דבקות במטרה מבטלת רעשי רקע | מסילת ישרים [56] , פרק כב'

הרב אליעזר קשתיאל

כ"ג באדר ב תשפ"ד

דבקות במטרה מבטלת רעשי רקע | מסילת ישרים [56] , פרק כב'

הרב אליעזר קשתיאל

כ"ג באדר ב תשפ"ד
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 19133 דבקות במטרה מבטלת רעשי רקע | מסילת ישרים [56] , פרק כב' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] כ"ג באדר ב תשפ"ד 50:30
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 19122 ענווה כחיבור לטבע וענווה שבמעשה | מסילת ישרים [55],פרק כב' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] ט"ז באדר ב תשפ"ד 45:30
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 19092 העניו תמיד מסתכל קדימה | מסילת ישרים [54] פרק כב' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] ט באדר ב תשפ"ד 42:50
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 19072 בטחון החסיד וקניין הענווה | מסילת ישרים [53] , פרק כא' -כב' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] ב באדר ב תשפ"ד 48:40
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 19044 נקודת ההשוואה ש האדם צריכה להיות כלפי הקב''ה ולא כלפי החברה | מסילת ישרים [52] פרק כא' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] כ"ה באדר א תשפ"ד 44:40
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 19035 הסכנה שבחסידות | מסילת ישרים [51], פרק כ' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] י"ח באדר א תשפ"ד 44:05
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 19006 הכוחות שהחסיד נותן לאומה והסכנה שבחסידות | מסילת ישרים [50] , פרק יט' - כ' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] י"א באדר א תשפ"ד 50:30
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 18633 החסיד הלאומי- איש החזון שכותב את ההיסטוריה | מסילת ישרים [49] , פרק יט' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] ד בתשרי תשפ"ד 54:25
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 18620 השמחה, הקנאות ולקיחת האחריות של החסיד | מסילת ישרים [48] , פרק יט' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] כ"ו באלול תשפ"ג 55:55
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 18575 דבקות באמת שמובילה לאהבה | מסילת ישרים [47] , פרק יט' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] י"ט באלול תשפ"ג 58:30
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 18547 משמעות כיבוד ת''ח ותחילת הבירור מהי אהבת ה' | מסילת ישרים [46] , פרק יט' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] י"ב באלול תשפ"ג 52:35
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 18521 חסידות בהלכה | מסילת ישרים [45] , פרק יט' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] ה באלול תשפ"ג 53:20
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 18468 מצוות- שינוי תודעה שהמלך כאן | מסילת ישרים [44] , פרק יט' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] ז באב תשפ"ג 47:35
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 18452 רגש היראה המחובר למעשים | מסילת ישרים [43] פרק יט' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] כ"ט בתמוז תשפ"ג 49:45
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 18395 החסיד מרחם על הבריות | מסילת ישרים [42] , פרק יט' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] ט בתמוז תשפ"ג 34:10
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 18352 תודעת הכבוד של החסיד | מסילת ישרים [41] , פרק יט' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] כ"ד בסיוון תשפ"ג 42:00
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 18317 התבטלות לאינסוף | מסילת ישרים [40] , פרק יח' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] י"ז בסיוון תשפ"ג 42:30
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 18306 אין מקום לדמיונות בחסידות | מסילת ישרים [39] , פרק יח' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] י בסיוון תשפ"ג 53:55
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 18295 חוסר ההיגיון ברדיפת ההנאות והכבוד המדומה | מסילת ישרים [38] , פרק יז' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] ד בסיוון תשפ"ג 41:45
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 18247 הטהרה היא תנאי לאהבה | מסילת ישרים [37] , פרק טו' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] כ"ה באייר תשפ"ג 53:55
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 18241 נהנתנות גורמת לטיפשות | מסילת ישרים [36], פרק טו' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] י"ט באייר תשפ"ג 52:20
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 18240 הפרישות היא אמצעי ולא מטרה | מסילת ישרים [35] , פרק יד -טו' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] י"א באייר תשפ"ג 01:06:00
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 18140 הפרישות מצריכה חירות וחוסר התמכרות | מסילת ישרים [34] , פרק יג' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] כ"א באדר תשפ"ג 45:35
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 18090 הפרשיות זה הגיון בריא | מסילת ישרים [33] , פרק יא'- יג' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] כ"ט בשבט תשפ"ג 01:05:30
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 18062 שיא הנקיות - הכרת הערך העצמי | מסילת ישרים [32] פרק יא' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] כ"ג בשבט תשפ"ג 59:30
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 18020 בלעדיות ותחרותיות מחלקי הכעס והקנאה | מסילת ישרים [31] , פרק יא' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] ט"ז בשבט תשפ"ג 01:03:25
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 18005 הגאווה- הצורך להגדיר את עצמך | מסילת ישרים [30] , פרק יא' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] ט בשבט תשפ"ג 51:40
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 17975 הגדרה עצמית היא גאווה | מסילת ישרים [29] פרק יא' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] ב בשבט תשפ"ג 59:25
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 17949 המעבר מנקיות לפרישות עובר בתיקון המידות | מסילת ישרים [28] פרק יא' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] כ"ד בטבת תשפ"ג 49:30
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 17902 חומרת השקר וחילול השם | מסילת ישרים [27] פרק יא' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] י"ז בטבת תשפ"ג 56:36
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 17877 הימנעות מלשון הרע ומנקמה- בגלל שאנחנו לא במלחמה | מסילת ישרים [26] , פרק יא', המערכה החברתית חלק ב' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] י בטבת תשפ"ג 49:40
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 17821 מיהו המנהיג | מסילת ישרים [25] פרק יא' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] ג בטבת תשפ"ג 48:20
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 17816 האכילה - בין ישראל לאומות העולם | מסילת ישרים [24] פרק יא' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] כ"ו בכסלו תשפ"ג 52:55
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 17798 נקיות בעריות- אין סברות בצניעות | מסילת ישרים [23] , פרק יא' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] י"ט בכסלו תשפ"ג 52:05
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 17772 גניבת דעת - נטילת נפש | מסילת ישרים [22] פרק יא' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] י"ב בכסלו תשפ"ג 38:15
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 17756 תיקון הגזל בדרך אל תיקון המידות | מסילת ישרים [21] , פרק יא' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] ה בכסלו תשפ"ג 49:15
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 17751 התנהלות כספית נכונה | מסילת ישרים [20] פרק יא' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] כ"ז בחשוון תשפ"ג 45:40
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 17709 חשיבותה של הזריזות | מסילת ישרים [19] פרק ט'-י' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] כ"א בחשוון תשפ"ג 49:00
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 17703 אדם לעמל יולד | מסילת ישרים [18] פרק ט' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] י"ד בחשוון תשפ"ג 56:20
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 17639 גילוי האנרגיה האדירה שטמונה בגוף עצמו | מסילת ישרים [17] פרק ז'-ח' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] כ"ד באלול תשפ"ב 1:05:10
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 17609 רוצה להיות מלך? תהיה זריז | מסילת ישרים [16] פרק ז' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] י"ז באלול תשפ"ב 55:10
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 17585 מגאוות העצלן לזריזות המלאכים | מסילת ישרים [15] פרק ו' -ז' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] י באלול תשפ"ב 01:00:15
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 17556 הצורך הקיומי שבתכונת הזריזות | מסילת ישרים [14] פרק ו' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] ג באלול תשפ"ב 01:00:45
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 17490 היחס לחברה והשפעתה | מסילת ישרים [13] פרק ה' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] ה באב תשפ"ב 52:00
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 17399 מניעות למידת הזריזות | מסילת ישרים [12] פרק ה' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] י"ב בתמוז תשפ"ב 53:05
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 17373 העולם כולו פועל בהנהגה לא בחירית, מלבד לבחירה החופשית של האדם | מסילת ישרים [11] מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] ה בתמוז תשפ"ב 43:05
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 17357 חשיבות הפרטים הקטנים | מסילת ישרים [10] מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] כ"ט בסיוון תשפ"ב 58:10
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 17331 למה אנשים צריכים שלמות? | מסילת ישרים [9] פרק ד' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] ט"ו בסיוון תשפ"ב 1:07:10
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 17307 לימוד תורה - הרמת המבט המאפשרת תחקיר נכון | מסילת ישרים [08] מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] ח בסיוון תשפ"ב 55:35
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 17301 איך עושים חשבון נפש | מסילת ישרים [7] פרק ג' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] א בסיוון תשפ"ב 52:45
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 17251 זהירות - פיקוח נפש | מסילת ישרים [06] פרקים א'-ב' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] כ"ג באייר תשפ"ב 51:10
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 17147 המלחמה הבלתי נגמרת אל השלמות | מסילת ישרים [5] פרק א' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] ב באייר תשפ"ב 42:05
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 17025 חובות העולם הזה כציפייה לחלום העולם הבא | מסילת ישרים [4] פרק א' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] י"ט באדר ב תשפ"ב 01:02:35
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 16980 יראת ה' מביאה לידי הערצה ובושה | מסילת ישרים [3] הקדמת המחבר מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] ה באדר ב תשפ"ב 01:01:45
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 16965 הצורה שבה חוקרים את עבודת ה' | מסילת ישרים [2] הקדמת המחבר מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] כ"ח באדר א תשפ"ב 57:50
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 16963 מדוע נכתב הספר | מסילת ישרים [1] הקדמת המחבר מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשפ"ב] כ"א באדר א תשפ"ב 1:11:10
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים