המשך אגדות החורבן בהסתכלות רוחנית | נצח ישראל [16] פרק ה'

הרב אליעזר קשתיאל

י"ח בשבט תשע"ג

המשך אגדות החורבן בהסתכלות רוחנית | נצח ישראל [16] פרק ה'

הרב אליעזר קשתיאל

י"ח בשבט תשע"ג
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 8050 החורבן כפגיעה בהופעת ה' במציאות | נצח ישראל [60] פרק כג' -כד נצח ישראל - הרב קשתיאל ג בתמוז תשע"ד 28:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 8013 תחושת החיסרון היא הפתרון להתקדמות | נצח ישראל [59] פרק כג' נצח ישראל - הרב קשתיאל כ"ו בסיוון תשע"ד 35:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 7958 שני בחינות בפעולת התפילה | נצח ישראל [58] פרק כב' נצח ישראל - הרב קשתיאל י"ט בסיוון תשע"ד 33:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 7925 ההשפעות של חורבן המקדש - ניתוק מהחיים | נצח ישראל [57] פרק כב' נצח ישראל - הרב קשתיאל י"ב בסיוון תשע"ד 43:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 7881 גלות ישראל וחורבן המקדש והשפעותיהם על העולמות | נצח ישראל [56] פרק כב' נצח ישראל - הרב קשתיאל כ"ז באייר תשע"ד 41:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 7839 לידה מחדש לאחר מיצוי הכוחות בזמן הגאולה | נצח ישראל [55] פרק כא' נצח ישראל - הרב קשתיאל כ באייר תשע"ד 41:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 7797 המאבק בין שאיפות העולם | נצח ישראל [54] פרק כא' נצח ישראל - הרב קשתיאל י"ג באייר תשע"ד 35:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 7638 מקור נצחיותם של ישראל | נצח ישראל [53] פרק כ' נצח ישראל - הרב קשתיאל כ"ג באדר ב תשע"ד 26:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 7604 שכר האדם הוא שלמותו | נצח ישראל [52] פרק יט' נצח ישראל - הרב קשתיאל ט באדר ב תשע"ד 28:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 7576 הזהות הלאומית של עם ישראל- שם השם הקרא עלינו | נצח ישראל [51] פרק יט' נצח ישראל - הרב קשתיאל ב באדר ב תשע"ד 27:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 7535 הכשרת הקרקע לקראת הופעתו של משיח | נצח ישראל [50] פרק יח' נצח ישראל - הרב קשתיאל כ"ה באדר א תשע"ד 42:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 7482 רווחת הפרט או תיקון האדם | נצח ישראל [49] סוף פרק יז' נצח ישראל - הרב קשתיאל י"ח באדר א תשע"ד 39:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 7453 מלכות אדום- ממלכת השמש המנסה לנהל את המציאות עפ''י עקרון אחד כולל | נצח [48] פרק יז' נצח ישראל - הרב קשתיאל י"א באדר א תשע"ד 33:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 7416 מאמציה של התרבות המערבית להשתלט על תפיסת העולם הישראלית | נצח ישראל [47] פרק טז' נצח ישראל - הרב קשתיאל ד באדר א תשע"ד 44:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 7345 עולם השעשועים ועולם הרוח | נצח ישראל [46] פרק טו' נצח ישראל - הרב קשתיאל כ בשבט תשע"ד 55:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 7311 מטרתו של העולם הזה לישראל ולגויים | נצח ישראל [45] פרק טו' נצח ישראל - הרב קשתיאל י"ג בשבט תשע"ד 41:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 7272 שפלות עמ''י דווקא מצביעה על מעלתו | נצח ישראל [44] פרק יד' נצח ישראל - הרב קשתיאל ו בשבט תשע"ד 37:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 7241 גדלות עם ישראל הנלמדת מהצרות | נצח ישראל [43] פרק יד' נצח ישראל - הרב קשתיאל כ"ח בטבת תשע"ד 41:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 7198 אין נפילה כנפילתו של עמ''י ואין עליה כעליתו | נצח ישראל [42] פרק יג' נצח ישראל - הרב קשתיאל כ"א בטבת תשע"ד 40:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 7199 אין לעמ''י רצון פרטי אלא רק רצון ה' | נצח ישראל [41] פרק יג' נצח ישראל - הרב קשתיאל ז בטבת תשע"ד 44:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 7104 הדבקות של עמ''י מצד הדין | נצח ישראל [40] פרק יג' נצח ישראל - הרב קשתיאל כ"ד בכסלו תשע"ד 33:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 7061 הצמדות לע''ז לעומת דבקות ברשב''ע | נצח ישראל [39] פרק יב' נצח ישראל - הרב קשתיאל ט"ז בכסלו תשע"ד 45:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 7027 הדבקות של עם ישראל בקב''ה היא בזכות הענווה | נצח ישראל [38] פרק יא' נצח ישראל - הרב קשתיאל ט בכסלו תשע"ד 44:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 6996 הבחירה בעם ישראל לא תוסר לעולם | נצח ישראל [37] פרק יא' נצח ישראל - הרב קשתיאל ב בכסלו תשע"ד 33:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 6961 הבחירה באומה הישראלית כחוק בטבע וללא שום שינוי בעתיד | נצח ישראל [36] פרק יא' נצח ישראל - הרב קשתיאל כ"ה בחשוון תשע"ד 37:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 6933 היחס בין הבחירה לסגולה | נצח ישראל [35] פרק יא' נצח ישראל - הרב קשתיאל י"ח בחשוון תשע"ד 40:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 6901 שורש הימצאותו של עמ''י הוא מצד הקב''ה ולא מצידנו | נצח ישראל [34] פרק יא' נצח ישראל - הרב קשתיאל י"א בחשוון תשע"ד 37:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 6866 ישראל בנים לה' | ספר נצח ישראל [33] פרק יא' נצח ישראל - הרב קשתיאל ד בחשוון תשע"ד 41:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 6823 הקשר של הקב''ה לעם ישראל לא ניתק בגלות | נצח ישראל [32] פרק י' נצח ישראל - הרב קשתיאל ו בתשרי תשע"ד 37:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 6819 נימוקים לאי עזיבת הקב''ה בגלות | נצח ישראל [31] פרק י' נצח ישראל - הרב קשתיאל כ"ח באלול תשע"ג 49:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 6788 כל האומות הן בשביל ישראל | נצח ישראל [30] המשך פרק ט' נצח ישראל - הרב קשתיאל כ"א באלול תשע"ג 38:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 6787 שורשי החורבן - ניתוק מכלל ישראל ומה', ותוצאותיו | נצח ישראל [29] המשך פרק ט' נצח ישראל - הרב קשתיאל י"ד באלול תשע"ג 45:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 6746 התנתקות ישראל משורשו- סיבת הגלות | נצח ישראל [28] פרק ט' נצח ישראל - הרב קשתיאל ז באלול תשע"ג 43:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 6699 המשך- מאורעות י''ז בתמוז וט' באב | נצח ישראל [27] פרק ח' נצח ישראל - הרב קשתיאל כ"ד בתמוז תשע"ג 34:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 6624 מאורעות יז' בתמוז וט' באב | נצח ישראל [26] נצח ישראל - הרב קשתיאל י"ז בתמוז תשע"ג 47:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 6698 המשך- המאבק בין התרבות המערבית לישראל' וערך הזמן | נצח ישראל [25] פרק ח' נצח ישראל - הרב קשתיאל י בתמוז תשע"ג 41:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 6644 המאבק בין התרבות המערבית לישראל על היופי בעולם | נצח ישראל [24] נצח ישראל - הרב קשתיאל י"ט בסיוון תשע"ג 38:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 6643 הכח והזהות העצמית של עמ''י | נצח ישראל [23] נצח ישראל - הרב קשתיאל י"ב בסיוון תשע"ג 40:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 6697 חורבן ביתר- כח עם ישראל נמוג | נצח ישראל [22] פרק ז' נצח ישראל - הרב קשתיאל כ באייר תשע"ג
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 6542 א''י מקום הברכה והריבוי | נצח ישראל [21] פרק ו' נצח ישראל - הרב קשתיאל י"ג באייר תשע"ג 35:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 6559 תפיסת הריבוי של עמ''י נגד תפיסת הריבוי של אומות העולם | נצח ישראל [20] נצח ישראל - הרב קשתיאל כ"ב באדר תשע"ג 27:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 6558 הזהות הישראלית כנגד ג' הרשעים| נצח ישראל [19] נצח ישראל - הרב קשתיאל ט באדר תשע"ג 35:55
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אליעזר קשתיאל 15 6550 טיטוס מבטא את תחילת תרבות המערב | נצח [18] אגדות החורבן נצח ישראל - הרב קשתיאל ב באדר תשע"ג 36:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 6445 טיטוס ופרוכת המקדש | נצח ישראל [17] המשך אגדות החורבן נצח ישראל - הרב קשתיאל כ"ה בשבט תשע"ג 40:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 6424 המשך אגדות החורבן בהסתכלות רוחנית | נצח ישראל [16] פרק ה' נצח ישראל - הרב קשתיאל י"ח בשבט תשע"ג 39:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 6425 נצח ישראל [15] - חסר נצח ישראל - הרב קשתיאל י"א בשבט תשע"ג
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 6423 עמ''י כצינור לקודש- כביטוי לחורבן | נצח ישראל [14] פרק ה' אגדות החורבן נצח ישראל - הרב קשתיאל כ"ו בטבת תשע"ג 44:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 6422 אגדות החורבן | נצח ישראל [13] תחילת פרק ה' נצח ישראל - הרב קשתיאל י"ט בטבת תשע"ג 46:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 6421 ההבדל בין סיבת חורבן בית ראשון לבית שני | נצח ישראל [12] סיום פרק ד' נצח ישראל - הרב קשתיאל ה בטבת תשע"ג 34:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 6420 הבדל בין בית ראשון לשני | נצח ישראל [11] תחילת פרק ד' נצח ישראל - הרב קשתיאל כ בכסלו תשע"ג 40:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 6419 סגירת הסיפור עם מנשה | נצח ישראל [10] סיום פרק ג' נצח ישראל - הרב קשתיאל י"ג בכסלו תשע"ג 41:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 6418 ראשית (ביכורים,מעשר וחלה)| נצח ישראל [9] פרק ג' נצח ישראל - הרב קשתיאל ו בכסלו תשע"ג 34:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 6191 ריבוי ניגודים = שלמות | נצח ישראל [8] המשך פרק ג' נצח ישראל - הרב קשתיאל כ"ח בחשוון תשע"ג 42:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 6190 נצח ישראל [7] פרק ג', מחלוקת המהר"ל עם בעל ספר העיקרים נצח ישראל - הרב קשתיאל כ"א בחשוון תשע"ג 34:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 6189 יצר הרע דווקא בעם ישראל | נצח ישראל [6] המשך פרק ב' נצח ישראל - הרב קשתיאל י"ד בחשוון תשע"ג 46:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 6188 נצח ישראל [5] פרק ב' פס' ''אביך קנך עשך וכנונך'' נצח ישראל - הרב קשתיאל ז בחשוון תשע"ג 41:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 6187 נצח ישראל [4] פרק שני נצח ישראל - הרב קשתיאל כ"ד באלול תשע"ב 37:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 5959 בכיה של רחל | נצח ישראל [3] פרק א' פס'' 'ורמזו חכמים'', עמ' י' נצח ישראל - הרב קשתיאל י"ז באלול תשע"ב 28:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 5958 נצח ישראל [2] סוף ההקדמה עמ' ז' - שטח קיבוץ ועצמאות נצח ישראל - הרב קשתיאל י באלול תשע"ב 55:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 5908 נצח ישראל [1] הקדמה נצח ישראל - הרב קשתיאל ד באלול תשע"ב 44:00
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים