צניעות היא כח נאמנות היא מצפן | ערב לימוד לקיץ - המשפחה הישראלית

הרב אוהד תירוש

ז באב תשע"ו

צניעות היא כח נאמנות היא מצפן | ערב לימוד לקיץ - המשפחה הישראלית

הרב אוהד תירוש

ז באב תשע"ו
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב אוהד תירוש 12 19379 משמעות חיינו בישיבה | כללי כללי - הרב אוהד ג בתמוז תשפ"ד 41:50
אמונה הרב אוהד תירוש 12 19145 גבורת בין הזמנים כללי - הרב אוהד כ"ג באדר ב תשפ"ד 37:35
אמונה הרב אוהד תירוש 12 19101 מיהו גיבור תנכ''י | לזכר עמישר בן דוד הי''ד כללי - הרב אוהד ב באדר ב תשפ"ד 35:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 19078 ואת צנועים חכמה- דרכי הצניעות של גבריאל שני הי''ד | כללי כללי - הרב אוהד כ"ה באדר א תשפ"ד 39:50
אמונה הרב אוהד תירוש 12 19040 ואת צנועים חכמה | אזכרה לגבריאל שני הי"ד כללי - הרב אוהד כ באדר א תשפ"ד 1:00:25
גמרא הרב אוהד תירוש 12 18532 קידושי אישה בכסף שור וביאה | שיעור פתיחה למסכת קידושין כללי - הרב אוהד ז באלול תשפ"ג 56:10
ללא הרב אוהד תירוש 12 18531 שיחת פתיחה והקדמה למסכת קידושין כללי - הרב אוהד ד באלול תשפ"ג 25:55
אמונה הרב אוהד תירוש 12 18517 ההקשבה בתורתו של הרב צוקרמן זצ"ל כללי - הרב אוהד ג באלול תשפ"ג 51:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 18114 דברים בהכנסת ספר התורה לישיבה לבוגרי צבא כללי - הרב אוהד ט באדר תשפ"ג 17:15
אמונה הרב אוהד תירוש 12 17973 יסוד הטהרה של ימי השבויים | מכינה כללי - הרב אוהד כ"ו בטבת תשפ"ג 34:05
אמונה הרב אוהד תירוש 12 17793 לדמותו של הרב | אזכרה לרב מרדכי שטרנברג זצ"ל כללי - הרב אוהד י"ז בכסלו תשפ"ג 26:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 17780 עומק החיים של הרב - לזכר הרב מרדכי שטרנברג זצ"ל כללי - הרב אוהד י"ד בכסלו תשפ"ג 27:35
אמונה הרב אוהד תירוש 12 17557 ארבע יסודות באמונה | אזכרה לרב קוק והרב צוקרמן זצ''ל כללי - הרב אוהד ג באלול תשפ"ב 35:45
אמונה הרב אוהד תירוש 12 17552 מציאות שבת בחיים | שיחת פתיחה זמן אלול כללי - הרב אוהד ב באלול תשפ"ב 37:05
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 17449 עבודת ימי בין המצרים - בניית בית המקדש: תורה, טהרה ויישוב הארץ כללי - הרב אוהד כ"ב בתמוז תשפ"ב 18:05
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 17146 חודש אייר - השבת אור פסח אל החיים | פתיחת זמן קיץ כללי - הרב אוהד א באייר תשפ"ב 33:35
הרב אוהד תירוש 12 17009 מהו עמל תורה - טעימה מתורתו ודמותו של הרב חיים קניבסקי כללי - הרב אוהד י"ח באדר ב תשפ"ב 42:30
אמונה הרב אוהד תירוש 12 17475 לגלות את המהות (ע"פ המדרש על ר' אליעזר בן הורקנוס) כללי - הרב אוהד י"ד בטבת תשפ"ב 41:00
מוסר הרב אוהד תירוש 12 16786 שמירת הברית - שמירת הכוחות ותיקון הנפילות כללי - הרב אוהד י"ב בטבת תשפ"ב 45:25
אמונה הרב אוהד תירוש 12 16528 שיחת פתיחה זמן אלול - העולם עומד על התורה כללי - הרב אוהד א באלול תשפ"א 45:35
מוסר הרב אוהד תירוש 12 16505 חיים של תורה מתוך מסירות נפש בבית המדרש כללי - הרב אוהד ו באב תשפ"א 18:00
אמונה הרב אוהד תירוש 12 16504 מהות המקום - מתוך התבוננות ברשויות השבת כללי - הרב אוהד ו באב תשפ"א 27:50
מוסר הרב אוהד תירוש 12 16285 להיות בן תורה - האחריות בכל מרחבי החיים | שיחה לחציון השני של החורף לאחר חנוכה וביציאה מחודש טבת, וקורונה כללי - הרב אוהד ט בטבת תשפ"א 44:00
אמונה הרב אוהד תירוש 12 16159 חשיבות חום התורה בתקופת הקורונה | שיחת פתיחה לזמן חורף כללי - הרב אוהד כ"ט בחשוון תשפ"א 37:50
מוסר הרב אוהד תירוש 12 17254 איך מתמודדים עם משברים | התקדמות בחיים [4] כללי - הרב אוהד כ"ה באלול תש"פ 40:40
מוסר הרב אוהד תירוש 12 16077 יציאה מאזור הנוחות- לכל דבר יש מחיר | התקדמות בחיים [3] כללי - הרב אוהד י"ח באלול תש"פ 43:40
מוסר הרב אוהד תירוש 12 16039 התנעת הרצון | התקדמות בחיים [1] כללי - הרב אוהד ד באלול תש"פ 36:25
אמונה הרב אוהד תירוש 12 16038 ערכה של תורה ולימודה | שיחת פתיחה לזמן אלול כללי - הרב אוהד ג באלול תש"פ 50:55
אמונה הרב אוהד תירוש 12 16040 קווים לדמותו של הרב קוק | שיעור לג' באלול כללי - הרב אוהד ג באלול תש"פ 59:50
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 16021 השמיעה הטובה המגיעה מחורבן חודש אב | שיעור לחודש אב כללי - הרב אוהד א באב תש"פ 53:10
מוסר הרב אוהד תירוש 12 15639 המקום והנפש - ויטרואליזציה של הקשר האנושי בדור המסכים | כנס עזים בקדושה [שבט תש"פ] - הרב אוהד תירוש כללי - הרב אוהד ד בשבט תש"פ 44:15
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15513 המכור מסינגפור - אינטרנט פתוח זה לא משחק ילדים | כללי כללי - הרב אוהד ז בטבת תש"פ 10:35
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15281 התשובה שלנו - הופעת הקב''ה בנו | שיחת פתיחה כללי - הרב אוהד ט"ז באלול תשע"ט 58:30
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15245 שיחת פתיחה | כללי כללי - הרב אוהד ב באלול תשע"ט 51:25
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 15165 שלושת השבועות כפתיחה לחודש אלול ותהליך התשובה | שלושת השבועות כללי - הרב אוהד י"ט בתמוז תשע"ט 59:05
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14943 התכוננות והתנהלות בבין הזמנים | כללי כללי - הרב אוהד כ"ז באדר ב תשע"ט 38:15
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14834 השמחה = קבלת עול מלכות שמים | כללי [שיעור לר'ח אדר] כללי - הרב אוהד ל באדר א תשע"ט 27:05
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14751 התגברות וחינוך להתגברות | כללי כללי - הרב אוהד ב באדר א תשע"ט 4:25
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14737 עמדת הנפש של המתפלל - שיעור לקראת נסיעה לקברי צדיקים | כללי כללי - הרב אוהד כ"ה בשבט תשע"ט 43:30
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14427 זויות שונות של הביטחון שלנו בה' | חודש כסלו כללי - הרב אוהד כ"ט בחשוון תשע"ט 47:05
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14407 הגברת האש הפנימית כנצחון תרדמת החורף | שיחת פתיחה לזמן חורף - חלק ג' כללי - הרב אוהד כ"ז בחשוון תשע"ט 33:45
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14432 מי צריך ללמוד מסילת ישרים? | כללי כללי - הרב אוהד כ"ו בחשוון תשע"ט 3:25
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14353 קניין תורה שבעל פה בתקופת החורף | שיחת פתיחה לזמן חורף, חלק ב' כללי - הרב אוהד י"ג בחשוון תשע"ט 45:00
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14378 למה לא שואלים את הילד לפני שעושים לו ברית? | כללי כללי - הרב אוהד ט בחשוון תשע"ט 6:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14338 ההתחדשות בתורה של חודש חשון | שיחת פתיחה לזמן חורף, חלק א' כללי - הרב אוהד ו בחשוון תשע"ט 38:10
הלכה הרב אוהד תירוש 12 14218 הלכות ט' באב שחל להיות בשבת | ט' באב כללי - הרב אוהד ז באב תשע"ח 19:20
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 14196 לשמוע את החורבן ולהבין את התיקון | ט' באב ע''פ ר' צדוק לפרשת מסעי כללי - הרב אוהד ה באב תשע"ח 39:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14113 איך משנים את צורת הסתכלות שלנו בבית ובעבודה? | ביקורת וביקורתיות [5] כללי - הרב אוהד ד בתמוז תשע"ח 29:05
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14083 אז איך כן מצליחים להגיד נכון הערות? | ביקורת וביקורתיות [4] כללי - הרב אוהד כ"ז בסיוון תשע"ח 22:05
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14051 מה צפון בנצחון תאוות האכילה שלנו? | כללי כללי - הרב אוהד י"ז בסיוון תשע"ח 5:55
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14019 איך מעבירים ביקורת בתוך הצוות והקבוצה? | כללי כללי - הרב אוהד י"ג בסיוון תשע"ח 33:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14020 ללמד תנ''ך יחף - איך לומדים פשט? | כללי כללי - הרב אוהד ט בסיוון תשע"ח 2:55
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13881 אז מה זה כן מקרה? | כללי כללי - הרב אוהד י"א באייר תשע"ח 3:55
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13880 'מקרה' - יש דבר כזה בכלל?! | כללי כללי - הרב אוהד י"א באייר תשע"ח 6:35
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13882 'מקרה' - משהו שקרה לך לא על פי הציפיות שלך | כללי כללי - הרב אוהד י"א באייר תשע"ח 3:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13628 לעם ישראל יש מוסר מלחמה? | כללי כללי - הרב אוהד י"ב בשבט תשע"ח 1:30
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13595 מופתי צדיקים ואמונת חכמים | כללי כללי - הרב אוהד ה בשבט תשע"ח 40:50
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13463 איך השבת שלך נראת? עלוני שבת או העיבוד של כל השבוע? | כללי כללי - הרב אוהד י"ח בכסלו תשע"ח 2:30
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13326 Happy ending - איך קוראים נכון את החיים? | כללי כללי - הרב אוהד כ"ג בחשוון תשע"ח 9:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13066 המפתח לתפילה - מס' הארות על מעמד התפילה | כללי כללי - הרב אוהד ד באב תשע"ז 35:00
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12831 פתח את הלב | כללי כללי - הרב אוהד כ בסיוון תשע"ז 5:05
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12801 מה נותנת לנו מנוחת השבת? | כללי כללי - הרב אוהד י"ז בסיוון תשע"ז 3:00
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12695 איך מחנכים לקיום מצוות? | כללי כללי - הרב אוהד כ"ז באייר תשע"ז 5:35
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12687 על מקצוע ומשמעות בחיים מתוך גבורות ה' | כללי כללי - הרב אוהד י"א באייר תשע"ז 9:45
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12643 אלו ואלו דברי אלוקים חיים, איך יכול להיות?! | כללי כללי - הרב אוהד ח באייר תשע"ז 9:10
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12587 להיות תלמיד חכם - גדילה בעולם התורה והתמודדות עם קשיים | שיחת פתיחת זמן קיץ כללי - הרב אוהד א באייר תשע"ז 21:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 12138 התמודדות עם העבר | כללי כללי - הרב אוהד ט"ז בטבת תשע"ז 6:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 11947 רוצה להשפיע! | כללי כללי - הרב אוהד ח בכסלו תשע"ז 6:15
אמונה הרב אוהד תירוש 12 11884 שבירת שיאים וחשיפת המוגבלות | כללי כללי - הרב אוהד ב בכסלו תשע"ז 4:50
אמונה הרב אוהד תירוש 12 11847 אז מה תכל'ס.. איפה המציאות נמצאת? | כללי כללי - הרב אוהד כ"ז בחשוון תשע"ז 6:50
אמונה הרב אוהד תירוש 12 11846 עולם האפליקציות VS עולם הרוח | כללי כללי - הרב אוהד כ"ו בחשוון תשע"ז 6:25
אמונה הרב אוהד תירוש 12 11799 בשביל מה אנחנו מתפללים? בשביל התוצאה?! | כללי כללי - הרב אוהד כ בחשוון תשע"ז 5:10
אמונה הרב אוהד תירוש 12 11814 תפילת ישראל ועשיית העולם | כללי כללי - הרב אוהד ט"ז בחשוון תשע"ז 1:35
אמונה הרב אוהד תירוש 12 11753 מה נקודות המינוף שלך? | כללי מתוך שיעור לפרשת לך לך כללי - הרב אוהד ט בחשוון תשע"ז 5:30
אמונה הרב אוהד תירוש 12 11671 איך לימוד הגמרא עוזר לנו בקרב החיים? | כללי כללי - הרב אוהד כ"ח בתשרי תשע"ז 11:10
אמונה הרב אוהד תירוש 12 11672 לימוד תורה מייצר נורמליות אחרת | כללי כללי - הרב אוהד כ"ח בתשרי תשע"ז 6:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 11636 הנשמה היתרה בשבת כמייצרת מציאות אחרת | כללי כללי - הרב אוהד ג בתשרי תשע"ז 6:55
אמונה הרב אוהד תירוש 12 11460 שבת קביעא וקיימא - מציאות חיים אלוקית המופיעה דרך עם ישראל | כללי פתיחה למסכת שבת כללי - הרב אוהד ג באלול תשע"ו 14:10
אמונה הרב אוהד תירוש 12 11443 השבת - עיצוב הזמן לימות השבוע | כללי שיחת פיתחה למסכת שבת כללי - הרב אוהד א באלול תשע"ו 45:45
אמונה הרב אוהד תירוש 12 11424 צניעות היא כח נאמנות היא מצפן | ערב לימוד לקיץ - המשפחה הישראלית כללי - הרב אוהד ז באב תשע"ו 46:45
12
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים