אגרת שעט - שיעור 1 | אורות הקודש ג' [36] מוסר הקודש עמ' כג סעיף יז

הרב יוסף קלנר

י"א באייר תשפ"ג

אגרת שעט - שיעור 1 | אורות הקודש ג' [36] מוסר הקודש עמ' כג סעיף יז

הרב יוסף קלנר

י"א באייר תשפ"ג
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 18229 אגרת שעט - שיעור 1 | אורות הקודש ג' [36] מוסר הקודש עמ' כג סעיף יז אורות הקודש ג' - הרב קלנר [תשפ"ב] י"א באייר תשפ"ג 52:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 18228 אגרת רפ"ג - שיעור 7 | אורות הקודש ג' [35] מוסר הקודש עמ' כג סעיף יז אורות הקודש ג' - הרב קלנר [תשפ"ב] כ"ח באדר תשפ"ג 01:00:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 18171 אגרת רפ"ג - שיעור 6 | אורות הקודש ג' [34] מוסר הקודש עמ' כג סעיף יז אורות הקודש ג' - הרב קלנר [תשפ"ב] ז באדר תשפ"ג 58:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 18170 אגרת רפ"ג - שיעור 5 | אורות הקודש ג' [33] מוסר הקודש עמ' כג סעיף יז אורות הקודש ג' - הרב קלנר [תשפ"ב] ל בשבט תשפ"ג 54:35
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 18169 אגרת רפ"ג - שיעור 4 | אורות הקודש ג' [32] מוסר הקודש עמ' כג סעיף יז אורות הקודש ג' - הרב קלנר [תשפ"ב] כ"ג בשבט תשפ"ג 57:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 18168 אגרת רפ"ג - שיעור 3 | אורות הקודש ג' [31] מוסר הקודש עמ' כג סעיף יז אורות הקודש ג' - הרב קלנר [תשפ"ב] ט"ז בשבט תשפ"ג 57:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 18167 אגרת רפ"ג - שיעור 2 | אורות הקודש ג' [30] מוסר הקודש עמ' כג סעיף יז אורות הקודש ג' - הרב קלנר [תשפ"ב] ט בשבט תשפ"ג 49:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 18166 אגרת רפ"ג - שיעור 1 | אורות הקודש ג' [29] מוסר הקודש עמ' כג סעיף יז אורות הקודש ג' - הרב קלנר [תשפ"ב] ב בשבט תשפ"ג 50:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17979 הטבע המוסרי והבחירה הכמוסה | אורות הקודש ג' [28] מוסר הקודש עמ' כג סעיף יז אורות הקודש ג' - הרב קלנר [תשפ"ב] כ"ד בטבת תשפ"ג 52:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17978 האליליים הרוחניים | אורות הקודש ג' [27] מוסר הקודש עמ' כא-כג סעיפים טז-יז אורות הקודש ג' - הרב קלנר [תשפ"ב] י"ז בטבת תשפ"ג 52:40
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17844 היחס בין השכל והמוסר | אורות הקודש ג' [26] מוסר הקודש עמ' יט-כא סעיפים טו-טז אורות הקודש ג' - הרב קלנר [תשפ"ב] ג בטבת תשפ"ג 48:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17843 המוסר ומקורו | אורות הקודש ג' [25] מוסר הקודש עמ' טו סעיף יד אורות הקודש ג' - הרב קלנר [תשפ"ב] י"ט בכסלו תשפ"ג 55:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17842 הקדושה והמוסר | אורות הקודש ג' [24] מוסר הקודש עמ' יג-יד סעיפים יב-יג אורות הקודש ג' - הרב קלנר [תשפ"ב] ה בכסלו תשפ"ג 56:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17841 הטבע והמוסר | אורות הקודש ג' [23] מוסר הקודש עמ' יב סעיפים ט-י אורות הקודש ג' - הרב קלנר [תשפ"ב] כ"ח בחשוון תשפ"ג 54:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17840 האושר הרצוני ומדת המוסר המוחלט | אורות הקודש ג' [22] מוסר הקודש עמ' יא-יב סעיפים ט-י אורות הקודש ג' - הרב קלנר [תשפ"ב] כ"א בחשוון תשפ"ג 53:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17839 הירידה הכללית | אורות הקודש ג' [21] מוסר הקודש עמ' יא סעיף ט אורות הקודש ג' - הרב קלנר [תשפ"ב] י"ד בחשוון תשפ"ג 43:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17838 מוסר האישיות העולמית הכללית | אורות הקודש ג' [20], מוסר הקודש עמ' יא סעיף ט אורות הקודש ג' - הרב קלנר [תשפ"ב] כ"ד באלול תשפ"ב 51:35
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17834 אורות הקודש ג' [19] מוסר הקודש עמ' י סעיפים ז-ח, המוסר והמצוות אורות הקודש ג' - הרב קלנר [תשפ"ב] י"ז באלול תשפ"ב 50:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17833 אורות הקודש ג' [18] מוסר הקודש עמ' ח סעיף ו וקובץ ג סעיף כא-כב, המצוה הכללית האלקית אורות הקודש ג' - הרב קלנר [תשפ"ב] י באלול תשפ"ב 53:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17832 אורות הקודש ג' [17] מוסר הקודש עמ' ח סעיף ו וקובץ ג סעיף כא-כב, כי זה כל האדם אורות הקודש ג' - הרב קלנר [תשפ"ב] ג באלול תשפ"ב 50:40
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17831 ההתפלספות החומרנית | אורות הקודש ג' [16] מוסר הקודש עמ' ח סעיף ו וקובץ ג סעיף כא-כב אורות הקודש ג' - הרב קלנר [תשפ"ב] ה באב תשפ"ב 41:35
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17830 מקור המוסר | אורות הקודש ג' [15] מוסר הקודש עמ' ז-ח סעיפים ה-ו אורות הקודש ג' - הרב קלנר [תשפ"ב] כ"ז בתמוז תשפ"ב 48:35
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17453 המקור העצמי של המוסר | אורות הקודש ג' [14] מוסר הקודש עמ' ו-ז סעיף ד אורות הקודש ג' - הרב קלנר [תשפ"ב] כ בתמוז תשפ"ב 48:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17440 קשר האדם וההוויה | אורות הקודש ג' [13] מוסר הקודש עמ' ד-ה סעיף ג אורות הקודש ג' - הרב קלנר [תשפ"ב] י"ג בתמוז תשפ"ב 43:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17396 מוסר ההוויה | אורות הקודש ג' [12] מוסר הקודש עמ' ד סעיף ג אורות הקודש ג' - הרב קלנר [תשפ"ב] ו בתמוז תשפ"ב 45:50
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17395 המוסר הכללי העליון | אורות הקודש ג' [11] מוסר הקודש עמ' ג-ד סעיפים ב-ג אורות הקודש ג' - הרב קלנר [תשפ"ב] כ"ט בסיוון תשפ"ב 44:40
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17394 אורות הקודש ג' [10] ראש דבר עמ' לד סעיף יח ומוסר הקודש עמ' א סעיף א אורות הקודש ג' - הרב קלנר [תשפ"ב] כ"ב בסיוון תשפ"ב 47:40
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17393 אמת ושקר טוב ורע | אורות הקודש ג' [9] ראש דבר עמ' לב סעיף טז אורות הקודש ג' - הרב קלנר [תשפ"ב] ט"ו בסיוון תשפ"ב 45:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17391 המוסר שבמידות והמעשים החוקיים | אורות הקודש ג' [8] ראש דבר עמ' לב סעיף טו אורות הקודש ג' - הרב קלנר [תשפ"ב] ח בסיוון תשפ"ב 47:50
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17392 אורות הקודש ג' [7] חסר אורות הקודש ג' - הרב קלנר [תשפ"ב] א בסיוון תשפ"ב
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17390 יראת השמים וגבורת האדם | אורות הקודש ג' [6] ראש דבר עמ' כח-לא סעיפים יב-יג אורות הקודש ג' - הרב קלנר [תשפ"ב] כ"ג באייר תשפ"ב 42:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17240 השפעת יראת השמים על האדם | אורות הקודש ג' [5] ראש דבר עמ' כז-כח סעיפים יא-יב אורות הקודש ג' - הרב קלנר [תשפ"ב] ט"ז באייר תשפ"ב 42:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17239 יראת שמים - בסיס האמונה | אורות הקודש ג' [4] ראש דבר עמ' כו-כז סעיפים ט-יא אורות הקודש ג' - הרב קלנר [תשפ"ב] ט באייר תשפ"ב 44:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17238 יראת ה' ומוסר | אורות הקודש ג' [3] ראש דבר עמ' כד-כה סעיפים ו-ח אורות הקודש ג' - הרב קלנר [תשפ"ב] ב באייר תשפ"ב 01:02:35
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17237 לימוד אמונה ויראת ה' | אורות הקודש ג' [2] ראש דבר עמ' כא-כג סעיפים ג-ה אורות הקודש ג' - הרב קלנר [תשפ"ב] כ"ו באדר ב תשפ"ב 44:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17236 מבואים לאמונה ולמוסר | אורות הקודש ג' [1] ראש דבר עמ' יט-כ סעיפים א-ב אורות הקודש ג' - הרב קלנר [תשפ"ב] י"ב באדר ב תשפ"ב 54:35
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך