עולת ראיה ב' [37] ליקוטים עמ' קסב'

הרב אליעזר קשתיאל

כ"ט בחשוון תשע"ג

עולת ראיה ב' [37] ליקוטים עמ' קסב'

הרב אליעזר קשתיאל

כ"ט בחשוון תשע"ג
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: עולת ראי"ה ב' - הרב קשתיאל
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 6298 עולת ראיה ב' [47] ליקוטים עולת ראי"ה ב' - הרב קשתיאל ט"ז בכסלו תשע"ג 42:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 6297 עולת ראיה ב' [46] ליקוטים עולת ראי"ה ב' - הרב קשתיאל י"ג בכסלו תשע"ג 29:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 6296 עולת ראיה ב' [45] ליקוטים עמ' רנו' עולת ראי"ה ב' - הרב קשתיאל י"ב בכסלו תשע"ג 28:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 6295 עולת ראיה ב' [44] ליקוטים עולת ראי"ה ב' - הרב קשתיאל י"א בכסלו תשע"ג 24:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 6294 עולת ראיה ב' [42] ליקוטים עמ' קעט' עולת ראי"ה ב' - הרב קשתיאל ז בכסלו תשע"ג 31:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 6293 עולת ראיה ב' [41] ליקוטים עמ' קעח' עולת ראי"ה ב' - הרב קשתיאל ו בכסלו תשע"ג 33:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 6292 עולת ראיה ב' [40] ליקוטים עמ' קעד' עולת ראי"ה ב' - הרב קשתיאל ה בכסלו תשע"ג 32:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 6197 עולת ראיה ב' [39] ליקוטים עמ' קסט' עולת ראי"ה ב' - הרב קשתיאל ד בכסלו תשע"ג 29:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 6196 עולת ראיה ב' [38] ליקוטים עמ' קסב' עולת ראי"ה ב' - הרב קשתיאל ב בכסלו תשע"ג 23:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 6195 עולת ראיה ב' [37] ליקוטים עמ' קסב' עולת ראי"ה ב' - הרב קשתיאל כ"ט בחשוון תשע"ג 27:55
תפילה הרב אליעזר קשתיאל 15 6194 עולת ראיה ב' [36] ליקוטים עמ' קנט' עולת ראי"ה ב' - הרב קשתיאל כ"ח בחשוון תשע"ג 30:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 6193 עולת ראיה ב' [35] ליקוטים עמ' קנח' עולת ראי"ה ב' - הרב קשתיאל כ"ז בחשוון תשע"ג 29:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 6192 עולת ראיה ב' [34] ליקוטים עמ' קנו' עולת ראי"ה ב' - הרב קשתיאל כ"ו בחשוון תשע"ג 27:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 6154 עולת ראיה ב' [33] ליקוטים עמ' קנו' עולת ראי"ה ב' - הרב קשתיאל כ"ד בחשוון תשע"ג 32:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 6153 עולת ראיה ב' [32] ליקוטים עמ' קמט' עולת ראי"ה ב' - הרב קשתיאל כ"ב בחשוון תשע"ג 30:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 6133 עולת ראיה ב' [31] ליקוטים עמ' קמט' עולת ראי"ה ב' - הרב קשתיאל כ"א בחשוון תשע"ג 21:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 6132 עולת ראיה ב' [30] ליקוטים עמ' קכח' עולת ראי"ה ב' - הרב קשתיאל כ בחשוון תשע"ג 35:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 6127 עולת ראיה ב' [29] ליקוטים עמ' קכא' עולת ראי"ה ב' - הרב קשתיאל י"ט בחשוון תשע"ג 22:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 6111 עולת ראיה ב' [28] ליקוטים עמ' קו' -קכא' עולת ראי"ה ב' - הרב קשתיאל י"ז בחשוון תשע"ג 33:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 6110 עולת ראיה ב' [27] ליקוטים עמ' פז' - קו' עולת ראי"ה ב' - הרב קשתיאל ט"ו בחשוון תשע"ג 27:00
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 6109 עולת ראיה ב' [26] מזמורי שבת- ''הללויה הללו את שם ה' " עולת ראי"ה ב' - הרב קשתיאל י"ב בחשוון תשע"ג 17:25
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 6086 עולת ראיה ב' [25] מזמורי שבת- ''הללויה הללו את שם ה' " עולת ראי"ה ב' - הרב קשתיאל י בחשוון תשע"ג 27:25
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 6087 עולת ראיה ב' [24] מזמורי שבת- ''הללויה הללו את שם ה' " עולת ראי"ה ב' - הרב קשתיאל ח בחשוון תשע"ג 27:55
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 6085 עולת ראיה ב' [23] מזמורי שבת- ''הללויה הללו את שם ה' " עולת ראי"ה ב' - הרב קשתיאל ז בחשוון תשע"ג 29:35
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 6084 עולת ראיה ב' [22] מזמורי שבת- ''הללויה הללו את שם ה' " עולת ראי"ה ב' - הרב קשתיאל ו בחשוון תשע"ג 29:10
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 6059 עולת ראיה ב' [21] מזמורי שבת- ''הללויה הללו את שם ה' '' עולת ראי"ה ב' - הרב קשתיאל ה בחשוון תשע"ג 24:20
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 6052 עולת ראיה ב' [20] מזמורי שבת- ''הללויה הללו את שם ה' '' עולת ראי"ה ב' - הרב קשתיאל ג בחשוון תשע"ג 27:05
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 6051 עולת ראיה ב' [19] מזמורי שבת- ''ישב בסתר עליון" עולת ראי"ה ב' - הרב קשתיאל ח בתשרי תשע"ג 21:15
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 6013 עולת ראיה ב' [18] מזמורי שבת- ''ישב בסתר עליון" עולת ראי"ה ב' - הרב קשתיאל ז בתשרי תשע"ג 26:15
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 6012 עולת ראיה ב' [17] מזמורי שבת- "ישב בסתר עליון'' עולת ראי"ה ב' - הרב קשתיאל ה בתשרי תשע"ג 34:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9804 עולת ראיה ב' [16] מזמורי שבת - ''תפילה למשה איש האולקים'' עולת ראי"ה ב' - הרב קשתיאל כ"ז באלול תשע"ב 36:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9803 עולת ראיה ב' [15] מזמורי שבת - ''תפילה למשה איש האולקים'' עולת ראי"ה ב' - הרב קשתיאל כ"ד באלול תשע"ב 26:20
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 5984 עולת ראיה ב' [14] מזמורי שבת- ''לדוד בשנותו את טעמו'' עולת ראי"ה ב' - הרב קשתיאל כ"ג באלול תשע"ב 23:45
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 5983 עולת ראיה ב' [13] מזמורי שבת- ''לדוד בשנותו את טעמו'' עולת ראי"ה ב' - הרב קשתיאל כ"ב באלול תשע"ב 32:30
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 5981 עולת ראיה ב' [12] מזמורי שבת- ''לדוד בשנותו את טעמו'' עולת ראי"ה ב' - הרב קשתיאל כ באלול תשע"ב 35:45
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 5980 עולת ראיה ב' [11] מזמורי שבת- ''לדוד בשנותו את טעמו'' עולת ראי"ה ב' - הרב קשתיאל י"ח באלול תשע"ב 29:40
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 5955 עולת ראיה ב' [10] מזמורי שבת- ''לדוד בשנותו את טעמו'' עולת ראי"ה ב' - הרב קשתיאל י"ז באלול תשע"ב 33:35
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 5957 עולת ראיה ב' [9] מזמורי שבת- ''למנצח מזמור לדוד'' עולת ראי"ה ב' - הרב קשתיאל ט"ו באלול תשע"ב 26:25
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 5956 עולת ראיה ב' [8] מזמורי שבת- ''למנצח מזמור לדוד'' עולת ראי"ה ב' - הרב קשתיאל י"ג באלול תשע"ב 26:50
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 5937 עולת ראיה ב' [7] מזמורי שבת- ''למנצח מזמור לדוד'' עולת ראי"ה ב' - הרב קשתיאל י"א באלול תשע"ב 28:25
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 5935 עולת ראיה ב' [6] מזמורי שבת- ''למנצח מזמור לדוד'' עולת ראי"ה ב' - הרב קשתיאל ט באלול תשע"ב 14:25
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 5936 עולת ראיה ב' [5] מזמורי שבת- ''למנצח מזמור לדוד'' עולת ראי"ה ב' - הרב קשתיאל ח באלול תשע"ב 32:50
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 5934 עולת ראיה ב' [4] מזמורי שבת- ''למנצח מזמור לדוד'' עולת ראי"ה ב' - הרב קשתיאל ו באלול תשע"ב 27:10
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 5933 עולת ראיה ב' [3] מזמורי שבת- ''למנצח מזמור לדוד'' עולת ראי"ה ב' - הרב קשתיאל ד באלול תשע"ב 17:15
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 5903 עולת ראיה ב' [2] מזמורי שבת "למנצח מזמור לדוד" עולת ראי"ה ב' - הרב קשתיאל ג באלול תשע"ב 27:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5902 עולת ראיה ב' [1] מזמורי שבת "למנצח מזמור לדוד" עולת ראי"ה ב' - הרב קשתיאל ב באלול תשע"ב 27:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5698 עולת ראי"ה ב' לפסח [5] הגדה של פסח עולת ראי"ה ב' - הרב קשתיאל כ"ט באדר תשע"ב 29:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5697 עולת ראי"ה ב' לפסח [4] הגדה של פסח עולת ראי"ה ב' - הרב קשתיאל כ"ז באדר תשע"ב 26:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5689 עולת ראי"ה ב' לפסח [3] הגדה של פסח עולת ראי"ה ב' - הרב קשתיאל כ"ו באדר תשע"ב 32:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5687 עולת ראי"ה ב' לפסח [2] הגדה של פסח עולת ראי"ה ב' - הרב קשתיאל כ"ה באדר תשע"ב 31:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5686 עולת ראי"ה ב' לפסח [1] הגדה של פסח עולת ראי"ה ב' - הרב קשתיאל כ"ד באדר תשע"ב 30:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5652 עולת ראי"ה לפורים [2] עולת ראי"ה ב' - הרב קשתיאל י"ב באדר תשע"ב 33:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5653 עולת ראי"ה לפורים [1] עולת ראי"ה ב' - הרב קשתיאל י"א באדר תשע"ב 22:55
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים