עבודת התורה בדורותינו | דעת אלוקים [43]

הרב דוד טורנר

ג באב תשפ"ג

עבודת התורה בדורותינו | דעת אלוקים [43]

הרב דוד טורנר

ג באב תשפ"ג
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
כתבי הראי"ה הרב דוד טורנר 63 18515 עבודת התורה בדורותינו | דעת אלוקים [43] דעת אלוקים - הרב טורנר [תשפ"ב] ג באב תשפ"ג 58:00
כתבי הראי"ה הרב דוד טורנר 63 18514 דעת אלוקים [42] דעת אלוקים - הרב טורנר [תשפ"ב] כ"ה בתמוז תשפ"ג 55:50
כתבי הראי"ה הרב דוד טורנר 63 18513 כבוד ה' | דעת אלוקים [41] דעת אלוקים - הרב טורנר [תשפ"ב] י"א בתמוז תשפ"ג 01:01:25
כתבי הראי"ה הרב דוד טורנר 63 18512 כל מהלך החיים | דעת אלוקים [40] דעת אלוקים - הרב טורנר [תשפ"ב] ד בתמוז תשפ"ג 44:40
כתבי הראי"ה הרב דוד טורנר 63 18511 שרגא בטהרא מאי מהני | דעת אלוקים [39] דעת אלוקים - הרב טורנר [תשפ"ב] כ"ז בסיוון תשפ"ג 01:08:10
כתבי הראי"ה הרב דוד טורנר 63 18510 כשזנח ישראל טוב | דעת אלוקים [38] דעת אלוקים - הרב טורנר [תשפ"ב] כ בסיוון תשפ"ג 57:00
כתבי הראי"ה הרב דוד טורנר 63 18509 השאיפה להאידאלים האלוקיים | דעת אלוקים [37] דעת אלוקים - הרב טורנר [תשפ"ב] י"ג בסיוון תשפ"ג 01:05:20
כתבי הראי"ה הרב דוד טורנר 63 18508 דעת אלוקים [36] דעת אלוקים - הרב טורנר [תשפ"ב] כ"א באייר תשפ"ג 01:03:35
כתבי הראי"ה הרב דוד טורנר 63 18507 דעת אלוקים [35] דעת אלוקים - הרב טורנר [תשפ"ב] י"ד באייר תשפ"ג 01:07:05
כתבי הראי"ה הרב דוד טורנר 63 18506 עבודת הרגש והשלילה | דעת אלוקים [34] דעת אלוקים - הרב טורנר [תשפ"ב] ז באדר תשפ"ג 01:04:55
כתבי הראי"ה הרב דוד טורנר 63 18505 ההידרדרות בעקבות שפינוזה | דעת אלוקים [32] דעת אלוקים - הרב טורנר [תשפ"ב] ג באדר תשפ"ג 55:05
כתבי הראי"ה הרב דוד טורנר 63 18504 דעת אלוקים [30] דעת אלוקים - הרב טורנר [תשפ"ב] י"ט בשבט תשפ"ג 44:25
כתבי הראי"ה הרב דוד טורנר 63 18503 דעת אלוקים [29] דעת אלוקים - הרב טורנר [תשפ"ב] י"ב בשבט תשפ"ג 01:06:45
כתבי הראי"ה הרב דוד טורנר 63 18502 זיכוך שפינוזה בחסידות | דעת אלוקים [27] דעת אלוקים - הרב טורנר [תשפ"ב] כ"ז בטבת תשפ"ג 01:00:20
כתבי הראי"ה הרב דוד טורנר 63 18501 דעת אלוקים [26] דעת אלוקים - הרב טורנר [תשפ"ב] כ בטבת תשפ"ג 01:02:50
כתבי הראי"ה הרב דוד טורנר 63 18500 דעת אלוקים [25] דעת אלוקים - הרב טורנר [תשפ"ב] י"ג בטבת תשפ"ג 01:03:45
כתבי הראי"ה הרב דוד טורנר 63 18499 המשך שפינוזה | דעת אלוקים [24] דעת אלוקים - הרב טורנר [תשפ"ב] ו בטבת תשפ"ג 58:45
כתבי הראי"ה הרב דוד טורנר 63 18498 שפינוזה מול קאנט | דעת אלוקים [23] דעת אלוקים - הרב טורנר [תשפ"ב] כ"ב בכסלו תשפ"ג 57:15
כתבי הראי"ה הרב דוד טורנר 63 18497 דעת אלוקים [22] דעת אלוקים - הרב טורנר [תשפ"ב] ט"ו בכסלו תשפ"ג 25:00
כתבי הראי"ה הרב דוד טורנר 63 18496 קריאה באלקים שלא מתוך מקור ישראל | דעת אלוקים [21] דעת אלוקים - הרב טורנר [תשפ"ב] ח בכסלו תשפ"ג 48:55
כתבי הראי"ה הרב דוד טורנר 63 18495 דעת אלוקים [20] דעת אלוקים - הרב טורנר [תשפ"ב] א בכסלו תשפ"ג 55:50
כתבי הראי"ה הרב דוד טורנר 63 18494 דעת אלוקים [19] דעת אלוקים - הרב טורנר [תשפ"ב] כ"ד בחשוון תשפ"ג 59:20
כתבי הראי"ה הרב דוד טורנר 63 18493 הברק של הגודל | דעת אלוקים [18] דעת אלוקים - הרב טורנר [תשפ"ב] י"ז בחשוון תשפ"ג 44:15
כתבי הראי"ה הרב דוד טורנר 63 18492 דעת אלוקים [15] דעת אלוקים - הרב טורנר [תשפ"ב] ה בתשרי תשפ"ג 59:05
כתבי הראי"ה הרב דוד טורנר 63 18491 דעת אלוקים [14] דעת אלוקים - הרב טורנר [תשפ"ב] כ באלול תשפ"ב 01:14:25
כתבי הראי"ה הרב דוד טורנר 63 18490 מדרגה ד-ה | דעת אלוקים [13] דעת אלוקים - הרב טורנר [תשפ"ב] י"ג באלול תשפ"ב 01:01:00
כתבי הראי"ה הרב דוד טורנר 63 17487 השלב השלישי- התגלות החזיון מתוך הנק' הפנימית- הנשמה | דעת אלוקים [11] דעת אלוקים - הרב טורנר [תשפ"ב] כ"ח בתמוז תשפ"ב 39:40
כתבי הראי"ה הרב דוד טורנר 63 17464 חמשת מדרגות התרוממות המחשבה | דעת אלוקים [10] דעת אלוקים - הרב טורנר [תשפ"ב] כ"א בתמוז תשפ"ב 37:55
כתבי הראי"ה הרב דוד טורנר 63 17403 המחשבה המרוממת מעל השטח הנמוך (2) | דעת אלוקים [09] דעת אלוקים - הרב טורנר [תשפ"ב] י"ד בתמוז תשפ"ב 47:40
כתבי הראי"ה הרב דוד טורנר 63 17381 המחשבה המרוממת מעל השטח הנמוך | דעת אלוקים [08] דעת אלוקים - הרב טורנר [תשפ"ב] ז בתמוז תשפ"ב 48:50
כתבי הראי"ה הרב דוד טורנר 63 17363 תום הילדות | דעת אלוקים [07] דעת אלוקים - הרב טורנר [תשפ"ב] ל בסיוון תשפ"ב 44:00
כתבי הראי"ה הרב דוד טורנר 63 17361 המחשבה הילדותית | דעת אלוקים [06] דעת אלוקים - הרב טורנר [תשפ"ב] י"ט בסיוון תשפ"ב 43:10
כתבי הראי"ה הרב דוד טורנר 63 17330 השערה {2} | דעת אלוקים [05] דעת אלוקים - הרב טורנר [תשפ"ב] ט"ז בסיוון תשפ"ב 37:05
כתבי הראי"ה הרב דוד טורנר 63 17319 השערה | דעת אלוקים [04] דעת אלוקים - הרב טורנר [תשפ"ב] ט בסיוון תשפ"ב 50:30
כתבי הראי"ה הרב דוד טורנר 63 17253 היחס לעצם | דעת אלוקים [3] דעת אלוקים - הרב טורנר [תשפ"ב] כ"ג באייר תשפ"ב 44:05
כתבי הראי"ה הרב דוד טורנר 63 17248 התפיסה הקנטיאנית | דעת אלוקים [2] דעת אלוקים - הרב טורנר [תשפ"ב] י"ז באייר תשפ"ב 42:25
כתבי הראי"ה הרב דוד טורנר 63 17247 דעת אלוקים [1] הקדמה למאמר דעת אלוקים - הרב טורנר [תשפ"ב] י באייר תשפ"ב 43:30
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים