צריך כל אדם להיות הולך תמיד | פרשת וילך

הרב אוהד תירוש

ג בתשרי תשפ"ג

צריך כל אדם להיות הולך תמיד | פרשת וילך

הרב אוהד תירוש

ג בתשרי תשפ"ג
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 17642 צריך כל אדם להיות הולך תמיד | פרשת וילך פרשת שבוע - הרב אוהד ג בתשרי תשפ"ג 32:00
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 17588 התשובה מתחילה באכילה מתוקנת | פרשת כי תצא פרשת שבוע - הרב אוהד י"א באלול תשפ"ב 53:00
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 17564 ירושת הארץ ניתנת רק בדבקות בה' | פרשת שופטים פרשת שבוע - הרב אוהד ד באלול תשפ"ב 50:30
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 17282 השמירה מהמעכבים בדרך אל הדבקות | פרשת נשא פרשת שבוע - הרב אוהד ב בסיוון תשפ"ב 50:35
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16926 שטות בקודש הקודשים | פרשת תרומה פרשת שבוע - הרב אוהד א באדר א תשפ"ב 49:30
הרב אוהד תירוש 12 16244 את יהודה שלח לפניו'' -למה עם ישראל צריך לרדת לגלות. פרשת שבוע - הרב אוהד ח בטבת תשפ"א 54:50
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 15961 פרה אדומה - הדרך להטהרות הנפש | פרשת חקת פרשת שבוע - הרב אוהד ג בתמוז תש"פ 51:40
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 18232 יציאת מצרים - מהמצרים אל האור | פרשת בא פרשת שבוע - הרב אוהד ה בשבט תש"פ 06:05
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 18231 מעבר ממדרגת האבות לעם | פרשת וארא פרשת שבוע - הרב אוהד כ"ז בטבת תש"פ 04:35
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 18230 משמעות ומהות בשלבים שונים | פרשת שמות פרשת שבוע - הרב אוהד כ בטבת תש"פ 06:40
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 15553 כתיבת הסיפור מסופו | פרשת ויחי פרשת שבוע - הרב אוהד י"ג בטבת תש"פ 4:40
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 15554 'ויגש אליו יהודה' - חיבור יהודה ויוסף | פרשת ויגש פרשת שבוע - הרב אוהד ו בטבת תש"פ 5:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 15457 בניית בית בישראל | פרשת וישלח פרשת שבוע - הרב אוהד ט"ו בכסלו תש"פ 5:55
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 15435 שינת העבר וחלום העתיד | פרשת ויצא פרשת שבוע - הרב אוהד ח בכסלו תש"פ 4:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 15345 בין אברהם לנח ובין דורותיהם | פרשת נח פרשת שבוע - הרב אוהד ג בחשוון תש"פ 4:40
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 15122 זאת חלקת התורה, הטמעת היסודות הרוחניים ע'י פעולה נכונה בעולם הזה | פרשת חקת פרשת שבוע - הרב אוהד ב בתמוז תשע"ט 4:40
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 14773 הקטורת - תיקון הריח הפנימי | פרשת תצוה פרשת שבוע - הרב אוהד י באדר א תשע"ט 3:55
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 14762 היפוך הזדונות לזכויות | פרשת תצוה פרשת שבוע - הרב אוהד ט באדר א תשע"ט 59:30
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 14774 בניין המשכן - מודל למה שאמור להתרחש במימדים נוספים | פרשת תרומה פרשת שבוע - הרב אוהד ג באדר א תשע"ט 4:45
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 13738 הברכה בשבת תלויה באמת ובשלום הנפשי | פרשת ויקהל פקודי פרשת שבוע - הרב אוהד כ באדר תשע"ח 1:02:45
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 13521 בכח התשובה לתקן גם את החושך הכי גדול | פרשת שמות פרשת שבוע - הרב אוהד י"ז בטבת תשע"ח 52:05
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 13477 לבוש של שבת | פרשת ויגש פרשת שבוע - הרב אוהד ג בטבת תשע"ח 1:14:35
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 13095 חלק מתהליך התשובה הוא לעשות תחקיר טוב | פרשת כי תצא - חלק ב' פרשת שבוע - הרב אוהד י"ב באלול תשע"ז 31:45
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 13048 מטרת המשפט - יצירת חברה החיה ערכים | פרשת שופטים פרשת שבוע - הרב אוהד א באלול תשע"ז 1:05:55
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 12861 השוויון אל מול הבורא | פרשת קרח פרשת שבוע - הרב אוהד כ"ז בסיוון תשע"ז 50:45
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 10833 חיבור העולם העליון אלינו על ידי סעודות השבת | פרשת תזריע פרשת שבוע - הרב אוהד כ"ז באדר ב תשע"ו 55:50
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 8947 התנין הנחש והמטה | פרשת וארא פרשת שבוע - הרב אוהד כ"ד בטבת תשע"ה 1:01:50
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 8946 תפקיד המיילדות ריבוי החיים כפי הופעתם בעם ישראל | פרשת שמות פרשת שבוע - הרב אוהד כ"א בטבת תשע"ה 1:09:40
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 8945 משמעות הפקידה | פרשת שמות פרשת שבוע - הרב אוהד י"ז בטבת תשע"ה 1:07:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 8944 מעמד הסנה | פרשת שמות פרשת שבוע - הרב אוהד ט"ז בטבת תשע"ה 47:50
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 8224 השוני בין לשונות הפחד בפרשה מסמל ציווים שונים | פרשת דברים פרשת שבוע - הרב אוהד ד באב תשע"ד 1:16:35
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 8165 תחום החיים- תחום השבת כתחום מקלט הרוצח | פרשת מסעי פרשת שבוע - הרב אוהד כ"ו בתמוז תשע"ד 46:10
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 8060 הפיות שנבראו בבין השמשות בערב שבת - פי הבאר, פי הארץ ופי האתון | פרשת בלק פרשת שבוע - הרב אוהד ה בתמוז תשע"ד 47:50
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 8026 פרשיית הנחשים - חתימת תקופת המדבר | פרשת חקת פרשת שבוע - הרב אוהד כ"ח בסיוון תשע"ד 1:05:45
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 7974 מה בין תרומה וביכורים | פרשת קרח פרשת שבוע - הרב אוהד כ"א בסיוון תשע"ד 1:00:35
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 7920 שבט הקיני - מקורו ותפקידו בעם ישראל | פרשת בהעלותך פרשת שבוע - הרב אוהד ז בסיוון תשע"ד 1:03:35
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 7888 תפקידה של הגירות בעם ישראל | פרשת נשא פרשת שבוע - הרב אוהד כ"ט באייר תשע"ד 1:14:25
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 7812 אכילה משלוחן גבוה - מעשר שני | פרשת בחוקותי פרשת שבוע - הרב אוהד ט"ו באייר תשע"ד 51:45
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 7776 השביעית ופירותיה ויחוסם לשבת | פרשת בהר פרשת שבוע - הרב אוהד ח באייר תשע"ד 1:03:45
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 7743 השבת והמועדים | פרשת אמור פרשת שבוע - הרב אוהד א באייר תשע"ד 1:07:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 7765 ניהוגי אבלות של מצורע מוחלט | פרשת תזריע פרשת שבוע - הרב אוהד כ"ו באדר ב תשע"ד 58:10
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 7621 הקורבנות הנותרים לאחר מות בני אהרון | פרשת שמיני פרשת שבוע - הרב אוהד י"ח באדר ב תשע"ד 50:35
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 7598 "ממצוקותיהם יושיעם" | פרשת צו - ערב לימוד לפורים פרשת שבוע - הרב אוהד י"א באדר ב תשע"ד 48:50
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 7584 הדם והחלב | פרשת ויקרא פרשת שבוע - הרב אוהד ד באדר ב תשע"ד 59:15
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 7525 חולשתו- מהותו של הכיור | פרשת פקודי פרשת שבוע - הרב אוהד כ"ז באדר א תשע"ד 47:30
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 7496 אש קודש ואש חול | פרשת ויקהל פרשת שבוע - הרב אוהד כ באדר א תשע"ד 1:07:30
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 7465 השבת- מתנה לישראל | פרשת כי תשא פרשת שבוע - הרב אוהד י"ג באדר א תשע"ד 1:02:30
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 7405 מזבח הנחושת ומדרגות הקורבנות העולים בו | פרשת תרומה פרשת שבוע - הרב אוהד כ"ט בשבט תשע"ד 58:40
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 7362 צווי השבת לכל מעגלי עושי המלאכה | פרשת משפטים פרשת שבוע - הרב אוהד כ"ב בשבט תשע"ד 53:35
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 7330 השבת והמן | פרשת יתרו פרשת שבוע - הרב אוהד ט"ו בשבט תשע"ד 1:16:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 7296 הזיקה בין השבת והמן | פרשת בשלח פרשת שבוע - הרב אוהד ח בשבט תשע"ד 54:25
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 7080 פשר החלום | פרשת וישב פרשת שבוע - הרב אוהד י"ח בכסלו תשע"ד 1:01:50
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 7009 רחל ולאה- הגוף והנשמה של עם ישראל | פרשת ויצא פרשת שבוע - הרב אוהד ד בכסלו תשע"ד 51:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 6969 תוכניתו המוסתרת של עשו | פרשת תולדות פרשת שבוע - הרב אוהד כ"ז בחשוון תשע"ד 45:500
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 6948 משמעותה של באר לחי רועי | פרשת חיי שרה פרשת שבוע - הרב אוהד כ בחשוון תשע"ד 46:10
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 6920 ההשחתה וההפיכה בהכאת סדום ועמורה | פרשת וירא פרשת שבוע - הרב אוהד י"ג בחשוון תשע"ד 59:30
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 6889 לאן אתה הולך ומה אתה רואה | פרשת לך לך פרשת שבוע - הרב אוהד ו בחשוון תשע"ד 1:03:30
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 6779 מעשר של ארץ ישראל | פרשת כי תבוא פרשת שבוע - הרב אוהד ט"ו באלול תשע"ג 55:50
הרב אוהד תירוש 12 6780 התרו של הפעול לאכול בזמן מלאכתו | פרשת כי תצא פרשת שבוע - הרב אוהד ט באלול תשע"ג 1:04:55
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 6731 מושג היראה בספר דברים | פרשת שופטים פרשת שבוע - הרב אוהד ב באלול תשע"ג 48:30
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 6663 גבולות ארץ ישראל- משמעות הגורל | פרשת מטות- מסעי פרשת שבוע - הרב אוהד כ"ו בתמוז תשע"ג 1:09:15
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 6637 הביטוי הפנימי של קורבן התמיד | פרשת פנחס פרשת שבוע - הרב אוהד י"ח בתמוז תשע"ג 1:10:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 6600 העור כמתנת כהונה | פרשת קרח פרשת שבוע - הרב אוהד כ"ח בסיוון תשע"ג 1:16:55
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 1189 "סר צלם מעליהם" - קומות במושג הצל | פרשת שלח לך פרשת שבוע - הרב אוהד כ"א בסיוון תשע"ג 1:08:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 2413 חצוצרות הכסף - היכולת לאחד את הפרטים | פרשת בהעלותך פרשת שבוע - הרב אוהד י"ד בסיוון תשע"ג 1:04:30
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 6579 שיער הנזירות כהפרשה לתפקיד הקדושה | פרשת נשא פרשת שבוע - הרב אוהד ז בסיוון תשע"ג 50:35
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 6573 בירור משמעות פדיון הבכורות | פרשת במדבר פרשת שבוע - הרב אוהד כ"ט באייר תשע"ג 1:02:05
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 6563 שנת השמיטה | פרשת בהר- בחוקותי פרשת שבוע - הרב אוהד כ"ב באייר תשע"ג 1:11:10
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 6544 לחם הפנים- מנחות של ציבור | פרשת אמור פרשת שבוע - הרב אוהד ט"ו באייר תשע"ג 1:00:05
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 6530 ההזאה בעבודת יום הכיפורים |פרשת אחרי מות- קדושים פרשת שבוע - הרב אוהד ח באייר תשע"ג 53:40
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 6523 טבילת הטהרה | פרשת תזריע- מצורע פרשת שבוע - הרב אוהד א באייר תשע"ג 1:19:55
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 6507 מי הם חכמי הלב? | פרשת ויקהל-פקודי פרשת שבוע - הרב אוהד כ"ה באדר תשע"ג 59:40
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 6494 עניינו של חג המצות | פרשת כי תשא פרשת שבוע - הרב אוהד י"ח באדר תשע"ג 1:11:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 6483 ניסוך היין | פרשת תצוה פרשת שבוע - הרב אוהד י"א באדר תשע"ג 48:00
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 6464 מנורת הזהב- מקשה זהב טהור | פרשת תרומה פרשת שבוע - הרב אוהד ד באדר תשע"ג 33:40
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 6413 ברכת ה' | פרשת יתרו פרשת שבוע - הרב אוהד כ בשבט תשע"ג 1:10:40
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 6395 מסע בעקבות דתן ואבירם | פרשת בשלח פרשת שבוע - הרב אוהד י"ג בשבט תשע"ג 43:00
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 6324 משמעות מכירת יוסף והחזרת עצמותיו ארצה | פרשת ויחי פרשת שבוע - הרב אוהד י"ד בטבת תשע"ג 1:02:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 6301 ירידת יעקב למצרים וההקבלה ליציאתו לחרן |פרשת ויגש פרשת שבוע - הרב אוהד ז בטבת תשע"ג 56:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 6256 יוסף הוא יצחק | פרשת וישב פרשת שבוע - הרב אוהד כ"ב בכסלו תשע"ג 46:20
123
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים