אורות ישראל 39 פרק ה' פס' ג

הרב אליעזר קשתיאל

כ"ו באדר ב תשפ"ד

אורות ישראל 39 פרק ה' פס' ג

הרב אליעזר קשתיאל

כ"ו באדר ב תשפ"ד
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 19153 אורות ישראל 39 פרק ה' פס' ג אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ו באדר ב תשפ"ד 35:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 19139 אורות ישראל [38] פרק ה' פס' ב אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ט באדר ב תשפ"ד 26:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 19121 אהבת ישראל בגלל ההשפעה הדתית והמוסרית על העולם | אורות ישראל [37] , ,פרק ד' פס' י -פרק ה' פס' א אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ב באדר ב תשפ"ד 25:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 19088 אהבת ישראל מצד היותם בנים לאבות האומה, הטבע הישראלי | אורות ישראל [36] פרק ד' פס' ט אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ה באדר ב תשפ"ד 46:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 19067 האהבה שבמחלוקת, והברכה שבמאבקי הדעות | אורות ישראל 35 , ,פרק ד' פס' ז-ח אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ח באדר א תשפ"ד 38:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 19048 אורות ישראל [34] , פרק ד' פס' ו אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"א באדר א תשפ"ד 43:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 19028 אהבת ישראל אמיתית מחייבת אהבת כל האנושות | אורות ישראל [33] פרק ד' פס' ה' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ד באדר א תשפ"ד 38:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 19005 אורות ישראל [32] ,פרק ד' פס' ג-ד אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ז באדר א תשפ"ד 26:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18988 נשמת ישראל שואפת להתגלות בכל הפרטים. ועבודת הסנגוריה על עם ישראל | אורות ישראל [31] פרק ג' פס' יא פרק ד פס' א-ב אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ט בשבט תשפ"ד 40:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18966 אורות ישראל [30] , פרק ג' פס' ט- י אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ג בשבט תשפ"ד 24:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18947 אורות ישראל [29] , פרק ג' פס' ז- ח אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ט"ז בשבט תשפ"ד 24:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18933 אורות ישראל [28] , פרק ג' פס' ו' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ט בשבט תשפ"ד 23:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18901 אורות ישראל [27] , פרק ג' פס' ה' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ד בטבת תשפ"ד 22:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18869 התדבקות בכנסת ישראל דרך הענווה | אורות ישראל [26] פרק ג' פס' ד' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ז בטבת תשפ"ד 14:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18868 התבדקות והתקשרות בכללות ישראל | אורות ישראל [25] פרק ג' פס' ג' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י בטבת תשפ"ד 27:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18847 מעלת הדור האחרון חזרה אל השורש - אברהם אבינו | אורות ישראל [24]פרק ג' פס' ב אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ד בטבת תשפ"ד 35:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18846 דבקות וקשר לכלל ישראל | אורות ישראל [23] פרק ג' פס' א אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ה בכסלו תשפ"ד 24:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18649 קשר הפרט לאומה הישראלית בנויה על עומקה המוסרית של האומה | אורות ישראל [22] פרק ב' פס' ז' -ח אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ז בתשרי תשפ"ד 27:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18629 הלאומיות הישראלית יוצרת חן ומעדנת את הפרט ואת הכלל | אורות ישראל [21] פרק ב' פס' ו' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ט באלול תשפ"ג 13:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18593 בישראל הריבוי החומרי מאפשר התרחבות כלי הביטויי | אורות ישראל [20] פרק ב' פס' ה' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ב באלול תשפ"ג 44:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18565 נדרשת הזנה וטיפוח תמידי של תורה ומצוות, אחרת היחיד והאומה ייפגעו | אורות ישראל [19] פרק ב' פס' ד' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ט"ו באלול תשפ"ג 28:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18543 בישראל היחיד יונק את משמעותו וערכו מהאומה | אורות ישראל [18] פרק ב' פס' ג' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ח באלול תשפ"ג 34:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18463 כל ניתוק של היחיד מזהותו הישראלית, יוצר פגם וניתוק של האדם מאומתו | אורות ישראל [17] פרק ב' פס' ב' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ג באב תשפ"ג 30:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18448 אורות ישראל [16] , פרק א' פס' טז' - פרק ב' פס' א אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ה בתמוז תשפ"ג 29:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18425 יעוד ישראל- להראות שהעולם מונהג | אורות ישראל [15] , פרק א' פס' יד' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ח בתמוז תשפ"ג 11:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18408 העולם בנוי על פי התורה ושינוי ממנה יוצר הרס | אורות ישראל [14] , פרק א' פס' יד' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"א בתמוז תשפ"ג 23:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18385 המשכן - התוצאה החיובית של חטא העגל | אורות ישראל [13] , פרק א' פס' יג' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ד בתמוז תשפ"ג 23:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18361 שמירת שווי המשקל בין עקרונות היהדות למימושם בחיים | אורות ישראל 12 , פרק א' פס' יב' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ז בסיוון תשפ"ג 29:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18340 אורות ישראל 11 ישראל מחדשים בעולם שהמוסר קודם לחיים, פרק א' פס' יא' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ בסיוון תשפ"ג 13:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18314 עמ''י זקוק להיבדל כדי לקבל את המזון הרוחני הייחודי לו | אורות ישראל [10], פרק א' פס' י' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ג בסיוון תשפ"ג 30:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18273 רצונך כרצונו - ויותר שכינה מופיעה | אורות ישראל [9] , פרק א' פס' ט' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ח באייר תשפ"ג 22:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18244 הרצף ההסטורי מאבות האומה | אורות ישראל [8], פרק א' פס' ח' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"א באייר תשפ"ג 20:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18222 כוחו של יעקב אבינו | אורות ישראל [7] פרק א' פס' ז' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ד באייר תשפ"ג 22:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18185 באדם יש שני כוחות מתרוצצים המנסים לכבוש את כולו | אורות ישראל [6] , פרק א' פס' ו' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ז באייר תשפ"ג 32:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18154 ישראל אוהבים את ה' יותר מאת החיים | אורות ישראל [5] פרק א' פס' ה' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ד באדר תשפ"ג 26:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18125 תכונת היסוד הישראלית היא החפץ הטוב | אורות ישראל [04] , פרק א' פס' ד' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ז באדר תשפ"ג 22:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18124 אורות ישראל [03] פרק א' פס' ג' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י באדר תשפ"ג 26:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18097 עם ישראל באנושות הוא כמו המח והלב באדם | אורות ישראל [2] , פרק א' פס' ב' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ג באדר תשפ"ג 24:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18073 מהי האומה הישראלית | אורות ישראל [1] פרק א' פס' א' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ו בשבט תשפ"ג 21:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18046 תפקיד הציונות - לקרוא בשם ה' | זרעונים [22] עמ' קלו'-קלז' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ט בשבט תשפ"ג 36:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 18021 תשוקת הצמיחה העולמית היא ביטוי של הדבקות בה' | זרעונים [21] , עמ' קלה', ערך התחיה אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ג בשבט תשפ"ג 51:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17997 לאומיות חילונית בישראל היא ניתוק שתוביל למשב והרס, נדרשת יקיצה שניה ויניקה מאור התנ''ך והקודש | זרעונים [20] , עמ' קלג'- קלה' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ה בשבט תשפ"ג 33:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17964 לאומיות מול לאומנות | זרעונים [19] עמ' קלג' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ז בטבת תשפ"ג 35:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17926 הפסק נדרש בין הכלל לפרטים | זרעונים [18] , מערכה 'נשמת הלאומיות וגופה' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ בטבת תשפ"ג 28:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17892 מלכות בה' נמצאת בהכל | זרעונים [17] 'אמונות ודעות' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ג בטבת תשפ"ג 39:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17872 עבודת ההמלכה | זרעונים [16] 'אמונות ודעות' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ו בטבת תשפ"ג 39:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17826 זרעונים [15] אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ב בכסלו תשפ"ג 18:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17800 המאבק השגוי מול שטף הכפירה | זרעונים [14] ,מאמר 'אמונות ודעות' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ט"ו בכסלו תשפ"ג 45:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17764 לא להיבהל מהכפירה | זרעונים [13] יסורים ממרקים, עמ' קכח' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ח בכסלו תשפ"ג 38:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17766 תפקיד עמ"י - לכפור ולתקן את חשכת אמונת הדתות | זרעונים [12] יסורים ממרקים, עמ' קכז' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ב בכסלו תשפ"ג 43:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17725 הכפירה העולמית מאפשרת לאור הטהור לנבוט | זרעונים [11] יסורים ממרקים, עמ' קכו'- קכז' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ד בחשוון תשפ"ג 33:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17700 מושג ההתבטלות לאלוקים השגוי | זרעונים [10], יסורים ממרקים, עמ' קכה' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ז בחשוון תשפ"ג 39:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17676 זרעונים [9] יסורים ממרקים אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י בחשוון תשפ"ג 31:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17675 ההגדרה היא לא פעם דווקא בריחה מההבנה | זרעונים [8] יסורים ממרקים אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ד בחשוון תשפ"ג 43:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17674 זרעונים [7] יסורים ממרקים אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ה בתשרי תשפ"ג 42:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17648 מעשי יצירה | זרעונים[6] אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ז באלול תשפ"ב 33:55
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 17628 בירור יסודות הסליחות אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ג באלול תשפ"ב 01:52:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17626 תנועה לעולם רחב יותר | זרעונים [5] 'נשמות עולם התוהו' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ באלול תשפ"ב 24:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17599 העולם מתקדם בצורה מידתית ואיטית | זרעונים [4] 'נשמות עולם התוהו' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ג באלול תשפ"ב 35:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17574 תפקיד הנביאים ותפקיד החכמים בהגשמת האידיאל | זרעונים [3] 'חכם עדיף מנביא' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ו באלול תשפ"ב 36:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17461 'צמאון לאל חי' (2) | זרעונים [2] אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ב בתמוז תשפ"ב 34:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17433 זרעונים [1] מאמר 'צמאון לאל חי' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ט"ז בתמוז תשפ"ב 23:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17401 בכל מצווה יש שלוש אידיאות | למהלך האידיאות בישראל [19] פרק ה' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ט בתמוז תשפ"ב 21:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17366 הלאומיות מובילה חזרה לדת | למהלך האידאות בישראל [18] פרק ו' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ב בתמוז תשפ"ב 32:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17355 בשיבה לארץ נדרש לאחד בין שלוש אידיאות | למהלך האידיאות בישראל [17] פרק ה' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ה בסיוון תשפ"ב 24:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17339 למהלך האידיאות בישראל [16] פרק ו' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ח בסיוון תשפ"ב 47:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17338 למהלך האידיאות בישראל [15] פרק ה' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"א בסיוון תשפ"ב 14:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17294 הפרדת דת ומדינה באומות | למהלך האידאות בישראל [14] פרק ה' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ה באייר תשפ"ב 35:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17244 הדתות אימצו את הפן הדתי שביהדות באופן מקולקל | למהלך האידיאות בישראל [13] פרק ה' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ באייר תשפ"ב 29:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17219 החיסרון בבית ראשון | למהלך האידיאות בישראל [12] פרק ה' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ג באייר תשפ"ב 35:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17189 בית שני - הכנת האומה לגלות הארוכה | למהלך האידיאות בישראל [11] פרק ה' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ה באייר תשפ"ב 32:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 17039 השפעת גלות ישראל על האנושות | למהלך האידיאות בישראל [10] פרק ד' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ג באדר ב תשפ"ב 35:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16997 הציונות החילונית יכלה לקום רק על בסיס השמרנות הדתית | למהלך האידאות בישראל [9] פרק ד' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ח באדר ב תשפ"ב 32:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16973 בישראל לא תתאפשר מלכות חסרת נביא | למהלך האידיאות בישראל [08] פרק ד' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] א באדר ב תשפ"ב 42:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16972 הרצון של שלמה לתיקון השלם ותחילת הנפילה | למהלך האידיאות בישראל [7] פרק ג' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ד באדר א תשפ"ב 37:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16971 למהלך האידיאות בישראל [6] פרק ג' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ז באדר א תשפ"ב 25:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16950 רצוננו להטיב לעולם מקורו במעמד הר סיני ובקישורנו לאבות | למהלך האידאות בישראל [5] אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י באדר א תשפ"ב 30:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16940 הלאומיות הישראלית היא עבודת ה' | למהלך האידיאות בישראל [04] עמ' קד' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ג באדר א תשפ"ב 42:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16920 הלאומיות היא חלק מהזהות שלנו וא"א לוותר עליה | למהלך האידיאות בישראל [3] אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ו בשבט תשפ"ב 48:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 16893 מיקוד באידיאה הלאומית בלבד מקריס את חיות האומה | למהלך האידיאות בישראל [2] אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ט בשבט תשפ"ב 38:40
123
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים