לעיתים הרצון שהכל יהיה מושלם עלול דווקא להרוס | מידות ראיה [53] מידת התוכחה ומידת התיקון

הרב אליעזר קשתיאל

א בשבט תש"פ

לעיתים הרצון שהכל יהיה מושלם עלול דווקא להרוס | מידות ראיה [53] מידת התוכחה ומידת התיקון

הרב אליעזר קשתיאל

א בשבט תש"פ
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15610 לעיתים הרצון שהכל יהיה מושלם עלול דווקא להרוס | מידות ראיה [53] מידת התוכחה ומידת התיקון מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] א בשבט תש"פ 47:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15598 הגדלת הרצון הטוב על ידי הקודש | מידות ראיה [52] הרצון פס' ג' - ד' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ג בטבת תש"פ 46:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15572 רצון לא מדכאים אלא מכוונים | מידות ראיה [51] הרצון פס' א' - ב' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] ט"ז בטבת תש"פ 45:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15502 הבנת הערך הפנימי וחסרון ההבלטה החיצונית | מידות ראיה [50] מידת הצניעות מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ה בכסלו תש"פ 53:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15507 הצדקות כמתקנת את כל צדדי החיים | מידות ראיה [49] מידת הצדקות ומידת הצניעות מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"ח בכסלו תש"פ 1:04:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15425 פחדנות | מידות ראיה [48] מידת הפחדנות מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] ד בכסלו תש"פ 57:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15412 הפחד מהמצוות והמחשבה החופשית | מידות ראיה [47] מידת הפחדנות מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ז בחשוון תש"פ 58:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15390 השגת הענווה ויתרונותיה | מידות ראיה [46] מידת הענוה פס' ו' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ בחשוון תש"פ 54:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15376 האדם העניו חי תמיד בתודעת שליחות | מידות ראיה [45] מידת הענוה פס' א'- ד' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"ג בחשוון תש"פ 49:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15360 הכבוד מביא לגאולה, והסבלנות היא כלי לבניית החיים | מידות הראיה [44] מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] ו בחשוון תש"פ 1:08:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15282 הכבוד להתעסק בפנים וחשיבות הכבוד | ‏‏מידות ראיה [43] מידת הכבוד פס' ה' - ז' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] ט"ז באלול תשע"ט 48:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15261 תאוות הכבוד - יצירת השפעה שהיא לא קיימת | ‏‏מידות ראיה [42] מידת הכבוד פס' ב' ב- ג' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] ט באלול תשע"ט 1:06:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15246 משמעות נתינת הכבוד לדבר | ‏‏מידות ראיה [41] מידת הכבוד מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] ב באלול תשע"ט 56:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15229 שני סוגי הכעס והפתרון לכעס - הרחבת המציאות | ‏‏מידות ראיה [40 מידת הכעס מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] ד באב תשע"ט 44:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15186 השפעת היראה הגדולה על העולם הרוחני והמעשי | ‏‏מידות ראיה [39] מידת היראה פס' יח' - יט' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ו בתמוז תשע"ט 38:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15156 יראת חטא - יכולת ההשפעה על המעגלים הקרובים | ‏‏מידות ראיה [38] מידת היראה פס' טז' - יז' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"ט בתמוז תשע"ט 49:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15142 שערים ליראה וירידה לפרטים | ‏‏מידות ראיה [37] מידת היראה פס' יג' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"ב בתמוז תשע"ט 51:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15118 נזקי יראת השמים כשהיא מעוותת | ‏‏מידות ראיה [36] מידת היראה פס' י' - יא' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] ה בתמוז תשע"ט 57:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15105 הסיגים שבתחילת הופעת יראת השמים ותפקידם | ‏‏מידות ראיה [35] מידת היראה פס' ח - ט' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ח בסיוון תשע"ט 50:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15066 יראת העונש - הפחד של האדם מהעונש שהוא יעניש את עצמו | ‏‏מידות ראיה [34] מידת היראה פס' ה - ז' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"א בסיוון תשע"ט 54:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15025 רוממות היראה ותפקיד היראה הנמוכה | ‏‏מידות ראיה [33] מידת היראה פס' ב' - ג' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] ז בסיוון תשע"ט 52:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15024 יראה - מידת נפש של חיפוש גדול | ‏‏מידות ראיה [32] מידת היראה פס' א' - ב' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ט באייר תשע"ט 45:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14963 החשיבות וההשפעה של שינה נכונה | ‏‏מידות ראיה [31] מידת העלאת ניצוצות פס ד' - ה' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] ח באייר תשע"ט 35:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14939 העלאת ניצוצות - הזדמנות להוספת תוכן רוחני | ‏‏מידות ראיה [30] מידת העלאת ניצוצות פס א' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] א באייר תשע"ט 47:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14906 מה זה העלאת ניצוצות? | ‏‏מידות ראיה [29] מידת העלאת ניצוצות פס א' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ה באדר ב תשע"ט 20:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14905 תיקון המידות רק מתוך המוסר האלוקי | ‏‏מידות ראיה [28] מידת הדבקות פס' ג' - ה' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ה באדר ב תשע"ט 27:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14873 בגלל שאתה בחור טוב יש לך בעיות | ‏‏מידות ראיה [27] מידת הגאווה פס' כו' - מידת הדבקות פס' ד' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"ח באדר ב תשע"ט 53:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14817 אל תהיה מיוחד | מידות ראיה [25] מידת הגאוה פס' יד' - יז' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ז באדר א תשע"ט 52:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14800 הגאווה כמקור להתנשאות, אהבת העולם וארץ ישראל | מידות ראיה [24] מידת הגאוה פס' ו' - יג' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ באדר א תשע"ט 47:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14776 ניעור הגאווה - המפתח להתקדמות האנושית | מידות ראיה [23] מידת הגאוה פס' א' - ח' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"ג באדר א תשע"ט 48:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14755 פגם הברית - פגיעה בראיה האידיאלית של העתיד | מידות ראיה [22] מידת הברית פס' ג' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] ו באדר א תשע"ט 53:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14842 ‏‏מידות ראיה [26] - חסר מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] ד באדר א תשע"ט 00:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14711 התמודדות עם פגם הברית | מידות ראיה [21] מידת הברית פס' א' - ב' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ט בשבט תשע"ט 44:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14692 השבת האמונה לרוממותה | מידות ראיה [20] מידת האמונה פס' כט' - לג' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ב בשבט תשע"ט 44:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14653 הצורך להסביר ולחדש את מושגי האמונה | מידות ראיה [19] מידת האמונה פס' כז' - כח' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] ח בשבט תשע"ט 40:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14623 אי המפגש בין האמונה והרציונליזם | מידות ראיה [18] מידת האמונה פס' כב' - כו' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] א בשבט תשע"ט 53:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14596 השעשוע האמיתי - השייכות לאידיאלים | מידות ראיה [17] מידת האמונה פס' כא' - כב' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ג בטבת תשע"ט 45:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14567 הכפירה והיכולת לחטוא גורמת לטהרת האמונה | מידות ראיה [15] מידת האמונה פס' טו' - יח' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] ט"ז בטבת תשע"ט 22:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14568 השורש של העדר האמונה | מידות ראיה [16] מידת האמונה פס' יט' - כ' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] ט"ז בטבת תשע"ט 40:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14547 ההסרת הקליפות מהאמונה | מידות ראיה [14] אמונה פס' יב' - יז' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] ט בטבת תשע"ט 51:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14566 מידות ראיה [13] - חסר מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ה בכסלו תשע"ט 00:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14505 ההתלהבות הטבעית והדרכת האמונה | מידות ראיה [12] אמונה פס' ו' - ז' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"ח בכסלו תשע"ט 56:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14476 האמונה מתחילה באמון בעצמך | מידות ראיה [11] אמונה פס' ה' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"א בכסלו תשע"ט 56:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14435 אמונה - מיזוג של יראה ואהבה | מידות ראיה [10] אמונה פס' ב' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] ד בכסלו תשע"ט 47:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14417 חינוך לאמונה מרגע היצירה | מידות ראיה [9] אמונה פס' א' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ז בחשוון תשע"ט 55:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14401 מפגש האהבה עם דמויות חשובות | מידות ראיה [8] אהבה פס' יא' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ בחשוון תשע"ט 51:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14363 צריך לפתח ולמקצע את האהבה | מידות ראיה [7] אהבה פס' י' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"ג בחשוון תשע"ט 1:02:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14320 תפקידה של השנאה | מידות ראיה [5] אהבה פס' ו' - ז' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] ח בתשרי תשע"ט 51:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14270 המאבק ברשעה מתוך אמונה באומות העולם | מידות ראיה [4] אהבה פס' ה' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ג באלול תשע"ח 49:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14253 חשבונות הורסים את האהבה | מידות ראיה [3] אהבה ג' - ד' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] ט"ז באלול תשע"ח 1:06:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14286 אהבה - קשר של סימפטיה לכל | מידות ראיה [2] אהבה פס' א' - ב' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] ט באלול תשע"ח 1:10:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14220 בעבודת המידות העבודה השכלית קודמת לעבודת הרגש | מידות ראיה [1] אל המידות א' - ב' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] ב באלול תשע"ח 44:15
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים