אורות התשובה [44] פרק יד' סע' ב'-ד'

הרב אליעזר קשתיאל

כ"ג בחשוון תש"ע

אורות התשובה [44] פרק יד' סע' ב'-ד'

הרב אליעזר קשתיאל

כ"ג בחשוון תש"ע
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4032 אורות התשובה [68] פרק יז' סע' ו' אורות התשובה - הרב קשתיאל כ"ג בכסלו תש"ע 17:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4029 אורות התשובה [67] פרק יז' סע' ג' אורות התשובה - הרב קשתיאל כ"ב בכסלו תש"ע 18:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4028 אורות התשובה [66] פרק יז' סע' א'-ב' אורות התשובה - הרב קשתיאל כ"א בכסלו תש"ע 10:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4007 אורות התשובה [65] פרק טז' סע' יב' אורות התשובה - הרב קשתיאל כ בכסלו תש"ע 21:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4006 אורות התשובה [64] פרק טז' סע' י' אורות התשובה - הרב קשתיאל י"ז בכסלו תש"ע 15:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4005 אורות התשובה [63] פרק טז' אורות התשובה - הרב קשתיאל ט"ז בכסלו תש"ע 17:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4004 אורות התשובה [62] פרק טז' סע' ב' אורות התשובה - הרב קשתיאל ט"ו בכסלו תש"ע 19:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3989 אורות התשובה [61] פרק טז' סע' א2 אורות התשובה - הרב קשתיאל י"ג בכסלו תש"ע 31:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3988 אורות התשובה [60] פרק טז' אורות התשובה - הרב קשתיאל י"ב בכסלו תש"ע 25:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3987 אורות התשובה [59] פרק טו' סע' יא' אורות התשובה - הרב קשתיאל י בכסלו תש"ע 18:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4752 אורות התשובה [58] פרק טו' סע' ו'-ח' אורות התשובה - הרב קשתיאל ט בכסלו תש"ע 20:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3985 אורות התשובה [57] פרק טו' סע' ו' אורות התשובה - הרב קשתיאל ח בכסלו תש"ע 20:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3984 אורות התשובה [56] פרק טו' סע' ד' אורות התשובה - הרב קשתיאל ז בכסלו תש"ע 17:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3981 אורות התשובה [55] פרק טו' סע' א'-ג' אורות התשובה - הרב קשתיאל ו בכסלו תש"ע 19:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3975 אורות התשובה [54] פרק יד' סע' לט' אורות התשובה - הרב קשתיאל ה בכסלו תש"ע 34:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3974 אורות התשובה [53] פרק יד' סע' לו' אורות התשובה - הרב קשתיאל ג בכסלו תש"ע 21:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3966 אורות התשובה [52] פרק י"ד סע' ל"ב אורות התשובה - הרב קשתיאל ב בכסלו תש"ע 26:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3964 אורות התשובה [51] פרק יד' סע' כט' אורות התשובה - הרב קשתיאל א בכסלו תש"ע 21:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3973 אורות התשובה [50] פרק יד סע' כג' אורות התשובה - הרב קשתיאל ל בחשוון תש"ע 23:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3959 אורות התשובה [49] פרק יד סע' יח' אורות התשובה - הרב קשתיאל כ"ט בחשוון תש"ע 15:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3942 אורות התשובה [48] פרק יד' סע' טו' אורות התשובה - הרב קשתיאל כ"ח בחשוון תש"ע 20:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3935 אורות התשובה [47] פרק יד' סע' יב'-יד' אורות התשובה - הרב קשתיאל כ"ו בחשוון תש"ע 16:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3934 אורות התשובה [46] פרק יד' סע' ה'-יא' אורות התשובה - הרב קשתיאל כ"ה בחשוון תש"ע 26:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4751 אורות התשובה [45] פרק יד' סע' ב'-ד' אורות התשובה - הרב קשתיאל כ"ד בחשוון תש"ע 24:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3925 אורות התשובה [44] פרק יד' סע' ב'-ד' אורות התשובה - הרב קשתיאל כ"ג בחשוון תש"ע 24:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3924 אורות התשובה [43] פרק יג' סע' יב'-פרק יד' סע' א'1 אורות התשובה - הרב קשתיאל כ"ב בחשוון תש"ע 22:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3915 אורות התשובה [42] פרק יג' סע' ט'-יא' אורות התשובה - הרב קשתיאל כ"א בחשוון תש"ע 18:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3914 אורות התשובה [41] פרק יג' סע' ו'-ח' אורות התשובה - הרב קשתיאל י"ט בחשוון תש"ע 15:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3913 אורות התשובה [40] פרק יג' סע' ד'-ה' אורות התשובה - הרב קשתיאל י"ח בחשוון תש"ע 25:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3912 אורות התשובה [39] פרק יג' סע' א'-ג' אורות התשובה - הרב קשתיאל י"ז בחשוון תש"ע 25:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3941 אורות התשובה [38] פרק יב' סע' יא'-יב' אורות התשובה - הרב קשתיאל ט"ז בחשוון תש"ע 27:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3906 אורות התשובה [37] פרק יב' סע' י' אורות התשובה - הרב קשתיאל ט"ו בחשוון תש"ע 20:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3899 אורות התשובה [36] פרק יב' סע' ח'1-ט' אורות התשובה - הרב קשתיאל י"ד בחשוון תש"ע 28:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3897 אורות התשובה [35] פרק יב' סע' ז'-ח' אורות התשובה - הרב קשתיאל י"ב בחשוון תש"ע 27:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3891 אורות התשובה [34] פרק יב' סע' ד'-ו' אורות התשובה - הרב קשתיאל י"א בחשוון תש"ע 21:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3881 אורות התשובה [33] פרק יב' סע' א'-ג' אורות התשובה - הרב קשתיאל י בחשוון תש"ע 22:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9433 אורות התשובה [33א] פרק יא' סע' ה'-ו' אורות התשובה - הרב קשתיאל ט בחשוון תש"ע 17:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3874 אורות התשובה [32] פרק יא' סע' ג'-ו' אורות התשובה - הרב קשתיאל ח בחשוון תש"ע 22:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3869 אורות התשובה [31] פרק יא' סע' א'-ב' אורות התשובה - הרב קשתיאל ז בחשוון תש"ע 36:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3868 אורות התשובה [30] פרק י' סע' ח'-יא' אורות התשובה - הרב קשתיאל ה בחשוון תש"ע 22:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3867 אורות התשובה [29] פרק י' סע' ה'-ז' אורות התשובה - הרב קשתיאל ד בחשוון תש"ע 28:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3898 אורות התשובה [28] פרק י' סע' ג'-ד' [חסר קצת בהתחלה] אורות התשובה - הרב קשתיאל ג בחשוון תש"ע 30:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3866 אורות התשובה [27] פרק ט' סע' י'-פרק י' סע' ב' אורות התשובה - הרב קשתיאל ב בחשוון תש"ע 14:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3865 אורות התשובה [26] פרק ט' סע' ז'-ט' אורות התשובה - הרב קשתיאל א בחשוון תש"ע 24:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3836 אורות התשובה [25] פרק ט' סע' ד'-ו' אורות התשובה - הרב קשתיאל ז בתשרי תש"ע 28:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3864 אורות התשובה [24] פרק ט' סע' א'-ג' אורות התשובה - הרב קשתיאל ו בתשרי תש"ע 26:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3863 אורות התשובה [23] פרק ח' סע' טז'-פרק ט' סע' א' אורות התשובה - הרב קשתיאל ה בתשרי תש"ע 22:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3862 אורות התשובה [22] פרק ח' סע' יב'-טו' אורות התשובה - הרב קשתיאל ד בתשרי תש"ע 36:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3824 אורות התשובה [21] פרק ח' סע' ח'-יא' אורות התשובה - הרב קשתיאל כ"ח באלול תשס"ט 29:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3820 אורות התשובה [20] פרק ח' סע' ד'-ז' אורות התשובה - הרב קשתיאל כ"ז באלול תשס"ט 35:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3810 אורות התשובה [19] פרק ז' פס ו'-פרק ח' פס' ג' אורות התשובה - הרב קשתיאל כ"ו באלול תשס"ט 30:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3809 אורות התשובה [18] פרק ז' סע' ב'-ה' אורות התשובה - הרב קשתיאל כ"ה באלול תשס"ט 32:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3808 אורות התשובה [17] פרק ו' סע' ז'-פרק ז' סע' א' אורות התשובה - הרב קשתיאל כ"ב באלול תשס"ט 39:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3807 אורות התשובה [16] פרק ו' סע' ה'-ו' אורות התשובה - הרב קשתיאל כ"א באלול תשס"ט 31:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3800 אורות התשובה [15] פרק ו' סע' ב'-ד' אורות התשובה - הרב קשתיאל כ באלול תשס"ט 38:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 9432 אורות התשובה [15א] פרק ו' פס' א1 אורות התשובה - הרב קשתיאל כ באלול תשס"ט 8:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3799 אורות התשובה [14] פרק ה' סע' ז'-פרק ו' סע' א' אורות התשובה - הרב קשתיאל י"ט באלול תשס"ט 39:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3795 אורות התשובה [13] פרק ה' סע' ה'-ו' אורות התשובה - הרב קשתיאל י"ח באלול תשס"ט 28:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3794 אורות התשובה [12] סע' יא'-פרק ה' אורות התשובה - הרב קשתיאל י"ז באלול תשס"ט 34:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3890 אורות התשובה [11] פרק ד' סע' ח'-י' [חסר קצת בסוף] אורות התשובה - הרב קשתיאל ט"ז באלול תשס"ט 27:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3783 אורות התשובה [10] פרק ד' סע' ח' אורות התשובה - הרב קשתיאל ט"ו באלול תשס"ט 37:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3782 אורות התשובה [9] פרק ד' סע' ו'-ח' אורות התשובה - הרב קשתיאל י"ד באלול תשס"ט 32:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3786 אורות התשובה [8] פרק ד' סע' ה' אורות התשובה - הרב קשתיאל י"ב באלול תשס"ט 33:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3776 אורות התשובה [7] פרק ד' סע' ב'-ד' אורות התשובה - הרב קשתיאל י"א באלול תשס"ט 22:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 4750 אורות התשובה [6] פרק ד' פס' א' אורות התשובה - הרב קשתיאל י באלול תשס"ט 14:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3769 אורות התשובה [5] פרק ג' אורות התשובה - הרב קשתיאל ח באלול תשס"ט 32:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3767 אורות התשובה [4] פרק ב'-ג' אורות התשובה - הרב קשתיאל ו באלול תשס"ט 33:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3763 אורות התשובה [3] פרק א'-ב' אורות התשובה - הרב קשתיאל ה באלול תשס"ט 29:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3762 אורות התשובה [2] פרק א' אורות התשובה - הרב קשתיאל ד באלול תשס"ט 28:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3761 אורות התשובה [1] פרק א' אורות התשובה - הרב קשתיאל ג באלול תשס"ט 34:40
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים