גזרותיו של הקב''ה הן הטוב הגמור | תפארת ישראל [32] פרק ו'

הרב יוסף קלנר

ב באב תשע"ז

גזרותיו של הקב''ה הן הטוב הגמור | תפארת ישראל [32] פרק ו'

הרב יוסף קלנר

ב באב תשע"ז
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12999 גזרותיו של הקב''ה הן הטוב הגמור | תפארת ישראל [32] פרק ו' תפארת ישראל - הרב קלנר [תשע''ז] ב באב תשע"ז 52:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12992 מצוות לאו להנות ניתנו | תפארת ישראל [31] פרק ו' תפארת ישראל - הרב קלנר [תשע''ז] כ"ד בתמוז תשע"ז 56:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12962 שיטת המהר'ל ושיטות הרמב'ם והרמב'ן בטעמי המצות | תפארת ישראל [30] תפארת ישראל - הרב קלנר [תשע''ז] י"ז בתמוז תשע"ז 1:07:15
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12929 תפארת ישראל [29] תפארת ישראל - הרב קלנר [תשע''ז] י בתמוז תשע"ז 50:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12903 הדין והרחמים האלוקיים | תפארת ישראל [28] תפארת ישראל - הרב קלנר [תשע''ז] ג בתמוז תשע"ז 57:35
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12866 תפיסת המצוות בשכל האנושי | תפארת ישראל [27] פרק ו' תפארת ישראל - הרב קלנר [תשע''ז] כ"ו בסיוון תשע"ז 58:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12842 זכות ריבוי המצוות לישראל מצד כלל ישראל | תפארת ישראל [26] פרק ה' תפארת ישראל - הרב קלנר [תשע''ז] י"ט בסיוון תשע"ז 1:02:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12786 מדוע ריבוי המצוות הן זכות לישראל? | תפארת ישראל [25] תפארת ישראל - הרב קלנר [תשע''ז] י"ב בסיוון תשע"ז 1:05:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12690 עקרונות המציאות מתבטאים בחומר ובצורת העולם | תפארת ישראל [24] פרק ד' תפארת ישראל - הרב קלנר [תשע''ז] כ באייר תשע"ז 58:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12660 תפארת ישראל [23] תפארת ישראל - הרב קלנר [תשע''ז] י"ג באייר תשע"ז 54:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12500 שהאדם גשמי נבדל | תפארת ישראל [22] תפארת ישראל - הרב קלנר [תשע''ז] ט"ז באדר תשע"ז 56:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12499 שס'ה מצוות לא תעשה כנגד שמירת סדר המציאות | תפארת ישראל [21] תפארת ישראל - הרב קלנר [תשע''ז] ט באדר תשע"ז 51:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12411 מצוות לא תעשה ומצוות עשה | תפארת ישראל [20] תפארת ישראל - הרב קלנר [תשע''ז] ב באדר תשע"ז 57:35
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12685 כללות המצוות | תפארת ישראל [19] תפארת ישראל - הרב קלנר [תשע''ז] כ"ה בשבט תשע"ז 51:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12684 תורה מן השמיים | תפארת ישראל [18] תפארת ישראל - הרב קלנר [תשע''ז] י"ח בשבט תשע"ז 49:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12268 אדם לעמל יולד | תפארת ישראל [17] תפארת ישראל - הרב קלנר [תשע''ז] י"א בשבט תשע"ז 58:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12267 על האדם להוציא מעלתו מהכח אל הפועל | תפארת ישראל [16] תפארת ישראל - הרב קלנר [תשע''ז] ד בשבט תשע"ז 1:00:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12233 מפגש הטבע עם האדם | תפארת ישראל [15] פרק ב' תפארת ישראל - הרב קלנר [תשע''ז] כ"ו בטבת תשע"ז 59:55
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12232 האם הטבע חסר וצריך להשלמה? טורנוסרופוס הרשע ורבי עקיבא | תפארת ישראל [14] פרק ב' תפארת ישראל - הרב קלנר [תשע''ז] י"ט בטבת תשע"ז 44:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12231 השלמות שבחיסרון | תפארת ישראל [13] פרק ב' תפארת ישראל - הרב קלנר [תשע''ז] י"ב בטבת תשע"ז 51:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12230 תכונת ישראל והגרים | תפארת ישראל [12] תפארת ישראל - הרב קלנר [תשע''ז] ה בטבת תשע"ז 52:50
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12229 התורה ואומות העולם | תפארת ישראל [11] תפארת ישראל - הרב קלנר [תשע''ז] כ בכסלו תשע"ז 55:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12228 טבעי ואלוקי במהר''ל | תפארת ישראל [10] תפארת ישראל - הרב קלנר [תשע''ז] י"ג בכסלו תשע"ז 47:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12227 הפעולות היחודיות של האדם | תפארת ישראל [9] תפארת ישראל - הרב קלנר [תשע''ז] ו בכסלו תשע"ז 55:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 12226 לכל נברא רושם מיוחד במציאות | תפארת ישראל [8] תפארת ישראל - הרב קלנר [תשע''ז] כ"ח בחשוון תשע"ז 46:15
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11875 אמת אלוקית ואמת אנושית | תפארת ישראל [7] תפארת ישראל - הרב קלנר [תשע''ז] כ"א בחשוון תשע"ז 48:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11874 על ידי התורה דבקים בה' בכל הבחינות | תפארת ישראל [6] המשך ההקדמה תפארת ישראל - הרב קלנר [תשע''ז] י"ד בחשוון תשע"ז 51:15
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11689 שלא ברכו בתורה תחילה | תפארת ישראל [5] המשך ההקדמה תפארת ישראל - הרב קלנר [תשע''ז] ל בתשרי תשע"ז 1:05:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11691 הסיבה לאובדן הארץ - שלא ברכו בתורה תחילה | תפארת ישראל [4] המשך ההקדמה תפארת ישראל - הרב קלנר [תשע''ז] כ"ד באלול תשע"ו 50:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11690 הקושי ללמד תורה והסברת המושג 'סיבה' | תפארת ישראל [3] ההקדמה לספר תפארת ישראל - הרב קלנר [תשע''ז] י"ז באלול תשע"ו 55:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11510 תפארת ישראל [2] התחלת ההקדמה לספר עמ' א' - ב' תפארת ישראל - הרב קלנר [תשע''ז] י באלול תשע"ו 54:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 11463 הקדמה למהר''ל | תפארת ישראל [1] תפארת ישראל - הרב קלנר [תשע''ז] ג באלול תשע"ו 52:05
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים