מה קורה לתורה ולעם בארץ ישראל ומהות ארץ ישראל | לנתיבות ישראל [82] מאמר ''ובחרנו בחיים''

הרב יוסף קלנר

ה באב תשע"ו

מה קורה לתורה ולעם בארץ ישראל ומהות ארץ ישראל | לנתיבות ישראל [82] מאמר ''ובחרנו בחיים''

הרב יוסף קלנר

ה באב תשע"ו
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11419 מה קורה לתורה ולעם בארץ ישראל ומהות ארץ ישראל | לנתיבות ישראל [82] מאמר ''ובחרנו בחיים'' לנתיבות ישראל - הרב קלנר ה באב תשע"ו 56:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11399 לנתיבות ישראל [81] מאמר ''והרעותם ונושענתם'' לנתיבות ישראל - הרב קלנר כ"ז בתמוז תשע"ו 51:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11366 עניין ''יום הזיכרון'' - וכוונת התפילה בפסוקי זכרונות ושופרות | לנתיבות ישראל [80] מאמר ''ונזכרתם ונושענתם ב''' לנתיבות ישראל - הרב קלנר כ בתמוז תשע"ו 1:02:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11309 סגולת כח הזיכרון המיוחד של ישראל | לנתיבות ישראל [79] מאמר ''והרעותם ונושעתם'' לנתיבות ישראל - הרב קלנר י"ג בתמוז תשע"ו 53:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11295 היחס ההלכתי לחילונים ועוברים על המצוות | לנתיבות ישראל [78] מאמר ''לזכותן של ישראל'' לנתיבות ישראל - הרב קלנר ו בתמוז תשע"ו 56:55
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11257 האם צריך לבדוק בציציות את העולים לארץ? | לנתיבות ישראל [77] מאמר ''לזכותן של ישראל'' לנתיבות ישראל - הרב קלנר כ"ט בסיוון תשע"ו 54:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11194 תהליך ההתחדשות של האומה בארצה מקביל לתהליך קבלת התורה | לנתיבות ישראל [76] מאמר ''ויחן ישראל נגד ההר'' לנתיבות ישראל - הרב קלנר כ"ב בסיוון תשע"ו 52:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11146 ''עבדי הם'' - מה אנחנו עבדים? | לנתיבות ישראל [75] מאמר ''ויחן ישראל נגד ההר'' לנתיבות ישראל - הרב קלנר ט"ו בסיוון תשע"ו 55:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11095 חובת ההתמסרות למען הדור | לנתיבות ישראל [74] מאמר ''החסידות והדור'' לנתיבות ישראל - הרב קלנר ח בסיוון תשע"ו 1:00:35
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11029 הערך של תופעת התחייה נבחן על ידי כל מלוא הופעת של כנסת ישראל | לנתיבות ישראל [73] מאמר ''והנצח זו ירושלים'' לנתיבות ישראל - הרב קלנר כ"ג באייר תשע"ו 56:50
אמונה הרב יוסף קלנר 23 10993 ''אחרית הימים בנבואה'' ואיך כל המהלכים ההיסטוריים של חבר הלאומים מוביל לתקומת ישראל | לנתיבות ישראל [72] מאמר ''והנצח זו ירושלים'' לנתיבות ישראל - הרב קלנר ט"ז באייר תשע"ו 1:00:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 10961 הקשר הדדי בין קדושת הארץ לבין קדושת ירושלים | לנתיבות ישראל [71] מאמר ''והנצח זו ירושלים'' לנתיבות ישראל - הרב קלנר י באייר תשע"ו 45:55
אמונה הרב יוסף קלנר 23 10850 מעמד הר סיני, ארץ ישראל ובית הבחירה - מהלך אלוקי אחד | לנתיבות ישראל [70] מאמר ''ישראל שעמדו על הר סיני'' לנתיבות ישראל - הרב קלנר כ"ו באדר ב תשע"ו 53:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 10706 הקדושה הכפולה של מעמד הר סיני | לנתיבות ישראל [69] מאמר ''ישראל שעמדו על הר סיני'' לנתיבות ישראל - הרב קלנר ה באדר ב תשע"ו 21:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 10705 התחזקות ומעבר מהכרח לחופש | לנתיבות ישראל [68] מאמר ''ישראל של בדיעבד וישראל של לכתחילה'' לנתיבות ישראל - הרב קלנר ה באדר ב תשע"ו 40:50
אמונה הרב יוסף קלנר 23 10675 יסודות התפיסה של החרדים לתהליך התחיה | לנתיבות ישראל [67] מאמר ''ישראל של בדיעבד וישראל של לכתחילה'' לנתיבות ישראל - הרב קלנר כ"ח באדר א תשע"ו 56:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 10589 הדיעבד האנושי הוא הלכתחילה האלוקי | לנתיבות ישראל [66] מאמר ''ישראל של בדיעבד וישראל של לכתחילה'' לנתיבות ישראל - הרב קלנר כ"א באדר א תשע"ו 55:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 10545 קדושת השבת והמשפט העברי בחיי האומה | לנתיבות ישראל [65] מאמר ''עמדתינו ועקרונותיה'' לנתיבות ישראל - הרב קלנר י"ד באדר א תשע"ו 1:02:15
אמונה הרב יוסף קלנר 23 10502 מה צריך להיות מצע הבחירות של המפלגה הדתית? | לנתיבות ישראל [64] מאמר ''עמדתינו ועקרונותיה'' לנתיבות ישראל - הרב קלנר ז באדר א תשע"ו 51:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 10443 התמודדות עם משבר לאומי | לנתיבות ישראל [63] מאמר ''ממעמקים'' לנתיבות ישראל - הרב קלנר א באדר א תשע"ו 52:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 10371 חובת הגיוס לצה''ל מצד חיי עולם וחיי שעה | לנתיבות ישראל [62] מאמר ''למצוות הארץ'' לנתיבות ישראל - הרב קלנר כ"ג בשבט תשע"ו 47:55
אמונה הרב יוסף קלנר 23 10346 על גיוס נשים וגיוס תלמידי חכמים ולומדי תורה | לנתיבות ישראל [61] מאמר ''למצוות הארץ'' לנתיבות ישראל - הרב קלנר ט"ז בשבט תשע"ו 55:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 10303 מצוות הגיוס לצה"ל מצד חיי עולם - מצד מצוות התורה | לנתיבות ישראל [60] מאמר ''למצוות הארץ'' לנתיבות ישראל - הרב קלנר ט בשבט תשע"ו 54:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 10222 חובת הגיוס לצה''ל מצד כיבוש וישוב ארץ ישראל | לנתיבות ישראל [59] מאמר ''למצוות הארץ'' לנתיבות ישראל - הרב קלנר ב בשבט תשע"ו 1:05:33
אמונה הרב יוסף קלנר 23 10165 חובת הגיוס לצה''ל מדין פיקוח נפש על היחיד והציבור | לנתיבות ישראל [58] מאמר ''למצוות הארץ'' לנתיבות ישראל - הרב קלנר כ"ד בטבת תשע"ו 46:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 10127 האם יש מצווה להתגיס לצבא? | לנתיבות ישראל [57] מאמר ''למצוות הארץ'' לנתיבות ישראל - הרב קלנר י"ז בטבת תשע"ו 11:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 10126 עמדתנו הרוחנית שתפתור את הבעיות הפוליטיות | לנתיבות ישראל [56] מאמר ''שיר המעלות'' לנתיבות ישראל - הרב קלנר י"ז בטבת תשע"ו 42:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 10087 שיר של הרצי"ה על המצב חודש לפני קום המדינה | לנתיבות ישראל [55] מאמר ''שיר המעלות'' לנתיבות ישראל - הרב קלנר י בטבת תשע"ו 18:50
אמונה הרב יוסף קלנר 23 10080 שנאת חינם ואהבת חינם | לנתיבות ישראל [54] מאמר ''למשמר העם הישראלי'' לנתיבות ישראל - הרב קלנר י בטבת תשע"ו 40:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 10028 החרפה והבזיון לעומת הכבוד הלאומי | לנתיבות ישראל [53] מאמר ''למשמר העם הישראלי'' לנתיבות ישראל - הרב קלנר ג בטבת תשע"ו 1:01:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 9973 הפרידה מעיקר הגלות - מהבוז והחרפה שלנו | לנתיבות ישראל [52] מאמר ''למשמר העם הישראלי'' לנתיבות ישראל - הרב קלנר י"ט בכסלו תשע"ו 57:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 9946 תחנות ומדרגות בגאולה | לנתיבות ישראל [51] מאמר ''אל משמר העם הישראלי'' לנתיבות ישראל - הרב קלנר י"ב בכסלו תשע"ו 1:00:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12096 לא להרים יד אחד על השני בגלל מחלוקת | לנתיבות ישראל [49] מאמר ''את אחי אנוכי מבקש'' לנתיבות ישראל - הרב קלנר ה בכסלו תשע"ו 21:50
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12097 מי אמר שהמדינה היא אתחלתא דגאולה? | לנתיבות ישראל [50] מאמר ''מכתב על תקופץ זמננו ומהלך תשובתה'' לנתיבות ישראל - הרב קלנר ה בכסלו תשע"ו 38:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 9858 האחדות והשלום בישראל כתוצאה מ''אמונת עתנו'' | לנתיבות ישראל [48] מאמר ''אמונת עתנו'' לנתיבות ישראל - הרב קלנר כ"ח בחשוון תשע"ו 59:50
אמונה הרב יוסף קלנר 23 9774 התנגדות הגויים לאמונת עתנו | לנתיבות ישראל [47] מאמר ''אמונת עתנו'' לנתיבות ישראל - הרב קלנר כ"א בחשוון תשע"ו 1:08:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 9736 הגאולה נבנת מתוך המשברים - השואה | לנתיבות ישראל [46] מאמר ''אמונת עתנו'' לנתיבות ישראל - הרב קלנר י"ד בחשוון תשע"ו 1:04:50
אמונה הרב יוסף קלנר 23 9690 אין בן דוד בא עד שיתיאשו מן הגאולה| לנתיבות ישראל [45] מאמר ''אמונת עתנו'' לנתיבות ישראל - הרב קלנר ז בחשוון תשע"ו 42:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 9665 ניהול הפולטיקה הכושל מתחילת ימינו | לנתיבות ישראל [44] מאמר ''אמונת עתנו'' לנתיבות ישראל - הרב קלנר ל בתשרי תשע"ו 59:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 9696 אמונת עתנו שנבנת מתוך כל המשברים | לנתיבות ישראל [43] מאמר ''אמונת עתנו'' לנתיבות ישראל - הרב קלנר כ"ד באלול תשע"ה 1:11:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 9574 האמונה הפנימית הנובעת מחזון האמת | לנתיבות ישראל [42] מאמר ''אמונת עתנו'' לנתיבות ישראל - הרב קלנר י"ז באלול תשע"ה 1:08:15
אמונה הרב יוסף קלנר 23 9540 האידיאל הגדול של הגאולה וההכרח שהיא תבוא | לנתיבות ישראל [41] מאמר ''אמונת עתנו'' לנתיבות ישראל - הרב קלנר י באלול תשע"ה 55:50
אמונה הרב יוסף קלנר 23 9512 סדר ומבנה הגאולה | לנתיבות ישראל [40] מאמר ''אמונת עתנו'' לנתיבות ישראל - הרב קלנר ג באלול תשע"ה 1:00:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 9472 היחס לחלוקת הארץ מבחינה אמונית ורוחנית | לנתיבות ישראל [39] מאמר ''תמימים נהיה! בתורה ובארץ'' לנתיבות ישראל - הרב קלנר ה באב תשע"ה 1:08:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 9440 חוסר החוקיות במכירת ארץ ישראל לגוי | לנתיבות ישראל [38] מאמר ''תמימים נהיה! בתורה ובארץ'' לנתיבות ישראל - הרב קלנר כ"ז בתמוז תשע"ה 57:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 9422 היחס לויתורים טריטוריאלים בארץ ישראל | לנתיבות ישראל [37] מאמר ''תמימים נהיה! בתורה ובארץ'' לנתיבות ישראל - הרב קלנר כ בתמוז תשע"ה 1:00:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 9348 האמת הפנימית המתגלה מתוך הרשע שכנגדנו | לנתיבות ישראל [36] מאמר ''נצח אמתנו'' לנתיבות ישראל - הרב קלנר ו בתמוז תשע"ה 1:02:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 9303 מי הם המנהיגים של עם ישראל | לנתיבות ישראל [35] מאמר ''נצח אומתנו'' לנתיבות ישראל - הרב קלנר כ"ט בסיוון תשע"ה 1:00:15
אמונה הרב יוסף קלנר 23 9271 חובתינו ומצוותינו להקים מדינה ואזהרה לגויים וחובתם לא להפריע | לנתיבות ישראל [34] מאמר ''נצח אומתנו'' לנתיבות ישראל - הרב קלנר כ"ב בסיוון תשע"ה 55:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 9260 חובת ההתאמצות של אומה''ע ושלנו להקים מדינה | לנתיבות ישראל [33] מאמר ''נצח אומתנו'' לנתיבות ישראל - הרב קלנר ט"ו בסיוון תשע"ה 20:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 9244 צביעות אומות העולם ביחס כלפי ישראל | לנתיבות ישראל [32] מאמר ''על חילול הקודש'' לנתיבות ישראל - הרב קלנר ט"ו בסיוון תשע"ה 39:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 9226 איך פוסקים בהלכות ציבור | לנתיבות ישראל [30] מאמר ''ובגויים לא יתחשב'' לנתיבות ישראל - הרב קלנר ח בסיוון תשע"ה 1:00:15
אמונה הרב יוסף קלנר 23 9227 שנאת היהודים על ידי העמים | לנתיבות ישראל [31] מאמר ''על חילול הקודש'' לנתיבות ישראל - הרב קלנר ח בסיוון תשע"ה 38:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 9174 זמני איכות לאומיים שפועלים כמו תקופה של דורות | לנתיבות ישראל [29] מאמר ''ובגויים לא יתחשב'' לנתיבות ישראל - הרב קלנר א בסיוון תשע"ה 52:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 9154 הגאווה הלאומית כמפתח לפתרון המשברים הלאומיים | לנתיבות ישראל [27] מאמר ''גאון עוזנו'' [איכות שמיעה לא טובה] לנתיבות ישראל - הרב קלנר כ"ד באייר תשע"ה 19:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 9155 חשיבות בניית עם | לנתיבות ישראל [28] מאמר ''ובגויים לא יתחשב'' [איכות שמיעה לא טובה] לנתיבות ישראל - הרב קלנר כ"ד באייר תשע"ה 28:50
אמונה הרב יוסף קלנר 23 9138 תכלית המשברים בניין התודעה והגאווה הלאומית | לנתיבות ישראל [26] מאמר ''גאון עוזנו'' לנתיבות ישראל - הרב קלנר ט"ו באייר תשע"ה 57:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 9074 הגאוה הלאומית כתיקון המשברים | לנתיבות ישראל [25] מאמר ''גאון עוזנו'' לנתיבות ישראל - הרב קלנר ט באייר תשע"ה 57:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 8976 חיבת מצוות שביעית | לנתיבות ישראל [24] מאמר ''חיבת מצות שביעית'' לנתיבות ישראל - הרב קלנר י"ט באדר תשע"ה 56:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 8950 החובה להשתתף בבנית המדינה | לנתיבות ישראל [23] מאמר ''יהדות התורה'' לנתיבות ישראל - הרב קלנר י"ב באדר תשע"ה 59:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 8906 האם מותר לנו בתור דתים לתמוך בדרישה למדינה יהודית | לנתיבות ישראל [22] מאמר ''יהדות התורה'' לנתיבות ישראל - הרב קלנר ה באדר תשע"ה 20:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 8905 מתוך חיזוק התודעה נבצר את מעמדנו ומקומנו | לנתיבות ישראל [21] מאמר ''ממנה יושע" לנתיבות ישראל - הרב קלנר ה באדר תשע"ה 35:50
אמונה הרב יוסף קלנר 23 8873 מקור הכח לעמידה אל מול לחצים - תודעה | לנתיבות ישראל [20] מאמר ''ממנה יושע" לנתיבות ישראל - הרב קלנר כ"ח בשבט תשע"ה 1:01:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 8858 חתימת הגלות והרס בתי הכנסת בחו''ל | לנתיבות ישראל [19] מאמר ''מבצר הקודש לישראל ולארצו'' סע' ה' לנתיבות ישראל - הרב קלנר כ"א בשבט תשע"ה 53:55
אמונה הרב יוסף קלנר 23 8847 מקור קדושת בית הכנסת ובית המדרש | לנתיבות ישראל [18] מאמר ''מבצר הקודש לישראל ולארצו'' לנתיבות ישראל - הרב קלנר י"ד בשבט תשע"ה 58:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 8806 הקדושה הקבועה הנותנת כוחות לקדושה המטלטלת | לנתיבות ישראל [17] מאמר ''מבצר הקודש לישראל ולארצו'', פס' ג' לנתיבות ישראל - הרב קלנר ז בשבט תשע"ה 55:55
אמונה הרב יוסף קלנר 23 8762 הקדושה של בית הכנסת | לנתיבות ישראל [16] מאמר ''מבצר הקודש לישראל ולארצו'' לנתיבות ישראל - הרב קלנר כ"ט בטבת תשע"ה 59:35
אמונה הרב יוסף קלנר 23 8256 סוף המאמר | לנתיבות ישראל [15] הכותל ג' לנתיבות ישראל - הרב קלנר ב באב תשע"ד 54:50
אמונה הרב יוסף קלנר 23 8169 דעתו של הרצ''ה בנוגע לעליה להר הבית | לנתיבות ישראל [14] הכותל ב' לנתיבות ישראל - הרב קלנר כ"ד בתמוז תשע"ד 59:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 8145 יש אבנים עם לב של אדם ויש אנשים עם לב של אבן | לנתיבות ישראל [13] הכותל א' לנתיבות ישראל - הרב קלנר י"ז בתמוז תשע"ד 21:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 8144 הלאומיות הישראלית לאומיות אונברסלית | לנתיבות ישראל [12] על הפרק ז' לנתיבות ישראל - הרב קלנר י"ז בתמוז תשע"ד 34:50
אמונה הרב יוסף קלנר 23 8094 ההשפעה על הערבים והפוליטיקה העולמית מהחלטותנו הפנימיות | לנתיבות ישראל [11] על הפרק ו' לנתיבות ישראל - הרב קלנר י בתמוז תשע"ד 52:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 8057 בניית התודעה - האמירה המרכזית של הרצי"ה | לנתיבות ישראל [10] על הפרק ה' לנתיבות ישראל - הרב קלנר ג בתמוז תשע"ד 58:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 8029 קוסמופוליטיות ולאומיות | לנתיבות ישראל [9] על הפרק ד' לנתיבות ישראל - הרב קלנר כ"ו בסיוון תשע"ד 57:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 7963 פוליטיקה - סידור ההווה ע''פ עקרונות העתיד | לנתיבות ישראל [8] על הפרק ג' לנתיבות ישראל - הרב קלנר י"ט בסיוון תשע"ד 33:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 7932 התרחשויות המציאות וגילוי פנימיות האומה | לנתיבות ישראל [7] על הפרק ב' לנתיבות ישראל - הרב קלנר י"ב בסיוון תשע"ד 58:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 7851 הפוליטיקה המיוחדת לישראל | לנתיבות ישראל [6] על הפרק א' לנתיבות ישראל - הרב קלנר כ באייר תשע"ד 58:15
אמונה הרב יוסף קלנר 23 7801 התורה שהיא התרבות הישראלית | לנתיבות ישראל [5] התרבות הישראלית ה' לנתיבות ישראל - הרב קלנר כ"ד באדר ב תשע"ד 59:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 7650 התרבות הישראלית- מיזוג האחדות והריבוי | לנתיבות ישראל [4] התרבות הישראלית ד' לנתיבות ישראל - הרב קלנר כ"ג באדר ב תשע"ד 1:03:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 7606 מוסריותם של העמים הגויים | לנתיבות ישראל [3] התרבות הישראלית ג' לנתיבות ישראל - הרב קלנר ט"ז באדר ב תשע"ד 52:40
12
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים