דיבור לשון הרע בפני האדם | חפץ חיים [19] כלל ג'

הרב אליעזר קשתיאל

כ"ג בתמוז תש"פ

דיבור לשון הרע בפני האדם | חפץ חיים [19] כלל ג'

הרב אליעזר קשתיאל

כ"ג בתמוז תש"פ
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 15996 דיבור לשון הרע בפני האדם | חפץ חיים [19] כלל ג' שמירת הלשון - הרב קשתיאל [תשע'ט] כ"ג בתמוז תש"פ 13:55
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 15728 סיכום היתר 'אפי תלתא' והלכה למעשה | חפץ חיים [18] שמירת הלשון - הרב קשתיאל [תשע'ט] ט באדר תש"פ 9:40
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 15699 דיבור בפני שלושה אנשים - שיטת התוספות | חפץ חיים [17] שמירת הלשון - הרב קשתיאל [תשע'ט] א באדר תש"פ 12:15
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 15698 לכלול גם את עצמו בדיבור, ודיבור בפני שלושה אנשים | חפץ חיים [16] שמירת הלשון - הרב קשתיאל [תשע'ט] כ"ד בשבט תש"פ 17:00
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 15666 המוכנות לוותר על הרבה בשביל שמירת הלשון | חפץ חיים [15] שמירת הלשון - הרב קשתיאל [תשע'ט] י"ז בשבט תש"פ 13:30
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 15644 אמירות חריפות של חכמים אחד על השני | חפץ חיים [14] שמירת הלשון - הרב קשתיאל [תשע'ט] י בשבט תש"פ 11:00
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 15594 איסור שיחה של גנאי וקלות ראש | חפץ חיים [12] שמירת הלשון - הרב קשתיאל [תשע'ט] כ"ה בטבת תש"פ 11:00
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 15574 והדרת פני זקן ודיבור חול בבית הכנסת | חפץ חיים [11] עשים ז' - י' שמירת הלשון - הרב קשתיאל [תשע'ט] י"ח בטבת תש"פ 10:40
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 15542 'ובו תדבק' | חפץ חיים [10] שמירת הלשון - הרב קשתיאל [תשע'ט] י"א בטבת תש"פ 7:45
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 15499 שמירה על כבודו של האדם | חפץ חיים [9] שמירת הלשון - הרב קשתיאל [תשע'ט] ד בטבת תש"פ 9:05
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 15541 חנופה - מציאת חן בדרכים שליליות | חפץ חיים [8] שמירת הלשון - הרב קשתיאל [תשע'ט] כ"ז בכסלו תש"פ 11:05
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 15498 שמיעת לשון הרע מאדם אחד | חפץ חיים [7] שמירת הלשון - הרב קשתיאל [תשע'ט] כ בכסלו תש"פ 10:10
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 15432 גאווה, חילול ה', שנאה, נקמה ונטירה | חפץ חיים [6] שמירת הלשון - הרב קשתיאל [תשע'ט] ו בכסלו תש"פ 8:55
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 15413 המרגל בחברו | חפץ חיים [5] שמירת הלשון - הרב קשתיאל [תשע'ט] כ"ט בחשוון תש"פ 16:55
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 15394 לשון הרע - האחיזה בשפיכות דמים | שמירת הלשון [4] שמירת הלשון - הרב קשתיאל [תשע'ט] כ"ב בחשוון תש"פ 9:25
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 15373 תירוצו של היצר נגד שמירת הלשון | שמירת הלשון [3] שמירת הלשון - הרב קשתיאל [תשע'ט] ט"ו בחשוון תש"פ 16:40
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 15351 לשון הרע - דיבור שלילי המשפיע על העולם | שמירת הלשון [2] הקדמת הספר שמירת הלשון - הרב קשתיאל [תשע'ט] ח בחשוון תש"פ 11:30
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 15328 לשון הרע היא יסוד שלילת קבלת השפע האלוקי | שמירת הלשון [1] הקדמת הספר שמירת הלשון - הרב קשתיאל [תשע'ט] א בחשוון תש"פ 13:35
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 15259 אדם אחר הוא אף פעם לא נושא שיחה | שמירת הלשון [17] שמירת הלשון - הרב קשתיאל [תשע'ט] ט באלול תשע"ט 7:25
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 15239 כדי להתלבן צריך להתרחק מלבן הארמי | שמירת הלשון [16] שמירת הלשון - הרב קשתיאל [תשע'ט] ב באלול תשע"ט 9:10
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 15212 לשון הרע היא התנגדות לתורה | שמירת הלשון [15] שמירת הלשון - הרב קשתיאל [תשע'ט] ד באב תשע"ט 15:40
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 15185 לשון הרע שכבר פורסם - מותר ומיותר | שמירת הלשון [14] שמירת הלשון - הרב קשתיאל [תשע'ט] כ"ו בתמוז תשע"ט 9:50
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 15173 על מנת לדבר על מישהו צריך סיבה טובה | שמירת הלשון [13] שמירת הלשון - הרב קשתיאל [תשע'ט] כ בתמוז תשע"ט 25:40
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 15107 לשון הרע על ציבור | שמירת הלשון [10] שמירת הלשון - הרב קשתיאל [תשע'ט] כ"ח בסיוון תשע"ט 12:35
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 15060 לאהוב את המחלוקת כשהיא לשם שמים | שמירת הלשון [9] שמירת הלשון - הרב קשתיאל [תשע'ט] כ"א בסיוון תשע"ט 16:30
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 15015 עין טובה ולדון לכף זכות | שמירת הלשון [8] שמירת הלשון - הרב קשתיאל [תשע'ט] ז בסיוון תשע"ט 15:35
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 15120 סיפור לשון הרע בפני שלושה אנשים | שמירת הלשון [11] שמירת הלשון - הרב קשתיאל [תשע'ט] ה בסיוון תשע"ט 28:25
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 15014 הדיבור יוצר עולמות | שמירת הלשון [7] שמירת הלשון - הרב קשתיאל [תשע'ט] כ"ט באייר תשע"ט 14:55
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 15005 הכח הפועל ביותר - הדיבור | שמירת הלשון [6] שמירת הלשון - הרב קשתיאל [תשע'ט] כ"ב באייר תשע"ט 5:45
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 15004 שמירת הלשון [5] שמירת הלשון - הרב קשתיאל [תשע'ט] ט"ו באייר תשע"ט 7:30
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 14904 הדלפה של דיונים סגורים | שמירת הלשון [4] שמירת הלשון - הרב קשתיאל [תשע'ט] כ"ד באדר ב תשע"ט 13:35
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 14880 רכילות היא סחר בבני אדם | שמירת הלשון [3] שמירת הלשון - הרב קשתיאל [תשע'ט] י"ח באדר ב תשע"ט 21:05
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 14879 איך להיות אוזן קשבת? | שמירת הלשון [2] שמירת הלשון - הרב קשתיאל [תשע'ט] י"א באדר ב תשע"ט 10:05
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 14878 שמירת הלשון [1] שמירת הלשון - הרב קשתיאל [תשע'ט] כ"ז באדר א תשע"ט 9:15
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים