הראיה לעומת ההוכחות | כוזרי [30] , מאמר ראשון סע' טו' -טז'

הרב יוסף קלנר

כ"ו באלול תשפ"ג

הראיה לעומת ההוכחות | כוזרי [30] , מאמר ראשון סע' טו' -טז'

הרב יוסף קלנר

כ"ו באלול תשפ"ג
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב יוסף קלנר 23 18610 הראיה לעומת ההוכחות | כוזרי [30] , מאמר ראשון סע' טו' -טז' כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] כ"ו באלול תשפ"ג 48:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 18573 הגדרת האמונה בשפת החבר | כוזרי [29] , מאמר ראשון סע' י'- טז' כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] י"ט באלול תשפ"ג 46:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 18552 הדיסוננס בין הצד הגולמי לצד הנשמתי של המלך | כוזרי [28], מאמר ראשון סע' י'- טז' כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] י"ב באלול תשפ"ג 42:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 18534 פניית המלך ליהודים | כוזרי [27] , מאמר ראשון סע' י' כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] ה באלול תשפ"ג 38:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 18475 טענת המוסלמי ודחייתו | כוזרי [26] מאמר ראשון סע' ה'-ט' כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] ז באב תשפ"ג 42:15
אמונה הרב יוסף קלנר 23 18458 אמונה אצל הדתיים היא זריקת השכל | כוזרי [25] מאמר ראשון סע' ה' כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] כ"ט בתמוז תשפ"ג 38:35
אמונה הרב יוסף קלנר 23 18436 קווי היסוד של הנוצרי | כוזרי [24] מאמר ראשון סע' ד' -ה' כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] כ"ב בתמוז תשפ"ג 36:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 18404 המעבר מהפילוסוף לדתיים | כוזרי [23] מאמר ראשון סע' ד' כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] ח בתמוז תשפ"ג 37:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 18355 'העניין האלוקי' | כוזרי[22] מאמר ראשון סע' ג-ד' כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] כ"ד בסיוון תשפ"ג 41:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 18323 דחייתו של הכוזרי לדברי הפילוסוף ע''י הוכחה מציאותית | כוזרי [21], מאמר ראשון סע' ב-ג' כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] י"ז בסיוון תשפ"ג 35:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 18251 דחייתו של הכוזרי לדברי הפילוסוף | כוזרי [20] מאמר ראשון סע' ב כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] כ"ה באייר תשפ"ג 42:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 18250 הקונפליקט של הנפש הגוי | כוזרי [19] המשך מאמר ראשון סע' א כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] י"ח באייר תשפ"ג 35:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 18172 דברי הפילוסוף מנק' מבט פסיכולוגית | כוזרי [17] מאמר ראשון סע' א כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] כ"ח באדר תשפ"ג 43:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 18139 המשך הפילוסוף | כוזרי [16] ,מאמר ראשון סע' א כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] ז באדר תשפ"ג 44:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 18087 הרצאת הפילוסוף וההסבר הפשוט שלהם | כוזרי [15] , מאמר ראשון סע' א כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] ל בשבט תשפ"ג 38:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 18078 כוזרי [14] , מאמר ראשון סע' א כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] כ"ג בשבט תשפ"ג 33:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 18039 חזרה על עיקרי השיעור הקודם | כוזרי [13] , מאמר ראשון סע' א כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] ט"ז בשבט תשפ"ג 44:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 18210 דברי הפילוסוף מנק' מבט פסיכולוגית המשך | כוזרי 18 , מאמר ראשון סע' א כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] י"א בשבט תשפ"ג 37:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 18038 הספקנות לא שייכת ביחס לעצם הטענה הסובייקטיבית | כוזרי [12] , מאמר ראשון סע' א כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] ט בשבט תשפ"ג 40:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 17946 האם ריבוי דעות היא הוכחה לספקנות? | כוזרי [11] , מאמר ראשון סע' א כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] כ"ד בטבת תשפ"ג 48:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 17940 מהי מטרת הצגת הדעות האחרות בספר | כוזרי [10] , מאמר ראשון סע' א כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] י"ז בטבת תשפ"ג 37:55
אמונה הרב יוסף קלנר 23 17863 המשכילים יבינו, ופניית המלך לפילוסוף | כוזרי [9] מאמר ראשון סע' א כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] ג בטבת תשפ"ג 50:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 17862 התגובה הראשונית לחלום | כוזרי [8] מאמר ראשון סע' א כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] י"ט בכסלו תשפ"ג 39:15
אמונה הרב יוסף קלנר 23 17803 בין, כי היא תבינך | כוזרי [7] ,מאמר ראשון סע' א כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] ה בכסלו תשפ"ג 48:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 17747 דע את נפשך ובקש לה בורא | כוזרי [6] מאמר ראשון סע' א כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] כ"ח בחשוון תשפ"ג 46:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 17734 חלום שגדול מריאליזם | כוזרי [5] , מאמר ראשון סע' א כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] כ"ב בחשוון תשפ"ג 43:15
אמונה הרב יוסף קלנר 23 17708 כינוי החבר ומהות החלום | כוזרי [4] , מאמר ראשון סע' א כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] ט"ו בחשוון תשפ"ג 51:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 17707 הקדמה | כוזרי [3] כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] כ"ד באלול תשפ"ב 48:55
אמונה הרב יוסף קלנר 23 17706 הקדמה | כוזרי [2] כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] י"ז באלול תשפ"ב 50:55
אמונה הרב יוסף קלנר 23 17621 הקדמה |כוזרי [1] כוזרי הרב קלנר [תשפ"ג] י באלול תשפ"ב 46:25
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
ספר משלי