החיבור בין התשובה העליונה לתחתונה ותפקיד הרשעה בעולם | אורות התשובה [49] פרק טז סעיפים יא-יב

הרב יוסף קלנר

כ"ה באדר תשפ"א

החיבור בין התשובה העליונה לתחתונה ותפקיד הרשעה בעולם | אורות התשובה [49] פרק טז סעיפים יא-יב

הרב יוסף קלנר

כ"ה באדר תשפ"א
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17446 החיבור בין התשובה העליונה לתחתונה ותפקיד הרשעה בעולם | אורות התשובה [49] פרק טז סעיפים יא-יב אורות התשובה [תש"פ] | הרב קלנר כ"ה באדר תשפ"א 47:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17445 התשובה העליונה כוללת את סוגי התשובות התחתונות | אורות התשובה [48] פרק טז סעיפים ט-י אורות התשובה [תש"פ] | הרב קלנר י"ח באדר תשפ"א 36:50
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17444 התשובה מנעימה ולא ממררת את החיים | אורות התשובה [47] פרק טז סעיפים ה-ח אורות התשובה [תש"פ] | הרב קלנר י"א באדר תשפ"א 41:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17214 הפיכת הגיהנם לגן עדן | אורות התשובה [46] פרק טז סעיפים ג-ד אורות התשובה [תש"פ] | הרב קלנר ד באדר תשפ"א 40:33
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17213 פחדי השווא של בעל התשובה | אורות התשובה [45] פרק טז סעיפים א2-ב אורות התשובה [תש"פ] | הרב קלנר כ"ז בשבט תשפ"א 46:50
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17212 אי-אחריות האדם על מעשיו הרעים | אורות התשובה [44] פרק טז סעיף א1 אורות התשובה [תש"פ] | הרב קלנר כ בשבט תשפ"א 50:40
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17211 חשבונו של עולם ושורש החשבון | אורות התשובה [43] פרק טז סעיף א אורות התשובה [תש"פ] | הרב קלנר י"ג בשבט תשפ"א 32:40
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17210 ספרות טהורה | אורות התשובה [42] פרק טו סעיף יב אורות התשובה [תש"פ] | הרב קלנר ו בשבט תשפ"א 37:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17209 תשובת האומה | אורות התשובה [41] פרק טו סעיף יא אורות התשובה [תש"פ] | הרב קלנר כ"ח בטבת תשפ"א 41:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17208 נוסחת התשובה אל ה' | אורות התשובה [40] פרק טו סעיף י אורות התשובה [תש"פ] | הרב קלנר כ"א בטבת תשפ"א 40:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17207 העצבות בתשובה היא מקור השמחה | אורות התשובה [39] פרק טו סעיף ט אורות התשובה [תש"פ] | הרב קלנר י"ד בטבת תשפ"א 39:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17205 שתי קומות התשובה | אורות התשובה [37] פרק טו סעיפים ו-ז אורות התשובה [תש"פ] | הרב קלנר כ"ב בכסלו תשפ"א 40:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17204 יחס האדם ליחסה של החברה אליו | אורות התשובה [36] פרק טו סעיף ה אורות התשובה [תש"פ] | הרב קלנר ט"ו בכסלו תשפ"א 47:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17203 הצער המשמח | אורות התשובה [35] פרק טו סעיפים ג-ד אורות התשובה [תש"פ] | הרב קלנר ח בכסלו תשפ"א 43:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17202 תפקיד המדע בעולם מתוקן | אורות התשובה [34] פרק טו סעיף ב אורות התשובה [תש"פ] | הרב קלנר א בכסלו תשפ"א 49:20
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17201 הרגשת האמת | אורות התשובה [33] פרק טו סעיף א אורות התשובה [תש"פ] | הרב קלנר כ"ג בחשוון תשפ"א 36:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17200 מחשבות של אנשים גדולים | הרב קלנר, אורות התשובה [32] פרק יד סעיפים לח-לט אורות התשובה [תש"פ] | הרב קלנר ט"ז בחשוון תשפ"א 47:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17199 צדיק גמור ובעל תשובה | אורות התשובה [31] פרק יד סעיפים לה-לז אורות התשובה [תש"פ] | הרב קלנר ט בחשוון תשפ"א 40:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17198 תשובה בין חול לקודש ובין קודש לחול | אורות התשובה [30] פרק יד סעיפים לב-לד אורות התשובה [תש"פ] | הרב קלנר ב בחשוון תשפ"א 42:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17197 שכר עבירה עבירה | אורות התשובה [29] פרק יד סעיפים ל-לא אורות התשובה [תש"פ] | הרב קלנר ד בתשרי תשפ"א 54:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17196 תשובה עליונה והפריית הלימוד | אורות התשובה [28] פרק יד סעיפים כח-כט אורות התשובה [תש"פ] | הרב קלנר כ"ו באלול תש"פ 38:50
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17195 תשובה ולימוד, לימוד ותשובה | אורות התשובה [27] פרק יד סעיף כז אורות התשובה [תש"פ] | הרב קלנר י"ט באלול תש"פ 43:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17194 מרירות בלימוד התורה | אורות התשובה [26] פרק יד סעיפים כה-כו אורות התשובה [תש"פ] | הרב קלנר י"ב באלול תש"פ 46:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17193 הבושה בחטא | אורות התשובה [25] פרק יד סעיפים כג-כד אורות התשובה [תש"פ] | הרב קלנר ה באלול תש"פ 48:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17188 להמשיך בתהליך התשובה על אף הקשיים בדרך | אורות התשובה [24] פרק יד סעיפים יט-כג אורות התשובה [תש"פ] | הרב קלנר י"ז בסיוון תש"פ 38:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 16551 תשובה מדורגת או מדלגת | אורות התשובה [23] פרק יד סעיפים טז-יח אורות התשובה [תש"פ] | הרב קלנר י בסיוון תש"פ 46:40
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 16550 תשובה הבאה מיראת העונש | אורות התשובה [22] פרק יד סעיפים יג-טו אורות התשובה [תש"פ] | הרב קלנר ג בסיוון תש"פ 44:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17443 עובדי ה' באמת ותשובה על חלישות גופנית | אורות התשובה [21] פרק יד סעיפים יא, יג אורות התשובה [תש"פ] | הרב קלנר כ"ה באייר תש"פ 39:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17442 הרגשת החיסרון המעציבה | אורות התשובה [20], פרק יד סעיף יב אורות התשובה [תש"פ] | הרב קלנר י"ח באייר תש"פ 42:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17441 החטאה באכילה והעלאת ניצוצות | אורות התשובה [19] פרק יד סעיף ח-י אורות התשובה [תש"פ] | הרב קלנר כ"ח באדר תש"פ 56:40
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15723 העיצבון הכללי וזוהמת הכלל | אורות התשובה [18] פרק יד' פס' ז' אורות התשובה [תש"פ] | הרב קלנר ה באדר תש"פ 49:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15693 עליה רוחנית ללא תיקון המידות | אורות התשובה [16] פרק יד' פס' ב' - ד' אורות התשובה [תש"פ] | הרב קלנר כ"ג בשבט תש"פ 42:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15679 העלאת המידות והמחשבות הרעות והקטנות | אורות התשובה [15] פרק יד' פס' א', א1 אורות התשובה [תש"פ] | הרב קלנר ט"ז בשבט תש"פ 45:55
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15624 התשובה שבחטא | אורות התשובה [13] פרק יג סע' י' - יב' אורות התשובה [תש"פ] | הרב קלנר ב בשבט תש"פ 44:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15607 לא לעכב את התשובה | אורות התשובה [12] פרק יג סע' ט' י' אורות התשובה [תש"פ] | הרב קלנר כ"ד בטבת תש"פ 9:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15580 כבדות ההשגה | אורות התשובה [11] פרק יג' סע' ז' - ח' אורות התשובה [תש"פ] | הרב קלנר י"ז בטבת תש"פ 41:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15531 ההתמודדות עם הפער בין השאיפה למציאות בתהליך התשובה | אורות התשובה [10] פרק יג' פס' ו' אורות התשובה [תש"פ] | הרב קלנר ג בטבת תש"פ 42:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15516 כשהנשמה מאירה באדם | אורות התשובה [9] פרק יג' פס' ה' - ה1' אורות התשובה [תש"פ] | הרב קלנר י"ט בכסלו תש"פ 45:20
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15464 הציבוריות הישראלית - הדרך לתשובה | אורות התשובה [8] פרק יג' פס' ג' - ה' אורות התשובה [תש"פ] | הרב קלנר י"ב בכסלו תש"פ 50:40
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15428 הדבק בכנסת ישראל - זוכה לתשובה | אורות התשובה [7] פרק יג' פס' ג' אורות התשובה [תש"פ] | הרב קלנר ה בכסלו תש"פ 47:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15455 מוסר אוניברסלי ומוסר ישראלי | אורות התשובה [6] פרק יג' פס' ב' - ג' אורות התשובה [תש"פ] | הרב קלנר כ"א בחשוון תש"פ 30:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15370 המוסר במובנו האוניברסלי ובמובנו הישראלי | אורות התשובה [5] פרק יג' פס' א' - ב' אורות התשובה [תש"פ] | הרב קלנר י"ד בחשוון תש"פ 40:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15354 הדבקות בכנסת ישראל - הידבקות בהקב''ה | אורות התשובה [4] פרק יג' פס' א' אורות התשובה [תש"פ] | הרב קלנר ז בחשוון תש"פ 45:50
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15300 השפעתה של התשובה על הנפש | אורות התשובה [3] איגרת שעח' אורות התשובה [תש"פ] | הרב קלנר כ"ד באלול תשע"ט 47:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15258 שמחת הנשמה | אורות התשובה [2] אגרת שעח' אורות התשובה [תש"פ] | הרב קלנר י באלול תשע"ט 51:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15255 הקדמה לאורות התשובה | אורות התשובה [1] אורות התשובה [תש"פ] | הרב קלנר ג באלול תשע"ט 50:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 17206 תשובה, למרות הדברים המעכבים את התשובה | אורות התשובה [38] פרק טו סעיף ח אורות התשובה [תש"פ] | הרב קלנר ז בטבת תשע"ט 38:50
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים