הוד הקרח הנורא [53] נספחות עמ' קס''א - קס''ג - סוף סדרה

הרב יוסף קלנר

כ"ג בשבט תשע"ו

הוד הקרח הנורא [53] נספחות עמ' קס''א - קס''ג - סוף סדרה

הרב יוסף קלנר

כ"ג בשבט תשע"ו
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12549 הוד הקרח הנורא [53] נספחות עמ' קס''א - קס''ג - סוף סדרה הוד הקרח הנורא - הרב קלנר [תשע'ו] כ"ג בשבט תשע"ו 56:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12548 הוד הקרח הנורא [52] נספחות עמ' קנ''ט - קס''א הוד הקרח הנורא - הרב קלנר [תשע'ו] כ"ב בשבט תשע"ו 1:01:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12547 הוד הקרח הנורא [51] עמ' קמ''ז - קנ''ה הוד הקרח הנורא - הרב קלנר [תשע'ו] כ"א בשבט תשע"ו 55:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12546 הוד הקרח הנורא [50] עמ' קמ''ב - ק''נ הוד הקרח הנורא - הרב קלנר [תשע'ו] כ בשבט תשע"ו 56:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12545 הוד הקרח הנורא [49] עמ' ק''מ - קמ''א הוד הקרח הנורא - הרב קלנר [תשע'ו] י"ט בשבט תשע"ו 1:00:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12544 הוד הקרח הנורא [48] עמ' קל''ו - קל''ט הוד הקרח הנורא - הרב קלנר [תשע'ו] י"ח בשבט תשע"ו 1:01:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12543 הוד הקרח הנורא [47] עמ' ק''ל - קל''ז הוד הקרח הנורא - הרב קלנר [תשע'ו] י"ז בשבט תשע"ו 1:00:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12517 הוד הקרח הנורא [46] נספח י' עמ' קכ''ו - קכ''ט הוד הקרח הנורא - הרב קלנר [תשע'ו] ט"ז בשבט תשע"ו 59:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12516 הוד הקרח הנורא [45] נספח ט' עמ' קפ''ו - קפ''ז הוד הקרח הנורא - הרב קלנר [תשע'ו] ט"ו בשבט תשע"ו 54:15
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12515 הוד הקרח הנורא [44] עמ' קכ''ב - קכ''ה הוד הקרח הנורא - הרב קלנר [תשע'ו] י"ד בשבט תשע"ו 52:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12514 הוד הקרח הנורא [43] ק''כ - קכ''ה הוד הקרח הנורא - הרב קלנר [תשע'ו] י"ג בשבט תשע"ו 52:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12508 הוד הקרח הנורא [42] עמ' קי''ז - ק''כ הוד הקרח הנורא - הרב קלנר [תשע'ו] י"ב בשבט תשע"ו 59:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12507 הוד הקרח הנורא [41] עמ' קט''ו - קי''ז הוד הקרח הנורא - הרב קלנר [תשע'ו] י"א בשבט תשע"ו 1:00:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12470 הוד הקרח הנורא [40] נספח ד' עמ' קע''ב - קע''ג הוד הקרח הנורא - הרב קלנר [תשע'ו] י בשבט תשע"ו 58:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12469 הוד הקרח הנורא [39] עמ' קי''ד - קי''ז הוד הקרח הנורא - הרב קלנר [תשע'ו] ט בשבט תשע"ו 55:10
הרב יוסף קלנר 23 12468 הוד הקרח הנורא [38] - אין הקלטה הוד הקרח הנורא - הרב קלנר [תשע'ו] ח בשבט תשע"ו
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12467 הוד הקרח הנורא [37] עמ' ק''ד - קי''א הוד הקרח הנורא - הרב קלנר [תשע'ו] ז בשבט תשע"ו 1:00:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12466 הוד הקרח הנורא [36] עמ' צ''ט - ק''ד הוד הקרח הנורא - הרב קלנר [תשע'ו] ו בשבט תשע"ו 57:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12465 הוד הקרח הנורא [35] עמ' צ''ה - צ''ט הוד הקרח הנורא - הרב קלנר [תשע'ו] ה בשבט תשע"ו 58:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12464 הוד הקרח הנורא [34] עמ' קע''ז, צ''ד, קפ''ה הוד הקרח הנורא - הרב קלנר [תשע'ו] ד בשבט תשע"ו 59:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12463 הוד הקרח הנורא [33] נספחים עמ' קע''ה - קע''ז הוד הקרח הנורא - הרב קלנר [תשע'ו] ג בשבט תשע"ו 43:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12456 הוד הקרח הנורא [32] נספחים עמ' קע''ה הוד הקרח הנורא - הרב קלנר [תשע'ו] ב בשבט תשע"ו 56:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12455 הוד הקרח הנורא [31] עמ' צ''ב - צ''ג הוד הקרח הנורא - הרב קלנר [תשע'ו] א בשבט תשע"ו 53:55
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12454 הוד הקרח הנורא [30] עמ' צ' - צ''ב הוד הקרח הנורא - הרב קלנר [תשע'ו] ל בטבת תשע"ו 54:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12453 הוד הקרח הנורא [29] עמ' פ''ו - פ''ט הוד הקרח הנורא - הרב קלנר [תשע'ו] כ"ט בטבת תשע"ו 57:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12452 הוד הקרח הנורא [28] עמ' פ''א - פ''ו הוד הקרח הנורא - הרב קלנר [תשע'ו] כ"ח בטבת תשע"ו 58:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12451 הוד הקרח הנורא [27] עמ' פ - פ''ה הוד הקרח הנורא - הרב קלנר [תשע'ו] כ"ז בטבת תשע"ו 57:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12450 הוד הקרח הנורא [26] עמ' ע''ז - פ' הוד הקרח הנורא - הרב קלנר [תשע'ו] כ"ו בטבת תשע"ו 1:00:15
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12449 הוד הקרח הנורא [25] עמ' ע''ד - ע''ז הוד הקרח הנורא - הרב קלנר [תשע'ו] כ"ה בטבת תשע"ו 50:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12448 הוד הקרח הנורא [24] עמ' ע''ג - ע''ד הוד הקרח הנורא - הרב קלנר [תשע'ו] כ"ד בטבת תשע"ו 46:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12447 הוד הקרח הנורא [23] עמ' ע''ב - ע''ד הוד הקרח הנורא - הרב קלנר [תשע'ו] כ"ג בטבת תשע"ו 59:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12446 הוד הקרח הנורא [22] עמ' ס''ט - ע''א הוד הקרח הנורא - הרב קלנר [תשע'ו] כ"ב בטבת תשע"ו 52:35
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12437 הוד הקרח הנורא [21] עמ' ס''ח - ס''ט הוד הקרח הנורא - הרב קלנר [תשע'ו] כ"א בטבת תשע"ו 56:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12436 הוד הקרח הנורא [20] עמ' ס''ז - ס''ט הוד הקרח הנורא - הרב קלנר [תשע'ו] כ בטבת תשע"ו 53:50
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12435 הוד הקרח הנורא [19] עמ' ס''ה - ס''ז הוד הקרח הנורא - הרב קלנר [תשע'ו] י"ט בטבת תשע"ו 52:55
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12434 הוד הקרח הנורא [18] עמ' ס''ד - ס''ה הוד הקרח הנורא - הרב קלנר [תשע'ו] י"ח בטבת תשע"ו 57:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12433 הוד הקרח הנורא [17] עמ' ס' - ס''ג הוד הקרח הנורא - הרב קלנר [תשע'ו] י"ז בטבת תשע"ו 53:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12432 הוד הקרח הנורא [16] עמ' נ''ח - ס' הוד הקרח הנורא - הרב קלנר [תשע'ו] ט"ז בטבת תשע"ו 58:55
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12431 הוד הקרח הנורא [15] עמ' נ''ה - נ''ח הוד הקרח הנורא - הרב קלנר [תשע'ו] ט"ו בטבת תשע"ו 1:01:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12430 הוד הקרח הנורא [14] עמ' נ''ב - נ''ד הוד הקרח הנורא - הרב קלנר [תשע'ו] י"ד בטבת תשע"ו 49:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12350 הוד הקרח הנורא [13] עמ' מ''ט - נ''א הוד הקרח הנורא - הרב קלנר [תשע'ו] י"ג בטבת תשע"ו 1:00:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12349 הוד הקרח הנורא [12] עמ' מ''ז - מ''ט הוד הקרח הנורא - הרב קלנר [תשע'ו] י"ב בטבת תשע"ו 1:00:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12348 הוד הקרח הנורא [11] עמ' מ''ה - מ''ז הוד הקרח הנורא - הרב קלנר [תשע'ו] י"א בטבת תשע"ו 1:03:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12347 הוד הקרח הנורא [10] עמ' מ''ב - מ''ד הוד הקרח הנורא - הרב קלנר [תשע'ו] י בטבת תשע"ו 58:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12344 הוד הקרח הנורא [9] עמ' ל''ו - מ''ב הוד הקרח הנורא - הרב קלנר [תשע'ו] ט בטבת תשע"ו 1:00:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12343 הוד הקרח הנורא [8] עמ' ל''ג - ל''ה הוד הקרח הנורא - הרב קלנר [תשע'ו] ח בטבת תשע"ו 55:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12342 הוד הקרח הנורא [7] עמ' ל''א - ל''ג הוד הקרח הנורא - הרב קלנר [תשע'ו] ז בטבת תשע"ו 58:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12341 הוד הקרח הנורא [6] עמ' כ''ט - ל' הוד הקרח הנורא - הרב קלנר [תשע'ו] ו בטבת תשע"ו 53:55
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12340 הוד הקרח הנורא [5] עמ' כ''ז - כ''ט הוד הקרח הנורא - הרב קלנר [תשע'ו] ה בטבת תשע"ו 49:50
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12339 הוד הקרח הנורא [4] עמ' כ''ג - כ''ז הוד הקרח הנורא - הרב קלנר [תשע'ו] ד בטבת תשע"ו 49:35
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12338 הוד הקרח הנורא [3] עמ' כ''ב הוד הקרח הנורא - הרב קלנר [תשע'ו] ג בטבת תשע"ו 52:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12337 הוד הקרח הנורא [2] ראשית דבר - פרק א הוד הקרח הנורא - הרב קלנר [תשע'ו] ב בטבת תשע"ו 54:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12336 הוד הקרח הנורא [1] ראשית דבר הוד הקרח הנורא - הרב קלנר [תשע'ו] א בטבת תשע"ו 48:10
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים