חיות תורה שבעל פה | זרעונים [35] 'ערך התחיה'

הרב יוסף קלנר

ל בסיוון תשע"ט

חיות תורה שבעל פה | זרעונים [35] 'ערך התחיה'

הרב יוסף קלנר

ל בסיוון תשע"ט
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15097 חיות תורה שבעל פה | זרעונים [35] 'ערך התחיה' זרעונים - הרב קלנר [תשע"ט] ל בסיוון תשע"ט 1:11:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15073 שיבור הצלמים של אברהם אבינו | זרעונים [34] 'ערך התחיה' זרעונים - הרב קלנר [תשע"ט] כ"ב בסיוון תשע"ט 1:12:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15059 זרעונים [33] 'נשמת הלאומיות וגופה' זרעונים - הרב קלנר [תשע"ט] ט"ז בסיוון תשע"ט 1:21:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15058 הפער בין המוכרח להיות בין האידיאל העליון אל המציאות | זרעונים [32] 'נשמת הלאומיות וגופה' זרעונים - הרב קלנר [תשע"ט] ט בסיוון תשע"ט 1:07:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15057 הפער בין האידיאל לחלותו במציאות | זרעונים [31] סוף 'מלחמת האמונות והדעות' זרעונים - הרב קלנר [תשע"ט] ב בסיוון תשע"ט 1:11:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15056 היהדות היא גזענות | זרעונים [30] זרעונים - הרב קלנר [תשע"ט] כ"ד באייר תשע"ט 1:14:50
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15055 הוודאות שבכלליות | זרעונים [29] 'למלחמת הדעות והאמונות' זרעונים - הרב קלנר [תשע"ט] י"ז באייר תשע"ט 1:11:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14959 הטעות בהתמודדות עם שטף הדעות | זרעונים [27] 'למלחמת הדעות והאמונות' זרעונים - הרב קלנר [תשע"ט] ג באייר תשע"ט 56:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14900 ריפוי מחלת הכפירה | זרעונים [26] סוף 'יסורים ממרקים' זרעונים - הרב קלנר [תשע"ט] כ באדר ב תשע"ט 1:01:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14901 ריפוי מחלת הכפירה | זרעונים [26] סוף 'יסורים ממרקים' זרעונים - הרב קלנר [תשע"ט] כ באדר ב תשע"ט 1:01:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14876 האידיאל האמונה | זרעונים [25] 'יסורים ממרקים' זרעונים - הרב קלנר [תשע"ט] י"ג באדר ב תשע"ט 1:16:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14843 נפילת קליפת ההגשמה האחרונה הדקה | זרעונים [24] 'יסורים ממרקים' עמ' קכז' זרעונים - הרב קלנר [תשע"ט] ו באדר ב תשע"ט 1:07:35
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14826 נקודות הטוב שבכפירה | זרעונים [23] 'יסורים ממרקים' זרעונים - הרב קלנר [תשע"ט] כ"ט באדר א תשע"ט 1:19:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14808 התחיה הרוחנית שבעקבות הכפירה | זרעונים [22] 'יסורים ממרקים' זרעונים - הרב קלנר [תשע"ט] כ"ב באדר א תשע"ט 1:17:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14781 הכפירה גואלת את האדם מאמונתו הקלוקלת | זרעונים [21] 'יסורים ממרקים' עמ' קכו' זרעונים - הרב קלנר [תשע"ט] ט"ו באדר א תשע"ט 1:25:40
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14765 שחרור האמונה הנמוכה ושימור הנטיה לעצם האלוקי | זרעונים [20] 'יסורים ממרקים' עמ' קכו' זרעונים - הרב קלנר [תשע"ט] ח באדר א תשע"ט 1:06:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14728 המניעה מלימודי אמונה | זרעונים [19] 'יסורים ממרקים' זרעונים - הרב קלנר [תשע"ט] א באדר א תשע"ט 1:11:35
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14703 הכניעה בפני האלוקות | זרעונים [18] 'יסורים ממרקים' זרעונים - הרב קלנר [תשע"ט] כ"ד בשבט תשע"ט 1:20:20
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14685 כל הצרות שבעולם באות מחוסר דעה ואמונה לא מבוררת | זרעונים [17] עמ' קכה' 'יסורים ממרקים' זרעונים - הרב קלנר [תשע"ט] ט"ז בשבט תשע"ט 1:07:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14658 הפסול במחשבה על אלוקים | זרעונים [16 'יסורים ממרקים' זרעונים - הרב קלנר [תשע"ט] ט בשבט תשע"ט 1:11:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14642 הסברות בלימוד אמונה | זרעונים [15] 'יסורים ממרקים' עמ' קכה' זרעונים - הרב קלנר [תשע"ט] ג בשבט תשע"ט 1:24:50
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14619 מבלעדי הידיעה העליונה, כל מושג מביא לידי כפירה | זרעונים [14] 'יסורים ממרקים' עמ' קכד' זרעונים - הרב קלנר [תשע"ט] כ"ה בטבת תשע"ט 1:16:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14581 המשך ביאור המושגים 'השערה' ו'הגדרה באלוקות' | זרעונים [13] 'יסורים ממרקים' זרעונים - הרב קלנר [תשע"ט] י"ח בטבת תשע"ט 1:13:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14558 עיקר האמונה - גדלות שלמות אין סוף | זרעונים [12] 'יסורים ממרקים' זרעונים - הרב קלנר [תשע"ט] י"א בטבת תשע"ט 1:17:40
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14537 הכהונה - החלק החשוב של בני האדם | זרעונים [11] 'יסורים ממרקים' זרעונים - הרב קלנר [תשע"ט] ד בטבת תשע"ט 1:14:40
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14509 השתלשלות המחשבה היסודית הפרטית, מים המחשבה שאין לו סוף | זרעונים [10] 'יסורים ממרקים' זרעונים - הרב קלנר [תשע"ט] כ בכסלו תשע"ט 1:05:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14473 איכות חיי האדם תלויה ביחסו לאלוקים | זרעונים [9] זרעונים - הרב קלנר [תשע"ט] י"ג בכסלו תשע"ט 1:15:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14461 מחשבה יסודית - אומר חייו של האדם | זרעונים [8] זרעונים - הרב קלנר [תשע"ט] ו בכסלו תשע"ט 1:20:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14412 גאולת ישראל נמדדת בתהליכים הפנימיים ולא במציאות הגלויה | זרעונים [7] פס' ד' - 'מעשה יצירה' זרעונים - הרב קלנר [תשע"ט] כ"ט בחשוון תשע"ט 1:17:50
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14394 טעמי מצוות | זרעונים [6] פס' ד' - 'מעשה יצירה' זרעונים - הרב קלנר [תשע"ט] כ"ב בחשוון תשע"ט 1:34:50
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14391 תפקיד התוהו | זרעונים [5] פס' ג' זרעונים - הרב קלנר [תשע"ט] י"ד בחשוון תשע"ט 1:14:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14345 נשמות של עולם התוהו | זרעונים [4] פס' ג' זרעונים - הרב קלנר [תשע"ט] ח בחשוון תשע"ט 1:34:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14325 זרעונים [3] חכם עדיף מנביא זרעונים - הרב קלנר [תשע"ט] א בחשוון תשע"ט 1:04:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14300 הצמאון לה' - הצימאון לשאיפת האמת | זרעונים [2] 'צמאון לאל חי' עמ' קיט' זרעונים - הרב קלנר [תשע"ט] ג בתשרי תשע"ט 1:13:35
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14289 הקדמה | זרעונים [1] זרעונים - הרב קלנר [תשע"ט] כ"ה באלול תשע"ח 46:15
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים