הגאולה הנצחית | פרקי גאולה (נצח ישראל) [46] סוף הספר

הרב אליעזר קשתיאל

י"ט בתמוז תשפ"ב

הגאולה הנצחית | פרקי גאולה (נצח ישראל) [46] סוף הספר

הרב אליעזר קשתיאל

י"ט בתמוז תשפ"ב
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17435 הגאולה הנצחית | פרקי גאולה (נצח ישראל) [46] סוף הספר פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל י"ט בתמוז תשפ"ב 35:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17371 ברכות בלעם - הסמך מהתורה לימות המשיח | פרקי גאולה (נצח ישראל) [45] פרק נט'-ס' פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל ה בתמוז תשפ"ב 50:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17351 צניעות - הגדרתו העצמית של עם ישראל | פרקי גאולה (נצח ישראל) [44] פרק נט' פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל כ"ח בסיוון תשפ"ב 48:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17343 ההצלחות והכישלונות - שיקוף של הדבקות בה' | פרקי גאולה (נצח ישראל) [43] פרק נז'-נח' פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל י"ד בסיוון תשפ"ב 49:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17298 ישראל משולים לעפר | פרקי גאולה (נצח ישראל) [42] פרק נז' פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל ז בסיוון תשפ"ב 48:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17297 הגאולה תשנה את מהותנו העצמית | פרקי גאולה (נצח ישראל) [41] פרק נו' פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל כ"ט באייר תשפ"ב 41:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17246 מה מגלה פיזור עמ"י ברחבי העולם | פרקי גאולה (נצח ישראל) [40] פרק נו' פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל כ"ב באייר תשפ"ב 45:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17218 השלום הוא תהליך הבנה מול עצמנו ועברנו | פרקי גאולה (נצח ישראל) [39] פרק נה' פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל ט"ו באייר תשפ"ב 44:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17011 כח ההתעוררות הרגשית שיופיע בגאולה השלמה | פרקי גאולה (נצח ישראל) [38] פרק נד' פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל י"ח באדר ב תשפ"ב 48:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 17008 שני משיחים לישראל - חברתי ומדיני | פרקי גאולה (נצח ישראל) [37] פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל י"א באדר ב תשפ"ב 28:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16979 בית המקדש הוא פרי אהבת ה' אותנו | פרקי גאולה (נצח ישראל) [36] פרק נב' פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל ד באדר ב תשפ"ב 47:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16966 ההתעלות הרוחנית של ימות המשיח | פרקי גאולה (נצח ישראל) [35], פרק נא' פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל כ"ז באדר א תשפ"ב 52:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16970 פרקי גאולה (נצח ישראל) [34] פרק מט' פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל כ באדר א תשפ"ב 49:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16952 ימות המשיח - ימים ללא ניסיונות | פרקי גאולה (נצח ישראל) [33], פרק מח' פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל י"ג באדר א תשפ"ב 49:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16939 גאולה שלישית תגיע לאט אבל נצחית | פרקי גאולה (נצח ישראל) [32] פרק מו' פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל ו באדר א תשפ"ב 45:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16918 כמה זמן יהיה ימות המשיח, ומה יהיה בהם | פרקי גאולה (נצח ישראל) [31] פרק מו' פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל כ"ט בשבט תשפ"ב 34:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16897 מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת | פרקי גאולה (נצח ישראל) [30] פרק מו' פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל כ"ב בשבט תשפ"ב 54:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16896 פרקי גאולה (נצח ישראל) [29] פרק מה' פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל ט"ו בשבט תשפ"ב 29:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16869 פרקי גאולה (נצח ישראל) [28] פרק מד' פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל ח בשבט תשפ"ב 32:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16819 שלימות הארץ לא מספיקה לגאולה | פרקי גאולה (נצח ישראל) [27] פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל א בשבט תשפ"ב 46:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16807 הרחמים מבשרים את הגאולה | פרקי גאולה (נצח ישראל) [26] פרק מב' פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל כ"ב בטבת תשפ"ב 58:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16768 פרקי גאולה (נצח ישראל) [25] - השיעור חסר פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל ט"ז בטבת תשפ"ב
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16751 המשיח כולל הכל | פרקי גאולה (נצח ישראל) [24] פרק מא' פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל ט בטבת תשפ"ב 52:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16737 מעלתו של המשיח | פרקי גאולה (נצח ישראל) [23] פרק מ' פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל כ"ה בכסלו תשפ"ב 49:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16716 המשיח לא מנהל לנו את החיים | פרקי גאולה (נצח ישראל) [22] פרק מ' פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל י"ח בכסלו תשפ"ב 53:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16715 פרקי גאולה (נצח ישראל) [21] פרק לט' פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל י"ב בכסלו תשפ"ב 01:10:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16675 היחס בין שכל ורגש | פרקי גאולה (נצח ישראל) [20] פר' לח' פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל ד בכסלו תשפ"ב 54:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16659 משיח בן דוד ומלחמת גוג ומגוג | פרקי גאולה (נצח ישראל) [19] פרק לז' פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל כ"ו בחשוון תשפ"ב 52:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16644 שלוש סעודות שבת כנגד שלוש פורענויות של ימות המשיח | פרקי גאולה (נצח ישראל) [18] פרק לו' פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל י"ט בחשוון תשפ"ב 50:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16624 המניע של האנושות למלחמת גוג ומגוג | פרקי גאולה (נצח ישראל) [17] פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל ה בחשוון תשפ"ב 47:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16597 ההעדר שמוביל לצימאון לאל חי | פרקי גאולה (נצח ישראל) [16] פרק לה' פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל ז בתשרי תשפ"ב 53:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16596 נפילת הדור בו המשיח הגיע | פרקי גאולה (נצח ישראל) [15] פרק לה' פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל כ"ב באלול תשפ"א 49:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16561 שחרור מהתפיסה החומרית | פרקי גאולה (נצח ישראל) [14] פרק לד' פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל ט"ו באלול תשפ"א 35:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16533 הצורך בהבדלים בעם ישראל| פרקי גאולה (נצח ישראל) [13] פרק לד' פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל ח באלול תשפ"א 59:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16526 ימות המשיח-חיבור בין עבר לעתיד | פרקי גאולה (נצח ישראל) [05] פרק כח' פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל א באלול תשפ"א 44:13
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16495 פרקי גאולה (נצח ישראל) [11] פרק לב' פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל כ"ה בתמוז תשפ"א 48:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16480 האם הגאולה תלויה בתשובה | פרקי גאולה (נצח ישראל) [10] פרק לא'-לב' פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל י"ח בתמוז תשפ"א 50:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16459 הפרדה מתהליכים בדך לגאולה | פרקי גאולה (נצח ישראל) [09] פרק ל' פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל י"א בתמוז תשפ"א 58:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16449 לעמ"י אין לאומיות מצד עצמו | פרקי גאולה (נצח ישראל) [08] פרק ל' פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל ד בתמוז תשפ"א 01:02:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16416 אמונה - שייכות אל ה'מעבר' | פרקי גאולה (נצח ישראל) [07] פרק כח'-כט' פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל כ"ז בסיוון תשפ"א 59:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16410 פרי וקליפה, פיתוח הטבע מתוך אמונה בה' | פרקי גאולה (נצח ישראל) [06] פרק כח' פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל כ בסיוון תשפ"א 51:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16409 ימות המשיח-חיבור בין עבר לעתיד | פרקי גאולה (נצח ישראל) [05] פרק כח' פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל י"ג בסיוון תשפ"א 01:13:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16408 חשיבות הזמן בעולם | פרקי גאולה (נצח ישראל) [04] פרק כו' פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל כ"ח באייר תשפ"א 38:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16407 תפיסת המלכות של ישמעאל ואדום | פרקי גאולה (נצח ישראל) [03] פרק כו' פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל כ"א באייר תשפ"א 01:07:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16406 הגאולה נמצאת כבר בשבר הראשון |פרקי גאולה (נצח ישראל) [02] פרק כו' פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל י"ד באייר תשפ"א 01:04:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16405 הגאולה-פירוק העבר או שיפור הישן | פרקי גאולה (נצח ישראל) [01], פרק כו' פרקי גאולה (נצח ישראל) - הרב קשתיאל ז באייר תשפ"א 38:10
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים