כוזרי [89] חתימת הספר -שיעור אחרון

הרב אליעזר קשתיאל

ד בסיוון תשס"ט

כוזרי [89] חתימת הספר -שיעור אחרון

הרב אליעזר קשתיאל

ד בסיוון תשס"ט
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 3575 כוזרי [89] חתימת הספר -שיעור אחרון כוזרי - הרב קשתיאל ד בסיוון תשס"ט 45:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 3530 כוזרי [88] חתימת הספר עמ' רכז' כוזרי - הרב קשתיאל כ"ו באייר תשס"ט 41:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 3492 כוזרי [87] מאמר חמישי סע' כ'-כב' כוזרי - הרב קשתיאל י"ט באייר תשס"ט 48:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 3656 כוזרי [86] מאמר חמישי סע' יט' כוזרי - הרב קשתיאל י"ב באייר תשס"ט 33:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 3393 כוזרי [85] מאמר חמישי סע' יח' כוזרי - הרב קשתיאל כ"ט באדר תשס"ט 49:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 3421 כוזרי [84] מאמר חמישי סע' טו'-יח' כוזרי - הרב קשתיאל כ"ב באדר תשס"ט 50:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 3420 כוזרי [83] מאמר חמישי סע' יב'-יד' כוזרי - הרב קשתיאל ח באדר תשס"ט 34:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 3433 כוזרי [82] מאמר חמישי סע' יב' {שמיעה בעיתית} כוזרי - הרב קשתיאל א באדר תשס"ט 58:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 3658 כוזרי [81] מאמר חמישי סע' יב' כוזרי - הרב קשתיאל כ"ד בשבט תשס"ט 51:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 3392 כוזרי [80] מאמר חמישי סע' י'-יא' כוזרי - הרב קשתיאל י"ז בשבט תשס"ט 30:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 3657 כוזרי [79] מאמר חמישי סע' ח'-ט' כוזרי - הרב קשתיאל י בשבט תשס"ט 44:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 3419 כוזרי [78] מאמר חמישי סע' ג'-ז' {ההתחלה חסרה} כוזרי - הרב קשתיאל ג בשבט תשס"ט 36:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 3418 כוזרי [77] מאמר רביעי סע' כט'-מאמר חמישי סע' ב' {רועש מאוד} כוזרי - הרב קשתיאל כ"ה בטבת תשס"ט 41:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 3391 כוזרי [76]מאמר רביעי סע' כה'-כח כוזרי - הרב קשתיאל י"ח בטבת תשס"ט 1:00:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 3237 כוזרי [75] מאמר רביעי סע' כה' כוזרי - הרב קשתיאל י"ז בטבת תשס"ט 1:00:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 3208 כוזרי [74] מאמר רביעי סע' כה' כוזרי - הרב קשתיאל י"א בטבת תשס"ט 46:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 3100 כוזרי [73] מאמר רביעי סע' כה' כוזרי - הרב קשתיאל כ בכסלו תשס"ט 43:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 3057 כוזרי [72] מאמר רביעי סע' כה' כוזרי - הרב קשתיאל י"ג בכסלו תשס"ט 47:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 3004 כוזרי [71] מאמר רביעי סע' יז'-כד' כוזרי - הרב קשתיאל ז בכסלו תשס"ט 46:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 3002 כוזרי [70] מאמר רביעי סע' יז' כוזרי - הרב קשתיאל כ"ח בחשוון תשס"ט 40:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2955 כוזרי [69] מאמר רביעי סע' ד'-יד' כוזרי - הרב קשתיאל כ בחשוון תשס"ט 22:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2787 כוזרי [68] מאמר רביעי סע' ד' כוזרי - הרב קשתיאל כ"ד באלול תשס"ח 48:05
הרב אליעזר קשתיאל 15 5339 כוזרי 67 ב' מאמר רביעי סע' ג'---חסר כוזרי - הרב קשתיאל י"א באלול תשס"ח
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2754 כוזרי [67] מאמר רביעי סע' ג' כוזרי - הרב קשתיאל י באלול תשס"ח 40:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2694 כוזרי [66] מאמר רביעי סע' ג' כוזרי - הרב קשתיאל ג באלול תשס"ח 41:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2667 כוזרי [65] מאמר רביעי סע' ג' כוזרי - הרב קשתיאל ה באב תשס"ח 47:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2648 כוזרי [64] מאמר רביעי סע' ג' כוזרי - הרב קשתיאל כ"ז בתמוז תשס"ח 46:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2637 כוזרי [63] תחילת מאמר רביעי סע' א'-ב' כוזרי - הרב קשתיאל כ בתמוז תשס"ח 44:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2553 כוזרי [62] מאמר שלישי סע' סח'-עד' כוזרי - הרב קשתיאל ו בתמוז תשס"ח 37:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2519 כוזרי [61] מאמר שלישי סע' סה'-סז' כוזרי - הרב קשתיאל כ"ט בסיוון תשס"ח 38:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2485 כוזרי [60] מאמר שלישי סע' נד' כוזרי - הרב קשתיאל כ"ב בסיוון תשס"ח 36:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2445 כוזרי [59] מאמר שלישי סע' נא'-נג' כוזרי - הרב קשתיאל ט"ו בסיוון תשס"ח 41:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2409 כוזרי [58]מאמר שלישי סע' מו'-נ' כוזרי - הרב קשתיאל ח בסיוון תשס"ח 38:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2376 כוזרי [57] מאמר שלישי סע' לט'-מה' כוזרי - הרב קשתיאל א בסיוון תשס"ח 47:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2363 ‎כוזרי [56] מאמר שלישי סע' ל'-לח' כוזרי - הרב קשתיאל כ"ג באייר תשס"ח 34:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2348 כוזרי [55] מאמר שלישי סע' כג'- כט' כוזרי - הרב קשתיאל ט"ז באייר תשס"ח 41:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2289 כוזרי [54] מאמר שלישי סע' כ'-כב' כוזרי - הרב קשתיאל ט באייר תשס"ח 48:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2288 כוזרי [53] מאמר שלישי סע' יט כוזרי - הרב קשתיאל ג באייר תשס"ח 48:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2386 כוזרי [52] מאמר שלישי סע' יט' כוזרי - הרב קשתיאל כ"ו באדר ב תשס"ח 34:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2157 כוזרי [51] מאמר שלישי סע' יז'-יח' כוזרי - הרב קשתיאל י"ט באדר ב תשס"ח 54:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2156 כוזרי [50] מאמר שלישי סע' יא'-טז' כוזרי - הרב קשתיאל י"ב באדר ב תשס"ח 45:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2155 כוזרי [49]מאמר שלישי המשך סע' יא' כוזרי - הרב קשתיאל ה באדר ב תשס"ח 47:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2044 כוזרי [48] מאמר שלישי סע' יא'-השגחה פרטית כוזרי - הרב קשתיאל כ"ח באדר א תשס"ח 41:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2043 כוזרי [47] מאמר שלישי סע' י'-יא'-מעלת השבת כוזרי - הרב קשתיאל כ"א באדר א תשס"ח 45:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2042 כוזרי [46] מאמר שלישי סע' ה'-ט' כוזרי - הרב קשתיאל י"ד באדר א תשס"ח 44:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2041 כוזרי [45] מאמר שלישי סע' ה' כוזרי - הרב קשתיאל ד באדר א תשס"ח 50:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2040 כוזרי [44] מאמר שלישי סע' ה'-מיהו החסיד כוזרי - הרב קשתיאל ט"ז בשבט תשס"ח 41:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2039 כוזרי [43] מאמר שלישי סע' א'-מיהו החסיד כוזרי - הרב קשתיאל ט בשבט תשס"ח 46:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2038 כוזרי [42] מאמר שני פס' פ'-סוף מאמר שני ותחילת שלישי כוזרי - הרב קשתיאל כ"ד בטבת תשס"ח 52:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2037 כוזרי [41] מאמר שני פס' פ' כוזרי - הרב קשתיאל י"ז בטבת תשס"ח 47:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2036 כוזרי [40] - חסר כוזרי - הרב קשתיאל י"ט בכסלו תשס"ח
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2035 כוזרי [39] מאמר שני פס' סו'-עב' כוזרי - הרב קשתיאל י"ח בכסלו תשס"ח 57:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2034 חכמת התורה מתוך התרחבות החיים הלאומיים | כוזרי [38] מאמר שני פס' סג'-סז' כוזרי - הרב קשתיאל י"א בכסלו תשס"ח 53:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2033 כוזרי [37] מאמר שני פס' נח'-סב' טומאה וטהרה, השפעת המפגש עם המוות על תפיסת מהות החיים. כוזרי - הרב קשתיאל כ"ו בחשוון תשס"ח 42:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2032 כוזרי [36] מאמר שני פס' נו'-נח' מעלת התורה ישראל והכוונות התמימות כוזרי - הרב קשתיאל י"ט בחשוון תשס"ח 50:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2031 כוזרי [35] מאמר שני פס' נ'-נג' שבת כוזרי - הרב קשתיאל י"ג בחשוון תשס"ח 54:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2030 כוזרי [34] מאמר שני פס' מד'-נ' ההודאה כיסוד בעבודת ה' כוזרי - הרב קשתיאל ה בחשוון תשס"ח 58:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2029 כוזרי [33] מאמר שני פס' לה'-מג' כוזרי - הרב קשתיאל כ"ב באלול תשס"ז 1:01:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2028 כוזרי [32] מאמר שני פס' כו'-לד' עבודת הקרבנות וההנהגה בעמ''י כוזרי - הרב קשתיאל י"ג באלול תשס"ז 1:00:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2027 כוזרי [31] מאמר שני פס' כה'-כו' קרבן, נביא, אש, שמן כוזרי - הרב קשתיאל ו באלול תשס"ז 01:01
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2026 כוזרי [30] מאמר שני פס' כב'-כד' כוזרי - הרב קשתיאל כ"ה בתמוז תשס"ז 54:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2025 כוזרי [29] מאמר שני פס' יט'-כ' כוזרי - הרב קשתיאל י"ח בתמוז תשס"ז 01:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2024 כוזרי [28] מאמר שני פס' יד'-יח' כוזרי - הרב קשתיאל י"א בתמוז תשס"ז 01:07
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2023 כוזרי [27] מאמר שני ד' כוזרי - הרב קשתיאל כ"א באייר תשס"ז 00:53
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2022 כוזרי [26] מאמר שני ג' - ח' כוזרי - הרב קשתיאל י"ד באייר תשס"ז 00:58
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2021 כוזרי [25] מאמר שני פס' ב' שמות התואר של הקב''ה כוזרי - הרב קשתיאל ז באייר תשס"ז 00:59
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2020 כוזרי [24] מאמר שני פס' א' כוזרי - הרב קשתיאל י"ז באדר תשס"ז 00:51
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2019 כוזרי [23] סוף מאמר ראשון פס' קטו' כוזרי - הרב קשתיאל י באדר תשס"ז 01:04
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2018 כוזרי [22] מאמר ראשון פס' קט' משל מלך הודו השני כוזרי - הרב קשתיאל ג באדר תשס"ז 01:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2017 כוזרי [21] מאמר ראשון פס' קב' - נבואה,עוה''ב,שכר ועונש כוזרי - הרב קשתיאל כ"ו בשבט תשס"ז 1:07:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2016 כוזרי [20] מאמר ראשון פס' צט'-קב נבואה וגמול כוזרי - הרב קשתיאל י"ט בשבט תשס"ז 01:02
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2015 כוזרי [19] מאמר ראשון פס' צט' מושג העבודה כוזרי - הרב קשתיאל י"ב בשבט תשס"ז 00:59
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 3592 כוזרי [18] מאמר ראשון פס' צו-צח כוזרי - הרב קשתיאל י בשבט תשס"ז 42:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2013 כוזרי [17] מאמר ראשון פס' צב'-צה' חטא העגל כוזרי - הרב קשתיאל כ"ז בטבת תשס"ז 58:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2012 כוזרי [16] מאמר ראשון פס' פז'-פט' נבואה בישראל מעמד הר סיני כוזרי - הרב קשתיאל כ בטבת תשס"ז 01:02
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2011 כוזרי [15] מאמר ראשון פס' פג'-פז' תהליך יציאת מצרים-המן-מתן תורה כוזרי - הרב קשתיאל י"ג בטבת תשס"ז 00:56
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2010 כוזרי [14] מאמר ראשון פס' עט'-פג' חכמת התורה מול חכמת הדתות האחרות כוזרי - הרב קשתיאל ו בטבת תשס"ז 01:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2009 כוזרי [13] מאמר ראשון פס' עז'-עט' הענוה כלפי החכמה האלוקית כוזרי - הרב קשתיאל כ"ב בכסלו תשס"ז 55:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2008 כוזרי [12] מאמר ראשון פס' סח'-עו' כוזרי - הרב קשתיאל ט"ו בכסלו תשס"ז 00:58
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 2007 כוזרי [11] מאמר ראשון פס' ס'-סז' כוזרי - הרב קשתיאל ח בכסלו תשס"ז 00:57
12
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים