פרטי דיני חריף | הלכות כשרות [65] , סימן צו' סע' א

הרב אופיר וולס

ו באב תשפ"ג

פרטי דיני חריף | הלכות כשרות [65] , סימן צו' סע' א

הרב אופיר וולס

ו באב תשפ"ג
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: הלכה - הרב אופיר
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
הלכה הרב אופיר וולס 53 18471 פרטי דיני חריף | הלכות כשרות [65] , סימן צו' סע' א הלכה - הרב אופיר ו באב תשפ"ג 30:05
הלכה הרב אופיר וולס 53 18470 פתיחה לדיני חריף | הלכות כשרות [64] , סימן צו' סע' א הלכה - הרב אופיר א באב תשפ"ג 29:15
הלכה הרב אופיר וולס 53 18454 מדיח כלים | הלכות כשרות [63] סימן צה' סע' ד-ז הלכה - הרב אופיר כ"ח בתמוז תשפ"ג 30:45
הלכה הרב אופיר וולס 53 18446 שיטת הרמ''א בנ''ט בר נ''ט | הלכות כשרות [62] , סימן צה' סע' א הלכה - הרב אופיר כ"ג בתמוז תשפ"ג 30:30
הלכה הרב אופיר וולס 53 18432 פתיחה לדיני נותן טעם בנותן טעם | הלכות כשרות [61] , סימן צה' סע' א הלכה - הרב אופיר כ"א בתמוז תשפ"ג 26:30
הלכה הרב אופיר וולס 53 18431 נותן טעם בנותן טעם דהיתר ובדקליפה | הלכות כשרות [60] , סימן צד' סע' ז- ח הלכה - הרב אופיר ט"ז בתמוז תשפ"ג 28:30
הלכה הרב אופיר וולס 53 18412 בישול פרווה בכלי בשרי ואחר כך בכלי חלבי | הלכות כשרות [59] , סימן צד' סע' ו הלכה - הרב אופיר י"ד בתמוז תשפ"ג 28:00
הלכה הרב אופיר וולס 53 18402 נ''ט בר נ''ט כשאחד מהם אינו בן יומו | הלכות כשרות [58] , סימן צד' סע' ה הלכה - הרב אופיר ט בתמוז תשפ"ג 28:30
הלכה הרב אופיר וולס 53 18401 נ''ט בר נ''ט | הלכות כשרות [57] סימן צד' סע' ה הלכה - הרב אופיר ז בתמוז תשפ"ג 30:10
הלכה הרב אופיר וולס 53 18377 הלכות כשרות [56] סימן צד' סע' ג הלכה - הרב אופיר ב בתמוז תשפ"ג 27:40
הלכה הרב אופיר וולס 53 18359 בישול חלב בסיר בשרי | הלכות כשרות [54] סימן צג' סע' א הלכה - הרב אופיר כ"ה בסיוון תשפ"ג 24:55
הלכה הרב אופיר וולס 53 18343 נותן טעם לפגם | הלכות כשרות [53] סימן צג' - הקדמה הלכה - הרב אופיר כ"ג בסיוון תשפ"ג 28:50
הלכה הרב אופיר וולס 53 18329 שתי קדרות הנוגעות זו בזו ודין נייר כסף | הלכות כשרות [52] סימן צב' סע' ח-ט הלכה - הרב אופיר י"ח בסיוון תשפ"ג 33:10
הלכה הרב אופיר וולס 53 18320 דיני זיעה במיקרוגל | הלכות כשרות [51] ,סימן צב' סע' ח' הלכה - הרב אופיר ט"ז בסיוון תשפ"ג 33:05
הלכה הרב אופיר וולס 53 18302 דיני זיעה בתנור | הלכות כשרות [50] , סימן צב' סע' ח' הלכה - הרב אופיר ט בסיוון תשפ"ג 25:20
הלכה הרב אופיר וולס 53 18301 דיני זיעה | הלכות כשרות [49] , סימן צב' סע' ח' הלכה - הרב אופיר ד בסיוון תשפ"ג 31:05
הלכה הרב אופיר וולס 53 18269 דין עירוי מסיר בשרי לחלבי | הלכות כשרות [48] , סימן צב' סע' ז' - ח' הלכה - הרב אופיר ב בסיוון תשפ"ג 25:10
הלכה הרב אופיר וולס 53 18268 טיפת חלב הנוגעת בסיר בשרי בשעת הדחק | הלכות כשרות [47] , סימן צב' סע' ז' הלכה - הרב אופיר כ"ו באייר תשפ"ג 29:00
הלכה הרב אופיר וולס 53 18267 מגע של בשר וחלב בכיריים | הלכות כשרות [46] , סימן צב' סע' ו' הלכה - הרב אופיר כ"ד באייר תשפ"ג 32:45
הלכה הרב אופיר וולס 53 18238 טיפה הנוגעת בסיר מצדו החיצוני | הלכות כשרות [45] סימן צב' סע' ו' הלכה - הרב אופיר י"ט באייר תשפ"ג 27:00
הלכה הרב אופיר וולס 53 18205 טיפה הנוגעת בסיר מצדו החיצוני | הלכות כשרות [44] סימן צב' סע' ה' הלכה - הרב אופיר י"ב באייר תשפ"ג 21:40
הלכה הרב אופיר וולס 53 18204 בירור סביב דברי הרמ"א | הלכות כשרות [43] סימן צב' סע' ד' הלכה - הרב אופיר כ"ז באדר תשפ"ג 28:45
הלכה הרב אופיר וולס 53 18160 'חנן' בשאר איסורים | הלכות כשרות [42] סימן צב' סע' ד' הלכה - הרב אופיר כ"ב באדר תשפ"ג 26:45
הלכה הרב אופיר וולס 53 18159 הלכות כשרות 41 חתיכה מכובדת, סימן צב' סע' ג', כ' אדר הלכה - הרב אופיר כ באדר תשפ"ג 25:38
הלכה הרב אופיר וולס 53 18120 חלב שנפל על חתיכת בשר שמחוץ לרוטב+סיכום קצר | הלכות כשרות [40] , סימן צב' הלכה - הרב אופיר י"ג באדר תשפ"ג 26:50
הלכה הרב אופיר וולס 53 18121 טיפה שנופלת לתבשיל ולא ידוע על איזו חתיכה | הלכות כשרות [39] , סימן צב',סע' ב הלכה - הרב אופיר ח באדר תשפ"ג 24:25
הלכה הרב אופיר וולס 53 18101 ביטול בשישים | הלכות כשרות [38] סימן צב' הלכה - הרב אופיר ו באדר תשפ"ג 24:15
הלכה הרב אופיר וולס 53 18100 אין מבטלין איסור לכתחילה | הלכות כשרות [37] סימן צב' הלכה - הרב אופיר א באדר תשפ"ג 28:30
הלכה הרב אופיר וולס 53 18085 בשר שנפל ולתוך סיר חלב | הלכות כשרות [36] , סימן צב' הלכה - הרב אופיר כ"ט בשבט תשפ"ג 25:30
הלכה הרב אופיר וולס 53 18070 חלב שהתערבב עם בשר נאסרת גם אפשר להוציאה | הלכות כשרות [35] , הקדמה לסימן צב' הלכה - הרב אופיר כ"ד בשבט תשפ"ג 25:45
הלכה הרב אופיר וולס 53 18060 הלכות כשרות [34] סימן צב' הלכה - הרב אופיר כ"ב בשבט תשפ"ג 28:30
הלכה הרב אופיר וולס 53 18048 בשר מתובל עם בקעים | הלכות כשרות [33] סימן צא' סע' ז' הלכה - הרב אופיר י"ז בשבט תשפ"ג 25:35
הלכה הרב אופיר וולס 53 18018 דין הנוזלים היוצאים מהבשר עי המליחה | הלכות כשרות [32] סימן צא' סע' ה'-ו' הלכה - הרב אופיר ט"ו בשבט תשפ"ג 25:50
הלכה הרב אופיר וולס 53 18017 המשך מליח כרותח | הלכות כשרות [31] סימן צא' סע' ה' הלכה - הרב אופיר י בשבט תשפ"ג 30:10
הלכה הרב אופיר וולס 53 18016 חידוש הרמ"א בדיני מליחה | הלכות כשרות [30] סימן צא' סע' ה' הלכה - הרב אופיר ח בשבט תשפ"ג 30:55
הלכה הרב אופיר וולס 53 17995 מליח כרותח- כשחלב קר נוגע בבשר מלוח קר | הלכות כשרות [29] , סימן צא' סע' ה', הלכה - הרב אופיר ג בשבט תשפ"ג 24:35
הלכה הרב אופיר וולס 53 17994 הגדרת מליח כרותח | הלכות כשרות [28,] , סימן צא' סע' ה' הלכה - הרב אופיר א בשבט תשפ"ג 22:30
הלכה הרב אופיר וולס 53 17993 קילוף בתתא- גבר | הלכות כשרות [27] סימן צא' סע' ד' הלכה - הרב אופיר כ"ה בטבת תשפ"ג 29:15
הלכה הרב אופיר וולס 53 17944 תתאה גבר | הלכות כשרות [26] סימן צא' סע' ד' הלכה - הרב אופיר כ"ג בטבת תשפ"ג 31:55
הלכה הרב אופיר וולס 53 17911 בין ''תתאה גבר'' ל ''עילאי גבר'' כשבשר חם נוגע בגבינה קרה ( ולהפך) | הלכות כשרות [25] סימן צא' סע' ג- ד הלכה - הרב אופיר י"ח בטבת תשפ"ג 23:20
הלכה הרב אופיר וולס 53 17906 שימוש בכלי בשרי למאכל חלבי או להיפך | הלכות כשרות [24] , סימן צא' סע' ב הלכה - הרב אופיר ט"ז בטבת תשפ"ג 31:40
הלכה הרב אופיר וולס 53 17901 מגע של בשר וגבינה קרים | הלכות כשרות [23] , סימן צא' סע' א הלכה - הרב אופיר י"א בטבת תשפ"ג 28:05
הלכה הרב אופיר וולס 53 17900 סיכום הלכות הכנת כחל | הלכות כשרות [22] , סימן צ' הלכה - הרב אופיר ט בטבת תשפ"ג 29:55
הלכה הרב אופיר וולס 53 17899 עקרונות דין עטין- מחולקת שוע ורמא | הלכות כשרות [21] , סימן צ', סע ב' הלכה - הרב אופיר ד בטבת תשפ"ג 30:50
הלכה הרב אופיר וולס 53 17858 דיני כשרות עטינים | הלכות כשרות [20] , חלק ב סימן צ', סע א הלכה - הרב אופיר כ בכסלו תשפ"ג 23:50
הלכה הרב אופיר וולס 53 17857 דיני כשרות עטינים | הלכות כשרות [19] , סימן צ', סע א הלכה - הרב אופיר י"ח בכסלו תשפ"ג 24:50
הלכה הרב אופיר וולס 53 17856 דין סכין וכלים בין סעודות בשר וחלב | הלכות כשרות [18] , סימן פט', סע ד הלכה - הרב אופיר י"ג בכסלו תשפ"ג 24:25
הלכה הרב אופיר וולס 53 17855 לחם הנשאר מארוחה בשרית עם חלב | הלכות כשרות [17] , סימן פט', סע ד הלכה - הרב אופיר י"א בכסלו תשפ"ג 30:10
הלכה הרב אופיר וולס 53 17854 דיני תבשיל | הלכות כשרות [16] , סימן פט', סע ג הלכה - הרב אופיר ו בכסלו תשפ"ג 25:00
הלכה הרב אופיר וולס 53 17777 המתנה בין תבשיל בשרי לחלבי | הלכות כשרות [15] סימן פט', ד כסלו הלכה - הרב אופיר ד בכסלו תשפ"ג 23:30
הלכה הרב אופיר וולס 53 17776 הרחקות בין בשר לחלב | הלכות כשרות [14] סימן פט' סעיף ג' הלכה - הרב אופיר כ"ט בחשוון תשפ"ג 26:15
הלכה הרב אופיר וולס 53 17727 על איזה סוגי מאכלים לא צריך לחכות בין בשר לחלב | הלכות כשרות [13] , שו''ע יורה דעה סימן פט' סע' ב-ג הלכה - הרב אופיר כ"ז בחשוון תשפ"ג 26:15
הלכה הרב אופיר וולס 53 17724 היתרים מיוחדים לקיצור המתנת בין בשר לחלב | הלכות כשרות [12], שו''ע יורה דעה סימן פט' הלכה - הרב אופיר כ"ב בחשוון תשפ"ג 26:40
הלכה הרב אופיר וולס 53 17723 שיטות שונות לזמן המתנה בין בשר לחלב | הלכות כשרות [11] , שו''ע יורה דעה סימן פט' סע א הלכה - הרב אופיר כ בחשוון תשפ"ג 26:25
הלכה הרב אופיר וולס 53 17719 תחילת זמן ספירת השעות בין בשר לחלב | הלכות כשרות [10] ,שו''ע יורה דעה סימן פט' הלכה - הרב אופיר ט"ו בחשוון תשפ"ג 32:00
הלכה הרב אופיר וולס 53 17671 מדיני הפרדה בין בשר וחלב | הלכות כשרות [9] שו''ע יורה דעה סימן פח' הלכה - הרב אופיר י"ג בחשוון תשפ"ג 28:00
הלכה הרב אופיר וולס 53 17670 מדיני הפרדה בין בשר וחלב | הלכות כשרות [8] שו''ע יורה דעה סימן פח' הלכה - הרב אופיר ח בחשוון תשפ"ג 26:30
הלכה הרב אופיר וולס 53 17669 דין בשר עובר הנמצא בתוך רחם אמו | הלכות כשרות [7] שו''ע יורה דעה הלכה - הרב אופיר ח בתשרי תשפ"ג 26:20
הלכה הרב אופיר וולס 53 17668 בירור הגדרת בשר וחלב | הלכות כשרות [6] שו''ע יורה דעה הלכה - הרב אופיר ג בתשרי תשפ"ג 24:25
הלכה הרב אופיר וולס 53 17667 הלכות כשרות [5], סימן פז' הלכה - הרב אופיר כ"ה באלול תשפ"ב 27:25
הלכה הרב אופיר וולס 53 17666 הלכות כשרות [4] , סימן פז' סעיף ה' הלכה - הרב אופיר כ"ג באלול תשפ"ב 32:30
הלכה הרב אופיר וולס 53 17624 מראית עין בבשר וחלב | הלכות כשרות [3] סימן פז' סעיף ג'-ד' הלכה - הרב אופיר י"ז באלול תשפ"ב 26:50
הלכה הרב אופיר וולס 53 17623 דיני דאורייתא ודרבנן בבשר וחלב | הלכות כשרות [2] יו"ד סימן פז' סעיף א'-ג' הלכה - הרב אופיר י"א באלול תשפ"ב 29:55
הלכה הרב אופיר וולס 53 17581 הקדמה להלכות בשר וחלב | הלכות כשרות [1] יו"ד סימן פז' סעיף א' הלכה - הרב אופיר ט באלול תשפ"ב 30:00
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים