תפקיד ספרות הרב קוק בתחילת תהליך התחיה | למהלך האידיאות [26] פרק ו'

הרב יוסף קלנר

כ"ה באלול תשע"ח

תפקיד ספרות הרב קוק בתחילת תהליך התחיה | למהלך האידיאות [26] פרק ו'

הרב יוסף קלנר

כ"ה באלול תשע"ח
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14288 תפקיד ספרות הרב קוק בתחילת תהליך התחיה | למהלך האידיאות [26] פרק ו' למהלך האידאות - הרב קלנר [תשע"ח] כ"ה באלול תשע"ח 40:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14273 המחוייבות המעשית הנובעת מאחדות האידאות | למהלך האידיאות [25] פרק ו' למהלך האידאות - הרב קלנר [תשע"ח] י"ח באלול תשע"ח 1:18:20
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14239 ההבדל בין לשרוד את עבודת ה' לבין לחיות אותה | למהלך האידיאות [24] פרק ו' למהלך האידאות - הרב קלנר [תשע"ח] י"א באלול תשע"ח 1:11:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14211 התקדמות והיטהרות האומה בגלות | למהלך האידאות [23] פרק ה' עמ' קטו' למהלך האידאות - הרב קלנר [תשע"ח] ד באלול תשע"ח 1:23:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14210 התאחדות האידאות בכנסת ישראל | למהלך האידאות [22] פרק ה' למהלך האידאות - הרב קלנר [תשע"ח] ו באב תשע"ח 1:05:35
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14183 התעלות הדתיות בעולם | למהלך האידאות [21] למהלך האידאות פרק ה' למהלך האידאות - הרב קלנר [תשע"ח] כ"ח בתמוז תשע"ח 1:18:40
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14155 מחלת הדתיות העולמית | למהלך האידאות [20] למהלך האידאות פרק ה' למהלך האידאות - הרב קלנר [תשע"ח] כ"א בתמוז תשע"ח 1:07:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14135 תפקיד הנצרות בעולם | למהלך האידאות [19] למהלך האידאות פרק ה' למהלך האידאות - הרב קלנר [תשע"ח] י"ד בתמוז תשע"ח 1:21:50
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14121 הדתיות המצויה עתה בעולם, שאלוקים סר ממנה | למהלך האידאות [18] פרק ה' למהלך האידאות - הרב קלנר [תשע"ח] ז בתמוז תשע"ח 1:11:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14094 התפתחות האלילות והמעבר לבודאיזים | למהלך האידאות [17] פרק ה' למהלך האידאות - הרב קלנר [תשע"ח] ל בסיוון תשע"ח 1:05:40
הרב יוסף קלנר 23 14068 הזיווג המשונה של האידאות בדתות הזרות | למהלך האידאות [16] למהלך האידאות פרק ה' למהלך האידאות - הרב קלנר [תשע"ח] כ"ג בסיוון תשע"ח 1:09:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14069 הזיווג המשונה של האידאות בדתות הזרות | למהלך האידאות [16] למהלך האידאות פרק ה' למהלך האידאות - הרב קלנר [תשע"ח] כ"ג בסיוון תשע"ח 1:09:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14045 הגלות הביאה אותנו לעיסוק בעולם הסוד | למהלך האידאות [15] פרק ה' למהלך האידאות - הרב קלנר [תשע"ח] ט"ז בסיוון תשע"ח 1:22:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14008 התפשטות גאוגרפית - הנטייה המוסרית שלנו | למהלך האידאות [14] פרק ה' למהלך האידאות - הרב קלנר [תשע"ח] ט בסיוון תשע"ח 1:18:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13983 תחושת הדבקות בה' בהווה מייתרת את העיסוק בעולם הבא | למהלך האידאות [13] פרק ה' למהלך האידאות - הרב קלנר [תשע"ח] ב בסיוון תשע"ח 1:12:50
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13982 האידאה הדתית מחזיקה את היהדות בגלות | למהלך האידאות [12] פרק ה' למהלך האידאות - הרב קלנר [תשע"ח] כ"ד באייר תשע"ח 1:02:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13901 ההבדל בין האידאה האלוקית בבית ראשון ובית שני | למהלך האידאות [11] למהלך האידאות פרק ה' למהלך האידאות - הרב קלנר [תשע"ח] י"ז באייר תשע"ח 1:10:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13868 פעולתה של האידאה האלוקית כאשר עם ישראל בגלות | למהלך האידאות [10] למהלך האידאות פרק ד' למהלך האידאות - הרב קלנר [תשע"ח] י באייר תשע"ח 57:55
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13847 האידאה האלוקית מחיה את האידאה הלאומית בחורבנה | למהלך האידאות [9] למהלך האידאות פרק ד' למהלך האידאות - הרב קלנר [תשע"ח] ג באייר תשע"ח 38:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13747 הגלות חורבן האידאה הלאומית | למהלך האידאות [8] למהלך האידאות פרק ד' למהלך האידאות - הרב קלנר [תשע"ח] כ באדר תשע"ח 1:10:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13746 מהלך ניתוק האידאות | למהלך האידאות [7] למהלך האידאות פרק ג' למהלך האידאות - הרב קלנר [תשע"ח] י"ג באדר תשע"ח 1:14:35
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13745 היפרדות שתי האידאות והתחברותם בימי שלמה | למהלך האידאות [6] למהלך האידאות פרק ג' למהלך האידאות - הרב קלנר [תשע"ח] כ"ט בשבט תשע"ח 1:15:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13744 למהלך האידאות [5] למהלך האידאות - הרב קלנר [תשע"ח] כ"ב בשבט תשע"ח 1:15:20
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13636 האידאה האלוקית החייבת להתממש דווקא בכנסת ישראל | למהלך האידאות [4] למהלך האידאות פרק ב' למהלך האידאות - הרב קלנר [תשע"ח] ט"ו בשבט תשע"ח 1:08:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13616 השפעת הניתוק מאלוקים על החברה | למהלך האידאות [3] למהלך האידאות פרק א' למהלך האידאות - הרב קלנר [תשע"ח] ח בשבט תשע"ח 1:15:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13593 האידאה האלוקית והאידאה הלאומית באדם | למהלך האידאות [2] למהלך האידאות פרק א' למהלך האידאות - הרב קלנר [תשע"ח] א בשבט תשע"ח 1:16:55
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13555 הגדרת המושג אידאה | למהלך האידאות [1] הקדמה למאמר למהלך האידאות - הרב קלנר [תשע"ח] כ"ג בטבת תשע"ח 1:20:50
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13526 תקופת בית ראשון | למהלך האידאות בישראל [7] פרק ג' למהלך האידאות - הרב קלנר [תשע"ח] ט"ו בטבת תשע"ח 56:35
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13503 תחילת ניתוק האידאות בתקופת השופטים | למהלך האידאות בישראל [6] פרק ג' למהלך האידאות - הרב קלנר [תשע"ח] ח בטבת תשע"ח 57:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13447 למהלך האידאות בישראל [5] למהלך האידאות - הרב קלנר [תשע"ח] י"ז בכסלו תשע"ח 53:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13412 השלכות ההתאמה או אי ההתאמה בין האידאות | למהלך האידאות בישראל [4] פס' א' - ב' למהלך האידאות - הרב קלנר [תשע"ח] י בכסלו תשע"ח 1:01:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13366 האידאות כמרכיבי האומה | למהלך האידאות [3] למהלך האידאות - הרב קלנר [תשע"ח] ג בכסלו תשע"ח 57:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13340 האידאה האלוקית והאידאה הלאומית באדם | למהלך האידאות [2] למהלך האידאות - הרב קלנר [תשע"ח] כ"ה בחשוון תשע"ח 54:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13312 הקדמה למאמר | למהלך האידאות [1] למהלך האידאות - הרב קלנר [תשע"ח] י"ח בחשוון תשע"ח 59:30
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים