שמחת ליל יום הכיפורים | יום הכיפורים

הרב אוהד תירוש

ח בתשרי תשע"ו

שמחת ליל יום הכיפורים | יום הכיפורים

הרב אוהד תירוש

ח בתשרי תשע"ו
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
שיעורים מומלצים:
נושאשם הרבIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 17761 רחל ולאה הנסתר שקודם לנגלה | פרשת ויצא פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ז בכסלו תשפ"ג 39:50
הלכה הרב אופיר וולס 53 17727 על איזה סוגי מאכלים לא צריך לחכות בין בשר לחלב | הלכות כשרות [13] , שו''ע יורה דעה סימן פט' סע' ב-ג הלכה - הרב אופיר כ"ז בחשוון תשפ"ג 26:15
שבת ומועדים הרב אברהם שילר 41 16732 חנוכה, רעיונית והלכתית - הרב אברהם שילר | הפודקאסט של 'בני דוד' פודקאסט 'בני דוד' כ"ד בכסלו תשפ"ב 40:30
שבת ומועדים הרב נריה בולאק 70 16711 למה חוגגים את חנוכה שמונה ימים? | חנוכה י"ג בכסלו תשפ"ב 55:55
שבת ומועדים הרב נתנאל אלישיב 26 16168 הסיפור של חנוכה- מה בדיוק קרה שם? | חנוכה תשפ"א כללי - הרב נתנאל כ"ג בכסלו תשפ"א
אנשי אמונה בעולם המעשה כללי 37 16133 חג הסיגד ועליית הישראלים יוצאי אתיופיה - שלו וובו | הפודקאסט של 'בני דוד' פודקאסט 'בני דוד' כ"ח בחשוון תשפ"א 49:05
מוסר הרב אלי סדן 14 16030 גדול השלום, גם היום! | הרב אלי סדן כללי - הרב אלי --- בתמוז תש"פ 24:30
אמונה הרב פנחס עציון 58 15936 תלבש מדים! - מצוות ציצית | כללי כללי - הרב פנחס י"ח בסיוון תש"פ 48:55
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 15457 בניית בית בישראל | פרשת וישלח פרשת שבוע - הרב אוהד ט"ו בכסלו תש"פ 5:55
שיעורים אחרונים:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 17769 חלוקת משמרות הלוים | דברי הימים א' [11] פרק כד'-כו' ספר דברי הימים א' - הרב קשתיאל [תשפ"ג] י"ב בכסלו תשפ"ג 53:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17768 העיון בפרטי וכללי התורה מביא לאהבת ה' | אורות התורה [11] פרק ג' פס' ח'-ט' אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל י בכסלו תשפ"ג 45:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17764 לא להיבהל מהכפירה | זרעונים [13] יסורים ממרקים, עמ' קכח' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ח בכסלו תשפ"ג 38:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17763 עיבוד הנביא את נבואתו ע''י הלימוד וזיק נשמתו| אורות הקודש א' [92] , פס' 'קשב החזון' עמ' קעד' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ח בכסלו תשפ"ג 57:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17770 זהותנו הלאומית היא תוצר אלוקי | גבורות ה' [11] פרק ג' גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] ז בכסלו תשפ"ג 01:00:05
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 17761 רחל ולאה הנסתר שקודם לנגלה | פרשת ויצא פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ז בכסלו תשפ"ג 39:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17765 אותיות דרבי עקיבא - הריבוי והאחדות | תפארת ישראל [65] פרק לד' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] ו בכסלו תשפ"ג 58:30
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 17767 טחינה תוך כדי הליכה | הלכות שבת [7] הלכה - הרב קשתיאל ו בכסלו תשפ"ג 43:25
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 17756 תיקון הגזל בדרך אל תיקון המידות | מסילת ישרים [21] , פרק יא' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] ה בכסלו תשפ"ג 49:15
כתבי הראי"ה הרב איתי הלוי 51 17757 '' חכמת זה סדר קדשים'' | עין איה שבת א' [6] פרק שני פס' קנז עין איה שבת א'- הרב איתי [תשפ"ג] ד בכסלו תשפ"ג 54:45
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 17760 הכנות דוד לבניית המקדש | דברי הימים [10] פרק כא' ספר דברי הימים א' - הרב קשתיאל [תשפ"ג] ד בכסלו תשפ"ג 52:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17759 הכרת רצון ה' מתוך הפרטים | אורות התורה [10] פרק ג' סע' ה'-ז' אורות התורה [תשפ"ג] | הרב קשתיאל ג בכסלו תשפ"ג 44:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17762 הנשמה מאירה ומתחדשת תמידית | אורות הקודש א' 91 , עמ' קעב' פס' ה'-ו' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ב בכסלו תשפ"ג 40:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17766 תפקיד עמ"י - לכפור ולתקן את חשכת אמונת הדתות | זרעונים [12] יסורים ממרקים, עמ' קכז' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ב בכסלו תשפ"ג 43:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 17746 החשיבות בהקדמת הדמיון לחשיבה | פרשת תולדות פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ל בחשוון תשפ"ג 33:40
פרשיות השבוע הרב עקיבא קשתיאל 46 17752 הדרך להביא את ברכת החיים | פרשת תולדות טועמיה - דבר תורה לשבת | הרב עקיבא ל בחשוון תשפ"ג 04:45
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 17754 הקשר של קדושת ראש חודש לקדושת השבת | על השבת [8] על השבת- הרב אוהד [תשפ"ג] ל בחשוון תשפ"ג 30:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17750 חשיבות סיפור השבח ויציאת מצרים | גבורות ה' [10] פרק א'-ב' גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] ל בחשוון תשפ"ג 50:50
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 17745 האם מותר לרסק דברים בשבת | הלכות שבת [6] , מלאכת בורר הלכה - הרב קשתיאל כ"ט בחשוון תשפ"ג 45:40
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 17748 עם ישראל נמשל לשדה תפוחים | פרשת תולדות פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ט בחשוון תשפ"ג 58:40
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך