תרבות ישראל השלמה והשראת השכינה בעם | פרשת תרומה

הרב אליעזר קשתיאל

ו באדר א תשפ"ד

תרבות ישראל השלמה והשראת השכינה בעם | פרשת תרומה

הרב אליעזר קשתיאל

ו באדר א תשפ"ד
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 18989 תרבות ישראל השלמה והשראת השכינה בעם | פרשת תרומה פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ו באדר א תשפ"ד 41:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 18952 לימוד תורה מתוך מעמד מתן תורה | פרשת יתרו פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ב בשבט תשפ"ד 35:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 18946 גאוות קודש | פרשת בשלח פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ט"ו בשבט תשפ"ד 36:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 18920 לקחת אחריות | פרשת בא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ח בשבט תשפ"ד 38:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 18899 מהות יציאת מצרים | פרשת שמות פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ג בטבת תשפ"ד 35:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 18871 עגולים וישרים | פרשת ויחי פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ט"ז בטבת תשפ"ד 38:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 18835 ביאור למהלך הורדת בני יעקב למצרים | פרשת וישב פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ד בכסלו תשפ"ד 30:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 18774 האינסטינקט הראשוני והבחירה לאחר המחשבה השנייה | פרשת תולדות פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ג בכסלו תשפ"ד 45:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 18744 יציאה לעצמאות | פרשת חיי שרה פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ה בחשוון תשפ"ד 37:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 18702 מידת הענווה | פרשת וירא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ח בחשוון תשפ"ד 49:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 18701 משמעות הברכה בעם ישראל, ומה מרווחים ממנה | פרשת לך לך פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"א בחשוון תשפ"ד 32:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 18669 חשיבותה של מידת הבושה | פרשת נח פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ד בחשוון תשפ"ד 35:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 18638 שירת התקווה של עם ישראל- ביטחון בה' | פרשת האזינו פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ו בתשרי תשפ"ד 33:35
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 18634 שבת ראש השנה- פרשיית העקידה פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ח באלול תשפ"ג 40:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 18591 ברית הדיבור של ישראל | פרשת ניצבים וילך פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"א באלול תשפ"ג 32:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 18586 פרשת כי תבוא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ד באלול תשפ"ג 31:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 18378 מהי המנהיגות האידאלית | פרשת חקת פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ג בתמוז תשפ"ג 34:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 18346 הקשר בין ארץ ישראל לבין הציצית כמפתח לאהבת הארץ | פרשת שלח לך פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ט בסיוון תשפ"ג 47:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 17722 ההיגלמות מהילדות ומעבר לאישיות עצמאית והיציאה לעולם |פרשת חיי שרה פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ג בחשוון תשפ"ג 30:55
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 17277 ספר במדבר - ספר המנהיגות בשעת משבר | פרשת במדבר פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ה באייר תשפ"ב 35:35
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16783 "אני ה' אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים" | פרשת שמות פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ט בטבת תשפ"ב 34:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 17945 רחל ויוסף - מקדמי האחווה | פרשת ויצא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ז בכסלו תשפ"ב 39:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16458 מחלוקות נכונות מביאות ברכה | פרשת קורח פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל א בתמוז תשפ"א 41:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 17960 הענווה - המפתח לקיום השליחות | פרשת שלח פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ג בסיוון תשפ"א 39:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 17961 מה עניין שמיטה להר סיני | פרשת בהר בחוקותי פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ד באייר תשפ"א 34:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 17962 התמימות | פרשת אמור פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ז באייר תשפ"א 33:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16123 "אל הארץ אשר אראך" - משמעות הברכה בארץ ישראל | פרשת לך לך פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"א בחשוון תשפ"א 33:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16089 חשיבות הביטחון בה' בכל רבדי החיים | פרשת האזינו פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ו בתשרי תשפ"א 44:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16071 "בפיך ובלבבך לעשותו" - השינוי מתחיל מהפה | פרשת ניצבים וילך פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ באלול תש"פ 35:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15931 הופעת המצוות בארץ ישראל | פרשת שלח לך פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ט בסיוון תש"פ 37:35
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15669 למה התורה ניתנה דווקא במדבר? | פרשת יתרו פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ח בשבט תש"פ 36:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15626 חיבור וקשר על ידי השלילה | פרשת בא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ד בשבט תש"פ 36:35
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15589 משמעות מכות מצרים והקשרן לשואה | פרשת וארא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ה בטבת תש"פ 39:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15567 היווצרות עם ישראל מתוך ולא מהחומר | פרשת שמות פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ט בטבת תש"פ 38:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15497 חיים בתודעת שליחות | פרשת ויגש פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ה בטבת תש"פ 34:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15469 ענווה - הבנה שהכל מאת ה' | פרשת וישלח פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ד בכסלו תש"פ 36:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15426 צריך לחשוב לפני שפועלים ולא למהר | פרשת תולדות פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ל בחשוון תש"פ 38:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15396 ביטחון בה' | פרשת חיי שרה פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ג בחשוון תש"פ 38:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15366 זריזות והתלהטות במצוות ועבודת ה' | פרשת וירא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ט"ז בחשוון תש"פ 39:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15349 ממלכת כהנים וגוי קדוש! | פרשת לך לך פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ט בחשוון תש"פ 40:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15138 לימוד תורה וידע נרחב מחייב מידות טובות | פרשת בלק פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ח בתמוז תשע"ט 44:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15192 לימוד תורה וידע נרחב מחייבים מידות טובות | פרשת בלק פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ח בתמוז תשע"ט 44:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14052 הניגוד בין משה לבעל פעור | פרשת בהעלותך פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ז בסיוון תשע"ח 36:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14024 המנהיגות בספר במדבר | פרשת נשא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"א בסיוון תשע"ח 27:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13906 השוואה בין שנת היובל ומתן תורה | פרשת בהר פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ח באייר תשע"ח 34:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13874 קרבת העניים לחג השבועות | פרשת אמור פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"א באייר תשע"ח 35:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13620 עמידה מול הזרם | פרשת בשלח פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ט בשבט תשע"ח 36:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13569 עשרת המכות - מידה כנגד מידה | פרשת וארא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ד בטבת תשע"ח 35:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13548 מדוע הקב"ה העביד את ישראל בפרך | פרשת שמות פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ז בטבת תשע"ח 35:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13509 ספר בראשית - ספר הישר - ניצחון האדם על הטבע | פרשת ויחי פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י בטבת תשע"ח 43:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13484 מקור החיות - תודעת השליחות | פרשת ויגש פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ג בטבת תשע"ח 39:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13456 יוסף - כח האחדות | פרשת וישב פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ט בכסלו תשע"ח 37:05
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13417 סירובו של יעקב ללכת עם עשיו | פרשת וישלח פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ב בכסלו תשע"ח 39:52
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13379 רחל ולאה - שתי צורות התנהלות שונות בעולם | פרשת ויצא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ה בכסלו תשע"ח 30:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13349 תמימות זה לחיות משהו באמת | פרשת תולדות פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ז בחשוון תשע"ח 50:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13305 ערכה של השיחה | פרשת חיי שרה פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ בחשוון תשע"ח 40:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13287 סוד עבודת ה' בהתלהבות | פרשת וירא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ד בחשוון תשע"ח 32:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13260 אברהם אבינו מלמד אותנו מה זה באמת להיות מלך | פרשת לך לך פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ו בחשוון תשע"ח 40:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13099 לימוד זכות וזיכוך הנפש על ידי המצוות | פרשת כי תצא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ט באלול תשע"ז 40:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13052 מהות המשפט הישראלי | פרשת שופטים פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ב באלול תשע"ז 42:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 12524 משבר הזהות שלנו בחטא העגל | פרשת כי תשא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ח באדר תשע"ז 35:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 12365 נעשה ונשמע - לחיות תורה | פרשת משפטים פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ז בשבט תשע"ז 35:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 12324 ירידת יתרו למדבר - לימוד תורה מתוך צמא | פרשת יתרו פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ט בשבט תשע"ז 35:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 12275 קריעת יום סוף - התגברות על הזרימה | פרשת בשלח פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ג בשבט תשע"ז 32:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 12193 מכות מצרים - התוכחה הנוקבת של אלוקים לאנושות | פרשת וארא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ח בטבת תשע"ז 31:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 11996 מלכות בעם ישראל דבר טוב? | פרשת וישלח פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ט"ו בכסלו תשע"ז 37:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 11894 שלמות והשתלמות | פרשת תולדות פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל א בכסלו תשע"ז 38:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 11862 פרשת חיי שרה פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ג בחשוון תשע"ז 36:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 11749 חשיבות הארץ בשליחותו של עם ישראל בעולם | פרשת לך לך פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ט בחשוון תשע"ז 33:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 11704 האנושות אחרי המבול - התגברות ההתערבות האלוקית בטבע האדם | פרשת נח פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל א בחשוון תשע"ז 38:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 11640 לימוד תורה מתוך פרשנות עמוקה או מתוך רגשות ודחפים | פרשת וילך פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ד בתשרי תשע"ז 41:05
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 11588 ראש השנה ומצוות ביכורים - חשיבותה של ההתחלה | פרשת כי תבוא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ט באלול תשע"ו 35:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 11301 ידיעת עצמיותינו | פרשת בלק פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ט בתמוז תשע"ו 40:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 11271 הבשורה של עם ישראל כאומה | פרשת חקת פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל א בתמוז תשע"ו 41:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 11061 האם אנחנו יכולים לשמור על עצמנו בענייני צניעות | פרשת נשא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ג בסיוון תשע"ו 38:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 11034 ספר במדבר - ספר המנהיגות של עם ישראל | פרשת במדבר פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ה באייר תשע"ו 29:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 10997 שמיטה - שיעור במהלכה של היהסטוריה | פרשת בחוקותי פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ח באייר תשע"ו 32:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 10745 מבט פנימי אל עולם הקורבנות | פרשת ויקרא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ז באדר ב תשע"ו 38:35
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 10702 הצורך בהסתרה | פרשת פקודי פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ל באדר א תשע"ו 32:35
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 10620 אהבת המלאכה | פרשת ויקהל פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ג באדר א תשע"ו 37:25
12345
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים