מלכים ב' [40]

הרב אליעזר קשתיאל

כ"א באדר תשע"ב

מלכים ב' [40]

הרב אליעזר קשתיאל

כ"א באדר תשע"ב
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 5741 מלכים ב' [41] פרק כ"ה פס' ח' ספר מלכים א', ב' - הרב קשתיאל י באייר תשע"ב 46:08
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 5682 מלכים ב' [40] ספר מלכים א', ב' - הרב קשתיאל כ"א באדר תשע"ב 44:06
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 5656 מלכים ב' [39] המשך פרק כ"ד תחילת פרק כ"ה ספר מלכים א', ב' - הרב קשתיאל ז באדר תשע"ב 36:00
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 5640 מלכים ב' [38] פרק כד' פסוק ח' ספר מלכים א', ב' - הרב קשתיאל ל בשבט תשע"ב 43:05
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 9688 מלכים ב' [37] פרק כג' פס' לא' ספר מלכים א', ב' - הרב קשתיאל ט"ז בשבט תשע"ב 36:35
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 5604 מלכים ב' [36] המשך פרק כג' ספר מלכים א', ב' - הרב קשתיאל ט בשבט תשע"ב 49:01
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 5603 מלכים ב' [35] פרק כג' ספר מלכים א', ב' - הרב קשתיאל ב בשבט תשע"ב 40:23
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 9685 מלכים ב' [34] פרק כב' ספר מלכים א', ב' - הרב קשתיאל כ"ד בטבת תשע"ב 49:45
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 5589 מלכים ב' [33] פרק כ"א פס' י"ח ספר מלכים א', ב' - הרב קשתיאל י"ז בטבת תשע"ב 44:52
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 5558 מלכים ב' [32] פרק כ"א ספר מלכים א', ב' - הרב קשתיאל י בטבת תשע"ב [38:00]
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 5557 מלכים ב' [31] סוף פרק כ' ספר מלכים א', ב' - הרב קשתיאל ג בטבת תשע"ב [32:31]
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 5556 מלכים ב' [30] פרק כ' ספר מלכים א', ב' - הרב קשתיאל כ"ו בכסלו תשע"ב [43:34]
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 5555 מלכים ב' [29] פרק י"ט-חסר חצי שיעור ספר מלכים א', ב' - הרב קשתיאל י"ט בכסלו תשע"ב [24:51]
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 5588 מלכים ב' [28] פרק י"ט ספר מלכים א', ב' - הרב קשתיאל י"ב בכסלו תשע"ב 42:19
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 5587 מלכים ב' [27] המשך פרק יח' ספר מלכים א', ב' - הרב קשתיאל ה בכסלו תשע"ב 40:17
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 5586 מלכים ב' [26] פרק יח' ספר מלכים א', ב' - הרב קשתיאל כ"ח בחשוון תשע"ב 41:26
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 5458 מלכים ב [25]-פרק י"ז פס' כ"ד ספר מלכים א', ב' - הרב קשתיאל ו בחשוון תשע"ב [46:04]
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 5457 מלכים ב [24]-פרק י"ז ספר מלכים א', ב' - הרב קשתיאל ח בתשרי תשע"ב [44:03]
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 5456 מלכים ב [23]-פרק טו' פס' לה' ספר מלכים א', ב' - הרב קשתיאל כ"ג באלול תשע"א [47:07]
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 5455 מלכים ב [22]-פרק טו' פס' ח' ספר מלכים א', ב' - הרב קשתיאל ט"ז באלול תשע"א [40:26]
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 5454 מלכים ב [21]-פרק טו' ספר מלכים א', ב' - הרב קשתיאל ט באלול תשע"א [40:26]
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 5429 מלכים ב' [20] פרק יד' פסוק כג' ספר מלכים א', ב' - הרב קשתיאל כ"ג בתמוז תשע"א 40:35
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 5453 מלכים ב' [19] פרק יד' ספר מלכים א', ב' - הרב קשתיאל י"ז בתמוז תשע"א 48:55
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 5452 מלכים ב' [18] פרק יג' ספר מלכים א', ב' - הרב קשתיאל י"ג בתמוז תשע"א [51:00]
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 5451 מלכים ב' [17] פרק יב' ספר מלכים א', ב' - הרב קשתיאל ג בתמוז תשע"א 39:00
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 5450 מלכים ב' [16] פרק יב' ספר מלכים א', ב' - הרב קשתיאל כ"ו בסיוון תשע"א [41:18]
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 5449 מלכים ב' [15] פרק יא' ספר מלכים א', ב' - הרב קשתיאל י"ט בסיוון תשע"א [49:55]
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 5438 מלכים ב' [14] פרק י' ספר מלכים א', ב' - הרב קשתיאל י"ב בסיוון תשע"א 1:02
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 5437 מלכים ב [13] פרק ט ספר מלכים א', ב' - הרב קשתיאל כ באייר תשע"א 49:16
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 5436 מלכים ב' [12] ספר מלכים א', ב' - הרב קשתיאל י"ג באייר תשע"א 45:49
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 9686 מלכים ב' [11] ספר מלכים א', ב' - הרב קשתיאל ז באייר תשע"א חסר
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 5313 מלכים ב' [10] ספר מלכים א', ב' - הרב קשתיאל כ"ג באדר ב תשע"א 42:00
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 5312 מלכים ב' [9] פרק ז' ספר מלכים א', ב' - הרב קשתיאל ט"ז באדר ב תשע"א 46:25
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 5311 מלכים ב' [8] ספר מלכים א', ב' - הרב קשתיאל ט באדר ב תשע"א 48:30
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 5244 מלכים ב' [7] פרק ה' ספר מלכים א', ב' - הרב קשתיאל כ"ה באדר א תשע"א 1:00:00
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 5223 מלכים ב' [6] ספר מלכים א', ב' - הרב קשתיאל י"ח באדר א תשע"א 43:10
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 5208 מלכים ב' [5] ספר מלכים א', ב' - הרב קשתיאל י"א באדר א תשע"א 51:15
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 5187 מלכים ב' [4] פרק ג' פס' ד' ספר מלכים א', ב' - הרב קשתיאל ד באדר א תשע"א 54:55
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 5109 מלכים ב' [3] פרק ב' פס' יט' ספר מלכים א', ב' - הרב קשתיאל כ בשבט תשע"א 50:25
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 5448 מלכים ב' [2] פרק ב' ספר מלכים א', ב' - הרב קשתיאל י"ג בשבט תשע"א 46:50
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 5089 מלכים ב' [1] פרק א' ספר מלכים א', ב' - הרב קשתיאל ו בשבט תשע"א 47:00
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 5038 מלכים א' [42] ספר מלכים א', ב' - הרב קשתיאל כ"ח בטבת תשע"א 41:20
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 5029 מלכים א' [41] פרק כב' ספר מלכים א', ב' - הרב קשתיאל כ"א בטבת תשע"א 39:35
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 4998 מלכים א' [40] פרק כב' פס' כט' ספר מלכים א', ב' - הרב קשתיאל י"ד בטבת תשע"א 34:55
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 4997 מלכים א' [39] ספר מלכים א', ב' - הרב קשתיאל ז בטבת תשע"א 51:45
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 4953 מלכים א' [38] פרק כא' ספר מלכים א', ב' - הרב קשתיאל כ"ג בכסלו תשע"א 49:50
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 4937 מלכים א' [37] ספר מלכים א', ב' - הרב קשתיאל ט"ז בכסלו תשע"א 43:15
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 4922 מלכים א' [36] ספר מלכים א', ב' - הרב קשתיאל ט בכסלו תשע"א 44:55
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 4890 מלכים א' [35] פרק יט' ספר מלכים א', ב' - הרב קשתיאל ב בכסלו תשע"א 46:20
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 4853 מלכים א' [34] ספר מלכים א', ב' - הרב קשתיאל כ"ה בחשוון תשע"א 49:15
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 4817 מלכים א' [33] ספר מלכים א', ב' - הרב קשתיאל י"ט בחשוון תשע"א 49:05
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 4798 מלכים א' [32] פרק יז' פס' יח' ספר מלכים א', ב' - הרב קשתיאל י"א בחשוון תשע"א 40:30
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 4769 מלכים א' [31] פרק טז' פס' כט' ספר מלכים א', ב' - הרב קשתיאל ה בחשוון תשע"א 47:35
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 4733 מלכים א' [30] פרק טו' פס' כה' ספר מלכים א', ב' - הרב קשתיאל ו בתשרי תשע"א 38:30
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 4722 מלכים א' [29] פרק טו' פס' טז' ספר מלכים א', ב' - הרב קשתיאל כ"ח באלול תש"ע 42:40
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 4694 מלכים א' [28] פרק טו' ספר מלכים א', ב' - הרב קשתיאל י"ד באלול תש"ע 40:05
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 4689 מלכים א' [27] פרק יד' ספר מלכים א', ב' - הרב קשתיאל ז באלול תש"ע 41:30
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 4631 מלכים א' [26] פרק יד' ספר מלכים א', ב' - הרב קשתיאל א באב תש"ע 36:55
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 4612 מלכים א' [25] פרק יג' ספר מלכים א', ב' - הרב קשתיאל כ"ג בתמוז תש"ע 52:10
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 4586 מלכים א' [24] פרק יב' ספר מלכים א', ב' - הרב קשתיאל ט"ז בתמוז תש"ע 42:30
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 4574 מלכים א' [23] פרק יב' ספר מלכים א', ב' - הרב קשתיאל ט בתמוז תש"ע 52:10
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 4538 מלכים א' [22] ספר מלכים א', ב' - הרב קשתיאל ב בתמוז תש"ע 50:45
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 4511 מלכים א' [21] פרק יא' ספר מלכים א', ב' - הרב קשתיאל כ"ה בסיוון תש"ע
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 4503 מלכים א' [20] פרק י' פס' יח' ספר מלכים א', ב' - הרב קשתיאל י"ח בסיוון תש"ע 41:10
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 4479 מלכים א' [19] פרק י' ספר מלכים א', ב' - הרב קשתיאל י"א בסיוון תש"ע 37:35
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 4478 מלכים א' [18] פרק ט' פס' י' ספר מלכים א', ב' - הרב קשתיאל ד בסיוון תש"ע 42:10
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 4436 מלכים א' [17] פרק ח' ספר מלכים א', ב' - הרב קשתיאל כ"ו באייר תש"ע 34:35
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 4404 מלכים א' [16] פרק ח' ספר מלכים א', ב' - הרב קשתיאל י"ט באייר תש"ע 42:35
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 4384 מלכים א' [15] פרק ח' ספר מלכים א', ב' - הרב קשתיאל י"ב באייר תש"ע 37:30
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 4329 מלכים א' [14] פרק ז' פס' כז' ספר מלכים א', ב' - הרב קשתיאל כ"ט באדר תש"ע 38:30
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 4301 מלכים א' [13] פרק ז' ספר מלכים א', ב' - הרב קשתיאל כ"ב באדר תש"ע 41:45
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 4265 מלכים א' [12] פרק ז' ספר מלכים א', ב' - הרב קשתיאל ח באדר תש"ע 27:40
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 4233 מלכים א' [11] פרק ו' ספר מלכים א', ב' - הרב קשתיאל א באדר תש"ע 37:25
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 4228 מלכים א' [10] פרק ו' ספר מלכים א', ב' - הרב קשתיאל כ"ד בשבט תש"ע 39:50
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 4174 מלכים א' [9] פרק ה' פס' טו' ספר מלכים א', ב' - הרב קשתיאל י"ז בשבט תש"ע 43:05
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 4198 מלכים א' [8] פרק ה' ספר מלכים א', ב' - הרב קשתיאל י בשבט תש"ע 41:20
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 4159 מלכים א' [7] פרק ד' ספר מלכים א', ב' - הרב קשתיאל ג בשבט תש"ע 40:35
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 4093 מלכים א' [6]פרק ג'-ד' ספר מלכים א', ב' - הרב קשתיאל י"ח בטבת תש"ע 35:50
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 4079 מלכים א' [5] פרק ג' ספר מלכים א', ב' - הרב קשתיאל י"א בטבת תש"ע 42:25
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 4056 מלכים א' [4]פרק ב' פס' כח' ספר מלכים א', ב' - הרב קשתיאל ד בטבת תש"ע 56:05
12
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים