סיבת המסעות והטלטולים- שלא ניהיה מקובעים | פרשת מסעי

הרב אליעזר קשתיאל

כ"ט בתמוז תשפ"ב

סיבת המסעות והטלטולים- שלא ניהיה מקובעים | פרשת מסעי

הרב אליעזר קשתיאל

כ"ט בתמוז תשפ"ב
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 17474 סיבת המסעות והטלטולים- שלא ניהיה מקובעים | פרשת מסעי פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ט בתמוז תשפ"ב 58:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 17448 בירור מקומו של היסוד הרגש הנשי | פרשת מטות פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ב בתמוז תשפ"ב 1:01:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 17385 בלק ושפינוזה - ניתוק ההשכלה הרוחנית מהמוסר | פרשת בלק פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ח בתמוז תשפ"ב 57:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 17359 רוחב הדעת המתבקש לקראת הכניסה לארץ | פרשת חקת פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל א בתמוז תשפ"ב 52:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 17620 חטא המרגלים - העיסוק בכבוד האדם ולא בכבוד ה' | פרשת שלח פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ג בסיוון תשפ"ב 01:08:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 17350 שורש החוצפה ותיקונה | פרשת קרח פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"ז בסיוון תשפ"ב 56:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 17265 המפקדים כבסיס החומרי ליציבות הדמיון | פרשת במדבר פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ה באייר תשפ"ב 50:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 17618 הנדר כשיטת חיים מצמיחה | מטות-מסעי פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ח בתמוז תשפ"א 56:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16487 הציבור הוא מקור התורה | פרשת פנחס פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"א בתמוז תשפ"א 50:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16476 עבודה זרה - חוסר הרצון לשאול ולהקשיב | פרשת בלק פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"ד בתמוז תשפ"א 51:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16431 חטא קורח - חסד ללא גבול | פרשת קורח פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ל בסיוון תשפ"א 59:44
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16395 כגודל ההבדלות והעילוי כך גדול האחדות | פרשת בהעלותך פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ט"ז בסיוון תשפ"א 54:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16373 על מנת להתקרב צריך להתרחק | פרשת נשא פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ט בסיוון תשפ"א 44:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16371 מלחמתה של תורה - תורה דיליה | פרשת במדבר פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ב בסיוון תשפ"א 57:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15124 ​הטהרה - תחילת ההכנות לקראת הכניסה לארץ | פרשת חקת פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ב בתמוז תשע"ט 14:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15087 פרשת בהעלותך פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"א בסיוון תשע"ט 12:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 12832 הדיבור - פרי האדם | פרשת שלח פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"א בסיוון תשע"ז 39:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 12784 תוצאות ההתלהבות והיוזמה לקדושה או לגוף | פרשת בהעלותך פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"ד בסיוון תשע"ז 48:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 12729 ההליכה והשימור בהשראת השכינה בישראל | פרשת במדבר פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ט באייר תשע"ז 45:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 11397 מעלתה של ארץ ישראל | פרשת מסעי פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ט בתמוז תשע"ו 47:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 11318 השלום והקנאה - בני זוג או יריבים? | פרשת פנחס פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ט"ו בתמוז תשע"ו 41:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 11302 האם יש נביא לאומות העולם? | פרשת בלק פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ח בתמוז תשע"ו 42:35
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 11267 לקיחת אחריות היוצרת טעות | פרשת חקת פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל א בתמוז תשע"ו 34:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 11201 בירור ערכם של הכהונה, הלוויה ומעמדו של משה ממחלוקתו של קרח | פרשת קרח פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ד בסיוון תשע"ו 46:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 11157 סילוף העובדות - חטא שאין לו כפרה | פרשת שלח פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"ז בסיוון תשע"ו 45:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 11114 הנהגת המדבר - מידת הדין | פרשת בהעלותך פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"א בסיוון תשע"ו 45:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 11056 השראת השכינה - המקור להתלהבות, הקינאה והיוזמה האישית | פרשת נשא פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ג בסיוון תשע"ו 43:24
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 6660 עולם הנדרים והשבועות המגלה את התלמיד חכם שבנו | פרשת מטות-מסעי פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ה בתמוז תשע"ג 42:05
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 6613 מלחמתם של אומה''ע במשיחם של ישראל | פרשת בלק פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"א בתמוז תשע"ג 42:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 6609 המצוות- גזרה אלוקית | פרשת חקת פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ד בתמוז תשע"ג 41:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 6597 נקודת האמת במחלוקת ותפקידה בעולם | פרשת קרח פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ז בסיוון תשע"ג 30:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 1258 העשיה הארצית מביאה ברכה בתחתונים | פרשת שלח פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ בסיוון תשע"ג 37:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 2398 התאוה ומשמעותה | פרשת בהעלותך פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"ג בסיוון תשע"ג 35:35
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 5889 פרשת מטות מסעי- הציץ ומלחמת מדין - בירור נקודת הרצון בישראל פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ח בתמוז תשע"ב 35:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 5879 קדושת ארץ ישראל וקדושת האומה, קורבנות הציבור בארץ ישראל | פרשת פנחס פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"א בתמוז תשע"ב 37:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 5856 "מה אקוב לא קבה אל" עם ישראל לא חללים | פרשת בלק פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"ד בתמוז תשע"ב 35:31
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 5852 פרשת חקת- בארה של מרים- תורת אמך, התורה הנובעת מהאומה פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ח בתמוז תשע"ב 37:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 5840 המחלוקת | פרשת קרח פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל א בתמוז תשע"ב 38:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 5826 הקשר המשולש- העיניים, המצוות וארץ ישראל | פרשת שלח לך פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ג בסיוון תשע"ב 38:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 5815 פרשת בהעלותך- החצוצרות - הנצח וההוד שני הרגליים של ההתבוננות על המציאות. החצוצרות כנגד הופעת ה' בטבע ובנס פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ט"ז בסיוון תשע"ב 36:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 5789 פרשת נשא- פרשיית סוטה- האמון המשפחתי, אמונה - שורש האהבה פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ט בסיוון תשע"ב 41:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 5763 אור חוזר ואור ישר- עבדות הלויים ותחילת המסע במדבר | פרשת במדבר פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ב בסיוון תשע"ב 31:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 5354 פרשת מטות- מהות וזיכוך הרגש בכניסה לארץ פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"ט בתמוז תשע"א 36:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 5352 פרשת פנחס- מטרת השלום בכניסה ובחלוקת הארץ פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"ג בתמוז תשע"א 44:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 5349 פרשת בלק- המאבק נגד העדר הבושה פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ה בתמוז תשע"א 54:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 5334 עשרה דברים נבראו בע"ש בבין השמשות- היחס בין האמת והספקנות | פרשת קרח פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"א בסיוון תשע"א 45:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 5327 פרשת שלח לך- תודעת תחושת השותפות בארץ פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"ד בסיוון תשע"א 40:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 5324 דמותו של משה ועניינה של השבת | פרשת בעלותך פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ז בסיוון תשע"א 50:35
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 5320 הנשיאים כמבטאים את היוזמה | פרשת נשא פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ט באייר תשע"א 37:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 5308 פרשת במדבר- הדגלים לאורם נלך פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ב באייר תשע"א 47:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 4629 פרשת מטות מסעי- מהות המסע, הדרך בא''י פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ו בתמוז תש"ע 39:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 4590 פרשת פנחס-חלוקת הארץ וקיום המצוות בא''י פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"ט בתמוז תש"ע 44:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 4581 פרשת בלק- עין טובה פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"ב בתמוז תש"ע 34:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 4540 פרשת חקת- תפיסתו של עוג אל מול תפיסתו של אברהם אבינו פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ה בתמוז תש"ע 37:05
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 3720 מהות הנקמה | מטות מסעי פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ג בתמוז תשס"ט 44:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 3700 קורבן התמיד [ע''פ עולת ראי''ה] | פרשת פנחס פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ט"ז בתמוז תשס"ט 49:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 3677 בלעם - הבנת שורשי האומה | פרשת בלק פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ט בתמוז תשס"ט 54:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 3659 ההכה על הסלע - חטא באמונה | פרשת חקת פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ב בתמוז תשס"ט 1:1010
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 3635 ע'פ פירוש הרב במאמרי ראי''ה לאגדות רבה בר בר חנה | פרשת קרח פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ה בסיוון תשס"ט 46:35
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 3606 פרשת שלח לך-ציצית ההסתכלות על המציאות פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"ט בסיוון תשס"ט 42:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 3578 משה מול משיח [ע"פ הדרוש לבהעלותך בשמונה פרקים] | פרשת בהעלותך פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"ב בסיוון תשס"ט 43:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 1201 פרשת פנחס ובין המצרים פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"ט בתמוז תשס"ד 1:03 ש'
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים