בלי היראה של יוסף חוזרים לחטאי דור המבול | פרשת וישב

הרב אליעזר קשתיאל

כ"א בכסלו תשפ"ב

בלי היראה של יוסף חוזרים לחטאי דור המבול | פרשת וישב

הרב אליעזר קשתיאל

כ"א בכסלו תשפ"ב
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16728 בלי היראה של יוסף חוזרים לחטאי דור המבול | פרשת וישב פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"א בכסלו תשפ"ב 55:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16708 המאבק עם המלאך, עליית מדרגה לקראת הכניסה לארץ | פרשת וישלח פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"ד בכסלו תשפ"ב 36:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16695 העבודה בעם ישראל | פרשת ויצא פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ז בכסלו תשפ"ב 49:05
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16667 הצלחת העולם הזה מתוך שאיפה לעולם הבא | פרשת תולדות פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ט בחשוון תשפ"ב 59:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16637 הבדל החסד בין ישראל לאומות העולם | פרשת וירא פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ט"ו בחשוון תשפ"ב 43:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16604 קשת בענן-תיקון כוח הדמיון | פרשת נח פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל א בחשוון תשפ"ב 53:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16585 השיעור האחרון של משה - אנחנו עם מושגח | פרשת וילך פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ד בתשרי תשפ"ב 22:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16584 צער הצדיקים מכפר על העולם | פרשת ניצבים פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ה באלול תשפ"א 53:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16573 עבודת ה' הלאומית | פרשת כי תבוא פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"ח באלול תשפ"א 49:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16554 פרשת כי תצא - עולם התשובה שבמקרה פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"א באלול תשפ"א
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16537 תפקידו של המנהיג והמלך | פרשת שופטים פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ה באלול תשפ"א 01:02:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16501 התוכחות הן שפת האהבה | פרשת דברים פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ו באב תשפ"א 45:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16487 הציבור הוא מקור התורה | פרשת פנחס פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"א בתמוז תשפ"א 50:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16476 עבודה זרה - חוסר הרצון לשאול ולהקשיב | פרשת בלק פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"ד בתמוז תשפ"א 51:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16431 חטא קורח - חסד ללא גבול | פרשת קורח פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ל בסיוון תשפ"א 59:44
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16395 כגודל ההבדלות והעילוי כך גדול האחדות | פרשת בהעלותך פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ט"ז בסיוון תשפ"א 54:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16373 על מנת להתקרב צריך להתרחק | פרשת נשא פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ט בסיוון תשפ"א 44:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16371 מלחמתה של תורה - תורה דיליה | פרשת במדבר פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ב בסיוון תשפ"א 57:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16354 קדושת ארץ ישראל - העבודה המיוחדת של שנת השמיטה | פרשת בהר-בחוקותי פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ד באייר תשפ"א 42:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 16346 האם זה טוב לזרום עם החיים | פרשת אחרי מות - קדושים פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י באייר תשפ"א 1:00:35
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15816 אכילת הקרבנות, ובמיוחד בפסח מקדשת את הגוף | פרשת צו פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ט בניסן תש"פ 11:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15735 התיקון שיוצרת הקורונה | פרשת כי תשא פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"ז באדר תש"פ 16:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15555 השיעור שיעקב מלמד את בניו לקראת הגלות | פרשת ויחי פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"ג בטבת תש"פ 13:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15556 דרכי הנהגת ה' בעולם ומה קורה למי שלא מתיישר איתה | פרשת מקץ פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ט בכסלו תש"פ 16:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15557 מהו הפשע הרביעי שבגינו אין מחילה? | פרשת וישב פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ב בכסלו תש"פ 17:05
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15456 מהו האלון? ומהם אלהי הנכר אותם נדרשו בני יעקב להסיר? | פרשת וישלח פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ט"ו בכסלו תש"פ 14:05
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15436 מה ראה יעקב לאהוב יותר את רחל? | פרשת ויצא פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ח בכסלו תש"פ 16:35
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15377 הבעיה כשהקודש משרת את החול | פרשת לך לך פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י בחשוון תש"פ 18:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15346 מה קורה לחברה שהמכנה המשותף שלה הוא הנמוך ביותר? | פרשת נח פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ג בחשוון תש"פ 11:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15325 המודעות לבחירה החפשית וגבולתיה | מגילת קהלת פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"ט בתשרי תש"פ 17:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15324 הנסיון שענני הכבוד והסוכה מעמידים בפנינו | פרשת האזינו וסוכות פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"ב בתשרי תש"פ 12:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15124 ​הטהרה - תחילת ההכנות לקראת הכניסה לארץ | פרשת חקת פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ב בתמוז תשע"ט 14:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15087 פרשת בהעלותך פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"א בסיוון תשע"ט 12:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14953 ישראל אינם כלים ולא מסיימים את תפקידם | פרשת קדושים פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ח בניסן תשע"ט 18:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר בראון 56 14952 כפרת היולדת - על היציאה מהצימצום | פרשת תזריע פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ט באדר ב תשע"ט 13:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14942 לידה - הרצון לביטוי | פרשת תזריע פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ח באדר ב תשע"ט 34:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14862 עבודת הנפש של קורבן המנחות | פרשת ויקרא פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ח באדר ב תשע"ט 15:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14941 הכוונה לשם שמיים היא הטהרה | פרשת פקודי פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ל באדר א תשע"ט 30:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14763 הקשר בין ההנהגה למנורה, אהרון מנהיג אחראי על הנר | פרשת תצוה פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ט באדר א תשע"ט 33:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14745 קבלת התורה בארץ | פרשת משפטים פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ו בשבט תשע"ט 12:35
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14702 התורה כברית בין ישראל לקב''ה | פרשת משפטים פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ה בשבט תשע"ט 31:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14424 מכירת הבכורה - מה אנחנו רוצים? אוכל או חלום | כללי, על פי פרשת תולדות פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ט בחשוון תשע"ט 16:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13435 שרשור ההנהגה האלוקית בחיי יוסף | פרשת וישב פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"ט בכסלו תשע"ח 44:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13006 הדרך בה מוכיח משה | פרשת דברים פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ד באב תשע"ז 38:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 12832 הדיבור - פרי האדם | פרשת שלח פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"א בסיוון תשע"ז 39:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 12784 תוצאות ההתלהבות והיוזמה לקדושה או לגוף | פרשת בהעלותך פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"ד בסיוון תשע"ז 48:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 12729 ההליכה והשימור בהשראת השכינה בישראל | פרשת במדבר פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ט באייר תשע"ז 45:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 12654 קידוש ה' - היחס הנכון אל הקודש | פרשת אמור פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ט"ו באייר תשע"ז 41:05
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 12613 השער לקדושה - הדקדוק בפרטי החיים | פרשת אחרי מות - קדושים פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ח באייר תשע"ז 47:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 12588 תפקידו של הכהן בטהרת המצורע - חזרתו של המצורע אל הקודש | פרשת תזריע מצורע פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל א באייר תשע"ז 46:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 12539 המשכן - בית האהבה בין ישראל לקב''ה | פרשת ויקהל - פקודי פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ה באדר תשע"ז 48:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 12192 המכות - תודעת האחדות לעומת תודעת החלקיות | פרשת וארא פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ח בטבת תשע"ז 39:35
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 12066 כיבוד הורים המוליד עוצמות של רגישות, חכמה ומסרים סמויים | פרשת ויגש פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ו בטבת תשע"ז 50:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 11923 לדמותו של יעקב - איחוד הקודש והחול | פרשת ויצא פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ח בכסלו תשע"ז 48:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 11833 מקום הגוף והיופי בחיינו על פי דמות האבות | פרשת חיי שרה פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ב בחשוון תשע"ז 48:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 11703 חטא האדם הראשון - מטרתה חוויה בעבודת ה' | פרשת בראשית פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ה בתשרי תשע"ז 11:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 11635 מטרת התורה - 'האמת והשלום אהבו' | פרשות וילך, האזינו וזאת הברכה פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ד בתשרי תשע"ז 47:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 11421 עידוד עם ישראל לפני הכניסה לארץ | פרשת דברים פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ז באב תשע"ו 33:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 11397 מעלתה של ארץ ישראל | פרשת מסעי פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ט בתמוז תשע"ו 47:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 11318 השלום והקנאה - בני זוג או יריבים? | פרשת פנחס פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ט"ו בתמוז תשע"ו 41:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 11302 האם יש נביא לאומות העולם? | פרשת בלק פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ח בתמוז תשע"ו 42:35
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 11267 לקיחת אחריות היוצרת טעות | פרשת חקת פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל א בתמוז תשע"ו 34:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 11201 בירור ערכם של הכהונה, הלוויה ומעמדו של משה ממחלוקתו של קרח | פרשת קרח פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ד בסיוון תשע"ו 46:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 11157 סילוף העובדות - חטא שאין לו כפרה | פרשת שלח פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"ז בסיוון תשע"ו 45:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 11114 הנהגת המדבר - מידת הדין | פרשת בהעלותך פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"א בסיוון תשע"ו 45:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 11056 השראת השכינה - המקור להתלהבות, הקינאה והיוזמה האישית | פרשת נשא פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ג בסיוון תשע"ו 43:24
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 10960 היש מנהיג להיסטוריה? היש מוביל לאדם? | פרשת בהר פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"א באייר תשע"ו 42:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 10799 אהבה או יראה בעבודת הקרובנות? | פרשת שמיני פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"א באדר ב תשע"ו 39:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 10669 מה באמת קרה בשמונת ימי המילואים? | פרשת פקודי פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ל באדר א תשע"ו 35:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 10553 חטא העגל - עבודת ה' באופן חד מימדי | פרשת כי תשא פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ט"ז באדר א תשע"ו 42:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 10499 האם יש שמות קדושים? | פרשת תצוה פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ט באדר א תשע"ו 32:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 10447 ארון הקודש - המשך מתן תורה | פרשת תרומה פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ב באדר א תשע"ו 33:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 10225 מיהו הפרשן האולטימטיבי לאירועי הסביבה? | פרשת בא פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ד בשבט תשע"ו 35:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 10171 יום הולדת לפסוק ''וידבר ה' אל משה לאמר'' - לדמותו של משה | פרשת וארא פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ו בטבת תשע"ו 38:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 6660 עולם הנדרים והשבועות המגלה את התלמיד חכם שבנו | פרשת מטות-מסעי פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ה בתמוז תשע"ג 42:05
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 6613 מלחמתם של אומה''ע במשיחם של ישראל | פרשת בלק פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"א בתמוז תשע"ג 42:25
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 6609 המצוות- גזרה אלוקית | פרשת חקת פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ד בתמוז תשע"ג 41:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 6597 נקודת האמת במחלוקת ותפקידה בעולם | פרשת קרח פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ז בסיוון תשע"ג 30:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 1258 העשיה הארצית מביאה ברכה בתחתונים | פרשת שלח פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ בסיוון תשע"ג 37:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 1186 העשיה הארצית מביאה ברכה בתחתונים | שיעור כללי פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ בסיוון תשע"ג 37:40
123
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים