מיקוד באידיאה הלאומית בלבד מקריס את חיות האומה | למהלך האידיאות בישראל [2]

הרב אליעזר קשתיאל

י"ט בשבט תשפ"ב

מיקוד באידיאה הלאומית בלבד מקריס את חיות האומה | למהלך האידיאות בישראל [2]

הרב אליעזר קשתיאל

י"ט בשבט תשפ"ב
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
שיעורים מומלצים:
נושאשם הרבIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 17146 חודש אייר - השבת אור פסח אל החיים | פתיחת זמן קיץ כללי - הרב אוהד א באייר תשפ"ב 33:35
הלכה הרב אופיר וולס 53 16808 כתיבה המותרת בשבת | הלכות שבת [247] סי' שמ' שע' ד'-ה' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ה בטבת תשפ"ב 31:00
אמונה הרב שלום הימן 67 16642 לחיות את האינסוף במגבלות הסוף | מצוות מגבילות?! [05] כללי - הרב שלום י"ט בחשוון תשפ"ב 01:06:15
אנשי אמונה בעולם המעשה 16823 עשייה חינוכית בצבא ובשביל ישראל - ערן וולק | הפודקאסט של בני דוד פודקאסט 'בני דוד' 43:45
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16355 לא להיות אילן סרק בחיינו | פרשת בהר - בחוקותי פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ג באייר תשפ"א 57:25
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 13895 מלג' בעומר ליום העצמאות - האם אנחנו משיחיסטים?! | לג' בעומר, חלק א' חגים - הרב אלי י"ז באייר תשע"ח 58:05
שיעורים אחרונים:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב איתן קופמן 52 17227 היחס לתרבות ספרות ואומנות - שיעור ראשון כללי - הרב איתן י"ז באייר תשפ"ב 55:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17224 יחסם של האבות למצוות לפני קבלת התורה | תפארת ישראל [44] פרק יט' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] י"ז באייר תשפ"ב 55:55
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 17226 המקור לשמיטת כספים | הלכות שמיטת כספים [03] הלכות שמיטת כספים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] ט"ו באייר תשפ"ב 45:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17225 העיקר בלימוד הוא ההתקדמות | נפש החיים [02] שער ד' פרקים א'-ג' נפש החיים - מכינה [תשפ"ב] - הרב קשתיאל ט"ו באייר תשפ"ב 47:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17218 השלום הוא תהליך הבנה מול עצמנו ועברנו | פרקי גאולה (נצח ישראל) [39] פרק נה' פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל ט"ו באייר תשפ"ב 44:10
אנשי אמונה בעולם המעשה כללי 37 17192 אתגרי ההתיישבות היהודית בעיר העתיקה - בניה פרידמן | הפודקאסט של בני דוד פודקאסט 'בני דוד' י"ד באייר תשפ"ב 47:20
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 17191 הבקעת חומות ירושלים ואהבתו של ירמיהו לעמ"י | ירמיהו [37] פרק לט' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל י"ד באייר תשפ"ב 52:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17220 אור החכמה האלוקית שורה דווקא בארץ ישראל | אורות הקודש א' [71] פס' קטז-קיז' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] י"ג באייר תשפ"ב 48:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17219 החיסרון בבית ראשון | למהלך האידיאות בישראל [12] פרק ה' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ג באייר תשפ"ב 35:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 17171 הדאגה לחיית השדה, מבט אל העתיד | פרשת בהר פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"א באייר תשפ"ב 47:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17167 הספק הוא הגיהינום | תפארת ישראל [43] פרק יח' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] י באייר תשפ"ב 40:15
אמונה הרב עקיבא קשתיאל 46 17228 שיבת ציון | תהליך הגאולה [1] תהליך הגאולה - הרב עקיבא י באייר תשפ"ב 47:45
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 17172 שנת שבתון | פרשת בהר פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י באייר תשפ"ב 47:05
הלכה הרב אליעזר קשתיאל 15 17168 עניין ההשמטה ומה היא הלוואה | הלכות שמיטת כספים [2] הלכות שמיטת כספים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] ט באייר תשפ"ב 36:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17190 אורות הקודש א' [70] אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] ה באייר תשפ"ב 37:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17189 בית שני - הכנת האומה לגלות הארוכה | למהלך האידיאות בישראל [11] פרק ה' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ה באייר תשפ"ב 32:10
שבת ומועדים הרב אברהם שילר 41 17155 בירור הצורך במדינה לעם ישראל | יום העצמאות חגים - הרב שילר ד באייר תשפ"ב 50:00
שבת ומועדים הרב איתי הלוי 51 17169 מעלת מסירות הנפש | יום הזיכרון חגים - הרב איתי ד באייר תשפ"ב 58:10
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 17154 סוד השריקה בקיבוץ הגלויות | יום העצמאות חגים - הרב קשתיאל ד באייר תשפ"ב 38:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17161 תפארת ישראל [42] פרק יח' תפארת ישראל - הרב קשתיאל [תשפ"א] ד באייר תשפ"ב 34:25
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
הרצאות חול
הרצאות חול
מוסר