תפארת ישראל [81] פרק ע'

הרב אליעזר קשתיאל

כ"א באדר תשס"ג

תפארת ישראל [81] פרק ע'

הרב אליעזר קשתיאל

כ"א באדר תשס"ג
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13978 תפארת ישראל [81] פרק ע' תפארת ישראל - פרק בשיעור - הרב קשתיאל [תשס'ג] כ"א באדר תשס"ג 37:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13977 תפארת ישראל [80] פרק סט' תפארת ישראל - פרק בשיעור - הרב קשתיאל [תשס'ג] כ באדר תשס"ג 48:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13976 תפארת ישראל [79] פרק סח' תפארת ישראל - פרק בשיעור - הרב קשתיאל [תשס'ג] י"ט באדר תשס"ג 40:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13975 תפארת ישראל [78] פרק סז' תפארת ישראל - פרק בשיעור - הרב קשתיאל [תשס'ג] י"ח באדר תשס"ג 23:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13974 תפארת ישראל [77] פרק סה' תפארת ישראל - פרק בשיעור - הרב קשתיאל [תשס'ג] י"ז באדר תשס"ג 47:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13973 תפארת ישראל [76] פרק סד' תפארת ישראל - פרק בשיעור - הרב קשתיאל [תשס'ג] ט"ז באדר תשס"ג 36:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13972 תפארת ישראל [75] פרק סד' תפארת ישראל - פרק בשיעור - הרב קשתיאל [תשס'ג] ט"ו באדר תשס"ג 8:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13971 תפארת ישראל [74] פרק סג' תפארת ישראל - פרק בשיעור - הרב קשתיאל [תשס'ג] י"ד באדר תשס"ג 40:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13970 תפארת ישראל [73] פרק סב' - חסר תפארת ישראל - פרק בשיעור - הרב קשתיאל [תשס'ג] י"ג באדר תשס"ג
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13969 תפארת ישראל [72] פרק סא' תפארת ישראל - פרק בשיעור - הרב קשתיאל [תשס'ג] י"ב באדר תשס"ג 23:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13968 תפארת ישראל [71] פרק ס' - חסר תפארת ישראל - פרק בשיעור - הרב קשתיאל [תשס'ג] י"א באדר תשס"ג
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13967 תפארת ישראל [70] פרק נט' תפארת ישראל - פרק בשיעור - הרב קשתיאל [תשס'ג] י באדר תשס"ג 47:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13966 תפארת ישראל [69] פרק נח' תפארת ישראל - פרק בשיעור - הרב קשתיאל [תשס'ג] ט באדר תשס"ג 39:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13965 תפארת ישראל [68] פרק נז' תפארת ישראל - פרק בשיעור - הרב קשתיאל [תשס'ג] ח באדר תשס"ג 41:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13955 תפארת ישראל [67] פרק נו' תפארת ישראל - פרק בשיעור - הרב קשתיאל [תשס'ג] ז באדר תשס"ג 44:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13954 תפארת ישראל [66] פרק נה' תפארת ישראל - פרק בשיעור - הרב קשתיאל [תשס'ג] ו באדר תשס"ג 44:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13953 תפארת ישראל [65] פרק נד' תפארת ישראל - פרק בשיעור - הרב קשתיאל [תשס'ג] ה באדר תשס"ג 34:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13952 תפארת ישראל [64] פרק נג' תפארת ישראל - פרק בשיעור - הרב קשתיאל [תשס'ג] ד באדר תשס"ג 27:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13951 מצוות בטלות לעתיד לבוא - תחיית המתים | תפארת ישראל [63] פרק נב' תפארת ישראל - פרק בשיעור - הרב קשתיאל [תשס'ג] ג באדר תשס"ג 42:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13950 תפארת ישראל [62] פרק נא' תפארת ישראל - פרק בשיעור - הרב קשתיאל [תשס'ג] ב באדר תשס"ג 34:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13949 תפארת ישראל [61] פרק נ' תפארת ישראל - פרק בשיעור - הרב קשתיאל [תשס'ג] א באדר תשס"ג 40:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13948 תפארת ישראל [60] פרק מט' תפארת ישראל - פרק בשיעור - הרב קשתיאל [תשס'ג] ל בשבט תשס"ג 43:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13947 תפארת ישראל [59] פרק מח' תפארת ישראל - פרק בשיעור - הרב קשתיאל [תשס'ג] כ"ט בשבט תשס"ג 36:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13946 חטא העגל | תפארת ישראל [58] פרק מח' תפארת ישראל - פרק בשיעור - הרב קשתיאל [תשס'ג] כ"ח בשבט תשס"ג 49:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13945 תפארת ישראל [57] פרק מז' תפארת ישראל - פרק בשיעור - הרב קשתיאל [תשס'ג] כ"ז בשבט תשס"ג 47:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13944 תפארת ישראל [56] פרק מו' תפארת ישראל - פרק בשיעור - הרב קשתיאל [תשס'ג] כ"ו בשבט תשס"ג 48:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13943 תפארת ישראל [55] פרק מה' תפארת ישראל - פרק בשיעור - הרב קשתיאל [תשס'ג] כ"ה בשבט תשס"ג 43:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13942 תפארת ישראל [54] פרקים מג' - מד' תפארת ישראל - פרק בשיעור - הרב קשתיאל [תשס'ג] כ"ד בשבט תשס"ג 29:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13941 תפארת ישראל [53] פרקים מב' - מג' תפארת ישראל - פרק בשיעור - הרב קשתיאל [תשס'ג] כ"ג בשבט תשס"ג 52:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13940 תפארת ישראל [52] פרק מא' תפארת ישראל - פרק בשיעור - הרב קשתיאל [תשס'ג] כ"ב בשבט תשס"ג 56:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13823 תפארת ישראל [51] פרק מ' תפארת ישראל - פרק בשיעור - הרב קשתיאל [תשס'ג] כ"א בשבט תשס"ג 44:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13822 תפארת ישראל [50] פרק מ' תפארת ישראל - פרק בשיעור - הרב קשתיאל [תשס'ג] כ בשבט תשס"ג 43:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13821 תפארת ישראל [49] פרק לט' תפארת ישראל - פרק בשיעור - הרב קשתיאל [תשס'ג] י"ט בשבט תשס"ג 37:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13820 תפארת ישראל [48] פרק לח' תפארת ישראל - פרק בשיעור - הרב קשתיאל [תשס'ג] י"ח בשבט תשס"ג 35:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13819 תפארת ישראל [47] פרק לח' תפארת ישראל - פרק בשיעור - הרב קשתיאל [תשס'ג] י"ז בשבט תשס"ג 37:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13818 תפארת ישראל [46] פרק לז' תפארת ישראל - פרק בשיעור - הרב קשתיאל [תשס'ג] ט"ז בשבט תשס"ג 46:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13817 תפארת ישראל [45] פרקים לו' - לז' תפארת ישראל - פרק בשיעור - הרב קשתיאל [תשס'ג] ט"ו בשבט תשס"ג 49:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13816 תפארת ישראל [44] פרקים לה' - לו' תפארת ישראל - פרק בשיעור - הרב קשתיאל [תשס'ג] י"ד בשבט תשס"ג 41:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13815 תפארת ישראל [43] פרק לה' תפארת ישראל - פרק בשיעור - הרב קשתיאל [תשס'ג] י"ג בשבט תשס"ג 37:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13814 תפארת ישראל [42] פרקים לג' - לד' תפארת ישראל - פרק בשיעור - הרב קשתיאל [תשס'ג] י"ב בשבט תשס"ג 42:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13813 תפארת ישראל [41] פרק לג' תפארת ישראל - פרק בשיעור - הרב קשתיאל [תשס'ג] י"א בשבט תשס"ג 32:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13812 תפארת ישראל [40] פרקים לא' - לב' תפארת ישראל - פרק בשיעור - הרב קשתיאל [תשס'ג] י בשבט תשס"ג 42:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13811 תפארת ישראל [39] פרקים ל' - לא' תפארת ישראל - פרק בשיעור - הרב קשתיאל [תשס'ג] ט בשבט תשס"ג 35:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13810 תפארת ישראל [38] פרק כט' תפארת ישראל - פרק בשיעור - הרב קשתיאל [תשס'ג] ח בשבט תשס"ג 46:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13809 תפארת ישראל [37] פרק כח' תפארת ישראל - פרק בשיעור - הרב קשתיאל [תשס'ג] ז בשבט תשס"ג 31:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13808 תפארת ישראל [36] פרק כז' - חסר 20 דקות ראשונות תפארת ישראל - פרק בשיעור - הרב קשתיאל [תשס'ג] ו בשבט תשס"ג 33:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13807 תפארת ישראל [35] פרק כו' תפארת ישראל - פרק בשיעור - הרב קשתיאל [תשס'ג] ה בשבט תשס"ג 41:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13806 תפארת ישראל [34] פרק כה' תפארת ישראל - פרק בשיעור - הרב קשתיאל [תשס'ג] ד בשבט תשס"ג 41:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13805 תפארת ישראל [33] חזרה - פרקים יט' - כד' תפארת ישראל - פרק בשיעור - הרב קשתיאל [תשס'ג] ג בשבט תשס"ג 39:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13804 תפארת ישראל [32] חזרה - פרקים טו' - יח' תפארת ישראל - פרק בשיעור - הרב קשתיאל [תשס'ג] ב בשבט תשס"ג 27:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13803 תפארת ישראל [31] חזרה - פרקים י' - יד' תפארת ישראל - פרק בשיעור - הרב קשתיאל [תשס'ג] א בשבט תשס"ג 42:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13802 תפארת ישראל [30] חזרה - פרקים ז' - ט' תפארת ישראל - פרק בשיעור - הרב קשתיאל [תשס'ג] ל בטבת תשס"ג 47:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13801 תפארת ישראל [29] חזרה - פרקים ד' - ו' תפארת ישראל - פרק בשיעור - הרב קשתיאל [תשס'ג] כ"ט בטבת תשס"ג 31:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13800 תפארת ישראל [28] חזרה - הקדמה - פרק ג' תפארת ישראל - פרק בשיעור - הרב קשתיאל [תשס'ג] כ"ח בטבת תשס"ג 42:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13799 תפארת ישראל [27] פרק כד' - חלק ב' תפארת ישראל - פרק בשיעור - הרב קשתיאל [תשס'ג] כ"ז בטבת תשס"ג 26:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13798 תפארת ישראל [26] פרקים כב' - כג' תפארת ישראל - פרק בשיעור - הרב קשתיאל [תשס'ג] כ"ו בטבת תשס"ג 40:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13797 תפארת ישראל [25] פרקים כא' - כב' תפארת ישראל - פרק בשיעור - הרב קשתיאל [תשס'ג] כ"ה בטבת תשס"ג 44:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13796 תפארת ישראל [24] פרק כא' תפארת ישראל - פרק בשיעור - הרב קשתיאל [תשס'ג] כ"ד בטבת תשס"ג 45:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13795 תפארת ישראל [23] פרק כ' תפארת ישראל - פרק בשיעור - הרב קשתיאל [תשס'ג] כ"ג בטבת תשס"ג 25:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13794 תפארת ישראל [22] פרק יט' - חסר כמה דקות תפארת ישראל - פרק בשיעור - הרב קשתיאל [תשס'ג] כ"ב בטבת תשס"ג 28:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13793 תפארת ישראל [21] פרק יח' תפארת ישראל - פרק בשיעור - הרב קשתיאל [תשס'ג] כ"א בטבת תשס"ג 33:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13792 תפארת ישראל [20] פרק יז' תפארת ישראל - פרק בשיעור - הרב קשתיאל [תשס'ג] כ בטבת תשס"ג 41:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13791 המופת השלישי | תפארת ישראל [19] פרק טז' תפארת ישראל - פרק בשיעור - הרב קשתיאל [תשס'ג] י"ט בטבת תשס"ג 1:02:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13790 המופת השני | תפארת ישראל [18] פרק טז' תפארת ישראל - פרק בשיעור - הרב קשתיאל [תשס'ג] י"ח בטבת תשס"ג 38:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13789 המופת הראשון | תפארת ישראל [17] פרק טז' תפארת ישראל - פרק בשיעור - הרב קשתיאל [תשס'ג] י"ז בטבת תשס"ג 34:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13788 תפארת ישראל [16] פרק טו' תפארת ישראל - פרק בשיעור - הרב קשתיאל [תשס'ג] ט"ז בטבת תשס"ג 45:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13787 תפארת ישראל [15] פרק יד' תפארת ישראל - פרק בשיעור - הרב קשתיאל [תשס'ג] ט"ו בטבת תשס"ג 44:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13785 תפארת ישראל [14] פרק יג' תפארת ישראל - פרק בשיעור - הרב קשתיאל [תשס'ג] י"ד בטבת תשס"ג 40:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13784 תפארת ישראל [13] פרק יב' תפארת ישראל - פרק בשיעור - הרב קשתיאל [תשס'ג] י"ג בטבת תשס"ג 41:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13783 תפארת ישראל [12] פרק יא' תפארת ישראל - פרק בשיעור - הרב קשתיאל [תשס'ג] י"ב בטבת תשס"ג 52:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13782 תפארת ישראל [11] פרק י' תפארת ישראל - פרק בשיעור - הרב קשתיאל [תשס'ג] י"א בטבת תשס"ג 25:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13781 תפארת ישראל [10] פרק י' תפארת ישראל - פרק בשיעור - הרב קשתיאל [תשס'ג] י בטבת תשס"ג 45:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13779 תפארת ישראל [8] פרק ח' תפארת ישראל - פרק בשיעור - הרב קשתיאל [תשס'ג] ט בטבת תשס"ג 35:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13780 תפארת ישראל [9] פרק ט' תפארת ישראל - פרק בשיעור - הרב קשתיאל [תשס'ג] ט בטבת תשס"ג 53:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13778 תפארת ישראל [7] פרק ז' תפארת ישראל - פרק בשיעור - הרב קשתיאל [תשס'ג] ז בטבת תשס"ג 40:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13777 תפארת ישראל [6] פרק ו' תפארת ישראל - פרק בשיעור - הרב קשתיאל [תשס'ג] ו בטבת תשס"ג 43:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13776 תפארת ישראל [5] פרקים ד' - ה' תפארת ישראל - פרק בשיעור - הרב קשתיאל [תשס'ג] ה בטבת תשס"ג 48:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13775 תפארת ישראל [4] פרק ד' תפארת ישראל - פרק בשיעור - הרב קשתיאל [תשס'ג] ד בטבת תשס"ג 52:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13774 תפארת ישראל [3] פרק ג' תפארת ישראל - פרק בשיעור - הרב קשתיאל [תשס'ג] ג בטבת תשס"ג 56:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13773 תפארת ישראל [2] פרק ב' תפארת ישראל - פרק בשיעור - הרב קשתיאל [תשס'ג] ב בטבת תשס"ג 40:20
12
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים