תפילה מלכותית - עבודת החסיד | מסילת ישרים [42] פרק יט'

הרב אליעזר קשתיאל

י בחשוון תשע"ה

תפילה מלכותית - עבודת החסיד | מסילת ישרים [42] פרק יט'

הרב אליעזר קשתיאל

י בחשוון תשע"ה
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: תפילה
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16197 הכלים המכינים לתפילה | ליקוטי מוהר"ן [2] תורה ב ליקוטי מוהר"ן [תשפ"א] - הרב קשתיאל ט בטבת תשפ"א 45:25
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 16097 התפילה - חסד של הקב"ה אתנו | תהילים [3] פרק ה' ספר תהילים [תשפ"א] - הרב קשתיאל כ"ד באלול תש"פ 56:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16083 מהות התפילה היא החזרת השכינה | כוזרי [39] מאמר שלישי יט'- כב' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] כ"א באלול תש"פ 47:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16082 נוכח התפילה והתפילה בציבור מוציאים אותך מהפרטיות | כוזרי [38] מאמר שלישי סע' יט' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] י"ג באלול תש"פ 58:15
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 14376 איך התפילה נולדה? | פרשת וירא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ט"ו בחשוון תשע"ט 51:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11860 העיסוק בטעמי המצוות כמענה לעבודה הזרה | מורה נבוכים [123] מאמר שלישי פרק ל' מורה נבוכים - הרב קשתיאל כ"ז בחשוון תשע"ז 52:30
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 11783 חידוש התפילה בעולם! תפקדיה ועמדתה | פרשת וירא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ט"ו בחשוון תשע"ז 59:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11728 הנסתר והנגלה בתורה ובתפילה | אור לנתיבתי [74] מאמר ''הנסתר העצמי והנגלה המפעלי'' עמ' קכז' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] ז בחשוון תשע"ז 36:45
אמונה הרב אלי סדן 14 10578 שני גזרי עצים בזמן הצבא | שבוע הכנה לצבא תשע"ו [2] שבוע הכנה לצבא תשעו' י"ט באדר א תשע"ו 31:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 10229 מידת הרחמים המתגלה בתפילה | נתיב העבודה [27] פרק ט' נתיב העבודה [תשע"ה] - הרב קשתיאל י"ז בשבט תשע"ו 50:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 10284 השתחוויה בתפילה | נתיב העבודה [28] פרק י' נתיב העבודה [תשע"ה] - הרב קשתיאל י בשבט תשע"ו 33:40
הלכה הרב אופיר וולס 53 10135 המשך התפילה בעזיבת חלק מהמניין | הלכות תפילה [15] סימן נה' סע' ב' - ד' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"ט בטבת תשע"ו 30:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9716 חשיבות ההתרגשות בתפילה | נתיב העבודה [15] פרק ו' נתיב העבודה [תשע"ה] - הרב קשתיאל ט בחשוון תשע"ו 32:30
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 9693 ההליכה אל הקומה הבאה | פרשת לך לך פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ז בחשוון תשע"ו 1:04:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9596 פעולת הבקשה באדם וצורת העמידה בתפילה | נתיב העבודה [11] פרק ו' נתיב העבודה [תשע"ה] - הרב קשתיאל י"ח באלול תשע"ה 34:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9554 שכר פסיעות | נתיב העבודה [10] פרק ה' נתיב העבודה [תשע"ה] - הרב קשתיאל י"א באלול תשע"ה 34:05
אמונה הרב אוהד תירוש 12 9487 יתרון תפילת הציבור על פני תפילת היחיד | ספר הכוזרי [96] מאמר שלישי פס' יט' כוזרי - הרב אוהד ז באב תשע"ה 38:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 9484 אדם חומרי אינו ראוי להתפלל, והחסרונות הבאים על האדם שיאנו נותן כבוד לתורה | עין אי''ה על הסדר [105] עין אי"ה ברכות א' פרק ג' פס' נב' - נד' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר ו באב תשע"ה 43:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 10232 הסבר פעולת התפילה, מה פירוש שומע תפילה, מה זה אומר שיש עת רצון או מקום מיוחד בו התפילה נשמעת | שו"ת שו''ת - הרב קלנר ה באב תשע"ה 22:10
אמונה הרב אוהד תירוש 12 9449 התנאי להתקבלות תפילת היחיד | כוזרי [95] מאמר שלישי פס' יז' - יט' כוזרי - הרב אוהד כ"ט בתמוז תשע"ה 38:15
אמונה הרב יוסף קלנר 23 9474 כמעט בלתי אפשרי להתפלל בכוונה, איך בכל זאת עושים זאת? | שו''ת שו''ת - הרב קלנר כ בתמוז תשע"ה 10:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9371 משמעות התפילה - תשובה | נתיב העבודה [6] פרק ג' נתיב העבודה [תשע"ה] - הרב קשתיאל י"ד בתמוז תשע"ה 51:00
אמונה הרב אוהד תירוש 12 9350 מיהו ישראלי באמת ? | כוזרי [93] מאמר שלישי פס' יז' כוזרי - הרב אוהד ח בתמוז תשע"ה 39:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9362 מהותן של התפילות ופריצת הדרך של האבות | נתיב העבודה [5] פרק ג' נתיב העבודה [תשע"ה] - הרב קשתיאל ז בתמוז תשע"ה 44:10
אמונה הרב אוהד תירוש 12 9313 הימצאות ההשגחה האלוקית בצורות החיים הקטנות ביותר | ספר הכוזרי [92] מאמר שלישי פס' יז' כוזרי - הרב אוהד א בתמוז תשע"ה 40:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9318 מטרת התפילה - השלמת האדם | נתיב העבודה [4] פרק ב' נתיב העבודה [תשע"ה] - הרב קשתיאל א בתמוז תשע"ה 43:40
כתבי הראי"ה הרב יגאל לוינשטיין 44 9305 צורת הפעולה של התפילה האישית ומעלתה | כללי עין איה ברכת ב' פרק תשיעי פס' כג' כללי - הרב יגאל כ"ט בסיוון תשע"ה 1:08:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9222 הרצון לקשר עם הקב''ה | נתיב העבודה [2] פרק א' נתיב העבודה [תשע"ה] - הרב קשתיאל ט בסיוון תשע"ה 1:01:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 9193 תפילה - עמידה בענווה מול ה' | נתיב העבודה [1] פרק א' נתיב העבודה [תשע"ה] - הרב קשתיאל ב בסיוון תשע"ה 50:50
אמונה כללי 37 9011 מהלכות תפילה בצבא - הלכות צבא [3] הרב חנניה שפרן הכנה לצבא - הרב חנניה י"ב באדר תשע"ה 25:50
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 8850 התפילה מפתחת את כוחות הדמיון | עין אי''ה ברכות א' [89] פרק שלישי פס' לה' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר ט"ו בשבט תשע"ה 36:00
תפילה הרב אליעזר קשתיאל 15 8780 השתחררות מהראיה החומרית - ברכות השחר | תפילה [10] תפילה - הרב קשתיאל כ"ח בטבת תשע"ה 42:50
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 8734 שלמות הכח המדמה | עין אי''ה ברכות א' [86] פרק שלישי פס' לה' עין אי"ה על הסדר - הרב קלנר כ"ג בטבת תשע"ה 31:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8752 הפרדה בין העולם הרוחני לעולם המעשי | מאמרי ראי''ה [55] מאמר ''אמרות חדשות'' מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל ט"ז בטבת תשע"ה
אמונה הרב אוהד תירוש 12 8675 תפילה - תכלית היום | ספר הכוזרי [76] מאמר שלישי פס' ה' כוזרי - הרב אוהד כ"ו בכסלו תשע"ה 41:50
אמונה הרב אוהד תירוש 12 8633 התפילה היא טיהור הנפש | ספר הכוזרי [75] מאמר שלישי פס' ה' כוזרי - הרב אוהד י"ט בכסלו תשע"ה 38:30
אמונה הרב אוהד תירוש 12 8593 שכל - מנהל הכוחות כולם | ספר הכוזרי [74] מאמר שלישי פס' ה' כוזרי - הרב אוהד י"ב בכסלו תשע"ה 39:55
תפילה הרב אליעזר קשתיאל 15 8533 חשיבות הרגש בחיים ובתפילה | תפילה [4] תפילה - הרב קשתיאל ב בכסלו תשע"ה 43:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 8475 בהר הבית נבנה את הסולם המחבר בין שמים וארץ | כללי כללי - הרב קשתיאל כ בחשוון תשע"ה 39:20
תפילה הרב אליעזר קשתיאל 15 8511 מלכותיות בתפילה | תפילה [3] תפילה - הרב קשתיאל י"ז בחשוון תשע"ה 51:10
תפילה הרב אליעזר קשתיאל 15 8460 ענווה והתעלות בתפילה | תפילה [2] תפילה - הרב קשתיאל י בחשוון תשע"ה 39:50
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 8432 תפילה מלכותית - עבודת החסיד | מסילת ישרים [42] פרק יט' מסילת ישרים תשע"ד - הרב קשתיאל י בחשוון תשע"ה 45:10
תפילה הרב אליעזר קשתיאל 15 8415 הפן האישי שלנו בתפילה | תפילה [1] תפילה - הרב קשתיאל ג בתשרי תשע"ה 58:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 8131 גנבת אורות הקודש | אורות ישראל ותחיתו [10] פס' ו' אורות ישראל ותחיתו [תשע"ד] - הרב קלנר י"ח בתמוז תשע"ד 1:20:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 8083 תפילה- מטרת התפילה | שו"ת שו''ת - הרב קלנר ג בתמוז תשע"ד 7:05
אמונה הרב אוהד תירוש 12 7997 כוחו של היחיד כוחה של התפילה | כללי כללי - הרב אוהד כ"ה בסיוון תשע"ד 10:55
אמונה הרב יוסף קלנר 23 8003 האם התפילה היא אוטוסוגסטיה - למה לערב את הקב''ה בתפילתנו | שו''ת שו''ת - הרב קלנר י"ט בסיוון תשע"ד 06:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 7958 שני בחינות בפעולת התפילה | נצח ישראל [58] פרק כב' נצח ישראל - הרב קשתיאל י"ט בסיוון תשע"ד 33:55
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 7627 הגורמים לגאוה ולכעס | מסילת ישרים [25] פרק יא' מסילת ישרים תשע"ד - הרב קשתיאל כ"ב באדר ב תשע"ד 51:35
כתבי הראי"ה הרב יהודה סדן 49 7375 תכלית התפילה ומעלת התפילה בציבור | עין אי"ה ברכות א' [8] פרק ראשון פס' נו' עין אי"ה - הרב יהודה י"ט בשבט תשע"ד 55:15
כתבי הראי"ה הרב יהודה סדן 49 7278 התפילה כחיי שעה מול הלימוד כחיי עולם | עין אי"ה שבת א' [5] פרק א' פס' ו' מסיר אוזנו משמוע תורה א' עין אי"ה - הרב יהודה כ"ז בטבת תשע"ד 40:25
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 6812 מגמת האדם בתפילה- יסוד מסירות הנפש בעקדת יצחק | תפילה [4] תפילת ראש השנה כללי - הרב אלי כ"ח באלול תשע"ג 55:05
תפילה הרב אלי סדן 14 6764 מהי תפילה? ומה פעולתה באדם | תפילה [2] כללי - הרב אלי י"ד באלול תשע"ג 49:25
תפילה הרב אלי סדן 14 6745 עניינה של התפילה | תפילה [1] כללי - הרב אלי ז באלול תשע"ג 56:00
תפילה הרב אלי סדן 14 5835 תפילה כראוי | כללי כללי - הרב אלי כ"ח בסיוון תשע"ב 45:55
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 5246 הזעקה והתפילה להקב''ה | תענית אסתר חגים - הרב קשתיאל י"א באדר ב תשע"א 42:55
כתבי הראי"ה הרב יגאל לוינשטיין 44 5154 עין אי"ה ברכות ב'- "המאריך בתפילתו ומעיין" - עמ' 257-258 פס' כ''ג כללי - הרב יגאל א בשבט תשע"א 1:11:50
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 4968 סוגיית הצעקה | עשרה בטבת חגים - הרב אוהד ט בטבת תשע"א 50:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 4876 נתיב העבודה [8] פרק ד' קביעות מקום בתפילה - הגדרה אישיותית למגמות חסד וענווה נתיב העבודה [תשע'א] - הרב קשתיאל א בכסלו תשע"א 27:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 4875 נתיב העבודה [7] תפילות כנגד קרבנות ה'בחינה' של כך תפילה בזמנה נתיב העבודה [תשע'א] - הרב קשתיאל כ"ד בחשוון תשע"א 38:20
תפילה הרב חיים וידאל 19 1506 כוונות בתפילת שבת [5] כוונות התפילה בשבת - הרב וידאל ט"ו בסיוון תשס"ה 1:01 ש'
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
בראשית
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים