כתיבת הסיפור מסופו | פרשת ויחי

הרב אוהד תירוש

י"ג בטבת תש"פ

כתיבת הסיפור מסופו | פרשת ויחי

הרב אוהד תירוש

י"ג בטבת תש"פ
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: פרשת שבוע - הרב אוהד
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 15553 כתיבת הסיפור מסופו | פרשת ויחי פרשת שבוע - הרב אוהד י"ג בטבת תש"פ 4:40
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 15554 'ויגש אליו יהודה' - חיבור יהודה ויוסף | פרשת ויגש פרשת שבוע - הרב אוהד ו בטבת תש"פ 5:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 15457 בניית בית בישראל | פרשת וישלח פרשת שבוע - הרב אוהד ט"ו בכסלו תש"פ 5:55
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 15435 שינת העבר וחלום העתיד | פרשת ויצא פרשת שבוע - הרב אוהד ח בכסלו תש"פ 4:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 15345 בין אברהם לנח ובין דורותיהם | פרשת נח פרשת שבוע - הרב אוהד ג בחשוון תש"פ 4:40
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 13477 לבוש של שבת | פרשת ויגש פרשת שבוע - הרב אוהד ג בטבת תשע"ח 1:14:35
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 7080 פשר החלום | פרשת וישב פרשת שבוע - הרב אוהד י"ח בכסלו תשע"ד 1:01:50
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 7009 רחל ולאה- הגוף והנשמה של עם ישראל | פרשת ויצא פרשת שבוע - הרב אוהד ד בכסלו תשע"ד 51:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 6969 תוכניתו המוסתרת של עשו | פרשת תולדות פרשת שבוע - הרב אוהד כ"ז בחשוון תשע"ד 45:500
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 6948 משמעותה של באר לחי רועי | פרשת חיי שרה פרשת שבוע - הרב אוהד כ בחשוון תשע"ד 46:10
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 6920 ההשחתה וההפיכה בהכאת סדום ועמורה | פרשת וירא פרשת שבוע - הרב אוהד י"ג בחשוון תשע"ד 59:30
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 6889 לאן אתה הולך ומה אתה רואה | פרשת לך לך פרשת שבוע - הרב אוהד ו בחשוון תשע"ד 1:03:30
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 6324 משמעות מכירת יוסף והחזרת עצמותיו ארצה | פרשת ויחי פרשת שבוע - הרב אוהד י"ד בטבת תשע"ג 1:02:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 6301 ירידת יעקב למצרים וההקבלה ליציאתו לחרן |פרשת ויגש פרשת שבוע - הרב אוהד ז בטבת תשע"ג 56:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 6256 יוסף הוא יצחק | פרשת וישב פרשת שבוע - הרב אוהד כ"ב בכסלו תשע"ג 46:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 6230 קריאת השם למקום | פרשת וישלח [1:05:55] פרשת שבוע - הרב אוהד ט"ו בכסלו תשע"ג 1:05:55
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 6212 קומה חדשה בהשראת השכינה | פרשת ויצא פרשת שבוע - הרב אוהד ח בכסלו תשע"ג 1:09:25
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 6146 קבורתה של שרה | פרשת חיי שרה פרשת שבוע - הרב אוהד כ"ג בחשוון תשע"ג 1:07:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 6105 פרשת העקדה- הקרבת החיים | פרשת וירא פרשת שבוע - הרב אוהד ט"ז בחשוון תשע"ג 1:10:55
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 6077 הליכתו- התהלכותו של אברהם אבינו | פרשת לך לך פרשת שבוע - הרב אוהד ט בחשוון תשע"ג 56:35
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 6048 דמותו של נח, ביאור הפסוק "את האלוהים התהלך נח" | פרשת נח פרשת שבוע - הרב אוהד ב בחשוון תשע"ג 54:00
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 5551 פרשת ויחי- הבנת מהותו של שבט אפרים פרשת שבוע - הרב אוהד י בטבת תשע"ב 1:24:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 5531 פרשת ויגש- ברית מילה פרשת שבוע - הרב אוהד ג בטבת תשע"ב 1:09:10
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 5516 התמודדות יוסף ויהודה עם הזנות המצרית והכנענית | פרשת וישב [דקה ראשונה ללא שמע] פרשת שבוע - הרב אוהד י"ט בכסלו תשע"ב 57:05
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 5507 שינוי שמו של יעקב ומשמעות השמות יעקב וישראל | פרשת וישלח פרשת שבוע - הרב אוהד י"ב בכסלו תשע"ב 1:10:25
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 5477 "ויפגע במקום", שימושי "המקום" בספר בראשית - פרשת ויצא פרשת שבוע - הרב אוהד ה בכסלו תשע"ב 58:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 5470 סוגיית הברכה בעולם | פרשת תולדות פרשת שבוע - הרב אוהד כ"ו בחשוון תשע"ב 1:07:15
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 5445 עניין עבד אברהם | פרשת חיי שרה פרשת שבוע - הרב אוהד י"ט בחשוון תשע"ב 1:17:35
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 4969 פרשת ויחי- עצמות יוסף לעומת קבורת יעקב פרשת שבוע - הרב אוהד ט בטבת תשע"א 53:55
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 4933 פרשת וישב- דמותו של יוסף (חסרות 10 ד' אחרונות) פרשת שבוע - הרב אוהד י"ח בכסלו תשע"א 42:50
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 4882 דמותו ומהותו של לבן | פרשת ויצא פרשת שבוע - הרב אוהד ד בכסלו תשע"א 49:05
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 4859 יצחק כמברר סוגיית ארץ ישראל | פרשת תולדות פרשת שבוע - הרב אוהד כ"ז בחשוון תשע"א 1:05:55
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 4795 התחדשות מושג הנבואה בעולם במפגש בין אברהם לאבימלך | פרשת וירא פרשת שבוע - הרב אוהד י"ג בחשוון תשע"א 59:00
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 4069 פרשת ויגש פרשת שבוע - הרב אוהד ז בטבת תש"ע 55:45
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 4039 פרשת וישב פרשת שבוע - הרב אוהד כ"ג בכסלו תש"ע 59:55
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 4015 פרשת וישלח פרשת שבוע - הרב אוהד ט"ז בכסלו תש"ע 52:00
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 3885 ברית המילה | פרשת לך לך פרשת שבוע - הרב אוהד י"א בחשוון תש"ע 57:10
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 3841 פרשת נח-רמב''ן על התורה פרשת שבוע - הרב אוהד ה בחשוון תש"ע 59:15
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 3190 פרשת ויחי פרשת שבוע - הרב אוהד י"ב בטבת תשס"ט 57:25
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 3148 פרשת ויגש פרשת שבוע - הרב אוהד ה בטבת תשס"ט 01:11:23
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 2986 פרשת ויצא - גלות יעקב מול גלות מצרים פרשת שבוע - הרב אוהד ז בכסלו תשס"ט 48:39
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 2984 פרשת תולדות פרשת שבוע - הרב אוהד כ"ט בחשוון תשס"ט 48:05
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 2914 פרשת וירא פרשת שבוע - הרב אוהד ט"ו בחשוון תשס"ט 51:55
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 2880 פרשת לך לך - הראיה של אברהם פרשת שבוע - הרב אוהד ח בחשוון תשס"ט 51:18
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 2843 פרשת נח - הברית עפ''י האבן עזרא והרמב''ן פרשת שבוע - הרב אוהד א בחשוון תשס"ט 55:24
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים