התפיסה היונית בימינו ושורשה | ערב לימוד לחנוכה

הרב אוהד תירוש

כ"ג בכסלו תשפ"ד

התפיסה היונית בימינו ושורשה | ערב לימוד לחנוכה

הרב אוהד תירוש

כ"ג בכסלו תשפ"ד
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 18840 התפיסה היונית בימינו ושורשה | ערב לימוד לחנוכה ערבי לימוד לחגים כ"ג בכסלו תשפ"ד 41:45
שבת ומועדים הרב דוד אמתי 73 18842 עיון בקריאת התורה של חנוכה | ערב לימוד לחנוכה ערבי לימוד לחגים כ"ג בכסלו תשפ"ד 53:45
שבת ומועדים הרב יגאל לוינשטיין 44 18837 שני סוגי מלחמות | ערב לימוד לחנוכה ערבי לימוד לחגים כ"ג בכסלו תשפ"ד 52:40
שבת ומועדים כללי 37 18643 הרב ערן טמיר -בין חטא לתשובה... מאהבה | יום כיפור [ערב לימוד ליום כיפור] ערבי לימוד לחגים ו בתשרי תשפ"ד 43:30
שבת ומועדים הרב איתן קופמן 52 18642 כיצד מצוות הווידוי הפרטית - מתקנת את הרשעה העולמית | יום כיפור [ערב לימוד ליום כיפור] ערבי לימוד לחגים ו בתשרי תשפ"ד 36:05
שבת ומועדים הרב דוד אמתי 73 18644 כמה טעמים לתפילת כל נדרי | יום כיפור [ערב לימוד ליום כיפור] ערבי לימוד לחגים ו בתשרי תשפ"ד 43:30
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 18636 לטהר את המוות שבחיים | יום כיפור [ערב לימוד ליום כיפור] ערבי לימוד לחגים ו בתשרי תשפ"ד 42:50
שבת ומועדים הרב אלי סדן 14 18645 הקודש שמתגלה בשבתות ומועדים והארת יום הכיפורים | יום כיפור [ערב לימוד אבות ובנים] ערבי לימוד לחגים ה בתשרי תשפ"ד 1:20:55
הלכה הרב עקיבא קשתיאל 46 18646 מצוות נטילת ארבעת המינים ביום הראשון ובשאר הימים במקדש ובמדינה | סוכות [ערב לימוד אבות ובנים] ערבי לימוד לחגים ה בתשרי תשפ"ד 57:35
שבת ומועדים כללי 37 18132 הלכות פורים | הרב צבי קוסטינר ערבי לימוד לחגים י באדר תשפ"ג 40:15
שבת ומועדים הרב עקיבא קשתיאל 46 17837 זמן הדלקת נרות חנוכה | ערב אבות ובנים ערבי לימוד לחגים כ"א בכסלו תשפ"ג 48:30
שבת ומועדים הרב יהודה סדן 49 17849 מהות חג חנוכה | ערב אבות ובנים ערבי לימוד לחגים כ"א בכסלו תשפ"ג 57:10
שבת ומועדים כללי 37 17653 החזירנו בתשובה שלמה לפניך | יום הכיפורים - הרב רונן טמיר ערבי לימוד לחגים ד בתשרי תשפ"ג 41:20
שבת ומועדים כללי 37 15727 הרב ליאור אנגלמן - ערב לימוד לפורים ערבי לימוד לחגים ט באדר תש"פ 57:00
שבת ומועדים כללי 37 15726 מתי מבוסם פטור מהזקיו? | ערב לימוד לפורים תש"פ - הרב בן ציון אלגזי ערבי לימוד לחגים ט באדר תש"פ 1:05:00
שבת ומועדים כללי 37 15648 הרב מאיר נאמן - איך 'יוצאים' מבית המדרש לחיים? | ערב לימוד לטו' בשבט ערבי לימוד לחגים י בשבט תש"פ 51:15
שבת ומועדים כללי 37 15487 השמן כמושך האור - הרב אייל ורד [ערב לימוד לחנוכה תש"פ] ערבי לימוד לחגים כ"א בכסלו תש"פ 38:55
שבת ומועדים כללי 37 15316 הרב יונתן בלס - יש לנו בחירה חופשית | ערב לימוד ליל הושענא רבא ערבי לימוד לחגים כ"א בתשרי תש"פ 56:25
שבת ומועדים כללי 37 15317 הרב ציון טוויל - שמחה וביטחון בסוכו, | ערב לימוד ליל הושענא רבא ערבי לימוד לחגים כ"א בתשרי תש"פ 38:40
שבת ומועדים כללי 37 15231 הרב שמואל אליהו - התודעה המבוקשת לקבלת תורה ובנין בית המדרש | ט' באב ערבי לימוד לחגים ז באב תשע"ט 49:45
שבת ומועדים הרב אברהם שילר 41 15146 החומה | ערב לימוד לשלושת השבועות ערבי לימוד לחגים י"ד בתמוז תשע"ט 51:00
שבת ומועדים כללי 37 15147 הרב יוסף רימון - הלכה ואמונה לימי בין המצרים | ערב לימוד לשלושת השבועות ערבי לימוד לחגים י"ד בתמוז תשע"ט 1:08:20
שבת ומועדים כללי 37 15152 הרב ערן טמיר - "לא חרבה ירושלים אלא בשביל שהשוו קטן וגדול" | ערב לימוד לשלושת השבועות ערבי לימוד לחגים י"ד בתמוז תשע"ט 50:55
אמונה כללי 37 15028 הרב אשר וייס - והגית בו יומם ולילה - חובת לימוד תורה על האדם | ערב לימוד לשבועות ערבי לימוד לחגים ג בסיוון תשע"ט 49:10
שבת ומועדים כללי 37 14860 הרב דוד גי'אמי - על מה שמחים בפורים? מהי בעצם שמחת פורים? | ערב לימוד לפורים ערבי לימוד לחגים י"א באדר ב תשע"ט 48:25
שבת ומועדים כללי 37 14867 הרב ראובן ששון - הבירור העמוק שמתברר מתוך העימות עם עמלק | ערב לימוד לפורים ערבי לימוד לחגים י"א באדר ב תשע"ט 1:18:45
אמונה הרב אברהם שילר 41 14654 ארץ ישראל - קודש בחול | ערב לימוד לטו' בשבט ערבי לימוד לחגים ח בשבט תשע"ט 50:40
אמונה כללי 37 14655 הרב אנגלמן - המתח בין האדם לאדמה | ערב לימוד לטו' בשבט ערבי לימוד לחגים ח בשבט תשע"ט 46:10
שבת ומועדים כללי 37 13622 שיעורים ומידות במאכלים - הלכה למעשה | יום עיון טו' בשבט [2] הרב יוסף צבי רימון ערבי לימוד לחגים ט בשבט תשע"ח 1:04:00
כללי 37 13459 הרב יואב אוריאל - איפה נמצא חנוכה בתורה? | ערב לימוד לחנוכה ערבי לימוד לחגים כ"ב בכסלו תשע"ח 41:55
שבת ומועדים כללי 37 13458 הרב יצחק נריה - הצימצום המעצים - ברכת נרות חנוכה | ערב לימוד לחנוכה ערבי לימוד לחגים כ"ב בכסלו תשע"ח 42:45
שבת ומועדים כללי 37 13457 הרב קוסטינר - הרגיל בנר חנוכה - הווין ליה בנים תלמידי חכמים | ערב לימוד לחנוכה ערבי לימוד לחגים כ"ב בכסלו תשע"ח 1:13:45
שבת ומועדים כללי 37 13013 אבלות על המקדש בדור הגאולה - הרב אלי אדלר | ערב לימוד לט' באב ערבי לימוד לחגים ז באב תשע"ז 1:15:20
שבת ומועדים כללי 37 12742 קבלת תורה באהבה בכל יום מביאה את הגאולה - הרב שמואל אליהו | ערב לימוד לשבועות ערבי לימוד לחגים ג בסיוון תשע"ז 26:15
שבת ומועדים כללי 37 12476 הרב אליעזר מלמד - עיון אמוני בהלכות הפורים | ערב לימוד לפורים תשע"ז ערבי לימוד לחגים י"א באדר תשע"ז 50:25
אמונה כללי 37 12283 הרב מאיר נאמן - הכניסה לעולם התורה - ויתור על עולם הנוחות | ערב לימוד לטו' בשבט ערבי לימוד לחגים י"ג בשבט תשע"ז 29:30
שבת ומועדים כללי 37 11652 'ירח האיתנים' - ההכנה לימים נוראים - הרב ראובן ששון | ערב לימוד לימים נוראים ערבי לימוד לחגים כ"ו באלול תשע"ו 1:02:30
הלכה כללי 37 10861 משולחנו של רב עיר - הרב מיכה הלוי | ערב לימוד לפסח תשע"ו ערבי לימוד לחגים ו בניסן תשע"ו 53:55
אמונה כללי 37 9638 תשובה מיראה - המתנה הגדולה שמציאה את האדם מהחטא - הרב יהושע שפירא | ערב לימוד ליום הכיפורים ערבי לימוד לחגים ד בתשרי תשע"ו 43:20
שבת ומועדים כללי 37 9019 ''והגדת לבנך''- המפגש שלנו עם תום הילדות ומעמד הר סיני | ערב לימוד לפסח בגבעת שמואל - הרב עמוס נתנאל ערבי לימוד לחגים ו בניסן תשע"ה 1:02:05
ללא כללי 37 8832 תופעת הדתלפי''ם - בקשה לאהבה שאינה תלויה בדבר | ערב לימוד לטו' בשבט - הרב יהושע שפירא ערבי לימוד לחגים י"ג בשבט תשע"ה 55:00
שבת ומועדים כללי 37 8631 מרכזיותו של הקודש בחיים | ערב לימוד לחנוכה - הרב צבי קוסטינר ערבי לימוד לחגים כ"ג בכסלו תשע"ה 53:50
שבת ומועדים כללי 37 8364 התשובה תלויה רק בי [ע''פ האגדתא על ר' אלעזר בן דורדיא] - הרב ליאור אנגלמן | ערב לימוד לימים נוראים ערבי לימוד לחגים ד בתשרי תשע"ה 33:10
שבת ומועדים כללי 37 7597 "ורצוי לכל אחיו" - כבוד תלמידי חכמים | ערב לימוד לפורים - הרב אלישע וישליצקי ז"ל ערבי לימוד לחגים י"א באדר ב תשע"ד 53:00
שבת ומועדים כללי 37 6380 שבעת המינים ויחסם למידות הנפש - הרב יהושע שפירא | ערב לימוד לטו' בשבט ערבי לימוד לחגים ט בשבט תשע"ג 58:15
שבת ומועדים כללי 37 5084 הטעם הפנימי של הפירות [שבעת המינים] -הרב יהושע שפירא | ערב לימוד לטו' בשבט ערבי לימוד לחגים ט"ו בשבט תשע"א 57:35
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים
שמחת תורה