פעולת התורה על שלוש בעיות בחיי העולם הזה | תפארת ישראל [23] פרק יד'

הרב עקיבא קשתיאל

י"ח בסיוון תשפ"ג

פעולת התורה על שלוש בעיות בחיי העולם הזה | תפארת ישראל [23] פרק יד'

הרב עקיבא קשתיאל

י"ח בסיוון תשפ"ג
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
שיעורים מומלצים:
נושאשם הרבIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אנשי אמונה בעולם המעשה כללי 37 18465 ירון בוסקילה- להיות תמיד בזמן | הפודקאסט של 'בני דוד' פודקאסט 'בני דוד' ז באב תשפ"ג 47:20
שבת ומועדים הרב שי אליאס 61 17159 י"ג מידות הרחמים לא חוזרות ריקם - כיצד? | יום הכיפורים חגים- הרב שי אליאס ז בתשרי תשפ"ב 42:15
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 18480 חוויות וניסים מסוכות של מלחמת יום הכיפורים | סוכות חגים - הרב אלי ט"ז בתשרי תשפ"א 01:15
שבת ומועדים הרב פנחס עציון 58 14307 ''במקור שלי אני טוב גמור'' | יום כיפור חגים - הרב פנחס ה בתשרי תשע"ט 12:45
שיעורים אחרונים:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18648 גוונים שונים ביחסי הגומלין וההשפעות ההדדיות בין הדמיון והשכל | אורות הקודש א' [123]עמ' רמ'- רמא' פס' סז'- סח' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ז בתשרי תשפ"ד 37:40
שבת ומועדים הרב דוד טורנר 63 18650 הדרישה של יונה לאמת | יום כיפור חגים- הרב טורנר ז בתשרי תשפ"ד 1:00:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18649 קשר הפרט לאומה הישראלית בנויה על עומקה המוסרית של האומה | אורות ישראל [22] פרק ב' פס' ז' -ח אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ז בתשרי תשפ"ד 27:25
שבת ומועדים כללי 37 18643 הרב ערן טמיר -בין חטא לתשובה... מאהבה | יום כיפור [ערב לימוד ליום כיפור] ערבי לימוד לחגים ו בתשרי תשפ"ד 43:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18647 הכרחיות נבואת משה וסגולת ישראל | גבורות ה' [42] , פרק כד' גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] ו בתשרי תשפ"ד 56:15
שבת ומועדים הרב איתן קופמן 52 18642 כיצד מצוות הווידוי הפרטית - מתקנת את הרשעה העולמית | יום כיפור [ערב לימוד ליום כיפור] ערבי לימוד לחגים ו בתשרי תשפ"ד 36:05
שבת ומועדים הרב דוד אמתי 73 18644 כמה טעמים לתפילת כל נדרי | יום כיפור [ערב לימוד ליום כיפור] ערבי לימוד לחגים ו בתשרי תשפ"ד 43:30
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 18636 לטהר את המוות שבחיים | יום כיפור [ערב לימוד ליום כיפור] ערבי לימוד לחגים ו בתשרי תשפ"ד 42:50
פרשיות השבוע הרב עקיבא קשתיאל 46 18637 פרשת האזינו | טועמיה - דבר תורה לשבת טועמיה - דבר תורה לשבת | הרב עקיבא ו בתשרי תשפ"ד 07:05
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 18638 שירת התקווה של עם ישראל- ביטחון בה' | פרשת האזינו פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ו בתשרי תשפ"ד 33:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18626 נביא ונבואה והסיבה לכך שהעולם הבא לא מופיע בתנך | תפארת ישראל [93] , פרק נו'- נז' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] ה בתשרי תשפ"ד 40:25
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 18645 הקודש שמתגלה בשבתות ומועדים והארת יום הכיפורים | יום כיפור [ערב לימוד אבות ובנים] ערבי לימוד לחגים ה בתשרי תשפ"ד 1:20:55
הלכה הרב עקיבא קשתיאל 46 18646 מצוות נטילת ארבעת המינים ביום הראשון ובשאר הימים במקדש ובמדינה | סוכות [ערב לימוד אבות ובנים] ערבי לימוד לחגים ה בתשרי תשפ"ד 57:35
מוסר הרב עקיבא קשתיאל 46 18623 אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה אז תבין יראת ה' ודעת אלוקים תמצא | מסילת ישרים [5], פרק א' מסילת ישרים - הרב עקיבא [תשפ"ד] ד בתשרי תשפ"ד 56:15
אמונה הרב אוהד תירוש 12 18635 אמונה אינה זריקת השכל | כוזרי [32] , פס' פז'- צ' כוזרי -הרב אוהד [תשפ"ג] ד בתשרי תשפ"ד 35:40
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 18633 החסיד הלאומי- איש החזון שכותב את ההיסטוריה | מסילת ישרים [49] , פרק יט' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] ד בתשרי תשפ"ד 54:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 18653 מסורת הקבלה בכוזרי | כוזרי [31] , מאמר ראשון סע' טז' -כה' כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] ד בתשרי תשפ"ד 39:50
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 18652 תעודת הכפירה | יסורים ממרקים [18] , עמ' קכו' יסורים ממרקים (הוד הקרח הנורא)- הרב קלנר [תשפ"ג] ד בתשרי תשפ"ד 52:30
אמונה הרב איתן קופמן 52 18641 האם אפשר לעשות תשובה על חטאים שנופלים בהם שוב ושוב | כללי כללי - הרב איתן ג בתשרי תשפ"ד 52:05
הרב אליעזר קשתיאל 15 18630 הדאגה והשמירה על האהבה | מגילת שיר השירים [5] פרק ג' מגילת שיר השירים - הרב קשתיאל [תשפ"ד] ג בתשרי תשפ"ד 33:25
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
ספר צפניה