הלכות קרבן פסח [1]

הרב אליעזר קשתיאל

כ"ז באדר תשס"ט

הלכות קרבן פסח [1]

הרב אליעזר קשתיאל

כ"ז באדר תשס"ט
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: פסח
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 12576 יציאה לחירות משיעבוד הבהמיות | ערב לימוד לפסח חגים - הרב אלי ג בניסן תשע"ז 1:09:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12530 השבתת החמץ - השבתת ההשפעה הסביבתית | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר כ"ד באדר תשע"ז 5:15
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 10836 העבדות שמלווה ומביאה את החירות | פסח חגים - הרב קשתיאל כ"ז באדר ב תשע"ו 41:20
הלכה הרב אברהם שילר 41 10785 דיני הגעלת כלים שהוטרפו ולפסח | הלכות כשרות [16] הלכה - הרב שילר י"ח באדר ב תשע"ו 44:05
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 9018 איך בונים אהבה אמיתית | ערב בלימוד פסח בגבעת שמואל חגים - הרב קשתיאל ו בניסן תשע"ה 42:15
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 9020 איך מתהווה משפחה ? | ערב לימוד לפסח בגבעת שמואל חגים - הרב אוהד ו בניסן תשע"ה 1:06:10
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 9021 ה' אלוקינו בשמים ובארץ - עיון בחלקה השני של ההגדה | ערב לימוד לפסח בגבעת שמואל חגים - הרב אלי ו בניסן תשע"ה 1:30:10
שבת ומועדים כללי 37 9019 ''והגדת לבנך''- המפגש שלנו עם תום הילדות ומעמד הר סיני | ערב לימוד לפסח בגבעת שמואל - הרב עמוס נתנאל ערבי לימוד לחגים ו בניסן תשע"ה 1:02:05
שבת ומועדים כללי 37 9006 הבנת החירות ע''י התבוננות בדיני רציעת עבד עברי ומצות שמיטת כספים - הרב אלישע וישליצקי ז"ל | פסח ללא כ"ח באדר תשע"ה 34:10
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 9000 ההסבה - שיחרור השליטה העצמית למטרת הביטחון בה' | פסח חגים - הרב קשתיאל כ"ח באדר תשע"ה 50:55
הלכה הרב יאיר אטון 60 9010 הלכות ליל הסדר על פי סימני הסדר | פסח חגים - הרב יאיר אטון כ"ח באדר תשע"ה 1:22:05
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 9009 יציאת מצרים - בירור סוגיי הרצון בעם ישראל | פסח חגים - הרב קשתיאל כ"ח באדר תשע"ה 44:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8991 מה עדיף גאולה מהירה או גאולה איטית? | מאמרי הראי"ה [100] מאמר פסח מצרים ופסח עתיד מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל כ"א באדר תשע"ה 8:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8992 החירות והעבדות - אופיים והבדלם | מאמרי הראי"ה [99] מאמר בין עבדות לחירות מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל כ באדר תשע"ה 6:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8990 הגאולה מחוייבת בערבוב המרירות בה או שיכולה להיות נקייה? | מאמרי הראי"ה [98] מאמר זכר למקדש כהלל מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל י"ז באדר תשע"ה 9:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8989 הסבה - האחיזה בתורה על ידי הגוף | מאמרי הראי"ה [97] מאמר הלילה הזה כולנו מסובין מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל ט"ז באדר תשע"ה 9:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8988 המצה היא שיקוף לתהליך היוצרותו של עם ישראל ביציאת מצרים | מאמרי הראי"ה [96] מאמר מצה זו מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל י"ג באדר תשע"ה 15:00
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 8958 מדיני הגעלת כלים | כשרות [10] הלכה - הרב קשתיאל י"ב באדר תשע"ה 31:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8982 ביעור כל הגורמים הזרים בעם ישראל | מאמרי הראי"ה [94] מאמר חירות וביעור חמץ מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל י"ב באדר תשע"ה 22:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8978 בשביל חירות חייבים מאבקים | מאמרי הראי"ה [93] מאמר חירות וביעור חמץ מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל י"א באדר תשע"ה 29:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 8981 תכונת החירות שלנו היא שאיפה לטוב | מאמרי הראי"ה [92] מאמר חירותנו מאמרי הראי"ה - הרב קשתיאל י"א באדר תשע"ה 8:55
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 7734 מידת הגאוה- גאותו של הקב''ה | שביעי של פסח חגים - הרב קשתיאל כ בניסן תשע"ד 25:50
שבת ומועדים הרב אברהם שילר 41 7761 האם אשכנזי יכול להפסיק להיות אשכנזי | פסח חגים - הרב שילר י"ט בניסן תשע"ד 53:20
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 7697 דמותו של גדעון, פסח ויחסם אל האב | שיעור לפסח ט"ז בניסן תשע"ד 33:10
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 7688 דברי ברכה ומספר רעיונות לליל הסדר חגים - הרב אלי ח בניסן תשע"ד 19:20
שבת ומועדים הרב איתן קופמן 52 7690 הזכרת יציאת מצרים בימים, בלילות ובימות המשיח | עניני הגדה ופסח חגים - הרב איתן קופמן ח בניסן תשע"ד 13:50
שבת ומועדים הרב איתן קופמן 52 7689 מתחיל בגנות ומסיים בשבח | עניני הגדה ופסח חגים - הרב איתן קופמן ח בניסן תשע"ד 11:15
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 7666 הקשר בין השאלות לחירות - ''והגדת לבינך'' | שיעור לפסח חגים - הרב קשתיאל כ"ט באדר ב תשע"ד 45:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 7654 איסור קטניות בפסח | פרשת תזריע מצווה בפרשה - הרב קשתיאל כ"ה באדר ב תשע"ד 1:05:20
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 7675 ליל הסדר תשע"ד [1] פתיחה לליל הסדר (הסאונד מסתדר לאחר הדקה ה- 7) ליל הסדר - הרב אלי כ"ה באדר ב תשע"ד 31:35
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 7676 ליל הסדר תשע"ד [2] הכנה לליל הסדר ליל הסדר - הרב אלי כ"ה באדר ב תשע"ד 58:40
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 7677 ליל הסדר תשע"ד [3] ליל הסדר , מצות ההגדה, הא לחמא עניא, יסוד החירות ליל הסדר - הרב אלי כ"ה באדר ב תשע"ד 38:35
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 7678 ליל הסדר תשע"ד [4] ליל הסדר, מה נשתנה , תפקיד השאלה באדם ליל הסדר - הרב אלי כ"ה באדר ב תשע"ד 20:25
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 7679 ליל הסדר תשע"ד [5] ליל הסדר, עבדים היינו, מעשה ברבי אליעזר, הרי אני כבן 70 שנה ליל הסדר - הרב אלי כ"ה באדר ב תשע"ד 47:50
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 7680 ליל הסדר תשע"ד [6] ליל הסדר, ארבע בנים ליל הסדר - הרב אלי כ"ה באדר ב תשע"ד 29:35
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 7681 ליל הסדר תשע"ד [7] ליל הסדר, מתחילה ע''ז היו אבותינו ליל הסדר - הרב אלי כ"ה באדר ב תשע"ד 22:25
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 7683 ליל הסדר תשע"ד [8] ליל הסדר, והיא שעמדה, כל שלא אמר 3 דברים, כוס שניה, נרצה- סיום הסדר ליל הסדר - הרב אלי כ"ה באדר ב תשע"ד 25:45
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 9041 ליל הסדר תשע"ד [9] ליל הסדר, כוס שלישית, שפוך חמתך ליל הסדר - הרב אלי כ"ה באדר ב תשע"ד 20:10
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 7647 יציאת מצרים - חקיקת היסודות בלב האומה | פסח [לא ערוך] חגים - הרב אלי כ"ד באדר ב תשע"ד 1:33:40
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 9042 ליל הסדר תשע"ד [10] ליל הסדר, הלל, נשמת כל חי, כוס רביעית ליל הסדר - הרב אלי כ"ד באדר ב תשע"ד 20:00
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 9046 ליל הסדר תשע"ד [11] ליל הסדר, פיוטי ההגדה- חסל סידור פסח, קרב יום, כי לו נאה, אדיר הוא ליל הסדר - הרב אלי כ"ד באדר ב תשע"ד 21:40
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 9047 ליל הסדר תשע"ד [12] ליל הסדר, פיוטי ההגדה- אחד מי יודע, חד גדיא, סיום ההגדה ליל הסדר - הרב אלי כ"ד באדר ב תשע"ד 28:25
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 7719 יציאת מצרים - חקיקת היסודות בלב האומה [חלק א'] | פסח חגים - הרב אלי כ"ג באדר ב תשע"ד 31:55
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 7720 יציאת מצרים- חקיקת היסודות בלב האומה [חלק ב'] ברית מילה וקרבן פסח | פסח חגים - הרב אלי כ"ג באדר ב תשע"ד 36:20
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 7721 יציאת מצרים- חקיקת היסודות בלב האומה [חלק ג'] מצה, מרור וארבע כוסות | פסח חגים - הרב אלי כ"ג באדר ב תשע"ד 23:55
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 7636 "יציאת מצרים תישאר לנצח האביב של העולם כולו" | פסח חגים - הרב אלי כ"ב באדר ב תשע"ד 1:28:50
שבת ומועדים הרב מרדכי הס 24 7586 האור החדש הגנוז בפורים | פורים חגים - הרב הס ט באדר ב תשע"ד 58:25
הלכה הרב אוהד תירוש 12 6514 גדרו והגדרתו של איסור חמץ [אגדה והלכה] | פסח הלכה - הרב אוהד כ"ט באדר תשע"ג 1:00:00
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 6508 יציאת מצרים בריאת האדם | שיעור כללי חגים - הרב קשתיאל כ"ה באדר תשע"ג 39:35
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 6500 ברית המילה וקרבן פסח | שיעור לפסח חגים - הרב אלי כ"ג באדר תשע"ג 33:25
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 6501 מצה ומרור כהבאת זרמים של קודש לכל השנה | שיעור לפסח חגים - הרב אלי כ"ג באדר תשע"ג 55:05
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 6499 שמונה נקודות ביציאת מצרים | שיעור לפסח- חלק ד חגים - הרב אלי כ"ג באדר תשע"ג 1:16:55
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 6497 שמונה נקודות ביציאת מצרים | שיעור לפסח- חלק ג' חגים - הרב אלי כ"ב באדר תשע"ג 58:20
הלכה הרב יהודה סדן 49 6492 בדיקת חמץ | הלכות פסח הלכה - הרב יהודה סדן י"ח באדר תשע"ג 53:00
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 6488 שמונה נקודות ביציאת מצרים | שיעור לפסח- חלק ב' חגים - הרב אלי י"ח באדר תשע"ג 1:03:30
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 6487 שמונה נקודות ביציאת מצרים | שיעור לפסח- חלק א' חגים - הרב אלי י"ז באדר תשע"ג 49:00
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 5704 לימוד עם הרב קשתיאל בענייני פסח באזכרה לעילוי נשמתו של אלירז פרץ הי"ד- הדיבור בליל הסדר. חגים - הרב קשתיאל י"א בניסן תשע"ב 1:30:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5697 עולת ראי"ה ב' לפסח [4] הגדה של פסח עולת ראי"ה ב' - הרב קשתיאל כ"ז באדר תשע"ב 26:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5689 עולת ראי"ה ב' לפסח [3] הגדה של פסח עולת ראי"ה ב' - הרב קשתיאל כ"ו באדר תשע"ב 32:20
הלכה הרב אוהד תירוש 12 5685 הלכות פסח- בדיקת וביעור חמץ הלכה - הרב אוהד כ"ה באדר תשע"ב 49:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5687 עולת ראי"ה ב' לפסח [2] הגדה של פסח עולת ראי"ה ב' - הרב קשתיאל כ"ה באדר תשע"ב 31:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 5686 עולת ראי"ה ב' לפסח [1] הגדה של פסח עולת ראי"ה ב' - הרב קשתיאל כ"ד באדר תשע"ב 30:00
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 5678 קרבן פסח- הקשר המיוחד בין היחיד לאומה | שיעור לפסח חגים - הרב קשתיאל כ"א באדר תשע"ב 44:25
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 5679 פסח חלק 2 יצא''מ- רבדים שונים להעמקת המושג חגים - הרב אלי כ באדר תשע"ב 1:41:55
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 5593 הנותר בקרבן הפסח | פרשת בא פרשת שבוע - הרב אוהד ב בשבט תשע"ב 1:12:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 5323 פסח ופסח שני | פרשת בהעלותך פרשת שבוע - הרב אוהד ז בסיוון תשע"א 48:00
שבת ומועדים הרב אברהם שילר 41 5257 כנגד ארבע בנים | יום עין לפסח חגים - הרב שילר ג בניסן תשע"א 33:50
שבת ומועדים כללי 37 5259 סימני הסדר- עקרונות ויסודות [יום עיון לפסח]-הרב יוסף צבי רימון ללא ג בניסן תשע"א 1:04:05
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 5258 ערכו של הפרט בישראל | ערב לימוד לפסח חגים - הרב קשתיאל ג בניסן תשע"א 34:35
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 5253 יציאה מעבדות לחרות- חירות הרצון | פסח חגים - הרב קשתיאל כ"ה באדר ב תשע"א 36:40
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 5218 פסח [קצרצרים] חגים - הרב קשתיאל י"ז בשבט תשע"א 2:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 5026 מעלת הבית הישראלי | פרשת בא פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל א בשבט תשע"א 43:30
שבת ומועדים כללי 37 4334 הלכות חמץ [יום עיון לפסח-הרב אברהם שילר, רב הישוב עלי ללא י בניסן תש"ע 48:50
שבת ומועדים כללי 37 4333 מהות זיכרון יציאת מצרים [יום עיון לפסח]-הרב ציון טוויל, ראש הגרעין נצרים-אריאל רבנים-כללי י בניסן תש"ע 54:20
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 4330 מערכת היחסים בין העשה ללא תעשה [יום עיון לפסח] | פסח חגים - הרב קשתיאל י בניסן תש"ע 39:25
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 4332 קרבן פסח-כל בן נכר [יום עיון לפסח] חגים - הרב אוהד י בניסן תש"ע 1:03:25
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 4295 עולת ראי"ה א' לפסח עמ' כה' הנחת תפילין חגים - הרב קלנר י"ז באדר תש"ע 1:04:30
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 5702 הלכות קרבן פסח [2] חגים - הרב קשתיאל כ"ח באדר תשס"ט 30:35
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 5701 הלכות קרבן פסח [1] חגים - הרב קשתיאל כ"ז באדר תשס"ט 43:20
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 10832 מגאולת פורים לגאולת פסח | כללי חגים - הרב קשתיאל ט"ז באדר תשס"ט 47:55
12
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים