הכרחיות נבואת משה וסגולת ישראל | גבורות ה' [42] , פרק כד'

הרב אליעזר קשתיאל

ו בתשרי תשפ"ד

הכרחיות נבואת משה וסגולת ישראל | גבורות ה' [42] , פרק כד'

הרב אליעזר קשתיאל

ו בתשרי תשפ"ד
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18647 הכרחיות נבואת משה וסגולת ישראל | גבורות ה' [42] , פרק כד' גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] ו בתשרי תשפ"ד 56:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18627 גבורות ה' [41] , פרק כג' גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] כ"ח באלול תשפ"ג 30:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18587 הופעת ה' בעולם תלויה בישראל | גבורות ה' [40] , פרק כג' גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] כ"א באלול תשפ"ג 39:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18554 חמשת שמותיו של הר סיני בבירור מהותו של עמ''י | גבורות ה' [39], פרק כג' גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] י"ד באלול תשפ"ג 49:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18530 אופיו של רועה הצאן והמדבר וחשיבותם בתהליך יצירת עמ''י | גבורות ה' [38] , פרק כב' גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] ז באלול תשפ"ג 51:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18467 גאולה מתחילה בכלל ישראל | גבורות ה' [37] , פרק כא' גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] ב באב תשפ"ג 54:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18444 משה מייצג את הקב''ה | גבורות ה' [36] , פרק כ' גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] כ"ד בתמוז תשפ"ג 56:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18426 הסיבה שמשה היה צריך לעבור אצל יתרו ולהתחתן עם ציפורה | גבורות ה' [35], פרק יט' גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] י"ז בתמוז תשפ"ג 37:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18394 הצמאון הפנימי לאמת משלים את האמת המוחלטת | גבורות ה' [34] , פרק יט' גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] י בתמוז תשפ"ג 47:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18379 כלליותו של משה מול פרטיות האנושות | גבורות ה' [33] , פרק יח'- יט' גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] ג בתמוז תשפ"ג 50:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18354 לידת משה- תחילת המאבק עם הזרימה המצרים | גבורות ה' [32] , פרק יז' גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] כ"ו בסיוון תשפ"ג 51:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18336 ענוותנותו של משה המשפיעה על המציאות | גבורות ה' [31] , פרק יז' גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] י"ט בסיוון תשפ"ג 51:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18316 משה רבנו הוא בחירה אלוקית שאינה תלויה בבחירה חופשית | גבורות ה' [30] , פרק טז', גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] י"ב בסיוון תשפ"ג 52:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18274 המאבק על החינוך | גבורות ה' [29] , פרק טו' גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] כ"ז באייר תשפ"ג 44:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18237 הניסיונות להפוך את ישראל לעם חומרי | גבורות ה' [28] פרק טו' גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] כ באייר תשפ"ג 52:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18217 מטרת מצרים - איבוד הזהות הישראלית | גבורות ה' [27] סוף פרק יד' גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] י"ג באייר תשפ"ג 01:02:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18182 השוני שמביא ספר שמות ופעולתה של ההנהגה האלוקית | גבורות ה' [26], פרק יג' -יד' גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] ו באייר תשפ"ג 55:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18142 חשיפת מהות ישראל על ידי שעבוד מצרים | גבורות ה' [25] פרק יב' גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] כ"ג באדר תשפ"ג 51:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18129 הסיבה ל400 שנות גלות ועניינו של יוסף ומכירתו בתהליך השעבוד | גבורות ה' [24] , פרק י'- יא' גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] ט"ז באדר תשפ"ג 56:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18128 החיסרון שבצדיק יחיד לעומת כלל האומה | גבורות ה' [23] , סוף פרק ט' גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] ט באדר תשפ"ג 51:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18099 הסיבות לשעבוד מצרים | גבורות ה' [22], פרק ט' גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] ב באדר תשפ"ג 57:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18075 הלימוד הייחודי מארבע המלכויות | גבורות ה' [21] פרק ח' גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] כ"ה בשבט תשפ"ג 57:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18042 הנושא הלאומי של ישראל - אהבה | גבורות ה' [20] פרק ח' גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] י"ח בשבט תשפ"ג 55:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18024 בירור מעלתם הלאומית של ישראל שמהותו זה שמירה על איזונים | גבורות ה' [19] פרק ח' גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] י"ב בשבט תשפ"ג 57:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18000 גבורות ה' [18] פרק ז' גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] ד בשבט תשפ"ג 49:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17956 ההבדלים בין הבטחה לנבואה | גבורות ה' [17] פרק ז' גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] כ"ו בטבת תשפ"ג 57:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17955 אברהם - הטבע ממש | גבורות ה' [16] פרק ו' גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] י"ט בטבת תשפ"ג 44:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17861 זהות מצרים וכנען, אברהם והולדתו כשורש ליצאת מצרים | גבורות ה' [14] פרק ד'-ה' גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] ה בטבת תשפ"ג 01:06:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17819 גבורות ה' [13] פרק ד' גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] כ"א בכסלו תשפ"ג 01:03:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17802 החידוש של ישראל- קדושת הגוף | גבורות ה' [12] , פרק ג' גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] י"ד בכסלו תשפ"ג 53:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17770 זהותנו הלאומית היא תוצר אלוקי | גבורות ה' [11] פרק ג' גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] ז בכסלו תשפ"ג 01:00:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17750 חשיבות סיפור השבח ויציאת מצרים | גבורות ה' [10] פרק א'-ב' גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] ל בחשוון תשפ"ג 50:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17733 שבעה דרכים בהם הקב''ה מתגלה כמלך | גבורות ה' [9] גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] כ"ג בחשוון תשפ"ג 01:00:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17698 מטרת הנס להעביר מסר לאדם | גבורות ה' [8] סוף הקדמה שנייה גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] ט"ז בחשוון תשפ"ג 57:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17679 גבורות ה' [7] גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] ט בחשוון תשפ"ג 01:02:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17678 גבורות ה' [6] גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] ב בחשוון תשפ"ג 53:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17677 שיטת הרלב''ג לסיבת הניסים | גבורות ה' [5] גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] ד בתשרי תשפ"ג 53:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17644 גבורות ה' [4] גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] כ"ו באלול תשפ"ב 01:07:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17613 מלכות ה' על ישראל בלבד | גבורות ה' [03] הקדמה ראשונה גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] י"ט באלול תשפ"ב 1:04:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17589 אין מלמדים מדעי האטום לסטודנט שאינו הגון | גבורות ה' [02] הקדמה ראשונה גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] י"ב באלול תשפ"ב 52:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17566 התורה זו האמת האלוקית ששייכת לאדם | גבורות ה' [1] הקדמה ראשונה גבורות ה' הרב קשתיאל [תשפ"ג] ה באלול תשפ"ב 01:12:45
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים