שיעור אחרון שיטתו האמונית של ריה''ל | כוזרי [104] סוף מאמר חמישי, ניצני ארץ חוברת ז עמ' 53, חוברת ח עמ' 34

הרב יוסף קלנר

ז באב תש"פ

שיעור אחרון שיטתו האמונית של ריה''ל | כוזרי [104] סוף מאמר חמישי, ניצני ארץ חוברת ז עמ' 53, חוברת ח עמ' 34

הרב יוסף קלנר

ז באב תש"פ
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז]
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב יוסף קלנר 23 17458 שיעור אחרון שיטתו האמונית של ריה''ל | כוזרי [104] סוף מאמר חמישי, ניצני ארץ חוברת ז עמ' 53, חוברת ח עמ' 34 כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ז באב תש"פ 33:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 17457 מעלת ארץ ישראל והעלייה אליה | כוזרי [103] מאמר חמישי סע' כב', ניצני ארץ חוברת ז עמ' 45 כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] כ"ט בתמוז תש"פ 54:35
אמונה הרב יוסף קלנר 23 17187 גילוי גדולת החלק המעשי של התורה | כוזרי [102] מאמר חמישי סעיף כא, ניצני ארץ חוברת ז עמ' 44 כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] כ"ב בתמוז תש"פ 59:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 17186 מדרגת אדם הראשון קודם החטא | כוזרי [101] מאמר חמישי סעיף כא, ניצני ארץ חוברת ז עמ' 41 כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ט"ו בתמוז תש"פ 57:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 17185 גבול ההשגה האנושית | כוזרי [100] מאמר חמישי סעיף כא, ניצני ארץ חוברת ז עמ' 36 כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ח בתמוז תש"פ 59:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 17184 השגתנו באלוקות | כוזרי [99] מאמר חמישי סעיף כא, ניצני ארץ חוברת ה עמ' 34 כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] י"ז בסיוון תש"פ 01:00:15
אמונה הרב יוסף קלנר 23 17183 היכן טוב לחקור והיכן לא | כוזרי [98] מאמר חמישי סעיף כא כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] י בסיוון תש"פ 48:35
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15914 חולשת הבחירה בחסרון האמצעים | כוזרי [97] מאמר חמישי סעיף כ', ניצני ארץ חוברת ה' עמ' 33 כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ג בסיוון תש"פ 54:15
אמונה הרב יוסף קלנר 23 17456 המציאות איננה מחוק הסיבות והמסובבים | כוזרי [96ב] מאמר חמישי סע' כ', ניצני ארץ חוברת ה עמ' 32 כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] כ"ה באייר תש"פ
אמונה הרב יוסף קלנר 23 17455 התוכחה במסגרת הידיעה האלוקית | כוזרי [96א] מאמר חמישי סע' כ' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] כ"ח באדר תש"פ 56:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15722 מדרגות המציאות | כוזרי [96] מאמר חמישי סע' כ' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ז באדר תש"פ 36:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15710 השגת התכלית הכללית של הבריאה | כוזרי [95] מאמר חמישי סע' כ' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ל בשבט תש"פ 44:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15697 הרצון העליון יוצא אל הפועל על ידי בחירת האדם | כוזרי [94] מאמר חמישי סע' כ' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] כ"ג בשבט תש"פ 54:55
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15643 היחס בין הבורא למציאות | כוזרי [93] מאמר חמישי סע' כ' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ט בשבט תש"פ 40:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15625 "הרצון הפשוט" | כוזרי [92] מאמר חמישי סע' כ' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ב בשבט תש"פ 38:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15606 כל הנקודות האידיאליות מוצאות את תיקונן בעולם המוסרי | כוזרי [91] מאמר חמישי סע' כ' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] כ"ד בטבת תש"פ 46:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15581 משאלת ההכרח והבחירה לשאלת הידיעה והבחירה | כוזרי [90] מאמר חמישי כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] י"ז בטבת תש"פ 50:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15534 דיבור הנביא | כוזרי [89] מאמר חמישי סע' כ' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ג בטבת תש"פ 42:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15537 סיכום מאמר ראשון | כוזרי כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ג בטבת תש"פ 17:55
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15515 התשובה לטענה שאין טעם לפעול למול הידיעה אלוקית | כוזרי [88] מאמר חמישי סע' כ' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] י"ט בכסלו תש"פ 39:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15462 ארבעה סוגי הדיבור | כוזרי [87] מאמר חמישי סע' כ' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] י"ב בכסלו תש"פ 27:35
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15429 שיטת הכוזרי בסוגיית ההשגחה | כוזרי [86] מאמר חמישי סע' כ' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ה בכסלו תש"פ 44:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15406 הידיעה האלוקית והבחירה החופשית | כוזרי [85] מאמר חמישי סע' כ' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] כ"א בחשוון תש"פ 46:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15369 האמצעיים שבים אל הכוונה הראשונה | כוזרי [84] מאמר חמישי סע' כ' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] י"ד בחשוון תש"פ 59:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15355 נקודות וקווים | כוזרי [83] מאמר חמישי סע' כ' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ז בחשוון תש"פ 49:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15297 הגזירה מחייבת שתהיה בחירה | כוזרי [82] מאמר חמישי סע' כ' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] כ"ד באלול תשע"ט 59:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15270 השפעת שכלנו על המציאות והכרח החוק המוסרי בעולם | כוזרי [81] מאמר חמישי סע' כ' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] י באלול תשע"ט 51:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15248 העבודות הזרות השכליות ויחס ההכרה של האדם אל המציאות | כוזרי [80] מאמר חמישי סע' כ' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ג באלול תשע"ט 1:02:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15238 שלוש שיטות פילוסופיות ביחס לרצון האלוקי | כוזרי [79] מאמר חמישי סע' כ' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ה באב תשע"ט 53:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15215 שאלת הגזירה והבחירה והידיעה והבחירה | כוזרי [78] מאמר חמישי סע' כ' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] כ"ח בתמוז תשע"ט 1:01:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15170 התשובה למכחישי הבחירה החופשית | כוזרי [77] מאמר חמישי סע' כ' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] כ בתמוז תשע"ט 51:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15150 ידיעה ובחירה | כוזרי [76] מאמר חמישי סע' כ' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] י"ד בתמוז תשע"ט 53:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15130 נקודות מחשבתיות בענייני הדת ומבוקשו של המלך | כוזרי [75] מאמר חמישי סע' יח' - יט' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ו בתמוז תשע"ט 1:03:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15098 קדמות העולם וחידוש העולם | כוזרי [74] מאמר חמישי סע' יח' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] כ"ט בסיוון תשע"ט 54:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 17170 כוזרי [73א] מאמר חמישי כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] כ"ב בסיוון תשע"ט 58:55
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15052 הספקות ביחס לדעות הפילוסופים | כוזרי [73] מאמר חמישי סע' יג' - יד' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ט"ו בסיוון תשע"ט 55:35
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15032 כוזרי [72] מאמר חמישי כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ח בסיוון תשע"ט 58:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15031 כוחות הנפש | כוזרי [71] מאמר חמישי סע' יב' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] א בסיוון תשע"ט 52:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15009 הנפש | כוזרי [70] מאמר חמישי סע' יב' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] כ"ג באייר תשע"ט 58:55
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14991 הנפשיות במציאות | כוזרי [69] מאמר חמישי סע' יא - יב' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ט"ז באייר תשע"ט 53:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14992 הדרגת המציאות במבט הפילוסופי | כוזרי [68] מאמר חמישי סע' י' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ט באייר תשע"ט 1:06:15
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14924 הקבלת 'ברכי נפשי' למעשה בראשית כמתואר בתורה | כוזרי [67] מאמר חמישי סע' ט' - י' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] כ"ו באדר ב תשע"ט 57:15
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14884 התמודדות עם טענת ה'מקרה' הפילוסופית | כוזרי [66] מאמר חמישי סע' ה' - ח' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] י"ט באדר ב תשע"ט 57:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14868 הגלגלים | כוזרי [65] מאמר חמישי סע' ב' - ד' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] י"ב באדר ב תשע"ט 58:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14844 העליה אל החכמה האלוקית | כוזרי [64] מאמר חמישי סע' ב' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ה באדר ב תשע"ט 59:35
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14831 ממשק הנשמה הישראלית עם הגוף העולמי | כוזרי [63] מאמר חמישי סע' א' - ב' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] כ"ט באדר א תשע"ט 51:35
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14813 ידיעות הטבע של חז"ל | כוזרי [62] מאמר רביעי סע' כח' - סוף המאמר כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] כ"א באדר א תשע"ט 1:01:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14783 החכמות הטבעיות המסופקות | כוזרי [61] מאמר רביעי סע' כה' - כז' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] י"ד באדר א תשע"ט 1:01:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14767 ריבוי הדברים במציאות | כוזרי [60] מאמר רביעי סע' כה' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ז באדר א תשע"ט 56:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14733 יסוד המים | כוזרי [59] מאמר רביעי סע' כה' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ל בשבט תשע"ט 53:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14705 האחדות שבכל המציאות | כוזרי [58] מאמר רביעי סע' כה' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] כ"ג בשבט תשע"ט 57:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14684 אלוקיות השפה העברית | כוזרי [57] מאמר רביעי סע' כה' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ט"ז בשבט תשע"ט 58:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14678 העבודה הזרה אצל מלכי ישראל ושרידי החמכות הטבעיות בישראל | כוזרי [56] מאמר רביעי סע' כג' - כה' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ט בשבט תשע"ט 57:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14637 אמונת ישראל גם בעת העבודה הזרה בימי בית ראשון | כוזרי [55] מאמר רביעי סע' כג' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ב בשבט תשע"ט 1:04:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14609 משל הזרע - סוגיית ההשפעה של עם ישראל | כוזרי [54] מאמר רביעי כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] כ"ד בטבת תשע"ט 1:01:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14583 המעשה הרצוי משמש אצל הפילוסופים רק כאמצעי | כוזרי [53] מאמר רביעי כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] י"ז בטבת תשע"ט 59:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14529 הסברה פופולרית של דברים פנימיים | כוזרי [52] מאמר רביעי סע' יז' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ג בטבת תשע"ט 1:00:15
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14508 יסוד ההבדל שבין האמונה לפילוסופיה | כוזרי [51] מאמר רביעי סע' יז' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] י"ט בכסלו תשע"ט 1:00:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14457 מה בין שם הויה לשם אלוקים? | כוזרי [50] מאמר רביעי סע' טז' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ה בכסלו תשע"ט 39:50
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14414 כפירת אומות העולם בשם הויה | כוזרי [49] מאמר רביעי סע' טו' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] כ"ח בחשוון תשע"ט 58:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14390 קבלת הנבראים בארץ את אור ה' | כוזרי [48] מאמר רביעי סע' יד' - טו' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] י"ד בחשוון תשע"ט 58:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14361 התאמתות התורה ומרחק הדתות מהיהדות | כוזרי [47] מאמר רביעי סע' יא' - יג' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ז בחשוון תשע"ט 1:06:15
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14324 כוזרי [46] מאמר רביעי כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] כ"ד באלול תשע"ח 1:03:15
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14284 היחס לחכמת הכוכבים | כוזרי [45] מאמר רביעי סע' ח' - ט' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] י"ז באלול תשע"ח 52:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14240 למה צריך בעבודת ה' גם את הצד הדמיוני - גשמי ולא מספיק רק הצד הרעיוני? | כוזרי [44] מאמר רביעי סע' ד' - ז' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] י באלול תשע"ח 52:55
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14212 ראיית כבוד ה' | כוזרי [43] מאמר רביעי סע' ג' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ג באלול תשע"ח 59:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14200 מפגש החכמים עם הנביאים | כוזרי [42] מאמר רביעי סע' ג' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ה באב תשע"ח 1:02:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14175 דימוי אלוקים בדמות אדם | כוזרי [41] מאמר רביעי סע' ג' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] כ"ז בתמוז תשע"ח 1:00:55
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14154 יחסינו אל העצם | כוזרי [40] מאמר רביעי סע' ג' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] כ בתמוז תשע"ח 56:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14136 הקב''ה מתגלה בראיית העין | כוזרי [39] מאמר רביעי סע' ג' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] י"ג בתמוז תשע"ח 55:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14119 מקור הכוחות, קדוש ושם אדנות | ספר הכוזרי [38] מאמר רביעי סע' ג' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ו בתמוז תשע"ח 55:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14092 שם 'אהיה' קודם לשם 'הויה' | כוזרי [37] מאמר רביעי סע' ג' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] כ"ט בסיוון תשע"ח 56:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14067 שם הויה - שם פרטי המיוחד לישראל | כוזרי [36] מאמר רביעי סע' ג' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] כ"ג בסיוון תשע"ח 58:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14046 שם אלוקים ושם הויה | כוזרי [35] מאמר רביעי סע' א' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ט"ז בסיוון תשע"ח 54:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14011 גודל האומה מתגלה בגידוליה | כוזרי [34] מאמר שלישי סע' עג' - עד' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ח בסיוון תשע"ח 1:03:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13961 המבט הנכון ביחס לדברי חז''ל שנראים רחוקים מהשכל | כוזרי [33] מאמר שלישי סע' סז' - עג' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] א בסיוון תשע"ח 52:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13917 איכות המסורת הישראלית | כוזרי [32] מאמר שלישי סע' סה' - סז' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] כ"ג באייר תשע"ח 56:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13893 מסורת התורה שבעל פה | כוזרי [31] מאמר שלישי סע' סד' - סה' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ט"ז באייר תשע"ח 58:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13863 האם נשכחה התורה בימי בית שני? | כוזרי [30] מאמר שלישי סע' נד' - סג' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ט באייר תשע"ח 55:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13846 אין לדעת את מצוות ה' אלא מדרך הנבואה | כוזרי [29] מאמר שלישי סע' ג' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ב באייר תשע"ח 54:15
12
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים