נפילת נבוכדנצר ועליית אויל מרודך | ירמיהו [46] פרק נב' - סוף הספר

הרב אליעזר קשתיאל

כ"ה בתמוז תשפ"ב

נפילת נבוכדנצר ועליית אויל מרודך | ירמיהו [46] פרק נב' - סוף הספר

הרב אליעזר קשתיאל

כ"ה בתמוז תשפ"ב
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 17460 נפילת נבוכדנצר ועליית אויל מרודך | ירמיהו [46] פרק נב' - סוף הספר ספר ירמיהו - הרב קשתיאל כ"ה בתמוז תשפ"ב 50:00
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 17434 מפלת בבל | ירמיהו [45] פרק נא' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל י"ח בתמוז תשפ"ב 01:04:35
הרב אליעזר קשתיאל 15 17389 מפלתה של בבל | ירמיהו [44] פרק נ'-נא' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל י"א בתמוז תשפ"ב 58:35
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 17378 נבואות נקמה כנגד השמחים במפלת ישראל | ירמיהו [43] פרק מט' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל ד בתמוז תשפ"ב 34:25
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 17377 מואב ואדום | ירמיהו [42] פרק מו' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל כ"ז בסיוון תשפ"ב 54:40
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 17376 נבואות על מצרים פלשתים ומואב | ירמיהו [41] פרק מו' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל כ בסיוון תשפ"ב 48:15
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 17375 תפקיד ברוך בן נריה ונבואת מצרים | ירמיהו [40] פרק מה'-מו' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל י"ג בסיוון תשפ"ב 58:15
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 17374 ירמיהו [39] פרק מב'-מד' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל כ"ח באייר תשפ"ב 01:01:15
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 17372 ירמיהו 38 חסר ספר ירמיהו - הרב קשתיאל כ"א באייר תשפ"ב
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 17191 הבקעת חומות ירושלים ואהבתו של ירמיהו לעמ"י | ירמיהו [37] פרק לט' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל י"ד באייר תשפ"ב 52:15
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 17037 צדקותו של עבד מלך הכושי | ירמיהו [36] פרק לח' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל כ"ד באדר ב תשפ"ב 32:25
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 17010 ניסיון בריחת ירמיהו מירושלים ועונשו | ירמיהו [35] פרק לז' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל י"ז באדר ב תשפ"ב 55:15
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 16998 המגילה - ספר ירמיה או מגילת איכה | ירמיהו [34] פרק לו' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל י באדר ב תשפ"ב 52:15
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 16978 הלימוד ממשפחת בני רכב | ירמיהו [33] פרק לה' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל ג באדר ב תשפ"ב 27:20
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 16974 כריתת ברית על שילוח העבדים | ירמיהו [32] פרק לד' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל כ"ו באדר א תשפ"ב 38:55
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 16938 קניית השדה בענתות - אמונה בגאולה | ירמיהו [30] פרק לב' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל ה באדר א תשפ"ב 34:35
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 16917 הצבת הציונים בשביל שנדע כיצד לשוב לארץ בגאולה העתידית | ירמיהו [29] פרק לא' פס' עד סוף הפרק ספר ירמיהו - הרב קשתיאל כ"ח בשבט תשפ"ב 42:15
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 16892 קיבוץ גלויות וגאולת אפרים | ירמיהו [28] פרק לא' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל כ"א בשבט תשפ"ב 49:30
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 16809 העברת השכינה לבבל | ירמיהו [27] פרק כט' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל כ"ט בטבת תשפ"ב 48:20
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 16798 נבואת נביא השקר חנניה | ירמיהו [26] פרק כח' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל כ"ב בטבת תשפ"ב 36:45
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 16767 המקדש ושילה | ירמיהו [25] פרק כו' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל ט"ו בטבת תשפ"ב 34:30
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 16753 תכלית שתי הגלויות | ירמיהו [24] פרק כד'-כה' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל ח בטבת תשפ"ב 54:25
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 16736 נביאי השקר | ירמיהו [23] פרק כג' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל כ"ד בכסלו תשפ"ב 01:07:35
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 16738 בין גלות יהויכין לגלות יהויקים | ירמיהו [22] פרק כב' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל י"ז בכסלו תשפ"ב 41:05
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 16703 קללה ותוכחה על מלכות יהודה | ירמיהו [21] פרק כא' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל י בכסלו תשפ"ב 57:55
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 16670 משל הבקבוק וגיא בן הינום | ירמיהו [20] פרק יט' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל ג בכסלו תשפ"ב 57:40
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 16657 היכולת לשוב בתשובה | ירמיהו [19] פרק יח' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל כ"ה בחשוון תשפ"ב 38:30
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 16640 חוסר הביטחון בה' | ירמיהו [18] פרק יז' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל י"ח בחשוון תשפ"ב 32:40
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 16628 ירמיהו [17] פרק טו'-טז' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל י"א בחשוון תשפ"ב 31:45
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 16605 חידוש שליחות ירמיהו | ירמיהו [16] ספר ירמיהו - הרב קשתיאל ד בחשוון תשפ"ב 36:55
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 16600 הביטחון בשקר והבצורת | ירמיהו [15] פרק יג' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל ו בתשרי תשפ"ב 38:30
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 16599 האזוב והנבל | ירמיהו [14] פרק יב' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל כ"ח באלול תשפ"א 56:00
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 18047 ירמיהו [13] פרק יא' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל ט"ו באלול תשפ"א 46:25
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 16531 תוכחות על עובדי עבודה זרה | ירמיהו [12] פרק י' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל ז באלול תשפ"א 43:20
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 16506 הנשים מקוננות על העתיד - הפטרת ט' באב, חלק שני | ירמיהו [11] פרק ט' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל ב באב תשפ"א 40:30
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 16492 האחיזה בארץ תלויה במוסריות שלנו- הפטרת ט' באב, חלק ראשון | ירמיהו [10] פרק ח' פס' יג' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל כ"ד בתמוז תשפ"א 46:20
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 16479 ספר ירמיהו [09] פרק ז' פס' כא' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל י"ז בתמוז תשפ"א 50:05
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 16464 'לכו נא אל מקומי אשר בשילה' | ירמיהו [08] פרקים ו'-ז' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל י בתמוז תשפ"א 55:30
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 16438 ללא בושה אין יראת חטא | ירמיהו [07] פרק ה',כ'-פרק ז' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל ג בתמוז תשפ"א 46:50
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 16417 זלזול עם ישראל בדברי הנביא | ירמיהו [06] פרק ד'-ה' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל כ"ו בסיוון תשפ"א 41:05
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 16382 הסכנה באמונה לנביאי השקר | ירמיהו [5] פרק ג'-ד' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל י"ב בסיוון תשפ"א 32:40
הרב אליעזר קשתיאל 15 16360 תוכחה על הבריחה מהקשר עם אלוקים | ירמיהו [4] פרק ב',כ“ב- ג,ט”ו ספר ירמיהו - הרב קשתיאל כ"ז באייר תשפ"א
הרב אליעזר קשתיאל 15 16359 הפחד של עמ''י מקשר עם הקב''ה | ירמיהו [3] פרק ב' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל כ באייר תשפ"א 59:05
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 16353 הופעתו של ירמיהו בעקבות הטיוחים וההסתרות של עמ''י | ירמיהו [2] פרק א' - ב' ספר ירמיהו - הרב קשתיאל י"ג באייר תשפ"א 40:05
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים