הוכחות לקיום מעמד הר סיני | שו"ת

הרב גיורא רדלר

כ"ח בטבת תשע"ח

הוכחות לקיום מעמד הר סיני | שו"ת

הרב גיורא רדלר

כ"ח בטבת תשע"ח
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב גיורא רדלר 17 13577 הוכחות לקיום מעמד הר סיני | שו"ת כללי - הרב גיורא כ"ח בטבת תשע"ח 1:04:55
שבת ומועדים הרב גיורא רדלר 17 13480 עשרה בטבת | כללי כללי - הרב גיורא ג בטבת תשע"ח 55:45
אמונה הרב גיורא רדלר 17 6964 היחס למושג האלוקי [חלק א'] | סוגיות באמונה כללי - הרב גיורא י"א בחשוון תשע"ד 1:07:55
אמונה הרב גיורא רדלר 17 6452 איך עונים לשאלות בצבא- שעור סיום | שיעור כללי [1:05:50] כללי - הרב גיורא א באדר תשע"ג 1:05:50
אמונה הרב גיורא רדלר 17 6434 היחס לשואה | שיעור כללי כללי - הרב גיורא כ"ה בשבט תשע"ג 1:05:05
אמונה הרב גיורא רדלר 17 6406 סדר בתפילה | תפילה [1] [1:02:00] כללי - הרב גיורא י"ח בשבט תשע"ג 1:02:00
אמונה הרב גיורא רדלר 17 6401 עינינה של תורה שבכתב | תורה שבכתב ותורה שבע''פ [3] [1:06:35] כללי - הרב גיורא י"א בשבט תשע"ג 1:06:35
אמונה הרב גיורא רדלר 17 6390 מה הסמכות של התורה שבע''פ? | תורה שבכתב ותורה שבע''פ [2] [48:10] כללי - הרב גיורא ד בשבט תשע"ג 48:10
אמונה הרב גיורא רדלר 17 6355 הקשר בין כללות לבין דקדוק במצוות חלק א' | תורה שבכתב ותורה שבע''פ [1] כללי - הרב גיורא כ"ו בטבת תשע"ג 1:03:45
אמונה הרב גיורא רדלר 17 6335 סיכום סוגיית ודאות וספקנות | ודאות וספקנות [3] [1:12:15] כללי - הרב גיורא י"ח בטבת תשע"ג 1:12:15
אמונה הרב גיורא רדלר 17 6311 התמודדות עם מערכת שכלית ללא אקסיומות | וודאות וספקנות [2] [1:11:40] כללי - הרב גיורא י"א בטבת תשע"ג 1:11:40
אמונה הרב גיורא רדלר 17 6274 וודאות וספקנות [1] מבוא [1:06:35] כללי - הרב גיורא ד בטבת תשע"ג 1:06:35
אמונה הרב גיורא רדלר 17 6248 מעלות ההשגחה הכללית והפרטית והקשר ביניהן | סדר השגחת ה' בעולם [2] [59:05] כללי - הרב גיורא י"ט בכסלו תשע"ג 59:05
אמונה הרב גיורא רדלר 17 6223 השגחה כללית ופרטית | סדר השגחת ה' בעולם [1] [1:09:50] כללי - הרב גיורא י"ב בכסלו תשע"ג 1:09:50
אמונה הרב גיורא רדלר 17 6213 ההבנה שכל המציאות היא רוחנית | המושג האלוקי [5] [1:07:20] כללי - הרב גיורא ו בכסלו תשע"ג 1:07:20
אמונה הרב גיורא רדלר 17 6162 ההבנה שיש דבר אמיתי שעומד מאחורי כל המציאות בפן השכלי והרגשי | המושג האלוקי [4] [1:05:45] כללי - הרב גיורא כ"ז בחשוון תשע"ג 1:08:45
אמונה הרב גיורא רדלר 17 6126 הקריטריונים לקיימות ישות בעולם | המושג האלוקי [3] [1:13:40] כללי - הרב גיורא כ בחשוון תשע"ג 1:13:40
אמונה הרב גיורא רדלר 17 6114 בנושא ההגשמה | המושג האלוקי [2] [1:19:20] כללי - הרב גיורא י"ג בחשוון תשע"ג 1:19:20
אמונה הרב גיורא רדלר 17 6091 הגשמת האלוקות | המושג האלוקי [1] [1:11:45] כללי - הרב גיורא ו בחשוון תשע"ג 1:11:45
תפילה הרב גיורא רדלר 17 6090 מדרגות בתפילה כללי - הרב גיורא ח בתשרי תשע"ג 1:12:25
אמונה הרב גיורא רדלר 17 5976 יצר הרע הכללי והישראלי והקשר לתשליך כללי - הרב גיורא כ"ג באלול תשע"ב 1:02:30
אמונה הרב גיורא רדלר 17 5960 משמעות מושג התשובה [1:06:30] כללי - הרב גיורא ט"ז באלול תשע"ב 1:06:30
אמונה הרב גיורא רדלר 17 5961 הקשר בין סוגי התקיעות למורכבות נפש האדם [1:12:00] כללי - הרב גיורא ט באלול תשע"ב 1:12:00
אמונה הרב גיורא רדלר 17 5930 מהי אמונה [1:01:05] כללי - הרב גיורא ב באלול תשע"ב 1:01:05
אמונה הרב גיורא רדלר 17 6268 היחס לשואה [1:24:25] כללי - הרב גיורא כ"ט בניסן תשע"א 1:24:25
אמונה הרב גיורא רדלר 17 3971 ספקנות וודאות 3 כללי - הרב גיורא א בכסלו תש"ע 1:10:05
אמונה הרב גיורא רדלר 17 3970 ספקנות וודאות 2 כללי - הרב גיורא כ"ד בחשוון תש"ע 1:06:04
אמונה הרב גיורא רדלר 17 3965 ספקנות וודאות 1 כללי - הרב גיורא י"ז בחשוון תש"ע 1:09:40
אמונה הרב גיורא רדלר 17 3860 כוונה בתפילה כללי - הרב גיורא ה בתשרי תש"ע 1:06:35
אמונה הרב גיורא רדלר 17 3819 סדר התפילה כללי - הרב גיורא כ באלול תשס"ט 1:01:00
שבת ומועדים הרב גיורא רדלר 17 3818 רעיון התשובה דרך התקיעות כללי - הרב גיורא י"ג באלול תשס"ט 47:20
אמונה הרב גיורא רדלר 17 3797 מושג התשובה כללי - הרב גיורא ו באלול תשס"ט 1:04:20
אמונה הרב גיורא רדלר 17 3310 תורה שבכתב ותורה שבע''פ 3–מהי תורה שבע''פ כללי - הרב גיורא ט בשבט תשס"ט 1:08:30
אמונה הרב גיורא רדלר 17 3309 תורה שבכתב ותורה שבע''פ 2– הבנת פסוקי מעמד הר סיני כללי - הרב גיורא ב בשבט תשס"ט 1:13:30
אמונה הרב גיורא רדלר 17 3264 תורה שבכתב ותורה שבע"פ 1 כללי - הרב גיורא כ"ד בטבת תשס"ט 1:06:40
אמונה הרב גיורא רדלר 17 3263 ספקנות וודאות 3 כללי - הרב גיורא י"ז בטבת תשס"ט 59:50
אמונה הרב גיורא רדלר 17 3224 ספקנות וודאות 2 כללי - הרב גיורא י בטבת תשס"ט 1:14:25
אמונה הרב גיורא רדלר 17 3172 ספקנות וודאות 1 כללי - הרב גיורא ג בטבת תשס"ט 1:12:25
אמונה הרב גיורא רדלר 17 3112 השגחה 3-המשך- דעת הרמב''ם כללי - הרב גיורא י"ט בכסלו תשס"ט 1:12:05
אמונה הרב גיורא רדלר 17 3076 השגחה 1 -'המצוות הן האדם הכללי העליון' כללי - הרב גיורא ה בכסלו תשס"ט 1:16:20
אמונה הרב גיורא רדלר 17 2954 היחס למושג האלוקי 5-התמודדות עם שאלות כללי - הרב גיורא כ בחשוון תשס"ט 1:09:25
אמונה הרב גיורא רדלר 17 2911 היחס למושג האלוקי 4- התמודדות עם פסוקים כללי - הרב גיורא ו בחשוון תשס"ט 1:17:40
אמונה הרב גיורא רדלר 17 3071 היחס למושג האלוקי 3-השיעור חסר כללי - הרב גיורא כ"ט בתשרי תשס"ט 00:00
אמונה הרב גיורא רדלר 17 2825 היחס למושג האלוקי 2 כללי - הרב גיורא כ"ג באלול תשס"ח 1:12:50
אמונה הרב גיורא רדלר 17 2762 היחס למושג האלוקי 1 כללי - הרב גיורא ט"ז באלול תשס"ח 1:02:40
אמונה הרב גיורא רדלר 17 2763 הגדרת מושגים והרצאתם 2 כללי - הרב גיורא ט באלול תשס"ח 34:35
אמונה הרב גיורא רדלר 17 2695 הגדרת מושגים והרצאתם 1 כללי - הרב גיורא ב באלול תשס"ח 1:10:20
אמונה הרב גיורא רדלר 17 3077 השגחה 2– הרמחל דרך ה' כללי - הרב גיורא י"ב בחשוון תשס"ח 1:01:30
שבת ומועדים הרב גיורא רדלר 17 5233 חטא מרדכי כללי - הרב גיורא ד באדר תשס"ז 48:20
אמונה הרב גיורא רדלר 17 1922 אבולוציה 1 כללי - הרב גיורא א בתשרי תשס"ז 1:00:45
אמונה הרב גיורא רדלר 17 1923 אבולוציה 2 כללי - הרב גיורא א בתשרי תשס"ז 1:00:15
אמונה הרב גיורא רדלר 17 225 הקדמת המלבי''ם לאיוב [3] כללי - הרב גיורא ט"ז בסיוון תשס"ה 53 ד'
אמונה הרב גיורא רדלר 17 491 ליקוטי מוהר"ן כללי - הרב גיורא ט"ז בסיוון תשס"ה 1:11 ש'
אמונה הרב גיורא רדלר 17 490 היחס למוות כללי - הרב גיורא י"ג בסיוון תשס"ה 1:15 ש'
אמונה הרב גיורא רדלר 17 223 הקדמת המלבי''ם לאיוב [2] כללי - הרב גיורא ב בסיוון תשס"ה 58 ד'
אמונה הרב גיורא רדלר 17 221 הקדמת המלבי''ם לאיוב [1] כללי - הרב גיורא כ"ד באייר תשס"ה 1:10 ש'
אמונה הרב גיורא רדלר 17 652 קבלה [3] כללי - הרב גיורא י"ג באייר תשס"ה 1:06 ש'
אמונה הרב גיורא רדלר 17 650 קבלה [2] כללי - הרב גיורא כ"ט בניסן תשס"ה 1:20 ש'
שבת ומועדים הרב גיורא רדלר 17 1391 היחס לשואה [תשס"ה] כללי - הרב גיורא כ"ט בניסן תשס"ה 1:26 ש'
אמונה הרב גיורא רדלר 17 648 קבלה [1] כללי - הרב גיורא ו בניסן תשס"ה 1:17 ש'
שבת ומועדים הרב גיורא רדלר 17 1350 פסח [תשס"ה] כללי - הרב גיורא י"ח באדר ב תשס"ה 57 ד'
אמונה הרב גיורא רדלר 17 644 כשפים [4] כללי - הרב גיורא ב באדר ב תשס"ה 1:01 ש'
אמונה הרב גיורא רדלר 17 487 סיכלות מעט כללי - הרב גיורא כ"ט באדר א תשס"ה 1:09 ש'
אמונה הרב גיורא רדלר 17 642 כשפים [3] כללי - הרב גיורא כ"ז באדר א תשס"ה 1:01 ש'
אמונה הרב גיורא רדלר 17 183 ספר נחמיה כללי - הרב גיורא כ"ב באדר א תשס"ה 56 ד'
אמונה הרב גיורא רדלר 17 640 כשפים [2] כללי - הרב גיורא כ"א באדר א תשס"ה 55 ד'
תפילה הרב גיורא רדלר 17 1445 ברכת כוהנים כללי - הרב גיורא ט"ו באדר א תשס"ה 59 ד'
אמונה הרב גיורא רדלר 17 482 'כרטיס הביקור של היהדות' כללי - הרב גיורא ט"ו באדר א תשס"ה 38 ד'
אמונה הרב גיורא רדלר 17 638 כשפים [1] כללי - הרב גיורא י"ג באדר א תשס"ה 1:08 ש'
שבת ומועדים הרב גיורא רדלר 17 2129 פסח יציאת מצרים שורש כל המצוות כללי - הרב גיורא כ"ו באדר תשס"ה 55:35
אמונה הרב גיורא רדלר 17 145 למה אתם כל כך פנאטים בנוגע לארץ ישראל? כללי - הרב גיורא כ"ד בשבט תשס"ה 45 ד'
אמונה הרב גיורא רדלר 17 478 'שיחתם של עבדי אבות כללי - הרב גיורא כ"ד בשבט תשס"ה 1:02 ש'
אמונה הרב גיורא רדלר 17 476 האם נקריב לעתיד לבא קורבנות? כללי - הרב גיורא י"ז בשבט תשס"ה 1:04 ש'
אמונה הרב גיורא רדלר 17 464 למה היהדות לא אסתטית? כללי - הרב גיורא י בשבט תשס"ה 1:03 ש'
אמונה הרב גיורא רדלר 17 157 נידה וטהרה כללי - הרב גיורא י בשבט תשס"ה 1:10
אמונה הרב גיורא רדלר 17 457 הטעות ההיסטורית של הנצרות כללי - הרב גיורא י"ח בטבת תשס"ה 1:06 ש'
אמונה הרב גיורא רדלר 17 456 למה לאכול כשר? כללי - הרב גיורא י"א בטבת תשס"ה 53 ד'
אמונה הרב גיורא רדלר 17 451 אמיתות התורה והיהדות כללי - הרב גיורא כ בחשוון תשס"ה 57 ד'
אמונה הרב גיורא רדלר 17 3519 אלוקים 4-המושג אלוקים כללי - הרב גיורא כ"ב בשבט תשס"ד 1:03:50
אמונה הרב גיורא רדלר 17 3518 אלוקים 3-יש אלוקים כללי - הרב גיורא י"ד בשבט תשס"ד 1:06:20
12
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים