להיות חופשי | החיים על פי עין איה [56] שבת ב' פרק שלושה עשר פס' ו', יא'

הרב נתנאל אלישיב

ג בתמוז תשפ"א

להיות חופשי | החיים על פי עין איה [56] שבת ב' פרק שלושה עשר פס' ו', יא'

הרב נתנאל אלישיב

ג בתמוז תשפ"א
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
כתבי הראי"ה הרב נתנאל אלישיב 26 16451 להיות חופשי | החיים על פי עין איה [56] שבת ב' פרק שלושה עשר פס' ו', יא' החיים על פי עין איה - הרב נתנאל [תש'פ] ג בתמוז תשפ"א 01:05:50
כתבי הראי"ה הרב נתנאל אלישיב 26 16437 האם העניים אשמים במצבם | החיים על פי עין איה [55] שבת ב' פרק תשיעי פס' קלג', פרק שנים עשר פס' יג' החיים על פי עין איה - הרב נתנאל [תש'פ] כ"ז בסיוון תשפ"א 01:05:50
כתבי הראי"ה הרב נתנאל אלישיב 26 16436 הנעלבים ואינם עולבים | החיים על פי עין איה [54] שבת ב' פרק תשיעי פס' פג', קיב' החיים על פי עין איה - הרב נתנאל [תש'פ] י"ט בסיוון תשפ"א 01:01:35
כתבי הראי"ה הרב נתנאל אלישיב 26 16381 החומר והרוח משלימים זה את זה | החיים עפ עין איה [53] שבת ב' פרק תשיעי פס' ג' כב' החיים על פי עין איה - הרב נתנאל [תש'פ] כ באייר תשפ"א 55:30
כתבי הראי"ה הרב נתנאל אלישיב 26 16348 הקשבה אמיתית, הדרך הטובה לנצח במלחמת היצר | החיים עפ עין איה {51} שבת ב' פרק שישי פס' סג', עח' החיים על פי עין איה - הרב נתנאל [תש'פ] ו באייר תשפ"א 1:02:50
כתבי הראי"ה הרב נתנאל אלישיב 26 16339 ייחודה של הלאומיות הישראלית | החיים עפ עין איה [50] עין איה שבת ב' פרק שישי פס' מ', מג' החיים על פי עין איה - הרב נתנאל [תש'פ] כ"ג באדר תשפ"א 59:30
כתבי הראי"ה הרב נתנאל אלישיב 26 16338 תרבות ה''לייקים'' וה''רייטינג'' | החיים עפ עין איה [49] עין איה שבת ב' פרק שישי פס' טו', כז' החיים על פי עין איה - הרב נתנאל [תש'פ] ט"ז באדר תשפ"א 1:10:30
כתבי הראי"ה הרב נתנאל אלישיב 26 16337 תשובה מתוך אמון עצמי | החיים עפ עין איה [48] עין איה שבת ב' פרק חמישי פס' פא' החיים על פי עין איה - הרב נתנאל [תש'פ] י באדר תשפ"א 1:03:25
כתבי הראי"ה הרב נתנאל אלישיב 26 16336 המדרון החלקלק של השחיתות | החיים עפ עין איה [47] עין איה שבת ב' פרק חמישי פס' נז' החיים על פי עין איה - הרב נתנאל [תש'פ] ב באדר תשפ"א 1:03:50
כתבי הראי"ה הרב נתנאל אלישיב 26 16335 מנהיג אידאלי | החיים עפ עין איה [46] עין איה שבת ב' פרק חמישי פס' נו' החיים על פי עין איה - הרב נתנאל [תש'פ] כ"ה בשבט תשפ"א 1:04:35
כתבי הראי"ה הרב נתנאל אלישיב 26 16334 עד היכן מגיעה האחריות שלנו | החיים עפ עין איה [45] שבת ב' פרק חמישי פס' ג', יד' החיים על פי עין איה - הרב נתנאל [תש'פ] ד בשבט תשפ"א 1:02:20
כתבי הראי"ה הרב נתנאל אלישיב 26 16271 כיצד לאזן בין פנימיות לחיצוניות ? | החיים ע"פ עין איה [44] שבת ב' פרק רביעי פס' ז', ט' החיים על פי עין איה - הרב נתנאל [תש'פ] א בשבט תשפ"א 1:02:40
כתבי הראי"ה הרב נתנאל אלישיב 26 16333 לא די להיות אזרח טוב | החיים על פי עין אי"ה [43] עין איה שבת ב' פרק רביעי פס' א' החיים על פי עין איה - הרב נתנאל [תש'פ] י"ג בטבת תשפ"א 1:00:05
כתבי הראי"ה הרב נתנאל אלישיב 26 16218 המפגש בין רוחניות לכלכלה | החיים ע"פ עין איה [42] עין איה שבת א' פרק שני פס' רפה' החיים על פי עין איה - הרב נתנאל [תש'פ] ה בטבת תשפ"א 1:04:55
כתבי הראי"ה הרב נתנאל אלישיב 26 16181 הקדוש ברוך הוא חכם מכולנו | החיים ע"פ עין איה [41] עין אי"ה שבת ב' פרק שני פס' רעג' החיים על פי עין איה - הרב נתנאל [תש'פ] כ בכסלו תשפ"א 58:50
כתבי הראי"ה הרב נתנאל אלישיב 26 17519 שתיקה רועמת או מחאה תקיפה | החיים על פי עין איה [40] עין איה שבת א' פרק שני פס'-רסא' החיים על פי עין איה - הרב נתנאל [תש'פ] י"ג בכסלו תשפ"א 58:00
כתבי הראי"ה הרב נתנאל אלישיב 26 16160 גאה להיות יהודי! | החיים על פי עין איה [39] עין איה שבת א' פרק שני סימן רכ' החיים על פי עין איה - הרב נתנאל [תש'פ] ו בכסלו תשפ"א 1:00:00
כתבי הראי"ה הרב נתנאל אלישיב 26 16128 חשיבותו של הרגש הדתי | החיים עפ עין איה [38] עין איה שבת א' פרק שני פס' קעו', ריד' החיים על פי עין איה - הרב נתנאל [תש'פ] כ"ב בחשוון תשפ"א 1:08:10
כתבי הראי"ה הרב נתנאל אלישיב 26 16130 תהיה גבר! יראה שמיים..., | החיים ע"פ עין איה [36] עין איה שבת א' פרק שני פס' קע', קעב' החיים על פי עין איה - הרב נתנאל [תש'פ] י"ד בחשוון תשפ"א 1:00:30
כתבי הראי"ה הרב נתנאל אלישיב 26 16051 גישות הפוכות ומשלימות- ספורט תחרותי כדוגמה | החיים על פי עין איה [36] עין איה שבת א' פרק ב' פס' קיב' החיים על פי עין איה - הרב נתנאל [תש'פ] כ"ד באלול תש"פ 1:00
כתבי הראי"ה הרב נתנאל אלישיב 26 16129 קשה זה טוב | החיים ע"פ עין איה [35] עין איה שבת א' פרק שני פס' קא' החיים על פי עין איה - הרב נתנאל [תש'פ] י"ז באלול תש"פ 1:15:05
כתבי הראי"ה הרב נתנאל אלישיב 26 16050 להיחשף לעולם בלי להישרף | החיים על פי עין איה [34] עין איה שבת א' פרק ב' פס' ע', עד' החיים על פי עין איה - הרב נתנאל [תש'פ] י"א באלול תש"פ 1:02:30
כתבי הראי"ה הרב נתנאל אלישיב 26 15981 איך להשיג דירה טובה, בגדים יפים והרבה יין? | החיים על פי עין איה [33] עין איה שבת א' פרק ב' פס' כט', ס' החיים על פי עין איה - הרב נתנאל [תש'פ] י"ג בתמוז תש"פ 1:00:05
כתבי הראי"ה הרב נתנאל אלישיב 26 15964 תום הילדות ומלחמת התרבות | החיים על פי עין איה [32] עין איה שבת א' פרק שני פס' סד', יא' החיים על פי עין איה - הרב נתנאל [תש'פ] ו בתמוז תש"פ 1:06:35
כתבי הראי"ה הרב נתנאל אלישיב 26 15948 שנה בעצמך ולא את עצמך | החיים על פי עין איה [31] שבת פרק ראשון סע' סד' החיים על פי עין איה - הרב נתנאל [תש'פ] כ"ט בסיוון תש"פ 53:45
כתבי הראי"ה הרב נתנאל אלישיב 26 15940 לחולל שינוי - מהפכה או תהליך | החיים על פי עין איה [30] עין איה שבת, פרק ראשון סימן עה' החיים על פי עין איה - הרב נתנאל [תש'פ] כ"ב בסיוון תש"פ 52:50
כתבי הראי"ה הרב נתנאל אלישיב 26 15963 התפקיד של הדברים שאיננו מבינים | החיים על פי עין איה [29] החיים על פי עין איה - הרב נתנאל [תש'פ] ט"ו בסיוון תש"פ 1:03:45
כתבי הראי"ה הרב נתנאל אלישיב 26 15916 החיים על פי עין איה [28] החיים על פי עין איה - הרב נתנאל [תש'פ] ח בסיוון תש"פ 1:07:00
כתבי הראי"ה הרב נתנאל אלישיב 26 15962 החיים על פי עין איה [27] החיים על פי עין איה - הרב נתנאל [תש'פ] א בסיוון תש"פ 1:03:45
כתבי הראי"ה הרב נתנאל אלישיב 26 15915 שמירה על היררכיה בעידן של שוויון | החיים על פי עין איה [26] החיים על פי עין איה - הרב נתנאל [תש'פ] כ"ג באייר תש"פ 55:00
כתבי הראי"ה הרב נתנאל אלישיב 26 15882 לשמוח בטוב שיש בך | החיים על פי עין איה [25] מסכת מעשר שני, פס' טו', יז' החיים על פי עין איה - הרב נתנאל [תש'פ] ט באייר תש"פ 54:55
כתבי הראי"ה הרב נתנאל אלישיב 26 15861 מבט אמוני על עוני ומחסור | החיים על פי עין איה [24] ברכות ב', מסכת פאה פס' ב', ה' החיים על פי עין איה - הרב נתנאל [תש'פ] כ"ה בניסן תש"פ 1:01:50
כתבי הראי"ה הרב נתנאל אלישיב 26 15980 מיהו חבר אמיתי? | החיים על פי עין איה [23] החיים על פי עין איה - הרב נתנאל [תש'פ] ג בניסן תש"פ 58:25
כתבי הראי"ה הרב נתנאל אלישיב 26 15768 קשה זה טוב | החיים על פי עין איה [22] החיים על פי עין איה - הרב נתנאל [תש'פ] כ"ז באדר תש"פ 1:02:40
כתבי הראי"ה הרב נתנאל אלישיב 26 15755 על מחלות ומחלוקות | החיים על פי עין איה [21] ברכות פרק תשיעי סע' שיז', שמא' החיים על פי עין איה - הרב נתנאל [תש'פ] כ"א באדר תש"פ 1:08:15
כתבי הראי"ה הרב נתנאל אלישיב 26 15730 התיקון מתחיל בבית | החיים על פי עין איה [20] ברכות ב' פרק תשיעי פס' שטו' - שטז' החיים על פי עין איה - הרב נתנאל [תש'פ] י"א באדר תש"פ 1:06:05
אמונה הרב נתנאל אלישיב 26 15709 למה יש כל כך הרבה אנשים בעלי דעות שונות? | החיים על פי עין איה [19] ברכות ב' פרק תשיעי פס' רפד', רפז' החיים על פי עין איה - הרב נתנאל [תש'פ] כ"ח בשבט תש"פ 55:15
כתבי הראי"ה הרב נתנאל אלישיב 26 15681 הקשר בין דת למוסר | החיים על פי עין איה [18] ברכות ב' פרק תשיעי פס' רעא', רעו' החיים על פי עין איה - הרב נתנאל [תש'פ] כ"א בשבט תש"פ 1:04:15
כתבי הראי"ה הרב נתנאל אלישיב 26 15660 לברך גם על הרעה | החיים על פי עין איה [17] ברכות ב' פרק תשיעי עמ' נד., סא: החיים על פי עין איה - הרב נתנאל [תש'פ] י"ד בשבט תש"פ 1:04:55
כתבי הראי"ה הרב נתנאל אלישיב 26 15628 לא לפתוח פה לשטן | החיים על פי עין איה [16] ברכות ב' פרק תשיעי פס' קטז', קעז' החיים על פי עין איה - הרב נתנאל [תש'פ] ז בשבט תש"פ 1:08:55
כתבי הראי"ה הרב נתנאל אלישיב 26 15649 עצמאות והסתייעות | החיים על פי עין איה [15] ברכות ב' פרק תשיעי פס' סד', קעז' החיים על פי עין איה - הרב נתנאל [תש'פ] א בשבט תש"פ 1:01:20
כתבי הראי"ה הרב נתנאל אלישיב 26 15615 חלומות רעים ועין הרע | החיים על פי עין איה [14] ברכות ב' פרק תשיעי פס' מח', סג' החיים על פי עין איה - הרב נתנאל [תש'פ] כ"ד בטבת תש"פ 1:01:45
כתבי הראי"ה הרב נתנאל אלישיב 26 15552 ההשגחה שבהתפתחות האנושית ומלחמה חיובית | החיים על פי עין איה [13] ברכות ב' פרק שמיני פס' א' ופרק תשיעי פס' יב' החיים על פי עין איה - הרב נתנאל [תש'פ] ט"ו בטבת תש"פ 59:35
כתבי הראי"ה הרב נתנאל אלישיב 26 15530 כבוד ומותרות | החיים על פי עין איה [12] ברכות א' פרק שביעי פס' יב', מב' החיים על פי עין איה - הרב נתנאל [תש'פ] ח בטבת תש"פ 1:02:20
כתבי הראי"ה הרב נתנאל אלישיב 26 15477 יחסנו המורכב אל הטבע | החיים על פי עין איה [11] ברכות א' פרק שישי פס' כז', סז' החיים על פי עין איה - הרב נתנאל [תש'פ] י"ז בכסלו תש"פ 1:07:35
כתבי הראי"ה הרב נתנאל אלישיב 26 15461 הדרך הכי טובה לא להידרדר | החיים על פי עין איה [10] ברכות א' פרק חמישי פס' נג', פרק שישי פס' כה' החיים על פי עין איה - הרב נתנאל [תש'פ] י"ד בכסלו תש"פ 1:04:51
הרב נתנאל אלישיב 26 15450 החזקת עמדה רוחנית בחיים | החיים על פי עין איה [9] ברכות א' פרק רביעי פס' נג', פרק חמישי פס' טו' החיים על פי עין איה - הרב נתנאל [תש'פ] ג בכסלו תש"פ 1:02:20
כתבי הראי"ה הרב נתנאל אלישיב 26 15433 תחבורה ציבורית בשבת במדינה יהודית | החיים על פי עין איה [9] ברכות א' פרק ב' פס' כ', פרק ג' פס' כט' החיים על פי עין איה - הרב נתנאל [תש'פ] ג בכסלו תש"פ 1:02:20
כתבי הראי"ה הרב נתנאל אלישיב 26 15409 חברתיות ומתיחת ביקורת | החיים על פי עין איה [8] ברכות א' פרק ב' פס' כ', פרק ג' פס' כט' החיים על פי עין איה - הרב נתנאל [תש'פ] כ"ז בחשוון תש"פ 1:04:15
כתבי הראי"ה הרב נתנאל אלישיב 26 15405 על שמרנות והשתדלות | החיים על פי עין איה [7] ברכות א' פרק א' פס' קלז', קמג' החיים על פי עין איה - הרב נתנאל [תש'פ] י"ט בחשוון תש"פ 56:00
כתבי הראי"ה הרב נתנאל אלישיב 26 15363 הערך הרוחני של עמל חומרי | החיים על פי עין איה [6] ברכות א' פרק א' פס' קא', קד' החיים על פי עין איה - הרב נתנאל [תש'פ] י"ב בחשוון תש"פ 57:00
כתבי הראי"ה הרב נתנאל אלישיב 26 15337 עד כמה הבחירה באמת חופשית? | החיים על פי עין איה [5] ברכות א' פרק א' פס' עד', צה' החיים על פי עין איה - הרב נתנאל [תש'פ] ה בחשוון תש"פ 59:40
כתבי הראי"ה הרב נתנאל אלישיב 26 15315 כשהקדוש ברוך הוא כועס | החיים על פי עין איה [4] ברכות א' פרק א' פס' סח' - סט' החיים על פי עין איה - הרב נתנאל [תש'פ] ו בתשרי תש"פ 1:01:40
כתבי הראי"ה הרב נתנאל אלישיב 26 15824 מהי חברות אמיתית? | החיים על פי עין איה [23] החיים על פי עין איה - הרב נתנאל [תש'פ] 58:20
אמונה הרב נתנאל אלישיב 26 15289 מהי השראת שכינה? | החיים על פי עין איה [3] ברכות א' פרק א' פס' פס' נ, נדw החיים על פי עין איה - הרב נתנאל [תש'פ] כ"ב באלול תשע"ט 57:50
כתבי הראי"ה הרב נתנאל אלישיב 26 15272 להיות אדיאליסט גם כשקשה לך | החיים על פי עין איה [2] ברכות א' פס' יט', כד' החיים על פי עין איה - הרב נתנאל [תש'פ] י"ד באלול תשע"ט 1:15:15
כתבי הראי"ה הרב נתנאל אלישיב 26 15264 מבוא ללימוד עין איה | החיים על פי עין איה [1] החיים על פי עין איה - הרב נתנאל [תש'פ] ז באלול תשע"ט 1:06:55
כתבי הראי"ה הרב נתנאל אלישיב 26 16125 החיים על פי עין איה - מקראה החיים על פי עין איה - הרב נתנאל [תש'פ] ו באלול תשע"ט
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים