עין אי"ה [134] שבת ב' פ''יד פס' ח'-יג'-שיעור אחרון

הרב אליעזר קשתיאל

י"ט בכסלו תשס"ט

עין אי"ה [134] שבת ב' פ''יד פס' ח'-יג'-שיעור אחרון

הרב אליעזר קשתיאל

י"ט בכסלו תשס"ט
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3191 עין אי"ה [134] שבת ב' פ''יד פס' ח'-יג'-שיעור אחרון עין אי"ה שבת ב' - הרב קשתיאל י"ט בכסלו תשס"ט 33:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3090 עין אי"ה [133] שבת ב' פ''יד פס' א'-ז' עין אי"ה שבת ב' - הרב קשתיאל י"ח בכסלו תשס"ט 29:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3083 עין אי"ה [132] שבת ב' פ''יג פס' י'- פ''יד פס' א' עין אי"ה שבת ב' - הרב קשתיאל י"ז בכסלו תשס"ט 37:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3082 עין אי"ה [131] שבת ב' פ''יג פס' ו'-ט' עין אי"ה שבת ב' - הרב קשתיאל ט"ו בכסלו תשס"ט 34:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3062 עין אי"ה [130] שבת ב' פ''יג פס' א'-ה' עין אי"ה שבת ב' - הרב קשתיאל י"ג בכסלו תשס"ט 33:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3061 עין אי"ה [129] שבת ב' פ''יב פס' נב'-נט' עין אי"ה שבת ב' - הרב קשתיאל י"ב בכסלו תשס"ט 33:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3060 עין אי"ה [128] שבת ב' פ''יב פס' מה'-נא' עין אי"ה שבת ב' - הרב קשתיאל י"א בכסלו תשס"ט 30:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3059 עין אי"ה [127] שבת ב' פ''יב פס' מ'-מד' עין אי"ה שבת ב' - הרב קשתיאל י בכסלו תשס"ט 39:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3058 עין אי"ה [126] שבת ב' פ''יב פס' לב'-לט' עין אי"ה שבת ב' - הרב קשתיאל ח בכסלו תשס"ט 40:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3028 עין אי"ה [125] שבת ב' פ''יב פס' כז'-לא' עין אי"ה שבת ב' - הרב קשתיאל ז בכסלו תשס"ט 33:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3027 עין אי"ה [124] שבת ב' פ''יב פס' כד'-כו' עין אי"ה שבת ב' - הרב קשתיאל ו בכסלו תשס"ט 21:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3026 עין אי"ה [123] שבת ב' פ''יב פס' יג'-כג' עין אי"ה שבת ב' - הרב קשתיאל ה בכסלו תשס"ט 38:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3007 עין אי"ה [122] שבת ב' פ''יב פס' ז'-יב'-נקטע באמצע עין אי"ה שבת ב' - הרב קשתיאל ד בכסלו תשס"ט 15:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 2995 עין אי"ה [121] שבת ב' פ''יב פס' ב'-ו' עין אי"ה שבת ב' - הרב קשתיאל ג בכסלו תשס"ט 37:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 2994 עין אי"ה [120] שבת ב' פ''יב פס' א' עין אי"ה שבת ב' - הרב קשתיאל א בכסלו תשס"ט 15:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 2993 עין אי"ה [119] שבת ב' פ''יא פס' כא'-כג' עין אי"ה שבת ב' - הרב קשתיאל כ"ט בחשוון תשס"ט 25:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 2992 עין אי"ה [118] שבת ב' פ''יא פס' יז'-כ' עין אי"ה שבת ב' - הרב קשתיאל כ"ח בחשוון תשס"ט 37:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 2974 עין אי"ה [117] שבת ב' פס' ח'-טז' עין אי"ה שבת ב' - הרב קשתיאל כ"ז בחשוון תשס"ט 35:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 2973 עין אי"ה [116] שבת ב' פ''יא פס' א'-ז' עין אי"ה שבת ב' - הרב קשתיאל כ"ו בחשוון תשס"ט 24:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 2959 עין אי"ה [115] שבת ב' פ''י פס' יב'-יז' עין אי"ה שבת ב' - הרב קשתיאל כ"ה בחשוון תשס"ט 29:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 2958 עין אי"ה [114] שבת ב' פ''י פס' ה'-יא' עין אי"ה שבת ב' - הרב קשתיאל כ"ג בחשוון תשס"ט 43:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 2957 עין אי"ה [113] שבת ב' פ''י פס' א'-ד' עין אי"ה שבת ב' - הרב קשתיאל כ"ב בחשוון תשס"ט 23:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 3140 עין אי"ה [112] שבת ב' פ''ט פס' קמד'-קמח' עין אי"ה שבת ב' - הרב קשתיאל כ"א בחשוון תשס"ט 33:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 2956 עין אי"ה [111] שבת ב' פ''ט פס' קמג' עין אי"ה שבת ב' - הרב קשתיאל כ בחשוון תשס"ט 37:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 2942 עין אי"ה [110] שבת ב' פס' קלט'-קמג' עין אי"ה שבת ב' - הרב קשתיאל י"ט בחשוון תשס"ט 30:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 2941 עין אי"ה [109] שבת ב' פ''ט פס' קלז'-קלח' עין אי"ה שבת ב' - הרב קשתיאל י"ח בחשוון תשס"ט 32:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 2940 עין אי"ה [108] שבת ב' פ''ט פס' קלב'-קלו' עין אי"ה שבת ב' - הרב קשתיאל ט"ו בחשוון תשס"ט 35:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 2939 עין אי"ה [107] שבת ב' פ''ט פס' קכה'-קלא' עין אי"ה שבת ב' - הרב קשתיאל י"ד בחשוון תשס"ט 36:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 2938 עין אי"ה [106] שבת ב' פ"ט פס' קכ'-קכד' עין אי"ה שבת ב' - הרב קשתיאל י"ג בחשוון תשס"ט 37:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 2908 עין אי"ה [105] שבת ב' פ"ט פס' קטז'-קיט' עין אי"ה שבת ב' - הרב קשתיאל י"ב בחשוון תשס"ט 29:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 2907 עין אי"ה [104] שבת ב' פ"ט פס' קי'-קטו' עין אי"ה שבת ב' - הרב קשתיאל י"א בחשוון תשס"ט 34:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 6576 עין אי"ה [103] שבת ב' פ''ט פס' קו'-קט' עין אי"ה שבת ב' - הרב קשתיאל ט בחשוון תשס"ט 39:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 2905 עין אי"ה [102] שבת ב' פ''ט פס' קג' עין אי"ה שבת ב' - הרב קשתיאל ח בחשוון תשס"ט 31:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 2904 עין אי"ה [101] שבת ב' פ''ט פס' צח'-קב' עין אי"ה שבת ב' - הרב קשתיאל ז בחשוון תשס"ט 39:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 2898 עין אי"ה [100] שבת ב' פ''ט פס' צו'-צז' עין אי"ה שבת ב' - הרב קשתיאל ו בחשוון תשס"ט 35:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 2897 עין אי"ה [99] שבת ב' פ''ט פס' צג'-צה' עין אי"ה שבת ב' - הרב קשתיאל ה בחשוון תשס"ט 33:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 2891 עין אי"ה [98] שבת ב' פ''ט פס' צ'-צב' עין אי"ה שבת ב' - הרב קשתיאל ד בחשוון תשס"ט 41:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 2890 עין אי"ה [97] שבת ב' פ''ט פס' פו'-פט' עין אי"ה שבת ב' - הרב קשתיאל ב בחשוון תשס"ט 40:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 2889 עין אי"ה [96] שבת ב' פ''ט פס' פד'-פה' עין אי"ה שבת ב' - הרב קשתיאל ח בתשרי תשס"ט 21:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 2888 עין אי"ה [95] שבת ב' פ''ט פס' פ'-פג'- חסרה ההתחלה עין אי"ה שבת ב' - הרב קשתיאל ז בתשרי תשס"ט 23:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 2887 עין אי"ה [94] שבת ב' פ''ט פס' עז'-עט' עין אי"ה שבת ב' - הרב קשתיאל ו בתשרי תשס"ט 26:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 2886 עין אי"ה [93] שבת ב' פ''ט פס' עב'-עו' עין אי"ה שבת ב' - הרב קשתיאל ד בתשרי תשס"ט 33:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 2802 עין אי"ה [92] שבת ב' פ''ט פס' סח'-עא' עין אי"ה שבת ב' - הרב קשתיאל כ"ח באלול תשס"ח 29:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 2801 עין אי"ה [91] שבת ב' פ''ט פס' סא'-סז' עין אי"ה שבת ב' - הרב קשתיאל כ"ו באלול תשס"ח 38:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 2800 עין אי"ה [90] שבת ב' פ''ט פס' נז'-ס' עין אי"ה שבת ב' - הרב קשתיאל כ"ה באלול תשס"ח 26:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 2799 עין אי"ה [89] שבת ב' פ''ט פס' נד'-נז' עין אי"ה שבת ב' - הרב קשתיאל כ"ד באלול תשס"ח 31:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 2798 עין אי"ה [88] שבת ב' ' פ''ט פס' נא'-נג' עין אי"ה שבת ב' - הרב קשתיאל כ"ג באלול תשס"ח 36:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 2797 עין אי"ה [87] פ''ט פס' מח'-נ' עין אי"ה שבת ב' - הרב קשתיאל כ"ב באלול תשס"ח 25:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 2774 עין אי"ה [86] שבת ב' פ''ט פס' מו'-מח' עין אי"ה שבת ב' - הרב קשתיאל כ"א באלול תשס"ח 37:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 2768 עין אי"ה [84] שבת ב' פ''ט פס' ל'-לז' עין אי"ה שבת ב' - הרב קשתיאל י"ח באלול תשס"ח 31:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 2767 עין אי"ה [83] שבת ב' פ''ט פס' כד'-כט' עין אי"ה שבת ב' - הרב קשתיאל י"ז באלול תשס"ח 34:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 2848 עין אי"ה [82] שבת ב' פ''ט פס' כא'-כג' עין אי"ה שבת ב' - הרב קשתיאל ט"ז באלול תשס"ח 11:39
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 2757 עין אי"ה [81] שבת ב' פ''ט פס' טז'-כ' עין אי"ה שבת ב' - הרב קשתיאל ט"ו באלול תשס"ח 33:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 2756 עין אי"ה [80] שבת ב' פ''ט פס' ח'-טו' עין אי"ה שבת ב' - הרב קשתיאל י"ד באלול תשס"ח 36:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 2892 עין אי"ה [79] שבת ב' פ''ט-השיעור חסר עין אי"ה שבת ב' - הרב קשתיאל י"ב באלול תשס"ח 00:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 2735 עין אי"ה [78] שבת ב' פ''ח פס' נ' עין אי"ה שבת ב' - הרב קשתיאל י"א באלול תשס"ח 29:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 2734 עין אי"ה [77] שבת ב' פ''ח פס' מז'-מט' עין אי"ה שבת ב' - הרב קשתיאל י באלול תשס"ח 37:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 2733 עין אי"ה [76] שבת ב' פ''ח פס' לח'-מו' עין אי"ה שבת ב' - הרב קשתיאל ט באלול תשס"ח 37:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 2724 עין אי"ה [75] שבת ב' פ''ח פס' לב'-לז' עין אי"ה שבת ב' - הרב קשתיאל ח באלול תשס"ח 35:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 2723 עין אי"ה [74] שבת ב' פ''ח פס' כב'-לא' עין אי"ה שבת ב' - הרב קשתיאל ז באלול תשס"ח 36:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 2722 עין אי"ה [73] שבת ב' פ''ח פ''ח פס' יג'-כא' עין אי"ה שבת ב' - הרב קשתיאל ה באלול תשס"ח 37:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 2721 עין אי"ה [72] שבת ב' פ''ח פס' ט'-יב' עין אי"ה שבת ב' - הרב קשתיאל ד באלול תשס"ח 26:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 2696 עין אי"ה [71] שבת ב' פ''ח פס' א'-ח' עין אי"ה שבת ב' - הרב קשתיאל ג באלול תשס"ח 38:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 2693 עין אי"ה [70] שבת ב' פ''ז פס' יג'-טז' עין אי"ה שבת ב' - הרב קשתיאל ב באלול תשס"ח 40:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 2665 עין אי"ה [69] שבת ב' פ''ז פס' ב'-יב' עין אי"ה שבת ב' - הרב קשתיאל ז באב תשס"ח 37:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 2664 עין אי"ה [68] שבת ב' פ''ו פס' קיב'-פ''ז פס' א' עין אי"ה שבת ב' - הרב קשתיאל ו באב תשס"ח 30:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 2663 עין אי"ה [67] שבת ב' פ''ו פס' קט'-קיא' עין אי"ה שבת ב' - הרב קשתיאל ה באב תשס"ח 34:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 2662 עין אי"ה [66] שבת ב' פ''ו פס' קה'-קח' עין אי"ה שבת ב' - הרב קשתיאל ג באב תשס"ח 29:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 2657 עין אי"ה [65] שבת ב' פ''ו פס' קא'-קד' עין אי"ה שבת ב' - הרב קשתיאל ב באב תשס"ח 35:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 2676 עין אי"ה [64] שבת ב' פ''ו פס' צז'-ק' עין אי"ה שבת ב' - הרב קשתיאל כ"ט בתמוז תשס"ח 41:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 2675 עין אי"ה [63] שבת ב' פ''ו פס' צד'-צז' עין אי"ה שבת ב' - הרב קשתיאל כ"ח בתמוז תשס"ח 35:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 2649 עין אי"ה [62] שבת ב' פ''ו פס' צ'-צג' עין אי"ה שבת ב' - הרב קשתיאל כ"ז בתמוז תשס"ח 39:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 2646 עין אי"ה [61] שבת ב' פ''ו פס' פז'-פט' עין אי"ה שבת ב' - הרב קשתיאל כ"ו בתמוז תשס"ח 47:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 2643 עין אי"ה [60] שבת ב' פ''ו פס' פד'-פו' עין אי"ה שבת ב' - הרב קשתיאל כ"ה בתמוז תשס"ח 37:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 2642 עין אי"ה [59] שבת ב' פ''ו פס' עח'-פג' עין אי"ה שבת ב' - הרב קשתיאל כ"ד בתמוז תשס"ח 33:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 2641 עין אי"ה [58] שבת ב' פ''ו פס' עג'-עז' עין אי"ה שבת ב' - הרב קשתיאל כ"ב בתמוז תשס"ח 35:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 2634 עין אי"ה [57] שבת ב' פ''ו פס' סט'-עב' עין אי"ה שבת ב' - הרב קשתיאל כ"א בתמוז תשס"ח 38:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 2636 עין אי"ה [56] שבת ב' פ''ו פס' סז'-סח' עין אי"ה שבת ב' - הרב קשתיאל כ בתמוז תשס"ח 36:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 2628 עין אי"ה [55] שבת ב' פ''ו פס' סה'-סו' עין אי"ה שבת ב' - הרב קשתיאל י"ט בתמוז תשס"ח 37:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 2623 עין אי"ה [54] שבת ב' פ''ו פס' סב'-סד' עין אי"ה שבת ב' - הרב קשתיאל י"ח בתמוז תשס"ח 30:35
12
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים