דיני הדס | הלכות ארבעת המינים

הרב יהודה סדן

ז בתשרי תשע"ה

דיני הדס | הלכות ארבעת המינים

הרב יהודה סדן

ז בתשרי תשע"ה
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
שבת ומועדים הרב יהודה סדן 49 18473 הלכות ט' באב הלכה - הרב יהודה סדן ז באב תשפ"ג 08:35
שבת ומועדים הרב יהודה סדן 49 18428 הלכות צומות קלים | יז בתמוז הלכה - הרב יהודה סדן י"ז בתמוז תשפ"ג 52:20
הלכה הרב יהודה סדן 49 18335 יולדת בשבת | הלכות שבת הלכה - הרב יהודה סדן י"ט בסיוון תשפ"ג 51:45
הלכה הרב יהודה סדן 49 18221 פיקוח נפש - הותרה או דחויה | הלכות שבת הלכה - הרב יהודה סדן י"ד באייר תשפ"ג 01:15:10
הלכה הרב יהודה סדן 49 18213 טבילת כלים (1) | הלכה לבית [11] שו"ע יו"ד סימן קכ' הלכה - הרב יהודה סדן י באייר תשפ"ג 46:15
הלכה הרב יהודה סדן 49 18071 מלאכת בורר | הלכות שבת, חלק ב הלכה - הרב יהודה סדן כ"ה בשבט תשפ"ג 59:10
הלכה הרב יהודה סדן 49 18050 מלאכת בורר - חלק א | הלכות שבת הלכה - הרב יהודה סדן י"ח בשבט תשפ"ג 01:08:45
הלכה הרב יהודה סדן 49 18049 חמירא סכנתא מאיסורא, יו'ד סימן קטז' | הלכה לבית [10] הלכה - הרב יהודה סדן י"ז בשבט תשפ"ג 36:33
הלכה הרב יהודה סדן 49 18027 מלאכת דש- המשך | הלכות שבת הלכה - הרב יהודה סדן י"א בשבט תשפ"ג 35:50
הלכה הרב יהודה סדן 49 18029 חלב נוכרי ואבקת חלב נוכרי | הלכה לבית [9] , שו'ע יו'ד סימן קנג' הלכה - הרב יהודה סדן י בשבט תשפ"ג 50:40
הלכה הרב יהודה סדן 49 18026 מלאכת דש | הלכות שבת הלכה - הרב יהודה סדן ד בשבט תשפ"ג 01:06:15
הלכה הרב יהודה סדן 49 18028 דיני בישול עכו''ם | הלכה לבית [8], שו'ע יו'ד סימן קנג' הלכה - הרב יהודה סדן ג בשבט תשפ"ג 46:05
הלכה הרב יהודה סדן 49 17976 מלאכת טוחן | הלכות שבת הלכה - הרב יהודה סדן כ"ו בטבת תשפ"ג 01:14:35
הלכה הרב יהודה סדן 49 17920 נגיעה בסיר מבחוץ וכלי שני ושלישי בבשר וחלב | הלכה לבית [7] שו'ע יו'ד סימן צב' הלכה - הרב יהודה סדן י"ח בטבת תשפ"ג 43:15
הלכה הרב יהודה סדן 49 17919 מגע בין מאכל חם ומאכל קר | הלכה לבית [6] שו'ע יו'ד סימן צא סעיף א הלכה - הרב יהודה סדן י"א בטבת תשפ"ג 43:30
הלכה הרב יהודה סדן 49 17883 מלאכת קוצר | הלכות שבת הלכה - הרב יהודה סדן ה בטבת תשפ"ג 01:02:20
הלכה הרב יהודה סדן 49 17918 דיני מאכלים חריפים | הלכה לבית [5] הלכה - הרב יהודה סדן ד בטבת תשפ"ג 01:04:11
הלכה הרב יהודה סדן 49 17917 ביטול במאכלים | הלכה לבית [4] שו"ע יו"ד סימן צב' סעיף ז' הלכה - הרב יהודה סדן ו בכסלו תשפ"ג 46:30
הלכה הרב יהודה סדן 49 17753 מלאכות זורע וחורש | הלכות שבת הלכה - הרב יהודה סדן כ"ג בחשוון תשפ"ג 01:13:55
הלכה הרב יהודה סדן 49 17897 גרמא בשבת | הלכות שבת הלכה - הרב יהודה סדן ט בחשוון תשפ"ג 58:55
הלכה הרב יהודה סדן 49 17948 דיני תערובות | הלכה לבית [3] הלכה - הרב יהודה סדן ח בחשוון תשפ"ג 52:00
הלכה הרב יהודה סדן 49 17896 מלאכה שאינה צריכה לגופה | הלכות שבת הלכה - הרב יהודה סדן ב בחשוון תשפ"ג 01:01:05
הלכה הרב יהודה סדן 49 17643 דיני לא מתכוון ופסיק רישא | הלכה הלכה - הרב יהודה סדן ד באלול תשפ"ב 01:06:00
הלכה הרב יהודה סדן 49 17594 הלכות בשר וחלב | הלכה לבית [1] הלכה - הרב יהודה סדן ד באלול תשפ"ב 30:25
שבת ומועדים הרב יהודה סדן 49 17499 הלכות תשעה באב נדחה | הלכה הלכה - הרב יהודה סדן ז באב תשפ"ב 01:00:20
שבת ומועדים הרב יהודה סדן 49 17427 מהלכות שלשת השבועות | הלכה הלכה - הרב יהודה סדן ט"ו בתמוז תשפ"ב 49:40
שבת ומועדים הרב יהודה סדן 49 17410 מהלכות ספירת העומר הלכה - הרב יהודה סדן י"א באייר תשפ"ב 41:50
שבת ומועדים הרב יהודה סדן 49 17420 מדיני ליל הסדר | הלכה הלכה - הרב יהודה סדן כ"ז באדר ב תשפ"ב 01:25:50
הלכה הרב יהודה סדן 49 17409 גיור קטן הלכה - הרב יהודה סדן ט"ו באדר א תשפ"ב 01:01:45
הלכה הרב יהודה סדן 49 17015 עד כמה אדם צריך להסתכן כדי להציל את חברו הלכה - הרב יהודה סדן ט באדר א תשפ"ב 01:10:50
הלכה הרב יהודה סדן 49 17016 תרומת כליה | הלכה הלכה - הרב יהודה סדן ט באדר א תשפ"ב 01:10:50
הלכה הרב יהודה סדן 49 17518 ברכה על הלל בראש חודש הלכה - הרב יהודה סדן כ"ה בשבט תשפ"ב 51:40
הלכה הרב יהודה סדן 49 17517 זמן קריאת שמע הלכה - הרב יהודה סדן כ"ו בטבת תשפ"ב 01:13:45
הלכה הרב יהודה סדן 49 17516 מקום הדלקת הנרות | הלכות חנוכה הלכה - הרב יהודה סדן י"ד בכסלו תשפ"ב 01:08:10
הלכה הרב יהודה סדן 49 16687 קדושת פירות שביעית, האם יש מצוה באכילתם? | הלכות שמיטה [05] הלכה - הרב יהודה סדן כ"ה בחשוון תשפ"ב 40:35
הלכה הרב יהודה סדן 49 16688 בית, עציצים ומצע מנותק | הלכות שמיטה [04] הלכה - הרב יהודה סדן ט בחשוון תשפ"ב 1:01:41
הלכה הרב יהודה סדן 49 16690 דיני שביעית בגבולות עולי בבל ועולי מרים | הלכות שמיטה [03] הלכה - הרב יהודה סדן ב בחשוון תשפ"ב 51:30
הלכה הרב יהודה סדן 49 17515 מהלכות ראש השנה הלכה - הרב יהודה סדן כ"ט באלול תשפ"א 49:35
הלכה הרב יהודה סדן 49 16689 היתר מכירה | הלכות שמיטה [02] הלכה - הרב יהודה סדן ח בתמוז תשפ"א 50:25
הלכה הרב יהודה סדן 49 16686 שביעית בזמן הזה - שביעית בזמן הזה - דאורייתא, דרבנן או מידת חסידות | הלכות שמיטה [01] הלכה - הרב יהודה סדן כ"ג בסיוון תשפ"א 48:45
הלכה הרב יהודה סדן 49 17511 דיני ספירת העומר הלכה - הרב יהודה סדן י באייר תשפ"א 48:00
הלכה הרב יהודה סדן 49 17510 דיני קטניות ותערובת חמץ | הלכות פסח הלכה - הרב יהודה סדן כ באדר תשפ"א 39:20
הלכה הרב יהודה סדן 49 16281 הזהירות באכילת תולעים | הלכה הלכה - הרב יהודה סדן כ"ב בשבט תשפ"א 52:25
הלכה הרב יהודה סדן 49 16267 דיני קדימה בברכות הלכה - הרב יהודה סדן ט"ז בשבט תשפ"א 39:15
הלכה הרב יהודה סדן 49 17022 בפני עיווור אל תתן מכשול | הלכה הלכה - הרב יהודה סדן ט בשבט תשפ"א 01:01:30
הלכה הרב יהודה סדן 49 16234 מדיני טבילת כלים | הלכות כשרות הלכה - הרב יהודה סדן א בשבט תשפ"א 50:15
הלכה הרב יהודה סדן 49 17021 איסורי אכילה האסורים משום סכנה | הלכה הלכה - הרב יהודה סדן ט"ז בטבת תשפ"א 54:45
הלכה הרב יהודה סדן 49 13125 מדיני חשמל בשבת | הלכות שבת [17] הלכה - הרב יהודה סדן ט"ז באלול תשע"ז 27:50
הלכה הרב יהודה סדן 49 12976 מדיני שלושת השבועות - דיני תספורת, ברכת שהחינו, נישואין ושמיעת מוזיקה | שלושת השבועות הלכה - הרב יהודה סדן כ"ו בתמוז תשע"ז 37:35
הלכה הרב יהודה סדן 49 12950 דיני יולדת בשבת | הלכות שבת [16] הלכה - הרב יהודה סדן י"ט בתמוז תשע"ז 38:35
הלכה הרב יהודה סדן 49 12930 דיני ריפוי ורפואה בשבת | הלכות שבת [15] הלכה - הרב יהודה סדן י"ב בתמוז תשע"ז 34:00
הלכה הרב יהודה סדן 49 12906 פיקוח נפש דוחה שבת | הלכות שבת [14] הלכה - הרב יהודה סדן ה בתמוז תשע"ז 52:25
הלכה הרב יהודה סדן 49 12838 אמירה לגוי ומעשה שבת של גוי | הלכות שבת [13] הלכה - הרב יהודה סדן כ"א בסיוון תשע"ז 44:50
הלכה הרב יהודה סדן 49 12794 מדיני אמירה לגוי בשבת | הלכות שבת [12] הלכה - הרב יהודה סדן י"ד בסיוון תשע"ז 51:35
הלכה הרב יהודה סדן 49 12712 מדיני ספירת העומר - תספורת, שהחיינו וחתונה | כללי הלכה - הרב יהודה סדן י"ז באייר תשע"ז 28:25
הלכה הרב יהודה סדן 49 12616 ספירת העומר - מדאוריתא או מדרבנן? | הלכה הלכה - הרב יהודה סדן ח באייר תשע"ז 38:55
הלכה הרב יהודה סדן 49 12067 דיני השהיה והטמנה | הלכות שבת [11] הלכה - הרב יהודה סדן כ"ב בכסלו תשע"ז 34:35
הלכה הרב יהודה סדן 49 12018 השהיה והחזרה - מדיני שימוש בפלטת שבת | הלכות שבת [10] הלכה - הרב יהודה סדן ט"ו בכסלו תשע"ז 49:25
הלכה הרב יהודה סדן 49 11956 חימום אוכל בשבת - דיני השהייה על פלטה, תנור וכיריים | הלכות שבת [9] כללי הלכות שבת הלכה - הרב יהודה סדן ח בכסלו תשע"ז 44:45
הלכה הרב יהודה סדן 49 11890 בישול בכלי ראשון ושני | הלכות שבת [8] כללי הלכות שבת הלכה - הרב יהודה סדן א בכסלו תשע"ז 41:35
הלכה הרב יהודה סדן 49 11856 מלאכת בישול חלק א' | הלכות שבת [6] כללי הלכות שבת הלכה - הרב יהודה סדן ט"ז בחשוון תשע"ז 46:40
הלכה הרב יהודה סדן 49 11744 האם מותר להנות ממעשה אסור הנעשה בשבת? | הלכות שבת [5] כללי הלכות שבת הלכה - הרב יהודה סדן ט בחשוון תשע"ז 37:30
הלכה הרב יהודה סדן 49 11644 דיני ארבעת המינים | כללי הלכה - הרב יהודה סדן ד בתשרי תשע"ז 40:45
הלכה הרב יהודה סדן 49 11639 גרמא ומעשה שבת | הלכות שבת [4] כללי הלכות שבת הלכה - הרב יהודה סדן כ"ו באלול תשע"ו 40:25
הלכה הרב יהודה סדן 49 11571 דיני מתעסק, מקלקל וכלאחר יד | הלכות שבת [3] כללי הלכות שבת הלכה - הרב יהודה סדן י"ט באלול תשע"ו 38:25
הלכה הרב יהודה סדן 49 11526 מלאכה שאין צריך לגופה | הלכות שבת [2] כללי הלכות שבת הלכה - הרב יהודה סדן י"ג באלול תשע"ו 34:20
הלכה הרב יהודה סדן 49 11482 אינו מתכוון ופסיק רישא | הלכות שבת [1] כללי הלכות שבת הלכה - הרב יהודה סדן ה באלול תשע"ו 41:35
הלכה הרב יהודה סדן 49 8769 עבודה באילן בשנת שמיטה, עבודות לשימור האילן ובמקום הפסד | הלכות שמיטה הלכה - הרב יהודה סדן ב בשבט תשע"ה 59:00
הלכה הרב יהודה סדן 49 8740 הפקר פירות שביעית | הלכות שמיטה הלכה - הרב יהודה סדן כ"ד בטבת תשע"ה 39:55
הלכה הרב יהודה סדן 49 8706 מלאכות דאוריתא בשביעית - זריעה,קצירה,זמירה,בצירה | הלכות שמיטה הלכה - הרב יהודה סדן י בטבת תשע"ה 54:30
הלכה הרב יהודה סדן 49 8651 זמן הדלקת נרות חנוכה | הלכות חנוכה הלכה - הרב יהודה סדן י"ט בכסלו תשע"ה 34:35
הלכה הרב יהודה סדן 49 8587 מקום ההדלקה והדלקה בבית בבית כנסת | הלכות חנוכה הלכה - הרב יהודה סדן י"ג בכסלו תשע"ה 39:40
הלכה הרב יהודה סדן 49 8574 על מי חלה חובת הדלקת נרות חנוכה | הלכות חנוכה הלכה - הרב יהודה סדן ה בכסלו תשע"ה 31:25
הלכה הרב יהודה סדן 49 8558 גבולות עולי מצרים ועולי בבל | הלכות שמיטה הלכה - הרב יהודה סדן כ"ז בחשוון תשע"ה 35:40
הלכה הרב יהודה סדן 49 8494 גידולים בבית בשמיטה - עציצים ומצע מנותק | הלכות שמיטה הלכה - הרב יהודה סדן י"ג בחשוון תשע"ה 54:35
הלכה הרב יהודה סדן 49 8519 אוצר בית דין | הלכות שמיטה הלכה - הרב יהודה סדן ה בחשוון תשע"ה 46:50
שבת ומועדים הרב יהודה סדן 49 8387 דיני אתרוג | הלכות ארבעת המינים הלכה - הרב יהודה סדן ז בתשרי תשע"ה 15:35
שבת ומועדים הרב יהודה סדן 49 8385 דיני הדס | הלכות ארבעת המינים הלכה - הרב יהודה סדן ז בתשרי תשע"ה 22:15
שבת ומועדים הרב יהודה סדן 49 8384 דיני לולב | הלכות ארבעת המינים הלכה - הרב יהודה סדן ז בתשרי תשע"ה 38:30
שבת ומועדים הרב יהודה סדן 49 8386 דיני ערבה | הלכות ארבעת המינים הלכה - הרב יהודה סדן ז בתשרי תשע"ה 6:15
12
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים