האהבה המגיעה מתוך דעת הטמונה בחסידות | מסילת ישרים [65] פרק י"ח

הרב אוהד תירוש

י"א באלול תש"פ

האהבה המגיעה מתוך דעת הטמונה בחסידות | מסילת ישרים [65] פרק י"ח

הרב אוהד תירוש

י"א באלול תש"פ
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב אוהד תירוש 12 16044 האהבה המגיעה מתוך דעת הטמונה בחסידות | מסילת ישרים [65] פרק י"ח מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] י"א באלול תש"פ 45:10
אמונה הרב אוהד תירוש 12 16036 מסילת ישרים [66] מידת הנקיות מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] ד באלול תש"פ 41:05
מוסר הרב אוהד תירוש 12 16109 מסילת ישרים [64] מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] ו באב תש"פ 41:05
אמונה הרב אוהד תירוש 12 16007 האהבה כלפי הקב''ה מביאה לטהרה | מסילת ישרים [63] פרק טז' מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] כ"ח בתמוז תש"פ 45:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15990 טהרה בראש בלב ובמעשים | מסילת ישרים [62] פרק טז' מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] כ"א בתמוז תש"פ 59:10
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15979 החברה הנהנתנית כמפסידת הפרישות, התבודדות כגילוי העצמיות ותחילת ביאור הטהרה | מסילת ישרים [62] מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] י"ד בתמוז תש"פ 40:55
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15965 פרישות מתענוג המאכל | מסילת ישרים [60] פרק טו' מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] ז בתמוז תש"פ 50:55
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15943 מסילת ישרים [59] פרקים יד' - טו' מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] כ"ג בסיוון תש"פ 44:25
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15918 מסילת ישרים [58] פרק יד' מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] ט"ז בסיוון תש"פ 26:30
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15917 הפרישות המדויקת אל מול הסגפנות הרעה | מסילת ישרים [57] סוף פרק יג' מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] י בסיוון תש"פ 46:10
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15944 הפרישות כמידה אינדיבידואלית | מסילת ישרים [56] פרק יג' מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] כ"ד באייר תש"פ 52:50
מוסר הרב אוהד תירוש 12 15886 קניית הנקיות ע''י לימוד הלכה ומוסר | מסילת ישרים [55] פרק יב', דרכי קניית הנקיות מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] י באייר תש"פ 36:10
מוסר הרב אוהד תירוש 12 15860 תאוות הכסף והרצון להיות ראשון בכל מחיר | מסילת ישרים [54] מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] כ"ו בניסן תש"פ 37:05
מוסר הרב אוהד תירוש 12 15772 הקנאה ואהבת הכסף | מסילת ישרים [53] פרק יא' מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] כ"ז באדר תש"פ 47:00
הרב אוהד תירוש 12 15952 ארבע מדרגות בכעס ומידתו של הלל | מסילת ישרים [53] פרק יא' מידת הנקיות מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] כ באדר תש"פ 49:35
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15696 כעס = איבוד שליטה | מסילת ישרים [51] מידת הנקיות מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] כ"ט בשבט תש"פ 44:50
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15706 הגאווה | מסילת ישרים [50] מידת הנקיות מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] כ"ב בשבט תש"פ 22:00
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15664 פרטי פרטים ושטחים אפורים גם במידות | מסילת ישרים [49] מידת הנקיות מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] ט"ו בשבט תש"פ 43:10
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15614 מדבר שקר תרחק | מסילת ישרים [48] פרק יא' מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] א בשבט תש"פ 45:35
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15592 הנקיות מהשנאה, הנקמה, שבועה ושקר | מסילת ישרים [47] פרק יא' מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] כ"ג בטבת תש"פ 44:45
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15571 וכולם באבק לשון הרע - האפור שבחיים | מסילת ישרים [46] פרק יא' מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] ט"ז בטבת תש"פ 44:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15528 הכלל הראשון בדיבור - להיזהר לא לבייש את האחר | מסילת ישרים [45] פרק יא' מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] ט בטבת תש"פ 40:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15514 אכילה אסורה משחיתה ומרעילה את הנפש | מסילת ישרים [44] פרק יא' מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] י"ח בכסלו תש"פ 46:35
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15453 איסור עריות תוקף אותנו בכל החושים | מסילת ישרים [43] מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] י"א בכסלו תש"פ 45:10
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15427 נקיות בדיבור ובשמיעה | מסילת ישרים [42] מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] ד בכסלו תש"פ 47:25
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15411 נקיות מעריות - מכל דבר קרוב | מסילת ישרים [41] פרק יא' מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] כ"ז בחשוון תש"פ 46:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15389 הנקיות במסחר | מסילת ישרים [40] פרק יא' מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] כ בחשוון תש"פ 51:35
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15379 בפרטי מידת הנקיות | מסילת ישרים [39] פרק יא' מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] י"ג בחשוון תש"פ 56:30
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15378 הנקיות - מרכז את החיים סביב עבודת ה' | מסילת ישרים [38] פרק י' מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] ו בחשוון תש"פ 46:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15287 ההבדל בין זהירות לנקיות | מסילת ישרים [37] פרק י' מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] כ"ג באלול תשע"ט 54:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15280 השימוש בשכל | מסילת ישרים [36] פרק ט' מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] ט"ז באלול תשע"ט 37:30
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15288 מסילת ישרים [35] פרק ט' מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] ב באלול תשע"ט 33:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15230 קנית הזריזות - להעריך כל דבר בחיים לפי המציאות שבה הוא חי | מסילת ישרים [34] פרק ח' מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] ד באב תשע"ט 47:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15197 הביטוי המעשי - לרוץ לדבר מצווה | מסילת ישרים [33] פרק ז' מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] כ"ח בתמוז תשע"ט 36:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15164 זריזות כביטוי ללהט הנפשי | מסילת ישרים [32] פרק ז' מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] י"ט בתמוז תשע"ט 41:45
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15127 מידת הזריזות - ההתלהבות בהתחלה וביטוי לרציפות המעשה | מסילת ישרים [31] פרק ז' מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] ד בתמוז תשע"ט 53:35
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15208 הביטוי המעשי - לרוץ לדבר מצווה | מסילת ישרים [30] פרק ז' - מידת הזריזות מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] כ"ח בסיוון תשע"ט 36:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15067 כבדות ועצלות האדם כמעכבות בעבודת ה' | מסילת ישרים [29] פרק ו' - מידת הזריזות מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] כ"א בסיוון תשע"ט 55:10
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15027 המאמץ והטורח אל מול העצלות | מסילת ישרים [28] פרק ו' - מידת הזריזות מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] ז בסיוון תשע"ט 50:50
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15026 פתיחה לזריזות - עצלות | מסילת ישרים [27] פרק ו' - מידת הזריזות מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] כ"ט באייר תשע"ט 47:50
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15000 הגורם השלישי להפסד הזהירות - החברה | מסילת ישרים [26] פרק ה' - מפסידי הזהירות מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] כ"ב באייר תשע"ט 40:10
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14976 הלצון במחסום בנפש | מסילת ישרים [25] פרק ה' - מפסידי הזהירות מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] ט"ו באייר תשע"ט 30:45
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14975 יצר הרע והשחוק כמכשולים בעבודת ה' | מסילת ישרים [24] פרק ה' מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] ח באייר תשע"ט 52:00
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14903 מפסידי הזהירות - טירדת הפרנסה שמשעבדת את המחשבה | מסילת ישרים [23] פרק ה' מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] כ"ה באדר ב תשע"ט 35:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14889 מפסידי הזהירות - הטיפול והטירדה העולמית לוכדי המחשבה החופשית | מסילת ישרים [22] פרק ה' מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] י"ח באדר ב תשע"ט 47:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14822 מידת הרחמים, מהותה ופועלה בעולם על ידי החסד הגמור | מסילת ישרים [21] פרק ד' מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] כ"ז באדר א תשע"ט 49:35
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14798 הגודל שבפרטים - הפך הויתור | מסילת ישרים [20] פרק ד' מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] כ באדר א תשע"ט 34:15
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14778 דקדוק ה' עם האבות כביטוי למידת הזהירות | מסילת ישרים [19] פרק ד' מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] י"ג באדר א תשע"ט 41:50
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14760 כבוד האדם כטריגר להתקדמות רוחנית | מסילת ישרים [18] פרק ד' מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] ו באדר א תשע"ט 47:00
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14714 יראת החטא והקנאה - תחרות אישית בין אנשים | מסילת ישרים [17] פרק ד' מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] כ"ט בשבט תשע"ט 50:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14701 שיהא האדם ירא תמיד - שאיפת שלימות במידות | מסילת ישרים [16] פרק ד' מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] כ"ב בשבט תשע"ט 42:45
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14680 זהירות בדרך הכלל והפרט | מסילת ישרים [15] פרק ד' מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] ט"ו בשבט תשע"ט 37:30
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14651 ההתבוננות מוציאה אותך מהמבוך | מסילת ישרים [14] פרק ג' מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] ח בשבט תשע"ט 38:55
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14627 היצר מסמא את העין | מסילת ישרים [13] פרק ג' מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] כ"ט בטבת תשע"ט 42:45
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14580 חשבון נפש על המעשים הטובים | מסילת ישרים [12] פרק ג' מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] ט"ז בטבת תשע"ט 47:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14552 הפיקוח של האדם על עצמו | מסילת ישרים [11] פרק ג' מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] ט בטבת תשע"ט 50:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14480 ההרגל מעכב את האדם מלהסתכל פנימה | מסילת ישרים [9] פרק ב' מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] י בכסלו תשע"ט 54:20
הרב אוהד תירוש 12 14440 העיקר באדם זאת הנשמה | מסילת ישרים [8] פרק א' מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] ג בכסלו תשע"ט 52:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14441 העיקר באדם זאת הנשמה | מסילת ישרים [8] פרק א' מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] ג בכסלו תשע"ט 52:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14431 העלאת העולם על ידי מימוש יעודו של האדם | מסילת ישרים [7] פרק א' מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] כ"ו בחשוון תשע"ט 54:50
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14415 המצוות כאמצעי להגיע אל העולם הבא | מסילת ישרים [6] פרק א' מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] י"ט בחשוון תשע"ט 59:30
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14370 להביא את העולם הבא אל העולם הזה | מסילת ישרים [5] פרק א' מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] י"ב בחשוון תשע"ט 53:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14337 חלקי שלימות העבודה | מסילת ישרים [4] סוף ההקדמה מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] ה בחשוון תשע"ט 46:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14333 חובת העיון ביראת ה' | מסילת ישרים [3] הקדמה מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] ח בתשרי תשע"ט 42:50
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14271 המוסר האמוני ששורשו בסוד | מסילת ישרים [2] הקדמה מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] כ"ב באלול תשע"ח 34:25
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14233 המסילה היא מסילת ישרים והמטרה היא החסידות | מסילת ישרים [1] עמ' א' - ט' מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] ח באלול תשע"ח 50:30
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים