דוד בן מאיר 48 9763 צדדים חיובים ושלילים בלומדי תורה | אגדות רבה בר בר חנה [4] ביאורי אגדות בש"ס - הרב בן מאיר ט בחשוון תשע"ו 1:08:00
אמונה הרב דוד בן מאיר 48 9691 סתירה על מנת לבנות ברוחניות | אגדות בבא בתרא [4] ביאורי אגדות בש"ס - הרב בן מאיר ו בחשוון תשע"ו 1:07:50
שבת ומועדים הרב דוד בן מאיר 48 9738 העבודה המיוחדת שלנו בערב יו''כ - היחס בין ישראל לגויים | כללי ביאורי אגדות בש"ס - הרב בן מאיר ח בתשרי תשע"ו 1:07:55
כתבי הראי"ה הרב דוד בן מאיר 48 9762 העשירות המדומה | אגדות רבה בר בר חנה [3] ביאורי אגדות בש"ס - הרב בן מאיר כ"ו באלול תשע"ה 58:25
אמונה הרב דוד בן מאיר 48 9601 ראש השנה - מקור הכוח לשאר הימים טובים | אגדות הש"ס ביאורי אגדות בש"ס - הרב בן מאיר כ"ג באלול תשע"ה 56:15
אמונה הרב דוד בן מאיר 48 9565 מה לומדים מהשערות | אגדות בבא בתרא [3] ביאורי אגדות בש"ס - הרב בן מאיר ט"ז באלול תשע"ה 1:05:45
כתבי הראי"ה הרב דוד בן מאיר 48 9564 הגוף והנשמה בצליחת ים העולם הזה | אגדות רבה בר בר חנה [2] פס' א' עמ' 421 ביאורי אגדות בש"ס - הרב בן מאיר י"ג באלול תשע"ה 52:50
אמונה הרב דוד בן מאיר 48 9537 יכולת ההתבדלות ללא ניתוק מהחברה והאומה | אגדות בבא בתרא [2] ביאורי אגדות בש"ס - הרב בן מאיר י באלול תשע"ה 1:08:10
כתבי הראי"ה הרב דוד בן מאיר 48 9519 מטרת המדרשים ואגדות חז''ל | אגדות רבה בר בר חנה [1] הקדמה ביאורי אגדות בש"ס - הרב בן מאיר ה באלול תשע"ה 43:45
אמונה הרב דוד בן מאיר 48 9503 גדול יהיה כבוד הבית הזה, האחרון מן הראשון | אגדות בבא בתרא [1] ביאורי אגדות בש"ס - הרב בן מאיר ב באלול תשע"ה 1:01:15
אמונה הרב דוד בן מאיר 48 6610 יכולת ההבחנה של השכל האנושי בין קודש לחול | ביאורי אגדות במסכת בבא קמא [11] ביאורי אגדות בש"ס - הרב בן מאיר ד בתמוז תשע"ג 43:45
אמונה הרב דוד בן מאיר 48 6605 הכרה אמיתית של התורה [10] | ביאורי אגדות במסכת בבא קמא ביאורי אגדות בש"ס - הרב בן מאיר ג בתמוז תשע"ג 38:05
אמונה הרב דוד בן מאיר 48 6604 הערבות ההדדית ללמד תורה [09] | ביאורי אגדות במסכת בבא קמא ביאורי אגדות בש"ס - הרב בן מאיר י"ח בסיוון תשע"ג 37:45
אמונה הרב דוד בן מאיר 48 9791 ביאורי אגדות במסכת בבא קמא | חסרים השיעורים 06 עד 08 ביאורי אגדות בש"ס - הרב בן מאיר כ"ז באייר תשע"ג 00
אמונה הרב דוד בן מאיר 48 6569 זהירות מהחלשת בסיס יכולת העמידה בפני רוחות זרים - המשך | ביאורי אגדות במסכת בבא קמא [5] ביאורי אגדות בש"ס - הרב בן מאיר כ"ו באייר תשע"ג 35:15
אמונה הרב דוד בן מאיר 48 6553 זהירות מהחלשת בסיס יכולת העמידה בפני רוחות זרים | ביאורי אגדות במסכת בבא קמא [3] דף נה' ב. ביאורי אגדות בש"ס - הרב בן מאיר י"ט באייר תשע"ג 41:25
אמונה הרב דוד בן מאיר 48 6549 שמירת היחודייות של גדרי המוסר ויראת השמים אישיים | ביאורי אגדות במסכת בבא קמא [2] דף נה' ב. ביאורי אגדות בש"ס - הרב בן מאיר ט"ו באייר תשע"ג 44:25
אמונה הרב דוד בן מאיר 48 6548 אחריות האדם על תוצאות מעשיו באופן ישיר ועקיף | ביאורי אגדות במסכת בבא קמא [1] דף נה' ב. ביאורי אגדות בש"ס - הרב בן מאיר י"ד באייר תשע"ג 44:05
שבת ומועדים הרב דוד בן מאיר 48 4735 מקצת ביאורי אגדות חז"ל בעניין שעיר המשתלח ביאורי אגדות בש"ס - הרב בן מאיר ט"ז בתשרי תש"ע
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים