יוסף - השלד של קדושת ישראל | פרשת ויחי

הרב אוהד תירוש

י"א בטבת תשפ"ג

יוסף - השלד של קדושת ישראל | פרשת ויחי

הרב אוהד תירוש

י"א בטבת תשפ"ג
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 17879 יוסף - השלד של קדושת ישראל | פרשת ויחי פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"א בטבת תשפ"ג 54:35
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 17846 מה אפשר ללמוד מהמפגש בין האחים | פרשת ויגש פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ד בטבת תשפ"ג 57:25
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 17779 מפגש יעקב ועשו - ההתמודדויות התרבותיות של עמ"י | פרשת וישלח פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ג בכסלו תשפ"ג 56:00
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 17774 יראת יצחק מהלב, יראת יעקב גם מהמקדש | פרשת ויצא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ו בכסלו תשפ"ג 56:15
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 17748 עם ישראל נמשל לשדה תפוחים | פרשת תולדות פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ט בחשוון תשפ"ג 58:40
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 17689 העיקר הוא הרצון | פרשת וירא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ט"ו בחשוון תשפ"ג 57:45
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 17688 התגלות שלושת האבות בציווי ה' 'לך לך'| פרשת לך לך פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ח בחשוון תשפ"ג 50:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 17687 'איש צדיק תמים' - כנגד מדרגת משה יוסף ויעקב | פרשת נח פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד א בחשוון תשפ"ג 48:40
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16757 הסוף כמברר את תכלית התהליך | פרשת ויחי פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"א בטבת תשפ"ב 55:40
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16739 יראה של המון ויראה של יחידים | פרשת וישב פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ד בטבת תשפ"ב 49:50
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16727 משיח - שמירת הברית | פרשת וישב פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ בכסלו תשפ"ב 50:05
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16709 קנייני הקודש נקנים דווקא בעמל | פרשת וישלח פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ג בכסלו תשפ"ב 56:45
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16697 תיקון יצר הרע, סיבת יציאת יעקב לגלות חרן | פרשת ויצא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ו בכסלו תשפ"ב 53:25
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16666 יעקב אבינו לא שיקר! | פרשת תולדות פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ח בחשוון תשפ"ב 58:15
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16660 הזקנה - חיים בעלי משמעות | פרשת חיי שרה פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ב בחשוון תשפ"ב 56:15
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16636 המלאכים - בירור הופעת הכוחות של האבות | פרשת וירא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ד בחשוון תשפ"ב 1:07:05
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16661 פריצת גבולות - מתי מותר לשתות יין? | פרשת לך לך פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ח בחשוון תשפ"ב 45:10
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16211 השבת פותחת את סתימת חיינו | פרשת ויחי פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ד בטבת תשפ"א 51:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16191 קידוש המקום על ידי הזמן | פרשת וישלח פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ט"ז בכסלו תשפ"א 56:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16135 סעודתו של יצחק - אכילתו של צדיק | פרשת תולדות פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ב בכסלו תשפ"א 49:10
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16132 משמעויות מערת המכפלה וקבורת שרה בה | פרשת חיי שרה פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ד בחשוון תשפ"א 42:25
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16115 מידת האהבה שמוליכה ממדרגה למדרגה שנטועה בנו | פרשת לך לך פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י בחשוון תשפ"א 38:35
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 16100 הנחמה באי התפילה של נח | פרשת נח פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ד בחשוון תשפ"א 42:50
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 15593 כשאתה במשבר אתה לא רואה את העתיד | פרשת וארא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ה בטבת תש"פ 55:15
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 15540 סוף טוב זה כל הסיפור | פרשת ויגש פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"א בטבת תש"פ 56:10
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 15496 ההכרח בשתי המלכויות | פרשת ויגש פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ד בטבת תש"פ 57:30
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 15480 בין יוסף לדוד - בין טהרה טוטאלית להכלת הכלל | פרשת וישב פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ בכסלו תש"פ 1:01:45
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 15416 יעקב אבינו - צדיק וחכם | פרשת תולדות פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ט בחשוון תש"פ 41:30
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 15404 מתנות בני קטורה - זריעת ניצוצות קדושה בעמים | פרשת חיי שרה פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ב בחשוון תש"פ 54:10
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 15348 על הצמחונות בחיינו | פרשת לך לך פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ח בחשוון תש"פ 1:01:00
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 15314 פוטנציאל דור המבול והיפכו | פרשת נח פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד א בחשוון תש"פ 59:10
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 14533 הבנת ההשגחה, התמרמרות ותפילה | פרשת ויגש פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ד בטבת תשע"ט 56:40
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 14512 לשון הרע השורש לשלושת העברות החמורות | פרשת וישב פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ בכסלו תשע"ט 52:00
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 14487 הקשר המהותי בין יעקב אבינו והשבת הקדושה | פרשת וישלח פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ג בכסלו תשע"ט 56:50
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 14459 על האמת והשקר בחיינו | פרשת ויצא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ו בכסלו תשע"ט 57:00
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 14393 משמעות המושג זקנה | פרשת חיי שרה פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ב בחשוון תשע"ט 1:14:40
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 14376 איך התפילה נולדה? | פרשת וירא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ט"ו בחשוון תשע"ט 51:45
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 14349 תפקידו של היין בעולם | פרשת לך לך [חסרות 5 ד' ראשונות] פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ח בחשוון תשע"ט 48:15
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 14318 מידת היראה כגילוי שכינת ה' בעולם | פרשת נח פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד א בחשוון תשע"ט 42:50
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 14315 ההתגלות האלוקית המיוחדת לשבת | פרשת בראשית פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ה בתשרי תשע"ט 51:35
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 13490 הסוף הטוב כמברר את התהליך שבדרך | פרשת וחי פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ט בטבת תשע"ח 1:07:40
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 13443 חבלי משיח - חושך המוליד את האור | פרשת וישב פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ט בכסלו תשע"ח 1:03:00
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 13399 דיבורים של אמת - המפגש בין יעקב לעשו | פרשת וישלח פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"א בכסלו תשע"ח 1:06:10
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 13375 על האמת והשקר בחיינו | פרשת ויצא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ד בכסלו תשע"ח 1:02:50
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 13335 איך אוכלים בקדושה? | פרשת תולדות פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ז בחשוון תשע"ח 1:01:45
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 13316 איך קוראים את החיים מהסוף להתחלה? | פרשת חיי שרה פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ט בחשוון תשע"ח 1:03:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 13265 מהות ותפקיד ברית המילה ומשמעותה בחיינו | פרשת וירא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ב בחשוון תשע"ח 58:10
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 13193 שבעה הברכות של אברהם מול שבעת האושפזין | פרשת לך לך פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ה בחשוון תשע"ח 1:13:25
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 12105 הצער בתהליך כמבוא אל השלמות | פרשת ויגש פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ג בטבת תשע"ז 54:10
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 12165 הצער בתהליך כמבוא אל השלמות | פרשת ויחי פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ג בטבת תשע"ז 54:10
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 12064 בגדי השבת - היכולת להיפגש עם התוכן הפנימי | פרשת ויגש פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ה בטבת תשע"ז 1:07:35
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 11978 המקום - קדושה, מרחב, אדם | פרשת וישלח פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ד בכסלו תשע"ז 1:07:30
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 11922 התפילה כעמידה, כשיחה וכתנועה מתוך החושך | פרשת ויצא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ז בכסלו תשע"ז 1:11:15
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 11881 הפגישה עם טעם סעודת השבת דרך מטעמי יצחק | פרשת תולדות פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ט בחשוון תשע"ז 1:04:40
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 11832 חיים של שליחות, הליכה תמידית | פרשת חיי שרה פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ב בחשוון תשע"ז 1:08:40
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 11783 חידוש התפילה בעולם! תפקדיה ועמדתה | פרשת וירא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ט"ו בחשוון תשע"ז 59:20
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 11741 לך לך - לאן צריך ללכת? | פרשת לך לך פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ח בחשוון תשע"ז 1:05:30
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 11697 פילוג החיים הנובע מחוסר שלום פנימי | פרשת נח פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד א בחשוון תשע"ז 1:12
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 10082 מקומו של הסוף בחיים שלנו | פרשת ויחי פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ב בטבת תשע"ו 1:11:25
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 10032 הבגד כמוריד שפע לאדם | פרשת ויגש פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ד בטבת תשע"ו 58:25
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 9976 אורו של משיח המופיע במכירת יוסף, סעודת ערב שבת ועסקי חיינו | פרשת וישב פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ בכסלו תשע"ו 1:05:30
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 9947 מקום ושבת בשיבת יעקב למקומו | פרשת וישלח פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ד בכסלו תשע"ו 1:16:55
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 9896 שמשו של יעקב | פרשת ויצא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ז בכסלו תשע"ו 1:00:40
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 9840 מדרגות בהכלת וקדושת השבת | פרשת תולדות פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ט בחשוון תשע"ו 47:45
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 9781 פרשת חיי שרה - הפגישה עם ערך החיים ועומק השלג | פרשת שבוע פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ב בחשוון תשע"ו 1:01:40
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 9752 שלושת המלאכים - שלושת האבות | פרשת וירא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ט"ז בחשוון תשע"ו 1:05:25
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 9693 ההליכה אל הקומה הבאה | פרשת לך לך פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ז בחשוון תשע"ו 1:04:55
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 9672 פוטנציאל קבלת התורה בדור המבול והפלגה ופספוס ההזדמנות | פרשת נח פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד א בחשוון תשע"ו 1:08:35
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים