פרשת ויגש

הרב אליעזר קשתיאל

ה בטבת תשפ"ג

פרשת ויגש

הרב אליעזר קשתיאל

ה בטבת תשפ"ג
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 17859 פרשת ויגש פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ה בטבת תשפ"ג 31:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 17761 רחל ולאה הנסתר שקודם לנגלה | פרשת ויצא פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ז בכסלו תשפ"ג 39:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 17746 החשיבות בהקדמת הדמיון לחשיבה | פרשת תולדות פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ל בחשוון תשפ"ג 33:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 17686 מדוע הגיהנום אינו שולט בזרעו של יצחק? | פרשת וירא פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ט"ז בחשוון תשפ"ג
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 17695 ברית מילה וארץ ישראל | פרשת לך לך פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ט בחשוון תשפ"ג 37:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 17694 פרשת נח פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ב בחשוון תשפ"ג 32:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16756 איך להיחלץ מעין הרע | פרשת ויחי פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"ב בטבת תשפ"ב 55:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16740 השפעת עם ישראל על אומות העולם | פרשת ויגש פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ה בטבת תשפ"ב 1:04:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16728 בלי היראה של יוסף חוזרים לחטאי דור המבול | פרשת וישב פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"א בכסלו תשפ"ב 55:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16708 המאבק עם המלאך, עליית מדרגה לקראת הכניסה לארץ | פרשת וישלח פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"ד בכסלו תשפ"ב 36:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16695 העבודה בעם ישראל | פרשת ויצא פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ז בכסלו תשפ"ב 49:05
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16667 הצלחת העולם הזה מתוך שאיפה לעולם הבא | פרשת תולדות פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ט בחשוון תשפ"ב 59:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 17952 גמילת יצחק, הגמלים ויחסי הגומלין | פרשת חיי שרה פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"א בחשוון תשפ"ב 52:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16637 הבדל החסד בין ישראל לאומות העולם | פרשת וירא פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ט"ו בחשוון תשפ"ב 43:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 17959 מלכות - הדרך של הקודש להשפיע במציאות | פרשת לך לך פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ח בחשוון תשפ"ב 31:35
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16604 קשת בענן-תיקון כוח הדמיון | פרשת נח פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל א בחשוון תשפ"ב 53:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15555 השיעור שיעקב מלמד את בניו לקראת הגלות | פרשת ויחי פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"ג בטבת תש"פ 13:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15556 דרכי הנהגת ה' בעולם ומה קורה למי שלא מתיישר איתה | פרשת מקץ פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ט בכסלו תש"פ 16:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15557 מהו הפשע הרביעי שבגינו אין מחילה? | פרשת וישב פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ב בכסלו תש"פ 17:05
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15456 מהו האלון? ומהם אלהי הנכר אותם נדרשו בני יעקב להסיר? | פרשת וישלח פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ט"ו בכסלו תש"פ 14:05
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15436 מה ראה יעקב לאהוב יותר את רחל? | פרשת ויצא פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ח בכסלו תש"פ 16:35
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15377 הבעיה כשהקודש משרת את החול | פרשת לך לך פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י בחשוון תש"פ 18:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15346 מה קורה לחברה שהמכנה המשותף שלה הוא הנמוך ביותר? | פרשת נח פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ג בחשוון תש"פ 11:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14745 קבלת התורה בארץ | פרשת משפטים פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ו בשבט תשע"ט 12:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14424 מכירת הבכורה - מה אנחנו רוצים? אוכל או חלום | כללי, על פי פרשת תולדות פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ט בחשוון תשע"ט 16:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13435 שרשור ההנהגה האלוקית בחיי יוסף | פרשת וישב פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"ט בכסלו תשע"ח 44:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 12066 כיבוד הורים המוליד עוצמות של רגישות, חכמה ומסרים סמויים | פרשת ויגש פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ו בטבת תשע"ז 50:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 11923 לדמותו של יעקב - איחוד הקודש והחול | פרשת ויצא פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ח בכסלו תשע"ז 48:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 11833 מקום הגוף והיופי בחיינו על פי דמות האבות | פרשת חיי שרה פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ב בחשוון תשע"ז 48:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 11703 חטא האדם הראשון - מטרתה חוויה בעבודת ה' | פרשת בראשית פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ה בתשרי תשע"ז 11:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 6318 "פקוד יפקוד"- סוד הגאולה הכפולה | פרשת ויחי פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"ג בטבת תשע"ג 50:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 6287 תחילת בניית האומה הישראלית ע"י ערבות פרטית וכללית | פרשת ויגש פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ז בטבת תשע"ג 41:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 6267 בנימין והגביע - היחס בין התוכן העליון והמציאות | פרשת מקץ פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ח בכסלו תשע"ג 48:35
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 6251 יוסף איש השלום | פרשת וישב פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"א בכסלו תשע"ג 40:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 6204 יעקב חושף את מידת האמת בעולם ההסתר | פרשת ויצא פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ז בכסלו תשע"ג 37:35
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 6174 בירור העיקר והטפל מלחמת הגרעין בקש | פרשת תולדות פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ט בחשוון תשע"ג 27:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 6137 השיבה והחשיבות של תום הילדות | פרשת חיי שרה פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ב בחשוון תשע"ג 43:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 6073 אברהם אבינו - התכונות של איש האמונה חסד שלום ושמחה | פרשת לך לך פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ח בחשוון תשע"ג 42:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 6044 קומת אל שדי - השיעור של האנושות בתיבה | פרשת נח פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל א בחשוון תשע"ג 37:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 6027 ענינה של פרשת בראשית - הגדרת ישראל כבוראים | פרשת בראשית פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"א בתשרי תשע"ג 43:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 5550 ''שכם אחד על אחיך'' - החיבור בין ישראל לעמים | פרשת ויחי פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י בטבת תשע"ב 27:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 5532 "אלוקים שלחני" - תודעת השליחות של יוסף | פרשת ויגש פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ג בטבת תשע"ב 40:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 5530 הירידה למצרים בשביל לבנות קומת אדם חדשה | פרשת מקץ פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ה בכסלו תשע"ב 40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 5514 הודאת יהודה - יסוד מלכות ישראל | פרשת וישב פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"ח בכסלו תשע"ב 30:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 5506 פניו של יעקב - חפץ ייפוי העולם | פרשת וישלח פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"א בכסלו תשע"ב 37:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 5472 ''כל מעשי יעקב באבנים''- מידת האמת שביעקב | פרשת ויצא פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ד בכסלו תשע"ב 44:05
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 5467 יצחק איש התשובה | פרשת תולדות פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ו בחשוון תשע"ב 40:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 5443 קניין מערת המכפלה - תחילת הבניין הלאומי | פרשת חיי שרה פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"ח בחשוון תשע"ב 40:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 5439 מעבר מיחיד לציבור - מורכבות בניית אומה | פרשת וירא פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"ב בחשוון תשע"ב 37:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 5398 ''ונברכו בך'' - מהות ופעולת הברכה בעולם ובישראל | פרשת לך לך פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ה בחשוון תשע"ב 42:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 4965 הירידה למצרים כמביאה ברכה לאומות העולם | פרשת ויגש פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ב בטבת תשע"א 35:05
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 4945 הנהגת משיח בן דוד ומשיח בן יוסף | פרשת מקץ פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ה בכסלו תשע"א 01:15:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 4917 תמימות - שמירה על הנפש האלוקית | פרשת וישלח פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"א בכסלו תשע"א 51:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 4884 דמותה של לאה | פרשת ויצא פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ד בכסלו תשע"א 38:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 4813 דעת אלוקים בחיים הטבעיים | פרשת חיי שרה פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ בחשוון תשע"א 35:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 4793 מידת החסד כאנטיתיזה למידת סדום | פרשת וירא פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"ג בחשוון תשע"א 40:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 4020 פרשת וישלח פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ט"ז בכסלו תש"ע 31:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 3931 פרשת חיי שרה פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ה בחשוון תש"ע 47:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 3886 פרשת לך לך פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"א בחשוון תש"ע 41:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 3844 מעשה בראשית | פרשת בראשית פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ח בתשרי תש"ע 47:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 3189 ספר הישר - החרות בישראל | פרשת ויחי פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"ב בטבת תשס"ט 43:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 3121 המשך עניינו של יוסף | פרשת מקץ פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ז בכסלו תשס"ט 50:35
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 3095 האחדות ויחוד יוסף ויהודה | פרשת וישב פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"א בכסלו תשס"ט 38:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 2985 פרשת ויצא - יעקב והבנים פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ז בכסלו תשס"ט 35:58
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 2983 יצחק כמקבע דרכי אביו | פרשת תולדות פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ט בחשוון תשס"ט 39:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 2945 מידתו של יצחק כמאזנת את אברהם | פרשת חיי שרה פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ב בחשוון תשס"ט 42:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 2881 זוגיות לך לך - וירא כלליות מול פרטיות | פרשת לך לך פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ח בחשוון תשס"ט 40:28
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 2841 הברית והאנושות שלפני המבול ושלאחריו | פרשת נח פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל א בחשוון תשס"ט 49:38
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 1266 פרשת וישב [תשס"ה] פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"ט בכסלו תשס"ה 56 ד'
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 1262 פרשת וישלח [תשס''ה] פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"ב בכסלו תשס"ה 1:02 ש'
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים
ראש השנה